08.06.21, 13:40

Rabin wywołał światowy skandal, bo został... katolikiem

13 lutego 1945 r. największe agencje informacyjne świata podały szokującą wiadomość, że tego dnia Wielki Rabin Rzymu, znany biblista, prof. Izrael Zolli przyjął chrzest w Kościele katolickim.

Izrael Zolli urodził się w 1881 r. w Polsce, w miejscowości Brody, na terenach zaboru austriackiego. W czasie II wojny światowej był naczelnym rabinem Rzymu, a wcześniej przez 35 lat pełnił funkcję głównego rabina Triestu. Po swoim chrzcie św. mówił, że nie uważa się za Żyda nawróconego lecz spełnionego, ponieważ Kościół katolicki jest spełnieniem obietnicy, jaką jest judaizm. Wyjaśniał, że Stary Testament jest zaszyfrowanym telegramem, który Bóg przekazał ludziom, a jedynym kodem i szyfrem do pełnego odczytania jego treści jest Jezus Chrystus, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem.

Jako naoczny świadek holocaustu podkreślał, że do jego zaistnienia przyczyniło się przekreślenie chrześcijańskich zasad przez ideologię faszystowską. Po zakończeniu wojny pisał: "Jestem przekonany, że po tej wojnie jedynym sposobem oparcia się siłom destrukcji i podjęcia odbudowy Europy, będzie zaakceptowanie katolicyzmu, to znaczy idei Boga i ludzkiego braterstwa w Chrystusie, a nie braterstwa opartego na rasie i nadludziach, ponieważ nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteśmy kimś jednym w Chrystusie Jezusie (Ga 3,28)".
Eugenio Zolli był Żydem polskiego pochodzenia.

W Polsce nazywał się Izrael Zoller. Jego matka wywodziła się ze znanej rodziny uczonych rabinów. Bardzo pragnęła, aby jedno z jej pięciorga dzieci zostało rabinem. Izrael był najmłodszym jej synem. Studiował w kolegium rabinackim i równocześnie studiował filozofię na uniwersytecie, najpierw w Wiedniu a później we Florencji. W 1920 r. został mianowany głównym rabinem Triestu.

W 1933 r. otrzymał włoskie obywatelstwo i dlatego faszystowskie władze zmusiły go do zmiany nazwiska z Zoller na Zolli. Otrzymał nominację na kierownika katedry języka i literatury hebrajskiej na Uniwersytecie w Padwie. Jednak po kilku latach wykładów, w wyniku antysemickich czystek, został zwolniony z pracy. W 1940 r. otrzymał nominację na Naczelnego Rabina Rzymu. W dramatycznym okresie wojny odegrał niezwykle ważną rolę w przewodzeniu wspólnocie żydowskiej w Rzymie, która była podzielona na antyfaszystów i tych, którzy kolaborowali z władzami. Od momentu okupacji Rzymu przez wojska niemieckie, czyli od 8.09.1943 r. wspólnota żydowska znalazła się w krytycznej sytuacji. 27 września dowódca SS, Kappler, zażądał od jej przywódców, aby dostarczono mu w ciągu 24 godzin 50 kg złota, równocześnie zagroził, że jeśli złota nie otrzyma, to wtedy zostaną deportowani wszyscy mężczyźni żydowskiego pochodzenia. Na kilka godzin przed upływem ultimatum udało się zebrać tylko 35 kg złota. Brakowało 15 kg. W tej dramatycznej sytuacji rabin Zolli zwrócił się z prośbą o pomoc do papieża Piusa XII. Otrzymał natychmiastowe zapewnienie pomocy. Okazało się jednak, że katolicy rzymscy już nieco wcześniej zebrali i przekazali Żydom brakujące 15 kg złota. Delegat Administracji watykańskiej Nogara, tak pisał 29.09.43 r. do sekretarza stanu kard. Maglione: "Wczoraj prof. Zolli przyszedł o godz. 14, aby mi powiedzieć, że otrzymali brakujące 15 kg złota od katolickich wspólnot i na razie nie mają potrzeby korzystać z naszej pomocy" (Actes et Documents du Saint Siége relatifs á la seconde guerre mondiale. Vol.9, Cittá del Vaticano 1975,494). Pomimo przekazania hitlerowcom 50 kg złota, w nocy z 15 na 16 października zostało zaaresztowanych przeszło 2000 żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci, pozostali pouciekali i musieli się ukrywać. Rabinowi Zolli, wraz z żoną i córką, udało się szczęśliwie ukryć w katolickiej rodzinie i przetrwać do czasu zdobycia Rzymu przez wojska alianckie.

