23.11.19, 12:45

Paruzja- przyjście Chrystusa w chwale

VIII. PRZYJŚCIE CHRYSTUSA W CHWALE — PARUZJA

Historia ludzkości jest historię oczekiwania na Chrystusa. Chociaż Syn Boży już przyszedł, chociaż stał się człowiekiem, chociaż jest realnie i prawdziwie obecny w Eucharystii, okres oczekiwania na Niego trwa nadal. Zbawiciel zapowiedział swoje drugie przyjście w chwale.

CZAS UKAZANIA SIĘ CHRYSTUSA W CHWALE

1. Kiedy Chrystus ukaże się w chwale? Mt 24,23-31; Łk 21,34-36

Nikt nie wie, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie dokonać sądu ostatecznego i wskrzesić ciała ludzkie z martwych. Zbawiciel uczy: „Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn tylko Ojciec" (Mk 13,32). Oczywiście, Chrystus jako Syn Boży znał czas swojego ponownego przyjścia w chwale, lecz nie znał go jako człowiek posłany dla naszego zbawienia i dla objawienia nam Bożej prawdy.

Chrystus może powrócić w każdej chwili. Przypomina to Katechizm słowami: "Od Wniebowstąpienia przyjście Chrystusa w chwale jest bliskie (Por. Ap 22, 20.), nawet jeśli nie do nas należy "znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą" (Dz 1, 7) (Por., Mk 13, 32.). Przyjście eschatologiczne może wypełnić się w każdej chwili (Por. Mt 24, 44; 1 Tes 5, 2), nawet jeśli to przyjście i ostateczna próba, która je poprzedzi, są jeszcze "zatrzymane" (Por. 2 Tes 2, 3-12.)" (KKK 673)

Chrystus nie podał wprawdzie dokładnej daty i godziny swojego powrotu w chwale, jednak wskazał na znaki, które powinny być rozważane. Powiedział: "A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach." (Mt 24,32-33)

Zauważanie tych znaków nie powinno jednak skłaniać do spekulacji dotyczących konkretnej daty przyjścia Chrystusa w chwale, lecz do czujności, do nawracania się, do życia w stanie łaski, do kierowania się miłością i do unikania grzechu.

WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA W CHWALE

2. Jakie zdarzenia będę – według św. Pawła – poprzedzać przyjście Chrystusa w chwale? 2 Tes 2,1-12

— Bunt i odstępstwo od wiary i miłości

Przed przyjściem Chrystusa w chwale nastąpi jakaś formą odstępstwa od prawdy i dobra – od Boga i Jego przykazań. "Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących (Por. Łk 18, 8; Mt 24, 12)." (KKK 675). To odstępstwo będzie tak wielkie, że Jezus Chrystus stawia nawet pytanie: "Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?" (Łk 18,8). Zanikowi wiary towarzyszyć będzie też osłabienie miłości: "a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu." (Mt 24,12)

— Ujawnienie się Antychrysta

Św. Paweł pisze: „Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem... ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i w niwecz obróci samym objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość" (2 Tes 2,3-12).

Tym „Buntownikiem” i „Niegodziwcem” – nazywanym przez św. Jana antychrystem (por. 1 J 2,18; 1 J 2,22; 1 J 4,3; 2 J ,7) – może być zarówno jakiś pojedynczy człowiek, jak i cała ludzkość buntująca się przeciwko Bogu, wynosząca się w swojej pysze ponad Bożą prawdę i Boże prawo, czyli ludzkość siebie samą czyniąca „bogiem”. "Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele" (Por. 2 Tes 2, 4-12; 1 Tes 5, 2-3; 2 J 7; 1 J 2, 18. 22.)

Zanim Chrystus powróci w chwale, ujawni się tajemnica bezbożności "pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy". (KKK 675)

POŁOŻENIE KRESU ZŁU I TRYUMF DOBRA DZIĘKI CHRYSTUSOWI

3. W jakim celu przyjdzie Chrystus w chwale? Mt 13,24-30.36-43;1 Tes 4,13-18; 1 Kor 15,22-28

Chrystus przyjdzie, aby zatryumfować nad szerzącym się złem, aby położyć mu ostateczny kres. Dokona się to dzięki sądowi ostatecznemu.

