06.09.19, 12:46zdj. Adrian Grycuk, CC BY SA 3.0, via Wikimedia Commons

Przyjęto poprawki do raportu z prac komisji ds. VAT

Poseł PiS, Marcin Horała, który przewodzi sejmowej komisji śledczej ds. VAT zaproponował, aby w raporcie końcowym z jej prac uwzględnić informację dotyczącą Jednolitego Pliku Kontrolnego, który wprowadzono zbyt późno, przez co nie spełniał podstawowych funkcji. 

Poprawka została przyjęta. Komisja zatwierdziła też zmianę dotyczącą praktyki działania służb skarbowych, w tym braku przepływu informacji między tymi służbami.

Przewodniczący poinformował ponadto, że do komisji wpłynęło 10 poprawek do projektu jej stanowiska, zgłoszonych przez posłów śledczych. Poseł Horała, który jest autorem projektu stanowiska, choć nazwał swoje poprawki autopoprawkami, to jednak zaznaczył, że, będą one głosowane jak inne. Pierwsza z nich dotyczy dodania do jednego z rozdziałów informacji dotyczącek Jednolitego Pliku Kontrolnego. 

Horała przedstawił pod koniec sierpnia napisany przez siebie projekt sprawozdania tzw. komisji śledczej ds. VAT. Proponuje w nim postawienie przed Trybunałem Stanu byłych premierów Donalda Tuska i Ewy Kopacz oraz byłych ministrów finansów - Jacka Rostowskiego i Mateusza Szczurka.

Podczas piątkowego posiedzenia planowane jest rozpatrzenie poprawek i przyjęcie projektu stanowiska komisji.

yenn/PAP, Fronda.pl

Komentarze

Suweren2019.09.6 12:59
Kiedy komisja w sprawie Ziobry? Kiedy komisja w sprawie dwóch wież?