Po wyzwoleniu Rzymu Zolli podjął swoje obowiązki Naczelnego Rabina. W lipcu 1944 r. celebrował uroczyste modlitwy w rzymskiej synagodze, które były transmitowane przez radio, aby publicznie wyrazić wdzięczność dla papieża Piusa XII i prezydenta Stanów Zjednoczonych, za pomoc udzieloną Żydom w Rzymie w czasie prześladowań faszystowskich. 25 lipca 1945 r. Zolli wspólnie z Prezydentem wspólnoty żydowskiej, udali się na prywatną audiencję do papieża Piusa XII, aby mu podziękować za niezwykle ofiarne, osobiste zaangażowanie się w dzieło pomocy Żydom, a także, aby na ręce papieża złożyć podziękowanie rzymskim katolikom świeckim i duchownym, którzy narażając swoje życie, z wielkim poświęceniem ukrywali i nieśli pomoc tysiącom Żydów, przyjmując ich w klasztorach klauzurowych, konwentach, plebaniach i domach prywatnych.

Chrzest

Ostateczną decyzję przyjęcia chrztu w Kościele katolickim rabin Zolli podjął pod koniec lipca 1944 r. Dar wiary został mu udzielony po wieloletnim dojrzewaniu i szczerym szukaniu prawdy. W sierpniu 1944 r. Zolli udał się do jezuity prof. Paolo Dezza z Uniwersytetu Gregoriańskiego z prośbą o pomoc w przygotowaniu się do przyjęcia chrztu, w formie bardzo dyskretnej i bez żadnego rozgłosu. Najpierw musiał złożyć dymisję z funkcji Naczelnego Rabina Rzymu. Pan Jezus dawał mu wyraźnie do zrozumienia, że czas jego posługi w Synagodze już dobiegł końca. We wrześniu 1944 r. w Święto Pojednania po raz ostatni przewodniczył uroczystym modlitwom w Synagodze. W czasie ich trwania Zolli w pewnym momencie zobaczył Chrystusa, ubranego w białą szatę, który promieniował niewypowiedzianym pokojem. W czasie tej wizji Zolli usłyszał w swoim sercu głos, który mówił: "Jesteś tu po raz ostatni". Wieczorem, w domu, żona powiedziała do niego: "Dzisiaj, kiedy byłeś przed Arką Tory, wydawało mi się, że widziałam białą postać Jezusa, który położył ręce na twojej głowie, jakby cię błogosławił". Zolli wspomina: "Byłem zdumiony, ale nadal bardzo spokojny. Udałem, że nie rozumiem o czym mówi. Powtórzyła więc swoją opowieść jeszcze raz słowo po słowie. Wtedy usłyszeliśmy głos naszej córki, Miriam - wołającej z daleka: Taatooo! Poszedłem do jej pokoju i zapytałem, o co chodzi. Mówicie o Jezusie Chrystusie - odpowiedziała. - Wiesz, tato, śniło mi się dzisiaj, że widziałem wysokiego Jezusa w bieli, ale nie pamiętam, co było potem.

W kilka dni później złożyłem mój urząd w społeczności żydowskiej." Dymisja Zolli była ogromnym zaskoczeniem. Prezydent wspólnoty żydowskiej widząc determinację Zolli, przyjął ją z wielkim żalem i zaproponował mu objęcie stanowiska dyrektora kolegium rabinackiego. Zolli zdecydowanie odmówił. Odpowiadając mu w liście, Prezydent wyraził zdziwienie i wielki żal z powodu odrzucenia nominacji, ponieważ prof. Zolli był najlepiej przygotowaną osobą do pełnienia tej funkcji. Aby nie prowokować groźnych reakcji, Zolli nie ujawnił głównego motywu swojej odmowy.
W ten sposób uwalniając się od wszelkich zewnętrznych obowiązków przygotowywał się do przyjęcia chrztu razem ze swoją żoną Emmą i córką Miriam. Aby uniknąć zamieszania spowodowanego obecnością dziennikarzy, chrzest odbył się 13 lutego 1945 r. w prywatnej kaplicy przy zakrystii rzymskiego kościoła S.Maria degli Angeli. Na chrzcie obecnych było tylko 15 najbardziej zaufanych osób. Izraele Zolli przyjął imię Eugenio a jego żona Maria. W nocy zatelefonował do niego korespondent agencji informacyjnej ze Stanów Zjednoczonych z zapytaniem, czy rzeczywiście przyjął chrzest w Kościele katolickim. Zolli odpowiedział twierdząco. Następnego dnia wszystkie najważniejsze dzienniki w USA i Europie opublikowały wiadomość, że Główny Rabin Rzymu stał się katolikiem.