Katechizm wyraża przekonanie Kościoła, że nie dojdzie on do swego ostatecznego tryumfu, do rozkwitu i blasku przez pewien rodzaj "ewolucji", czyli przez stopniowy, płynny rozwój aż do pełnej doskonałości, lecz dzięki potędze Chrystusa, który ocali Kościół od nękającego go zła. "Królestwo wypełni się więc nie przez historyczny triumf Kościoła (Por. Ap 13, 8.) zgodnie ze stopniowym rozwojem, lecz przez zwycięstwo Boga nad końcowym rozpętaniem się zła (Por. Ap 20, 7-10.), które sprawi, że z nieba zstąpi Jego Oblubienica (Por. Ap 21, 2-4.). Triumf Boga nad buntem zła przyjmie formę Sądu Ostatecznego (Por. Ap 20, 12.) po ostatnim wstrząsie kosmicznym tego świata, który przemija (Por. 2 P 3, 12-13.). (KKK 677)

Przyjście Chrystusa w chwale będzie dniem powszechnego zmartwychwstania i całkowitej odnowy wszystkiego.

4. Co stanie się z kosmosem na końcu świata? Rz 8,18-23; 2 P 3,10-13; Ap 21.1-5

Koniec świata nie musi oznaczać całkowitego kosmosu, lecz zakończenie jego teraźniejszej formy istnienia i początek nowej, wiecznej. Św. Piotr pisze: „Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość" (2 P 3,13).

5. Dlaczego powinniśmy ustawicznie czuwać i na czym to czuwanie polega? Mk 13,32-37

Decydujące znaczenie dla naszej wieczności ma chwila śmierci. Ponieważ nie jest ona nam znana, podobnie jak nie wiemy, kiedy przyjdzie Chrystus w chwale, dlatego powinniśmy —według zachęty Zbawiciela — ustawicznie czuwać. Czuwanie to polega na życiu zgodnym z Bożymi przykazaniami, na żałowaniu za grzechy, wynagradzaniu za nie Bogu i ludziom, na modlitwie itp. W każdej chwili naszego życia w naszej duszy musi być łaska uświęcająca, jak oliwa w lampach mądrych panien, które czekały na przybycie oblubieńca (por. Mt 25,1-13)

Pełniejsze omówienie powyższych i innych zagadnień eschatologicznych można znaleźć w książkach:

ks. Michał Kaszowski, Niebo, piekło, czyściec i to, co nastąpi na końcu. Synteza eschatologii.

ks. Michał Kaszowski. Śmierć i wieczne istnienie.

