25.01.20, 15:45fot. Rafał Zembrzycki/Kancelaria Sejmu, via Wikipedia

TYLKO U NAS! Marcin Warchoł: Sędziowie nie mogą wybierać sędziów. To europejski standard

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Zmiany w ustawie w sądownictwie przyjęte przez polski Sejm mogą jeszcze bardziej podważyć niezależność polskich sądów. Tak stwierdziła Komisja Wenecka. Zaproponowała powrót do dawnego modelu KRS oraz likwidację nowych Izb w Sądzie Najwyższym. Co sądzi Pan Minister o takiej opinii Komisji? Jakie jest stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości? Czy Pan, jako osoba reprezentująca ten organ, przejmuje się tą opinią?

Marcin Warchoł, poseł, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości: Trzeba wskazać, że w tej opinii są cztery zasadnicze błędy. Po pierwsze, zaleca się, aby nasz wymiar sprawiedliwości pozostał w takiej sytuacji, gdzie sędziowie będą wybierani przez sędziów. Tymczasem zaprzecza to jednej z ważniejszych zasad prawa międzynarodowego, jaką jest suwerenność i równość państw. To zresztą podkreślane jest przez literaturę: fakt, że byt państw i ich prawo do istnienia mogłyby być podważone, gdyby właśnie nie suwerenna równość państw. I o tym mówi prof. Roman Kuźniar, czyli bynajmniej nie nasz zwolennik. Pisze o tym w swojej książce o prawie międzynarodowym.

Ponadto, kiedy spojrzymy na ekspertów międzynarodowych – nie tych, których przywieźli sobie senatorowie opozycji, którzy mówili to, co oni chcieli żeby mówili, ale jak np. otworzymy komentarz niemieckiej Konstytucji, to jest tam wyraźnie napisane – i to pisze niemiecki były prezes Trybunału Konstytucyjnego Hans-Jürgen Papier - że demokratyczna zasada suwerenności narodu nie pozwala na wybieranie sędziów przez sędziów. Politycy powołują sędziów do Federalnego Sądu Najwyższego w Niemczech, a np. w Bawarii, czy Saksonii Rady Sądownictwa mają funkcję czysto doradczą, niewiążącą. Przy czym to Minister Sprawiedliwości dysponuje wyłączną kompetencją powoływania sędziów landowych.

I nie ma tu problemu?

Teraz, według Komisji Weneckiej, obywatele niemieccy mogą sprawować demokratyczną kontrolę nad sądownictwem za pośrednictwem swoich przedstawicieli, ale Polakom oczywiście tego nie wolno. Sędziowie u nas mogą powoływać i kontrolować sędziów. Komisja Wenecka zaprzeczyła więc tym samym równości państw, a także demokratycznej suwerenności narodu. To po pierwsze. Czyli błąd w zakresie prawa międzynarodowego.

Na czym polega drugi błąd popełniony przez KW?

Drugi błąd polega na tym, że Komisja Wenecka przedstawia stan faktyczny, wskazując na to, że media i zwolennicy reform prowadzą publiczną kampanię oskarżając sędziów o korporacjonizm, korupcję i związki z systemem komunistycznym. Tymczasem wcale tak nie jest. Pierwszym, który stwierdził stan zepsucia wymiaru sprawiedliwości w Polsce, był prof. Andrzej Rzepliński. W 2004 roku powiedział w Gazecie Wyborczej, że media informują o licznych, jak na profesję ludzi o nieskazitelnych charakterach, aferach korupcyjnych, pijanych sędziach za kierownicą samochodu, itp., wobec których dotychczasowe mechanizmy korekcyjne są bezradne. Wobec siły układów, demonstrowanej publicznie mentalności oblężonej twierdzy najważniejszych struktur sądownictwa. To powiedział profesor Rzepliński. W podobnie mocnym tonie, 10 lat później, wypowiedział się były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień, wskazując na to, że rady sądownictwa nie spełniają tych funkcji, do których zostały powołane i mówiąc o tym, że faktycznie są one miejscem zaklepywania na sędziego. Każdy przychodzi tam ze swoim kandydatem i dba wyłącznie o to, żeby on właśnie dostał posadę. Dotyczy to także polityków, do których odpowiednie osoby potrafią dotrzeć. To są opinie dwóch ekspertów, bynajmniej nie naszych, ale takich, na których powołuje się Platforma Obywatelska, którzy dzisiaj często stają ramię w ramię z sędziami protestującymi…