Zolli mieszkał blisko Synagogi. Kiedy rozeszła się wieść o jego przejściu do Kościoła katolickiego, zaczął otrzymywać telefony pełne pogróżek i wyzwisk. Hebrajski miesięcznik ukazał się w żałobnej szacie graficznej. W tej sytuacji zagrożenia, Zolli był zmuszony jak najszybciej wyprowadzić się ze swojego mieszkania. Żona z córką znalazły schronienie w jednym z klasztorów, a prof. Zolli zamieszkał przejściowo na Uniwersytecie Gregoriańskim. Został przyjęty razem z żoną na audiencji prywatnej przez papieża Piusa XII. Wzruszeni, wyrazili swoją radość i wdzięczność Ojcu Św., a także przebaczenie i miłość do wszystkich Żydów, którzy ich po chrzcie znienawidzili. "Po chrzcie - mówiła Emma - nie potrafię nikogo nienawidzić, kocham wszystkich".

Podczas swojego pobytu na Uniwersytecie Gregoriańskim, Zolli był odwiedzany przez wielu przyjaciół i wrogów. Zjawili się również wpływowi amerykańscy Żydzi, którzy nakłaniali Zollę do powrotu na łono judaizmu, ofiarując mu każdą sumę pieniędzy, jaką by tylko sobie zażyczył. On jednak z wielkim spokojem zdecydowanie odmówił. Zgłosili się również prominentni protestanci, którzy sugerowali Zolli, aby jako naukowiec i głęboki znawca Biblii, wykazał, że dogmat o prymacie papieża nie ma podstaw w Piśmie św. Zolli odpowiedział pisząc książkę pt. "Petrus", w której, w oparciu o teksty Pisma św., udowodnił biblijne fundamenty prawdy o prymacie św. Piotra i każdego papieża. Zolli mówił: Ponieważ protestowanie nie jest świadczeniem, nie zamierzam niepokoić nikogo pytaniem: Po co czekać 1500 lat, żeby zaprotestować? Kościół katolicki był przez piętnaście stuleci uznawany przez cały świat chrześcijański za prawdziwy Kościół Boga. Nikt nie może bez zażenowania przekreślić tych 1500 lat i powiedzieć, że Kościół katolicki nie jest Kościołem Chrystusa. Mogę zaakceptować tylko ten Kościół, głoszony wszystkim stworzeniom przez moich przodków, dwunastu Apostołów, którzy, podobnie jak ja, wyszli z Synagogi.

Przyczyny nawrócenia
Jeszcze jako mały chłopiec miał w Polsce wielu przyjaciół katolików. Tk pisał: "My, dzieci hebrajskie, kochaliśmy naszych chrześcijańskich kolegów, a oni kochali nas. Nie wiedzieliśmy nic o różnicach rasowych; wiedzieliśmy, że nasze religie różnią się, dlatego też, gdy nadchodziła lekcja religii, każdy podążał do innej sali. Gdy lekcja skończyła się, znów się wszyscy spotykaliśmy". Odwiedzając w domu swego przyjaciela Stasia, patrzył z zadumą na Jezusa wiszącego na krzyżu. Już wtedy zaczął stawiać sobie pytania dotyczące osoby Jezusa. Skłoniło go to do lektury Ewangelii. W miarę upływu lat jego znajomość pism Nowego Testamentu stale pogłębiała się. Do jego nawrócenia w głównej mierze przyczyniło się zaskakujące odkrycie, że proroctwo o cierpiącym Słudze Jahwe, z czterech pieśni proroka Izajasza (42,1-7; 49,1-5; 50, 4-9; 52,13 - 53,12), wypełniło się w umęczonym i ukrzyżowanym Jezusie. Do tego przekonania dochodził przez wiele lat studiów tekstów Starego i Nowego Testamentu. Pomagała mu w tej naukowej egzegezie, perfekcyjna znajomość języka hebrajskiego i biblijnej greki. Uwieńczeniem tych naukowych badań było przekonanie, że Sługą Jahwe z proroctwa Izajasza nie może być nikt inny, jak tylko Jezus Chrystus, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. W ten sposób ja - mówił - po długich studiach, przemyśleniach i życiu w judaiźmie Starego Testamentu, w pewnym momencie znalazłem się w chrześcijaństwie Nowego Testamentu. Musiałem uczciwie przyznać, że stałem się chrześcijaninem i dlatego konsekwentnie zacząłem dążyć do przyjęcia chrztu.