Ks. dr Michał Kaszowski/teologia.pl

Komentarze

Martin Marco2019.11.24 15:41
Antychrystem jest islam...potwierdził to sam Chrystus podczas objawień Alicji Lenczewskiej, które zostały oficjalnie uznane przez Kościół Katolicki. Z rozmów Alicji Lenczewskiej z Chrystusem powstały dwie książki: 1. Świadectwo- Dziennik Duchowy oraz 2. Słowo Pouczenia- ...i właśnie w tej drugiej książce widnieje taka informacja. Znajduje się ona na stronach: od 282... Obie książki są niezwykle ciekawe..
On2019.11.24 9:44
Kto was wychowywał, Gimnazjum chyba, na pewno! Byłem wśród założycieli tego Cielca Gimnazjum w Polsce. Współczuję. Pozdrówcie PZPR
662019.11.23 23:42
PARUZJA ; JEDEN KK JEDEN PASTERZ I OWIECZKI ,WY TEGO NIE CHCECIE , ILU Z WAS FRONDKO BY MOGLO BY ZYC W PARUZJI CZY TEN ZLODZIEJ TORUNSKI ,ODPOWIEDZ SOBIE SAMA
andrzejhahn32019.11.23 17:42
UWAGA TO OSTRZEZENIE DLA WSZYSTKICH.........................wystrzegajcie sie ciemnoty i zacofania poganskiej sekty katolickiej
***2019.11.23 19:11
BÓG zapłać...za ostrzeżenie.
MirekT you asshole2019.11.23 16:12
MirekT nie podoba ci sie? SPI....... LAJ !
prawda2019.11.23 15:04
Jak ja wam współczuje biedacy niewierzacy. Nie macie nadzieji na lepsze jutro, na wieczne życie, na to ze bedziecie lepszymi, że mozecie nie wiele bez Boga, że w ogóle ściana przed wami. Straszne takie życie.!!! Tak nie wiele trzeba by było inaczej, by uwierzyć że to Jezus wziął moje wszystkie grzechy, że ukochał mnie za darmo bo to Jego natura "miłość". Po prostu przyjąc Jego do swojego serca i od razu promyk nadzieji i słońce oświeci. Chwała Panu za Twoją miłość do mnie
MirekT2019.11.23 15:57
Ty nie masz nadzieji na lepsze jutro, bo się boisz, że ci zasiłek dla nierobów zabiorą !!!
MirekT2019.11.23 14:49
Niebo, piekło, czyściec, synteza eschatologii, co wy KU-RWA wciągacie, że takie brednie ciemnemu ludowi, powiatowej Polski,mieszkańcom, małych miasteczek i wsi wciskacie?
Altai2019.11.23 15:11
A Ty czym będziesz po śmierci?
MirekT2019.11.23 15:58
Mart się o swojego partnera Zdzicha cioto !!!
***2019.11.23 19:09
Przestań kłamać!!! Przecież nie masz pojęcia o czym piszesz.
2019.11.23 14:24
Młodsza siostra zapytała: "Mamo, gdzie braciszek mój?" Brat Twój w ciemnej celi siedzi! Odsiaduje wyrok swój. Wtem do celi klawisz wpada, I zaczyna więźnia bić. Młody więzień na twarz pada, Serce mu przestaje bić.
Lech Keller-Krawczyk żyd - "Vikingiem" - oksymoron2019.11.23 14:10
Był "dzielnicowy" z radziecką muchą. Mucha smrodu nie wytrzymała. Był "PolishPatriot", "Poliamorysta", byl "Słowianin", "Sarmata" ... Jest 𝐁𝐣𝐨𝐫𝐧 𝐊𝐚𝐫𝐥𝐬𝐬𝐨𝐧 (jak długo?) - gudłaj 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐳𝐞𝐣𝐡𝐚𝐡𝐧 - 𝐉𝐏𝐈𝐈𝐈 - 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫 𝐋𝐖𝐏 (co za żart? żyd-pedał "oficer"), 𝐃𝐚𝐫𝐢𝐚_𝐃𝐚𝐧𝐢𝐥𝐜𝐳𝐲𝐤, 𝐀𝐠𝐧𝐢𝐞𝐬𝐳𝐤𝐚, 𝐔𝐫𝐬𝐳𝐮𝐥𝐚 ... i dziesiątki innych "symbolicznych" pseudonimów. 𝐋𝐞𝐜𝐡 𝐊𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫-𝐊𝐫𝐚𝐰𝐜𝐳𝐲𝐤 żyd "genetyk słowianszczyzny" 𝐧𝐢𝐤𝐭 i tu ma racje. Jest tak przewidywalny jak spłuczka u mnie domu, jest jak goowna w dworcowych WC - niespłukiwalny.
Jan Radziszewski2019.11.23 14:00
przyjście Jezusa Chrystusa jest bardzo bliskie ok 8 lat oczyszczenia świata z mętów aspołecznych za ok 8 lat Obecne struktury Kościoła zostaną pokonane już niedługo. Syn zatracenia, Antychryst, będzie czynił wiele swoich wysiłków, aby zabić jak najwięcej z was. W tym czasie na 1 300 000 000 (miliard trzysta milionów) katolików śmierć męczeńską może ponieść 1 200 000 000 (miliard dwieście miliomów). Z całego stanu kapłańskiego przy życiu na 1000 kapłanów może zginąć męczeńsko 990, a biskupów na 1000 zginie 998, kardynałów zostanie tylko kilku. Działanie syna zatracenia, Antychrysta zakończy ostatni bój i walka ze Świętym Michałem Archaniołem. Aniołowie, wykonawcy Sprawiedliwego Gniewu Bożego uruchomią cztery żywioły ziemi, która pochłaniać będzie miliardy istnień. Z tych, którzy będą ginąć w tym czasie nie będzie nikt wysłuchany, bo nie odwrócą się od zła, które czynią. Na 1 000 000 (milion) ludzi zginie około 989 954, a zostanie 10 046. Z tych co umrą, do piekła pójdzie 743 521 osób, bo nie będzie nikogo, kto będzie chciał ich ratować, reszta, czyli 246 433 na milion trafi do czyśćca. + czas ok 30 lat Epoki Ducha św tzn obietnica nadejścia Królestwa Bożej Woli na ziemi