 Ponad połowa badanych negatywnie ocenia wymiar sprawiedliwości. Co ósmy zaś twierdzi, że działa zdecydowanie źle. 80% naszych obywateli jest niezadowolonych z funkcjonowania Wymiaru Sprawiedliwości. Jest zatem spore poparcie Polaków…

Tak i co więcej tylko nieliczni twierdzą, że wymiar sprawiedliwości działa dobrze. W związku z tym szkoda, że KW nie zwróciła uwagi na tych ekspertów, a także na polską opinię publiczną, która od wielu lat jest niezadowolona z polskiego sądownictwa. Z przykrością trzeba wskazać na drugi błąd KW związany z sytuacją faktyczną – nie zapoznała się z tym stanem, nie sprawdziła jak jest naprawdę, nie posłuchała ekspertów takich jak Jerzy Stępień, czy Andrzej Rzepliński, tylko twierdzi, że to rząd oskarża sędziów o korporacjonizm. A pierwszy o tym mówił przecież profesor Rzepliński. KW wykazała się nieznajomością stanu prawnego występującego w naszym kraju. Dowodem tego są twierdzenia, że jest ryzyko arbitralnego usuwania sędziów przez Ministra Sprawiedliwości czy też nadmiernej presji ze strony rządu. To jest nieprawda. Nasze reformy nie tylko zmniejszyły uprawnienia władcze KRS wobec sędziów np. zabraniając im przenoszenia sędziów między wydziałami. Minister Sprawiedliwości nie może usuwać sędziów w Polsce. Absolutnie. Chciałbym zwrócić uwagę KW na to, że to projekt senatorów zakłada usuwanie sędziów. Czyli KW nie umiała szukać, czy też nie chciała widzieć, że to senatorowie opozycji popierają usuwanie sędziów przez Ministerstwo. 

 Wychodzi na to, że Komisja Wenecka skompromitowała się.

Komisja Wenecka przeczy samej sobie. Wskazuje, że w wielu krajach sądy konstytucyjne zastrzegają sobie prawo do rozstrzygania sporów między prawem unijnym a prawem krajowym. np. w Niemczech. Ale w Polsce tego czynić nie wolno; gdyby tu Trybunał Konstytucyjny unieważnił wyrok SN, to oznaczałoby to otwarte wypowiedzenie posłuszeństwa prymatowi prawa UE.

To jest nieprawda, bo nasz TK rozstrzygając o traktacie akcesyjnym z Lizbony z 2010 roku odwołał się do orzecznictwa niemieckiego TK i wskazał, powołując się nań, że sąd konstytucyjny państwa członkowskiego może stwierdzać niezgodność z konstytucją unijnego aktu prawnego, zachowując prawo do ostatniego słowa. Ale zarazem godząc się na konieczność, trzeba wyraźnie wskazać, że nasz Trybunał w 2011 roku (z Rzeplińskim na czele) wskazał, że w razie kolizji między rozstrzygnięciami Trybunału polskiego i tego z Luksemburga – to właśnie nasz Trybunał ma ostatnie słowo. Również trzeba stwierdzić, że niemiecki TK też to wskazywał – wyraźne naruszenie niezależności konstytucji niemieckiej jest niedopuszczalne. Krótko mówiąc, opinia ta zawiera błędy logiczne, prawne, faktyczne, sprawia wrażenia napisanej naprędce, na zamówienie polityczne. To jest jedyna konkluzja, jaką można wywieść. I chyba autorzy mają tego świadomość, gdyż w punkcie 5 zastrzegli, że „nieścisłości mogą się pojawić w tej opinii, jako rezultat niewłaściwego tłumaczenia”. To najlepiej świadczy o tym, jaki to ma charakter... I na koniec podobna nieścisłość jest w związku z punktem czwartym, w odniesieniu do naszego Prezydenta. Z jednej strony opinia wspomina, że nominacja prezydencka nie podlega kontroli sądowej, ale dla sędziów polskich stworzyła obowiązek dokonywania takiej kontroli. Czyli obowiązek kontroli Prezydenta – jeżeli sędzia uznaje, że decyzja Prezydenta jest niezasadna... Proszę zobaczyć tu wyraźną sprzeczność.