Przejście Zolli z judaizmu do Kościoła katolickiego nie było zerwaniem z przeszłością, ale kontynuacją drogi zbawienia. Kiedy zaczęto go oskarżać o zdradę, odpowiadał zasmucony: Mam spokojne sumienie, niczego się nie zaparłem. Czy Bóg św. Pawła nie jest również Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba? Św. Paweł nawrócił się. Czy przez to opuścił Boga Izraela i przestał Go kochać? Byłoby absurdem odpowiedzieć twierdząco. Od przyjęcia chrztu prof. Zolli każdego dnia poświęcał dużo czasu modlitwie i z wielką gorliwością uczestniczył w Eucharystii. Często manifestował swoją wielką radość z faktu bycia katolikiem. Mówił: Wy, którzy urodziliście się w religii katolickiej, nie zdajecie sobie sprawy z ogromnego skarbu, jakim jest wiara i łaska Chrystusa, które posiadacie już od dzieciństwa. Ktoś, kto tak jak ja, dotarł do łaski wiary po długim okresie poszukiwań, docenia wielkość tego daru i przeżywa ogromną radość bycia chrześcijaninem.

Po kilku miesiącach Zolli znalazł mieszkanie w jednej z odległych dzielnic Rzymu. Mógł więc na nowo zamieszkać wspólnie z żoną i córką. Podjął wykłady z języka i literatury hebrajskiej w Instytucie Biblijnym. Prowadził intensywne życie modlitwy. Z gorliwością neofity podejmował gościnne wykłady w różnych uniwersytetach Europy i Stanów Zjednoczonych. Jego apostolska gorliwość w sposób naturalny kierowała się do starych współwyznawców, aby przybliżyć im prawdę o Chrystusie. Otaczał szczególną opieką nowonawróconych, wspomagał ich duchowo i materialnie.

Jako człowiek nauki, rozwijał swoje apostolstwo przez publikację licznych artykułów i książek we Włoszech i za granicą. Chorował na serce. Ostatni swój wykład na temat sprawiedliwości i Bożego miłosierdzia w Piśmie św., miał w Vallicelli, w styczniu 1956 r. Odszedł do Pana 2 marca 1956 roku. Przyjmując Komunię św. na łożu śmierci powiedział: Mam nadzieję, że Pan przebaczył mi grzechy. Z ufnością, całkowicie oddaję się Miłosierdziu Pana.

Fragment książki pt. Eugenio Zolli PRZED ŚWITEM. NACZELNY RABIN RZYMU: DLACZEGO ZOSTAŁEM KATOLIKIEM, Wydawnictwo Fronda

