W tym roku to nie w październiku, a właśnie dzisiaj tj. w ostatnią niedzielę września odbędzie się liczenie wiernych w polskich kościołach.

Dzisiaj odbędzie się liczenie nie tylko osób obecnych na Mszach, ale także przystępujących do sakramentu Komunii Świętej.

- Nieco wcześniej niż było to praktykowane dotychczas, już 26września, zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, we wszystkich parafiach winno odbyć się doroczne badanie niedzielnych praktyk religijnych - informuje diecezja warszawsko-praska.

Liczenie wiernych odbywa się każdego roku. Zazwyczaj wybierana jest w tym celu niedziela w październiku lub wrześniu. Miarodajne niedziele to takie, w które nie odbywa się żadne ważne święto kościelne.

W tym roku postanowiono, że liczenie odbędzie się 26 września.

Ankieta przeprowadzana przez Kościół nie ogranicza się jedynie do liczby wiernych uczestniczących we Mszy oraz przyjmujących Komunię. Przeprowadza się bowiem także ankiety bieżące.

- Podobnie jak w latach ubiegłych zwracamy uwagę, że druga strona ankiety statystycznej jest co roku inna - bieżąca dotyczy zabytków nieruchomych w parafiach - informuje diecezja warszawsko-praska.

Wyniki ankiety kościoły zapisują na specjalnych formularzach. Formularze przesyłane są następnie do kurii biskupich, skąd trafiają do Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Instytut zaś tworzy na ich podstawie tzw mapę religijności.

W ubiegłym roku liczenie nie doszło do skutku ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa.

- W trosce o zdrowie i życie wiernych, w kontekście ogłoszonych obostrzeń epidemicznych dotyczących m.in. zgromadzeń liturgicznych, planowane liczenie wiernych nie odbędzie się - informował wówczas episkopat.

Z ostatniego raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego za 2019 rok wynika, że wskaźnik dotyczący uczestnictwa zobowiązanych katolików w mszy świętej wyniósł 36,9 proc. A wskaźnik dotyczący liczby osób przystępujących do Komunii św. wyniósł 16,7 proc.

jkg/rzeczpospolita