 W tej całej – ważnej dla Polski – reformie, jaką podjęliście jako pierwsi, Polacy najczęściej z przekazu medialnego widzą taki skrót: błyskawiczną wizytę KW w Polsce. Natychmiastowe, oczywiście negatywne opinie o tejże reformie. Debatę nad Polską z Parlamentu Europejskiego i głosowanie z wynikiem cieszącym „obrońców” demokracji w Polsce... Zdaniem Pana Ministra – o co chodzi w tej awanturze o polską praworządność, sądownictwo? Jaka jest istota tego konfliktu?

Jest to konflikt tego rodzaju, że stosowane są podwójne standardy. Jednym wolno więcej, drugim mniej. Wolno więcej Czechom, Niemcom, Francuzom (ostatnio widzieliśmy pacyfikację protestu prawników w Paryżu), Duńczycy czy Szwedzi mogą wprowadzać takie rozwiązania, w których obywatele mają nadzór pośredni nad sądownictwem. Tymczasem nam się tego zabrania.

Mamy tutaj do czynienia ewidentnie z hipokryzją, z traktowaniem jednych krajów jako lepszych, innych jako gorszych. O nic innego tu nie chodzi. Tylko o czystą politykę. Sytuacja, w której Polska się dzisiaj znajduje, pokazuje, że mamy nawet nie w połowie tak daleko zaawansowane rozwiązania dotyczące choćby kwestii postępowań dyscyplinarnych, jak w innych krajach. Na przykład w Czechach, czy Niemczech nie ma immunitetów. W Czechach Minister Sprawiedliwości inicjuje postępowania dyscyplinarne, nie ma sądownictwa. Czyli Czechom wolno, Polakom nie. Z Czech pochodzi komisarz Jourova, więc hipokryzja i podwójne standardy to jedyne, co się tutaj ciśnie na usta. Jeżeli nasi koledzy zza granicy nie dostrzegają tego, no to przykro mi to mówić... ale są nierzetelni. Dlatego opinia KW czy podobne opinie innych organów nie zasługują na poważne podejście. Bo trzeba rozmawiać poważnie, zaś jeśli ktoś twierdzi, że jednym wolno mniej, a innym więcej...

Dziękuję za rozmowę. 

