13.01.16, 20:14

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich oburzone podsłuchiwaniem dziennikarzy, którzy ujawnili aferę taśmową

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wyraża oburzenie przypadkami nielegalnego podsłuchiwania dziennikarzy i ich rodzin, jakie miało miejsce w 2014 roku. Techniki operacyjne sprzeczne z prawem stosowane były wówczas m.in.  wobec dziennikarzy, którzy ujawnili aferę taśmową.

Wyniki audytu przeprowadzonego w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji wskazują na to, że inwigilacja miała charakter starannie zaplanowanej i konsekwentnie prowadzonej operacji. Domagamy się podania do publicznej wiadomości wszystkich jej szczegółów, ujawniania mocodawców i pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej.

 

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

za: sdp.pl