08.10.21, 15:46fot. pixabay.com

PE apeluje o niestosowanie domniemania niewinności wobec mężczyzn i wdrażanie genderowych postulatów

· Na wniosek komisji FEMM (Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia), Parlament Europejski pochylił się nad tematem wpływu przemocy „partnera intymnego” na kobiety i dzieci oraz prawem pieczy nad dzieckiem.

· Podczas trwającej sesji plenarnej, PE debatował nad projektem rezolucji w tej sprawie, a następnie przyjął ją w głosowaniu.

· Rezolucja ta jest kolejnym dokumentem, w którym PE lekceważy ograniczenia kompetencji nałożone na UE traktatami i swobodnie wypowiada się w dziedzinach zarezerwowanych dla państw członkowskich, m.in. prawa rodzinnego, prawa karnego, opieki nad dziećmi, polityki zdrowotnej.

· W rezolucji znalazły się wezwania m.in. do sądzenia na podstawie samych przesłanek, bez udowodnienia winy, co przeczy fundamentalnym zasadom domniemania niewinności i niedyskryminacji. 

·  Rezolucja wzywa także państwa członkowskie do wdrażania ideologicznej teorii gender i po raz kolejny wywiera nacisk na Komisję Europejską, aby podjęła kroki w kierunku wpisania „przemocy ze względu na gender” do katalogu tzw. przestępstw europejskich.

*****

Dokument ten, choć jest to akt w żaden sposób niewiążący, stał się oficjalnym stanowiskiem PE. Można więc sądzić, że kierunek na jaki wskazuje jego brzmienie będzie kontynuowany również w innych działaniach UE, także tych mających realny wpływ na kształt prawa i decyzje polityczne. W rezolucji tej znajdujemy m.in. bardzo niepokojące wezwanie do zniesienia wobec mężczyzn oskarżonych o stosowanie przemocy – jeszcze przed wykazaniem jakiegokolwiek dowodu – zasady domniemania niewinności i apel o odbierania prawa do pieczy nad własnymi dziećmi. Cała rezolucja jawi się jako dokument zmierzający do wprowadzenia systemowej dyskryminacji mężczyzn poprzez instrumentalne wykorzystanie problemu przemocy. Tymczasem przemocy należy zapobiegać, a ofiarom pomagać niezależnie od płci czy jakichkolwiek innych cech. Każdemu też przysługuje prawo do sprawiedliwego sądu” – skomentowała Anna Kubacka, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego.

Rezolucja potępia „w najostrzejszych słowach” przemoc ze względu na gender, przemoc domową i przemoc wobec kobiet (pkt 1 rezolucji). Z treści dokumentu wynika, że PE nieprzypadkowo pomija w nim kwestię przemocy wobec mężczyzn. Autorzy rezolucji postulują bowiem faktyczne wyłączenie zasady domniemania niewinności w sytuacji, gdy sprawcami przemocy domowej są mężczyźni. W punkcie 32 dokumentu podkreślono, że „[PE] namawia do odraczania decyzji w sprawie wspólnej opieki do czasu, aż kwestia przemocy ze strony partnera zostanie odpowiednio zbadana i przeprowadzona ocena ryzyka”. Otwiera to drogę dla wielu nadużyć, de facto samo oskarżenie o przemoc może doprowadzić do odebrania mężczyźnie prawa do opieki nad dzieckiem przez sąd mający „unikać decyzji przeciwko matce” (por. lit. L rezolucji).

Ponadto, w lit. Q rezolucji PE wskazuje na rzekomo szkodliwą praktykę orzekania przez sądy, nawet gdy nie widzą one do tego przeciwwskazań, o wspólnej opiece lub władzy rodzicielskiej, mimo faktu, że jeden z rodziców (kobieta) był ofiarą przemocy ze strony rodzica drugiego (mężczyzny). Tymczasem prawo dziecka do kontaktów z ojcem (jak i ojca do kontaktów z dzieckiem) w sytuacji, kiedy kontakty te nie stanowią zagrożenia dla dobra dziecka – co każdorazowo ocenia sąd – są bardzo istotne i nie mogą być automatycznie wykluczane wyłącznie z powodu hipotetycznego dalszego zagrożenia wobec kobiety stosowaniem przemocy.

Autorzy rezolucji domagają się także zapewnienia ofiarom przemocy dostępu do „usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego”. Autorzy dokumentu użyli tutaj angielskiego skrótu SRHR oznaczającego „zdrowie i prawa reprodukcyjne i seksualne”. Dodanie do funkcjonującego na renie międzynarodowej terminu „zdrowie reprodukcyjne i seksualne” (SRH) słowa „prawa” zasadniczo zmienia znaczenie użytego sformułowania. Wśród głównych postulatów ukrytych za terminem SRHR znajduje się bowiem żądanie wprowadzenia aborcji na życzenie.