Komentarze

zauważmy, że2020.01.27 5:07
w przypadku kasty obowiązuje etyka Kalego - jeśli coś Kalemu nie pasuje - to tak nie można robić. Jeśli Kali coś robi - zawsze należy to oceniać pozytywnie. Kali zaś jeśli mu tylko postępowanie innych nie pasuje - może oceniać innych negatywnie.
JanP2020.01.26 14:51
Ten Warchoł też jakiś nieczytaty. Zmieńcie konstytucję, to będziecie robili, co tylko chcecie. Jest was za mało, aby ją zmienić, to kombinujecie, jak tu zwykłą ustawą zastąpić konstytucyjne zapisy. No i to pierd.lenie o TK, że tylko on może stwierdzić, czy ustawa jest konstytucyjna. Wszystko to prawda ale, jak pisowski sejm zapisze w ustawie, że konus jest monarchą, to ten TK zbierze się za sto lat a w tym czasie mały wprowadzi monarchię absolutną.
Foster2020.01.26 12:48
Niby wykształcony a hipokryta. Przecież wystarczy ujawnić listy poparcia sędziów do KRS. Może sie okazać, że tylko lista poparcia sędziego Nawackiego ma poparcie sędziów (28 - 4 + 1). Na liście jest 28 podpisów sędziów, brak wzmianki o tym, ze czworo z nich wycofało poparcie przed wysłaniem listy do Sejmu i jest też podpis kandydatda do KRS (czyli Nawackiego).. Formalnie 24 podpisy ważne. Skutki tej nieprawidłowości takie, że głosowanie na KRS było nieważne, Odpowiedzialność (karną) powinień ponieśc ten kto do głosowania dopuścił. Tak by było w każdym demokratycznym państwie.
Cool (odp.3 dla M.B.)2020.01.26 9:24
Jak zwykle siejesz demagogie, próbujesz rozmydlić i piszesz o pierdołach! Pomogę Ci jednak zrozumieć istotę zagadnienia, tak żebyś nie mogła dłużej udawać idiotki! ...OTÓŻ >>>> Polacy mordujący Żydów dla legalnego Państwa Podziemnego byli ściganymi prawem PRZESTĘPCAMI !!! ...dla okupujących Polskę SŁUŻB I ADMINISTRACJI NIEMIECKIEJ ... byli BOHATERAMI realizującymi ich NARODOWY PLAN! p.s. Z resztą takim "bohaterom" zarówno z Niemiec, Holandii, Francji, jak też kilku innych krajów okupowanej Europy ... PAŃSTWO niemieckie!... do dnia dzisiejszego wypłaca "zasłużone" emerytury!
anonim2020.01.25 22:08
Ścigają dziadka, bo obraził imigrantów kradnących grzyby. Zajęli mu samochód... wykop.pl/link/5308515/scigaja-dziadka-bo-obrazil-imigrantow-kradnacych-grzyby-zajeli-mu-samochod/
Foster2020.01.25 22:05
No przecież tylko PIS może ich wybierać.
12020.01.25 20:52
psiory się zesrały
Stachu the asswipe2020.01.25 20:43
To może warto wam przypomnieć, że w Unii standardem są również związki partnerskie (dostępne także dla par hetero).
katecheta2020.01.25 19:03
Pan jeszcze nie rozumie, że tu nie chodzi o rację. Kasta poczuła waszą słabość. Jednego dnia wprowadzacie przepis następnego dnia się z niego wycofujecie. Kto was będzie szanował? Wychodzi na konferencji MS i mówi o rażącym naruszeniu prawa i co...i nic Małgosia trzymając się za boki śmieje się ze Zbyszka do rozpuku. Nie wystarczy chcieć dobrze i mieć rację trzeba to jeszcze udowodnić w realu. Reforma powinna się zacząć od wezwania wszystkich powołanych sędziów w prl do złożenia przysięgi w nowej rzeczywistości przed prawomocnie wybranym Prezydentem, przymusu nie ma kto nie chce to na emeryturę, dalej byłoby już z górki. Platformie się nie dziwie, oni nic takiego nie obiecywali, ale wy tolerujecie stary prl-owski beton na takich stanowiskach i sami korzystacie z takich ludzi. Wstyd.
Olaf2020.01.25 18:49
Krytykują reformę sądów. Kim są „niezależni eksperci”? Mąż i były mąż... Gersdorf
fdf2020.01.25 18:27
Pani Gersdorf z kastą zastąpi demokracje he he. Leśne dziady żyjące we własnym świecie swoich interesów.
JS2020.01.25 18:24
Może zrobić zestawienie europosłom jak wybiera się sędziów w innych krajach i rozesłać do każdego, żeby nauczył się, że chcemy osiągnąć standardy europejskie ? A do tego jeszcze dołożyć info o oczyszczeniu sądów w byłej NRD, w Czechach i Słowacji z sędziów co to sprzeniewierzyli się sprawiedliwości i prawu. Może w końcu przestaną głosować przeciwko Polsce ? Jest jeden problem. Krzyżackie metody (zobacz odc. 316 Korony Królów) sypania pieniędzmi albo brania kogoś za zakładnika, nadal obowiązują. Pozdr.
