15.02.19, 08:50

Trwa żałoba. Trumna z ciałem J.Olszewskiego już w KPRM

Dziś o północy rozpoczęła się żałoba narodowa ogłoszona prezydenta Andrzej Duda przez śmierci Jana Olszewskiego. Będzie obowiązywać do godz. 19 w sobotę. Podstawą prawną żałoby narodowej jest ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Ustawa ta mówi, że żałobę narodową może wprowadzić prezydent w drodze rozporządzenia. Powinno ono jasno określać powody wprowadzenia żałoby narodowej oraz czas jej trwania, uwzględniając przy tym uwarunkowania kulturowe i historyczne, a także przyjęte w tym zakresie zwyczaje.

Obecnie, przyjęte jest, że w trakcie żałoby narodowej flagi państwowe na gmachach publicznych zostają opuszczone do połowy masztu i przepasane kirem. Odwoływane są też wtedy różne imprezy masowe, rozrywkowe, koncerty i imprezy sportowe.

Jeżeli chodzi o powody wprowadzenia żałoby narodowej, to Andrzej Duda uzasadnia ją zasługami Jana Olszewskiego. Ten zmarły 7 lutego w wieku 88 lat adwokat był przecież premierem w latach 1991-1992, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w PRL, a także doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Kawalerem Orderu Orła Białego.

Z powodu piastowania tak podanych wyżej godności publicznych, roczystości pogrzebowe zmarłego będą miały charakter państwowy. Zaczną się w piątek rano i i skończą się w sobotę.

W piątek więc, o godz. 9 trumna ze zwłokami Jana Olszewskiego zostanie przywieziona do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i wystawiona w hallu KPRM. Tam, od godz. 10 do 19, każdy będzie mógł oddać hołd zmarłemu. O godz. 18 z kolei, w warszawski kościele św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży zostanie odprawiona msza żałobna w intencji premiera Olszewskiego. Po Eucharystii, jego trumna z zostanie przeniesiona w kondukcie do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście.

Główne uroczystości pogrzebowe będą w sobotę. O godz. 11 zacznie się msza żałobna w archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Gdy msza się skończy, między 13 a 13.30 kondukt pogrzebowy przejdzie pod pomnik Powstania Warszawskiego, gdzie Olszewskiego pożegnają kombatanci z Armii Krajowej i nie tylko. Następnie, trumna zostanie przewieziona na lawecie wojskowej w asyście policji i szwadronu reprezentacyjnego Wojska Polskiego na tak zwane „Powązki Wojskowe”., gdzie zakończą się uroczystości.

erł/onet.pl