Rezolucja wzywa też kraje takie jak np. Bułgaria do ratyfikowania genderowej konwencji stambulskiej (lit. Z i pkt 5 rezolucji), mimo że bułgarski Trybunał Konstytucyjny wprost orzekł, że konwencja ta jest niezgodna z tamtejszą konstytucją.  Parlament potępia także Polskę za rozważanie wycofania się z konwencji. Ignoruje przy tym merytoryczne argumenty podnoszone przez liczne państwa w związku z ideologiczną treścią tego aktu, jego przestarzałymi rozwiązaniami, a przede wszystkim brakiem prawidłowej identyfikacji źródeł przemocy, co jest przyczyną nieskutecznością rozwiązań w niej zawartych. Co istotne, zgodnie z badaniami Agencji Praw Podstawowych i OECD, w Polsce wskaźnik przemocy wobec kobiet należy do najniższych w Europie, co jest skutkiem stosowanych w naszym kraju rozwiązań antyprzemocowych znacznie szerszych i skuteczniejszych niż te, które proponuje konwencja stambulska. 

W rezolucji znajduje się także wezwanie skierowane do państw członkowskich do wdrażania ideologicznej teorii gender i po raz kolejny wywiera nacisk na Komisję Europejską, aby podjęła kroki w kierunku wpisania „przemocy ze względu na gender” do katalogu tzw. przestępstw europejskich (art. 83 ust. 1 TfUE). O zagrożeniach płynących z takiej nowelizacji informował Instytut Ordo Iuris. Tym razem PE jednak nie tylko domaga się uznania niezdefiniowanej nigdzie „przemocy ze względu na gender” za przestępstwo europejskie, ale też wskazuje, że konwencja stambulska ma być wyznacznikiem „minimalnych standardów” dla dyrektywy w tej sprawie. Oznacza to, że państwom, które sprzeciwiały się ideologicznej treści konwencji, UE chce odgórnie narzucić stosowanie jej rozwiązań.

Dokument ten jest kolejnym przykładem lekceważenia przez Unię Europejską postanowień traktatowych w których kraje członkowskie wyraźnie określiły jakie kompetencje pozostawiają sobie na wyłączność. Zarówno prawo rodzinne, w tym kwestia opieki nad dziećmi, jak i materialne prawo karne czy polityka zdrowotna – stanowią prerogatywę państw członkowskich. Parlament Europejski, wyrażając swoje stanowisko w tych dziedzinach, a nawet formułując żądania wdrażania konkretnych rozwiązań z nimi związanych, w pełni świadomie przekracza przyznane mu kompetencje, a w przypadku Bułgarii wręcz nawołuje do łamania ustawy zasadniczej.

Instytut Ordo Iuris prowadzi program wsparcia prawnego dla ofiar przemocy domowej - https://stopprzemocy.org/

 