Lennon2020.01.25 17:28
To, że Europa Zachodnia robi coś głupio, to nie znaczy, że my też zaraz musimy.
Cool (druga odpowiedz dla M. Blaszczyk)2020.01.25 17:04
1 cyt: " Przynajmniej część sprawców jest znanych. Są to skazani w procesie. Byli Polakami. Nie Białorusinami, nie Żeydami, nie Chińczykami..." odp: ... Możesz więc co najwyżej napisac, że ten konkretnie przestepca był Polakiem! ... twierdzenie, na podstawie pojedynczych przypadków, że Polacy byli mordercami, jest generalizowaniem i podła manipulacją. 2 cyt: " ... Do tego piszesz: " jednocześnie o ofiarach Holokaustu mówicie o Żydach i słowem nie wspomnicie, że połowa, to byli polscy obywatele." Ja jestem jedna i ja np. tu: https://www.fronda.pl/a/jacek-sasin-prezydent-andrzej-duda-podjal-jedyna-mozliwa-decyzje,138814.html pisałam, dziwiąc się dumie z doprowadzenia do takiej sytuacji, pod postem pana hrabiego Potockiego: "??? Jesteśmy dumni z sytuacji, że rządzący Polską doprowadzili do sytuacji, gdy na obchodach jednego z największych ludobójstw w historii, których ofiarą byli głównie polscy obywatele, polski prezydent nie ma możliwości się wypowiedzieć? .... " odp: ... pomijam fakt, że jak zwykle błednie okreslasz sprawców i winnych, to gdybyś trochę myślał to wiedziałabyś, że właśnie dlatego, żeby między innymi słowa o polskich ofiarach nie dotarły do szerokiej rzeszy odbiorców, Duda nie został dopuszczony do głosu! ... Twój głos natomiast, wybacz! ... ale nic nie znaczy! 2cyt::" ...No a Holocaust zorganizowali naziści. Różnych narodowości. Jego głównymi sprawcami było dwóch Austriaków akurat: Hitler i Eichmann. Nie widzę ŻADNEGO powodu, by fakt ten zatajać." odp: ...Idąc Twoim tokiem "myślenia" holokaust współorganizowali Żydzi, bo Hitler miał też pochodzenie żydowskie. Ale nie bedę brnął w ten idiotyzm bo jego pochodzenie nie ma najmniejszego znaczenia! ... istotnym jest fakt, ze był przywódcą Narodu niemieckiego, realizującym plan z demokratycznym poparciem i dla korzyści państwa niemieckiego. 3cyt: " ... Dobrowolna współpraca przy byciu mordowanym to dość zabawny pomysł. Chyba nie bardzo rozumiesz koncepcję dobrowolności..." odp: Dobrowolny = ochotniczy. 4 cyt: " ... Co do Jedwabnego... No cóż. Mnie te zeznania przekonują, jest ich tyle, że nie potrafię zrozumieć, po co tyle osób, nie mających żadnego w tym interesu, miałoby kłamać, podobnie jak przekonały zespół specjalistów z IPN i Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, A tymczasem człowiek podpisujący się Cool wie lepiej od sądu, specjalistów, prezydenta i w ogóle wszystkich..." odp: Gratuluje niezachwianej wiary w system polityczno-sądowniczy! Muszę Cie jednak zmartwić, IPN właśnie prowadzi archiwizacje dokumentalną zeznań świadków tej zbrodni i czeka na "zielone światło" na wznowienie badań, niestety nie ma jeszcze decyzji politycznych na wyższych szczeblach ... jednak wydaje się to kwestią czasu! :-))
Katolicka Kretynizacja Polski2020.01.25 16:58
Dopóki cała opozycja się nie dogada i nie wystartuje jako jedna partia lub nie poprze jednego wspólnego kandydata na prezydenta, dopóty PiS z poparciem 30% tzw polaków będzie robił z Polski chlew wmawiając wszystkim że ma poparcie "większości" Polaków i wszystko im wolno!
man.of.Stagira2020.01.25 16:20
@ czekam To jest o r y g i n a l n y cytat - NIE tłumaczenie. PS tekst cytuję NIE dla idiotów ale dla czytelników autorów takich m.in. jak Gramsci, Butler, Spivak, teoria krytyczna i innych z tej rodziny ergo dla wykształconego człowieka o poglądach lewicowych
czekam2020.01.25 16:41