Komentarze

edi2021.06.10 20:21
Jak to rabin zostal "katolem, ciemnogrodem, zacofanym"? Powiedza lewaki, zacofani,lgbt, handlujacy dziecmi, kobietami,zabijajacy dzieci nienarodzone pod haslami "prawa czlowieka"..itp.
Monika2021.06.10 17:55
Cześć panowie, mam na imie Monika :). Chętnie poznam normalnego faceta. Nie szukam sponsora, nie interesuje mnie jakie masz zarobki, samochód itp. Przede wszystkim cenię kulturę osobistą i poczucie humoru, wygląd dla mnie to sprawa drugorzędna. Zainteresowanych panów zapraszam do kontaktu najlepiej na moim profilu gdzie zobaczysz moje prywatne zdjęcia : http://panieonline.pl/monika
katolicka deratyzacja Polski2021.06.10 16:14
Kazdy ma mozliwosc nawrocenia sie i zbawienia,az do konca zycia...
Anonim2021.06.12 10:04
Co ty tu pitolisz, TW bolek tyż ?
M.2021.06.10 16:13
Szanowny Profesorze Zolli - niech Pan Bóg Tobie Błogosławi i Prowadzi, i strzeże Michał Archanioł - Maria
JPIII2021.06.10 13:42
To znaczy został pedophilem.
Andrzej Łabędź2021.06.9 11:27
Zapraszam gorąco na profil Eli Barbura, Izraelczyka z Tel Avivu https://www.facebook.com/Eli-Barbur-408014065948373 na którym znajdują się informacje z pierwszej ręki dotyczące państwa Izrael, które od wielu lat stawia bohaterski opór zdziczałej, terrorystycznej hordzie palestyńskiej w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu. Mile widziani są sympatycy państwa Izrael. Wszelkiej maści idioci oraz antysemici szczyszczani są szybko i bezboleśnie.
niepokorny2021.06.9 13:03
Powtarzasz się stetryczały łabądku. To żydzi są pierwszymi terrorystami w Palestynie, a aby było pikantniej swoje zbrodnicze zachowanie motywują talmudycznym szowinizmem.
Anonim2021.06.9 10:28
Zamienił jedne dyrdymały na drugie. Ale Żydzi nigdy nie mieli głowy do interesów, to w końcu oni załatwili gościa, co umiał zamieniać wodę w wino. 😁😁😁
Sprzedam opla2021.06.9 7:31
Sprzedam opla aquillę, autokomis Roman Pornola, Radomsko, ul. Wiejska.
zzz2021.06.9 8:01
Teraz jest w modzie Astra Zenka
Moly2021.06.9 3:26
No byl przekonany...
Prawda2021.06.9 2:11
Ale Żydo --komuna w Polsce jak Michnik walcza zawziecie z Katolikami w UB potem SB aż do 1990 roku a dzisiaj Żydo --Komua otwarcie walczy z Wiarą Katolicka w Polsce ==Ale Kara Boza znowu wisi na Żydami ---
Po11... "lekcja historii"2021.06.9 1:56
Pewnie o tym nie wiedziałeś, że Prymas Tysiąclecia kardynał Wyszyński był FASZYSTĄ! I nie tylko, bo JPII był BESTIĄ! - - - - - - Tak twierdzi "prof. dr" Jan Hertrich-Woleński, CYT.: " Nazista Wyszyński stworzył Bestię z Wadowic" i dalej ciągnie swoje '"wywody" Jan Hertrich-Woleński, CYT.: "A bestia z Wadowic stworzyła takich pedofilów jak Jędraszko - Katolicyzm to zło zorganizowane" - - - - Żyd Jan Hertrich-Woleński przy każdej okazji, gdzie tylko jest możliwe daje upust swojej PATOLOGICZNEJ NIENAWIŚCI do Polski i KK.
kkk2021.06.11 1:56
Tak się zastanawiam: Czy Ty jesteś aż tak przeraźliwie głupi, że ciągle, pod swoimi antypolskimi, lewackimi komentarzami zawsze podpisujesz się tak samo (Po 11...) ?? Przecież ktokolwiek choć trochę rozumny od razu widzi tę Twoją sprzedajną nagonkę i już po Nicku nie musi czytać tego dalej... przynajmniej oszczędzają ludzie trochę wzrok od Twoich? wypocin.
Pewnie o tym nie wiedziałeś,2021.06.9 1:55
że Prymas Tysiąclecia kardynał Wyszyński był FASZYSTĄ! I nie tylko, bo JPII był BESTIĄ! - - - - - - Tak twierdzi "prof. dr" Jan Hertrich-Woleński, CYT.: " Nazista Wyszyński stworzył Bestię z Wadowic" i dalej ciągnie swoje '"wywody" Jan Hertrich-Woleński, CYT.: "A bestia z Wadowic stworzyła takich pedofilów jak Jędraszko - Katolicyzm to zło zorganizowane" - - - - Żyd Jan Hertrich-Woleński przy każdej okazji, gdzie tylko jest możliwe daje upust swojej PATOLOGICZNEJ NIENAWIŚCI do Polski i KK.
