07.07.16, 19:55Fot. Wikipedia

Szczyt NATO, a cyberbezpieczeństwo

Jak ocenia w swoim raporcie Instytut Kościuszki, szczyt NATO może przynieść ważne decyzje również w niezwykle istotnej sferze cyberbezpieczeństwa. 

Eksperci zwracają uwagę, że dla Paktu kwestia bezpieczeństwa elektronicznego stała się wyzwaniem o znaczeniu strategicznym. „Potrzeba jednak wiele wysiłku i odważnych decyzji, aby przybliżyć się do założonego celu, m.in. w obszarze zagrożeń hybrydowych” – przekonuje Instytut w raporcie „NATO Road to Cybersecurity”.

Podczas szczytu przywódcy mają zastanowić się nad możliwością zastosowania przez Sojusz ofensywnych narzędzi cybernetycznych. Instytut uważa, że byłaby to naturalna konsekwencja uznania cyberprzestrzeni za kolejną domenę działań zbrojnych.

– Należy pamiętać, że działania prowadzone w cyberprzestrzeni, także ofensywne, mogą być dalece bardziej humanitarne i proporcjonalne od działań konwencjonalnych. Nie zawsze natomiast odpowiedź konwencjonalna (kinetyczna) na działania cybernetyczne byłaby adekwatna. Działania ofensywne to przyszłość zarówno z punktu widzenia odstraszania, jak i obrony – tłumaczy dr Joanna Świątkowska, ekspert Instytutu Kościuszki, dyrektor programowy CYBERSEC (II Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa, które Instytut Kościuszki organizuje we wrześniu w Krakowie – przyp. red.).

Instytut sugeruje NATO utworzenie Dowództwa Komponentu Cybernetycznego (Cyber Component Command), czy też podjęcie namysłu nad stworzeniem Grupy Planowania ds. Cyberprzestrzeni (Cyber Planning Group).

Autorzy raportu uważają, że „działania poniżej progu wojny w postaci zagrożeń hybrydowych będą coraz częściej stosowane przez oponentów Sojuszu”. Wroga aktywność w cyberprzestrzeni idealnie wpisuje się bowiem w strategię działań hybrydowych. Zaliczają się do niej akcje destabilizacyjne, dezinformacyjne, destrukcyjne, „przy jednoczesnym unikaniu odpowiedzialności i wykorzystywaniu niejednoznaczności, co jest szczególnie łatwe w cyberprzestrzeni”.

– Naszym głównym przesłaniem jest nie tylko to, że Sojusz musi dostosować swoją strategię działania do nowych wyzwań, ale także postulat zbudowania na gruncie walki z zagrożeniami hybrydowymi silnej współpracy z partnerami, przede wszystkim z Unią Europejską. Natura tego typu zagrożeń łączy działania militarne i pozamilitarne – podkreśla ekspert Instytutu Kościuszki.

za: tvp.info