17.04.13, 11:34Fot. MorgueFile

Polacy tragicznie oceniają pracę sejmu, za to chwalą Prezydenta Komorowskiego. Nowy sondaż CBOSu

Pozytywne opinie o działalności sejmu wyraża zaledwie co ósmy badany (13 proc.). Niewiele więcej osób (18 proc.) dobrze wypowiada się o pracy senatu. Niezmiennie dobrze oceniana jest przez większość respondentów praca urzędu Prezydenta RP. - Polacy już trzeci miesiąc z rzędu dobrze (na 65 proc.) ocenili jego działalność. Pracę prezydenta źle ocenia jedna czwarta badanych (24 proc.).

Sondaż pokazuje również, że Polacy podzielili się w ocenie działalności związku zawodowego NSZZ "Solidarność" oraz OPZZ. "Od ubiegłego miesiąca wzrosła grupa respondentów dobrze oceniających działalność NSZZ "Solidarność" (o 7 punktów, do 32 proc.), natomiast nie zmienił się istotnie odsetek tych, którzy ją krytykują (34 proc.) (...) Działalność związków zawodowych skupionych w OPZZ jest postrzegana na ogół krytycznie: około jednej trzeciej badanych (30 proc., od marca wzrost o 8 punktów) wypowiada się o niej negatywnie, natomiast blisko jedna czwarta (23 proc., wzrost o 5 punktów) wyraża opinie pozytywne".

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w dniach 4–10 kwietnia 2013 roku na liczącej 1150 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

sm/CBOS/Wp.pl


Komentarze

anonim2013.04.17 13:26
No cóż,brak samokrytycyzmu u wyborców jest bardzo widoczny. Widziały gały co brały.
anonim2013.04.18 1:37
Nic innego nie PO-zostaje jak tylko sukcesu Panu Komorowskiemu, oczywiście tylko w sondażach PO-gratulować. Trzeba przyznać, że Broniu PO-trafi czarować i pięknie mord PO-czętych dzieci z zespołem Downa forsować. No i do tego oczywiście PO-stępowy katolicyzm" łagiewnicki" PO-pagować pardon propagować.