Po 11 ...2021.06.8 22:04
A gdyby Rydzyk nagle został Rabinem? Nieee, jaki skandal? Nikt by nie zauważył :)
PO 11...".. ateisto-żydowski!2021.06.8 22:26
Lechu....! NIE ZMIENIAJ TEMATU, POMIMO, ŻE WAS TO BOLI...! Artykuł jest o waszym Rabinie!... Nie spotkałam się, ...aby ktoś z Katolicyzmu przeszedł na judaizm!...To byłoby cofnięcie się o 2 tys. lat!...
Po 11 ...2021.06.8 22:56
Tradycyjnie, za pierwszych konwertytów na judaizm uważa się Abrahama i Sarę, gdyż Żydami stali się dopiero w późnym wieku na skutek przymierza z Bogiem, ich rodzice nie byli zaś jeszcze Żydami. Inną znaną konwertytką była Moabitka Rut, prababka króla Dawida. Bardzo wiele Żydówek ma geny charakterystyczne nie tak jak mężczyźni dla Semitów, lecz dla ludności miejsc, w których zamieszkiwali Żydzi, co zdaniem genetyków wskazuje, że bardzo często kupcy żydowscy, osiedlając się w nowych miejscach, brali sobie za żony miejscowe kobiety i konwertowali je na judaizm. Konwersję na judaizm przeszło wiele znanych osób, szczególnie w USA, m.in. Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor.
" Po!!" No i dalej stanąłeś???2021.06.9 0:56
No i o czym ty piszesz?...NIE O TO PYTAM!..... Pytam przecież , kto z Katolicyzmu przeszedł na judaizm?.... Czy zdarzyło się takie coś?... Ja przynajmniej nic nie wiem o tym!??.... A ty piszesz, jak zwykle piszesz nie o to co pytam, tylko odwracasz ..."kota ogonem" ... z innej strony!
kkk2021.06.11 1:57
Tak się zastanawiam: Czy Ty jesteś aż tak przeraźliwie głupi, że ciągle, pod swoimi antypolskimi, lewackimi komentarzami zawsze podpisujesz się tak samo (Po 11...) ?? Przecież ktokolwiek choć trochę rozumny od razu widzi tę Twoją sprzedajną nagonkę i już po Nicku nie musi czytać tego dalej... przynajmniej oszczędzają ludzie trochę wzrok od Twoich? wypocin.
Darek2021.06.9 11:07
Sam znam 2 osoby które przeszły na judaizm z katolicyzmu, a nie znam nikogo kto by przeszedł na katolicyzm z judaizmu, choć zastępowanie jednych bajek innymi bajkami nie jest niczym niezwykłym.
lewacka kultura2021.06.9 7:59
Dla Ciebie - Ojciec dr Tadeusz Rydzyk
kkk2021.06.11 1:57
Tak się zastanawiam: Czy Ty jesteś aż tak przeraźliwie głupi, że ciągle, pod swoimi antypolskimi, lewackimi komentarzami zawsze podpisujesz się tak samo (Po 11...) ?? Przecież ktokolwiek choć trochę rozumny od razu widzi tę Twoją sprzedajną nagonkę i już po Nicku nie musi czytać tego dalej... przynajmniej oszczędzają ludzie trochę wzrok od Twoich? wypocin.
Inszallah2021.06.8 22:01
😁😁😁
Skrzypek na dachu2021.06.8 15:13
Polska i Izrael powinni teraz zyc w zgodzie i wzajemnym szacunku bo Pan Jezus to Zbawiciel i najprawdziwszym Mesjaszem naszym .
plum2021.06.9 7:37
Wytłumacz to jeszcze swoim ziomalom.
Anonim2021.06.8 14:22
Zamienił stryjek siekierkę na kijek....😁😁😁😁
Anonim2021.06.8 13:53
skandalem jest ze wiekszosc Zydow to ateisci, narod wybrany przez Boga bez Boga
"anonimie"...2021.06.8 22:35
Tak to wielki skandal! ... Pan Bóg wybrał ---wtedy---- ten naród!.. Jakim trzeba było być niewdzięcznikiem, aby zrezygnować i Ukrzyżować wtedy Pana Jezusa!?! ..... Naród nie chciał i nadal nie chce wybrać Boga! ...Woli wybierać zło!... To się w głowie nie mieści, żeby tak zniweczyć swoją szansę!... Zastanawiam się? ...Dlaczego Żydów żaden kraj nie lubi!? ...Ze wszystkimi są skonfliktowani!.... Dlaczego nie umieją z innymi normalnie żyć?
Anonim2021.06.8 23:29
Zyd oznacza czciciel Jahwe. Jak ktos twierdzi ze jest Zydem i ateista to jest po prostu idiotą. Co innego gdy ktos przedstawia sie propanstwowo jako Izraelczyk.
Czyli co, Lechu Keller, "anonimie"?2021.06.9 1:04
W takim razie oceniłeś się sam, jako idiota? ...Ciągle to powtarzasz we wpisach: kim jesteś, jakiej narodowości i że masz zboczenia "homo"...! Słusznie więc siebie nazywasz!