Portal money.pl dotarł do wytycznych dotyczących organizacji organizacji kolonii letnich i obozów dla dzieci. Wytyczne został przygotowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministrstwo Zdrowia.

Wytyczne stanowią m. in. o obowiązku pomiaru temperatury ciała, pisemnego oświadczenia rodziców o tym, że dziecko jest zdrowe.

Ponadto dzieci i kadra mają zostać wyposażone w "indywidualne środki ochrony osobistej". W przypadku najmłodszych będą to osłony nosa i ust. Natomiast personel ma mieć zapewnione jednorazowe rękawiczki, maseczki, ew. przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem (kilka, w razie potrzeby, np. wyjścia do sklepu, itp.).

Na organizatorze kolonii będzie także ciążył obowiązek przeszkolenia personelu z zakresu procedur bezpieczeństwa sanitarnego.

Na stołówkach będzie obowiązywała zasada zachowania 1,5 m dystansu pomiędzy dziećmi. Przygotowane mają być również specjalne izolatki dla dzieci podejrzanych o zarażenie koronawirusem.

Panie Ministrze, nie zamieniajmy kolonii w kolonie karne!

g/money.pl