mp/ordoiuris.pl

Komentarze

Anonim2021.10.8 23:33
jak tak dalej pójdzie skończymy jak u pol-pota i jego czerwonych khmerów w masowych dołach
Skrzypek na dachu2021.10.8 22:14
PiS to juz wprowadza .
Antychryst2021.10.9 11:20
Mniejsze wyzwolenie seksualne - czyli konkubinaty zarobionych dziadów lub ogrów na sterydach - to strona porządniejsza, do niej należy większa część chrześcijan spora żydów i tzw prawica (mówimy o rasie europejskiej rządzącej planetą). Ci gorsi to homoseksualiści i pedały dzielące się kobietami. Wszystkie ładne kobiety z natury należą do tej gorszej części Nad wszystkim jest kościół katolicki rządzący rasą europejską i podświadomie wychowujący mężczyzn na brzydkich pantofli - uosobienie chrześcijańskiej męskości przy pomocy konfliktów na flagi.
ala2021.10.8 17:31
Zniszczyć Rodzinę, religię, Kościół, aby stworzyć masę społeczną, którą łatwo można modelować-to prawdziwy cel ideologii gender!!!
­2021.10.8 19:28
Koło Ali ty nawet nie stałeś, trolu.
Rydzeini2021.10.8 17:08
Fronda zatrudniła grafików i pokazuje kolorowe flagi na swoim portalu :D
Skądże2021.10.8 17:56
to darmówki.
neron2021.10.8 20:42
to nie są żadne flagi
tylko2021.10.8 21:33
dwie szmaty
Anonim2021.10.8 16:32
co do ideologii... Nie liczac skandynawii gdzie ludzie do roznych rzeczy sami latami dochodzili, wszedzie ma miejsce przymusowy zamordyzm. To wszystko jest nienaturalne, nie ma racji bytu i powinno sie rozsypac jak domek z kart po odlaczeniu wtyczki do oglupiajacych mediow. Media sa homorespiratorem bez ktorego ideologia runie jak mur berlinski. Dzien w dzien walkowanIe bzdur to nie jest normalne - to jest respirator, przypominajacy tloczenie wody z Europy do pustynnej Afryki.
Po 11 ...2021.10.8 16:27
Najśmieszniejsze jest ostatnie zdanie: "Instytut Jurny Penis prowadzi program wsparcia pewnego dla słodkich ofiar przemocy domowej"
Jahu🐟2021.10.8 16:24
a po kij udowodniać komuś winę, jutro proponuję uchwalić kolejną rezolucję, że należy zamykać każdego kto nie ma przy sobie sześciokolorowej szmaty.. a pojutrze kolejną rezolucyjkę, że zamykamy kogo chcemy.. a po pojutrze wszystkich jak leci..
S2021.10.8 16:19
BLM pokazał tu kierunek. Klękają przed murzynami. Oswoili się? Oswoili. No to pora po klękać za swoją przemocowość, za dużą masę mięśniowa i generalnie, że świat wygląda jak wygląda.
hehehe2021.10.8 16:14
Czy to znaczy, że teraz zamknęliby Bacę za gwałt ? Co za czasy :-)
S2021.10.8 16:14
Faceci służą tu tylko jako wytrych - wygodne usprawiedliwienie - do wprowadzania totalitarnych rządów lewicy. Dodatkowym celem jest wykluczenie mężczyzn hetero ze sporu publicznego i pacyfikacja jakiegokolwiek buntu gdyby chcieli podejmować działania przeciwko temu totalniactwu. W ten sposób tworzą sobie zabezpieczenie - domniemanie winy - był na protestach, krzyczał - mamy na nagraniu. Acha!!! będzie używał przemocy - terorysta. Mamy go!
matis892021.10.8 16:12
Jestem zwykłym chüjem żydowskim, kürwą, która włazi w dupsko Putinowi i nienawidzi wszystkich. Najlepiej, żeby mnie auto przejechało, bo sam widzę, jaką beznadziejną kürwą jestem, nie do życia. Kto by takiemu chüjowi jak ja rękę podał. Mam nadzieje, że mnie chüj strzeli w sam łeb wkrótce!
bogdanus2021.10.8 17:14
Kogo to interesuje, ciągle piszesz te brednie pod różnymi nazwami.
matis892021.10.8 19:40
DO PODSZYWA: Pan Jezus w Orędziach Ostrzeżenie przestrzegał przed TRUJĄCYMI szczepieniami i je przepowiedział 17.06.2012r. tak samo jak przepowiedział obalenie Benedykta XVI i ustanowienie Fałszywego Proroka ........... ,,Moja droga umiłowana córko, plany masońskich grup przejęcia światowych walut są coraz bliższe ukończenia. Ich nikczemne plany obejmują również nowe globalne szczepienia, które spowodują choroby na całym świecie, wywołujące cierpienia na skalę nie widzianą nigdy wcześniej. Unikajcie takiego nagle ogłoszonego globalnego szczepienia ponieważ będzie was ono ZABIJAĆ.......''
matis892021.10.8 16:00
A czemu lesby feministki nie walczą z dyskryminacją kobiet które poświęciły życie na opiekę nad dziećmi, wychowanie, na dom, rodzinę, a po rozwodach przy prawach emerytalnych sądy je dyskryminują na korzyść mężczyzn ??? Ponieważ feministki są wrogami kobiet.
bogdanus2021.10.8 15:58
Przemoc na kimkolwiek jest karana i musi być udowodniona. Wchodzenie w pokrętne przepisy jakie proponują są tylko krzywdzące dla państwa i obywateli. Może będziemy dublować prawo i sprzeczne ze sobą.
Jahu🐟2021.10.8 15:55
widać, że się lewusy nudzą i z nudów kręcą sznur na własną szyję..
leszczyna2021.10.8 18:05
Niestety, oni kręcą sznur na cudze szyje, i szykują wysokie stołki pod swoje wiadomo co.
Już niedługo...2021.10.8 15:50
... się to zakończy. Wybuchające wulkany, trzęsienia ziemi, niepokoje, pogłoski wojenne... Pan Bóg daje subtelne i mocniejsze ostrzeżenia ale prędzej niż później stanie się jak w Sodomie czy w Pompejach. Na gruzach syfu powstanie nowy, zdrowszy świat.