Urszula2019.11.23 14:55
Nikt nie wie kiedy nastąpi przyjście Jezusa tylko Bóg w niebie. No i Jan Radziszewski.
MirekT2019.11.23 14:55
Janie Radziszewski, to już teraz wiadomo dlaczego w Tworkach nie chcieli cię przyjąć na żaden oddział !!!
Hania2019.11.23 15:43
Oprócz ciebie,tak?
662019.11.23 23:45
JESZCZE NIE TERAZ ,POZNIEJ TAK BEDZIE PO 3 DNIACH CIEMNOSCI POWSTANIE PARUZJA 1 TYS LAT KROLESTWO DUCHA SWIETEGO
Szatan (pisane z wielkiej litery)2019.11.23 13:36
Wasz Chrystus raczej nie przyjdzie. Ma w głęboko w d...pie Was i wasze przyziemne troski. Buhahahahahahaha!
anonim2019.11.23 14:08
Kto będzie słuchał szatana buhahahahahahaha
Jan Radziszewski2019.11.23 14:16
posłuchaj nędzna kreaturo - właśnie on drży i boi się tej godziny bo wie że przepadnie
Urszula2019.11.23 14:53
I ciebie weźmie ze sobą za tę kreaturę.
Altai2019.11.23 15:11
Za to ten Twój już po Ciebie idzie ... i to wcale nie jest zabawne
Spoko2019.11.23 13:26
Paruzja minus?
Katolicka Kretynizacja Polski2019.11.23 13:22
Drogie katolki i inni wierzący w bzdury głoszone przez kościół! niestety wasz Jezus nie przyjdzie ponieważ nie żyje! Musicie sobie radzić sami.
des2019.11.23 13:40
Co co się tak wijesz wężu skoro nie żyje?
anonim2019.11.23 14:07
Jakby nie żył to by ciebie nie obchodziła nasz wiara.
Jan Radziszewski2019.11.23 14:13
co Będzie z tobą bidoczku gdy usłyszysz słowa podobne do słów pewnej Katarzyny szkalującej X i KK "Katarzyno NIEBO nie dla ciebie"
662019.11.23 23:43
CWOK NIIEREFORMOWALNY
nolens volens2019.11.23 13:15
bjorn ,ty nawet jesteś wybitnym teologiem kurcze coraz bardziej mnie zaskakujesz czerwony geju matka kurka to przy tobie leszcz
anonim2019.11.23 12:55
Gdyby Chrystus dziś zstąpił na ziemię i znowu nauczał i mówił do księży aby wyrzekli się doczesności, bogactw, władzy, byli pokorni i miłowali bliźniego... to biskupi oskarżyliby Go o działanie na szkodę kościoła, głoszenie herezji i za karę ukrzyżowali po raz drugi!
gregor2019.11.23 13:31
nie wszyscy judasz byl tylko jeden to 8% kosciola i tak bedzie do konca swiata dobro w kosciele zwyciezy mimi wscieklych atakow szatana przez oglupianie ludzi ze sa rowni Bogu Chrystus Zwyciezy
des2019.11.23 13:39
Biorąc pod uwagę twoje wpisy oni być może wydaliby go na śmierć ale takim jak Ty. Pewnie przybijałbyś Go z uśmiechem do krzyża i wypominał że nie kocha lewactwa i LGBT. A teraz łżesz jak twój ojciec.
tomasz2019.11.23 14:19
Ty dziadu nie obrażaj księży . Oni zasługują na szacunek w przeciwieństwie do Szwecji gdzie rządzą lesbijki nawet w kościele luterańskim. W Polsce mamy normalny kościół . Nigdy nie było molestowania to co robi się obecnie wokół księży w Polsce to jest zemsta za nie popieranie LGBT i związków partnerskich. Normalne małżeństwo które jest w kościele to kobieta i mężczyzna inne zdziczenie i zdemoralizowanie. I za to prześladuje się księży. Dlatego jeszcze raz powtarzam nie prześladuj księży i zajmij się swoją wykolejoną Szwecją. Mam nadzieję że przeczytacie i dojdziecie do tych samych wniosków co do Szwecji i tego komentarza.
Urszula2019.11.23 14:53
Zgadzam sie z tym zdaniem. "..uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość" " Gdzie jest ta prawda?
setrhdfgh2019.11.23 21:13
zapytaj sie Boga
Altai2019.11.23 15:10
Nie łudź się! Jeśli teraz przyjdzie to już nie będzie nauczał bo powiedziano już wszystko co potrzeba. teraz będzie krótka piłka.