23.09.21, 05:10Fot. via Pixabay

Siejecie wiele, lecz plon macie lichy...

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg nakazuje odbudowę świątyni

Ag 1, 1-8

Czytanie z Księgi proroka Aggeusza

W drugim roku rządów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca, Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka:

«Tak mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: Jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom Pański. Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza: Czy to jest czas stosowny dla was, byście spoczywali w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? A teraz tak mówi Pan Zastępów: Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem! Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie macie go do syta; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje dla zarobku, pracuje dla dziurawego mieszka.

Tak mówi Pan Zastępów: Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci – mówi Pan».

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Herod chce zobaczyć Jezusa

Łk 9, 7-9

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że zjawił się Eliasz; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.

A Herod mówił: «Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę?» I starał się Go zobaczyć.

Oto słowo Pańskie.

Komentarze

Anonim2021.09.24 14:18
Siejecie wiele, lecz plon macie lichy...bo ciągle q-wa pada ,albo susza jest
Ojciec Pio2021.09.23 12:48
W krajach arabskich nie wierzą w Jezusa Zbawiciela, nie mają sakramentów, nie czytają biblii a plony mają zawsze dobre - przeciętna kobieta u nich ma jednego męża do śmierci jak przystało na samicę ludzką o wolnej woli.
Anonim2021.09.24 14:22
a w azji też mają kk w du... i jego mitologie ,za to ryż nawet 3 razy w roku zbierają
Polak2021.09.23 5:52
Skoro zabobony które siejecie są bezwartościowe, to jak plon ma nie być lichy?