are you translate this or not show me what you got so far your nothing but another bullshit corporation with your endless quotes
JS2020.01.25 16:10
Blokują bo min. nie chcą oderwać się od swoich ukrytych źródeł dochodu no i walczą przy tym dla EU GmbH. Sędziowie, podobnie jak lekarze odkryli dobre źródło dochodów od wdzięcznych za dobre wyroki bonzów. Innym powodem jest zmowa jaka musiała zapaść między emisariuszami EU a zepsutą kastą sędziowską. EU wykorzystała ich haniebną przeszłość i zaprosiła do wzięcia udziału w akcji kopania Polski. Pozdr.
czekam2020.01.25 16:08
man.of.Stagira Prosze mi to przetlumaczyc, ale bez uzycia "komputerowego tlumacza dla idiotow".
Dam2020.01.25 15:55
PIS jak zwykle nie mówi o tym, co jest faktycznym problemem w ich "reformie", czyli nie to, kto miałby ich wybierać, ale to, kto miałby ich odwoływać. A miałaby partia, co stanowi wspaniałe pole do nadużyć. No ale ciemny lud to kupi. Tylko pomyślcie, czy jak zmieni się władza i rządzić będzie takie PO albo coś podobnego, to chcecie, żeby mogli wpływać na sędziów?
Ciekawy2020.01.25 18:23
Czytaj ze zrozumieniem. Jaka partia? Izba Dyscyplinarna to Izba Sądu Najwyższego. No i w wywiadzie jest o rozwiązaniach np. niemieckich i o zabranianiu Polakom stosowania ich rozwiązań. Bo "ma być tak jak było", tzn. Polska kolonią niemiecką, rynkową dojną krową.
Dam2020.01.26 11:20
Wiesz, to że w wywiadzie coś powiedzą, to nie oznacza od razu, że jest to prawda. Poprzednio było o prawie wzorowanym na "rozwiązaniach francuskich", a okazało się, że było wzorowane na prawie z PRL. Reforma sądów jest potrzebna, ale nie taka serwowana przez PIS, bo ten już pokazał, że wszystko co zreformuje to spieprzy (przykład TK, który obecnie działa 3x wolniej niż przed reformą, albo prokuratury, która wciąż nie może dojść do tego, jak wyglądał wypadek pani Szydło, a nawet udało jej się "przypadkiem" uszkodzić dowody)
Alex2020.01.26 14:45
Zawsze to jest tak, że największe matoły, półgłupy, piszą do innych "Czytaj ze zrozumieniem".
ASTOM2020.01.25 18:28
Z ciemnego ludu (z szacunkiem do ciemnego ludu) to pochodził pierwszy rzut powojennych sędziów bo zostawali nimi najczęściej tarzysze z awansu społecznego, którym obca była choćby matura! W nastupajuściej kolejności to te czerwone tępaki wybierali swoich następców, już oczywiście wykształcunych, a ci z kolei następnych kolesi/synciów/wnuczków (potrzebne dopisać). Więc co tu pieprzysz o jakimś partyjnym polu do nadużyć??!!
Dam2020.01.26 11:22
I w jaki to sposób reforma PIS to naprawi? Bo ja w niej widzę danie sobie możliwości wymiany ludzi na swoich, nie na kompetentnych.
Alojzy Cedzidło2020.01.26 17:27
Czyli co ? I jedni i drudzy nie biorą pod uwagę wiedzę i honoru człowieka ,,który został wyznaczony do pracy w Sadzie? Czyli robią z nich bezmyślnych posłusznych pachołków , a ciemny lud bedzie z pokorą przyjmował każdy wyrok , płacąc bez protestu odszkodowania za wydane z nakazu złe wyroki.
man.of.Stagira2020.01.25 15:50
W Europie Zachodniej -owszem. To standard, że NIE mogą wybierać. Tymczasem w części dla pariasów, skolonizowanych półgłówków -Murzynów Europy t a k a sytuacja jest niedopuszczalna z jednego powodu - Murzyn mógłby pomyśleć że jest RÓWNY swojemu Panu. Pisała o tym, o tej (i innych) MURZYŃSKOŚCI Europy Środkowej i Wchodniej, w eseju już Panna Judith Butler, cytuję: The exclusion of the subordinated other of Europe is so central to the production of European epistemic regimes 'that the subaltern cannot speak'. Spivak does not mean by this claim that the subaltern does not express her desires, form political alliances, or make culturally and politically significant effects, but that within the dominant concep tualization of agency, her agency remains illegible. The point would not be to extend a violent regime to include the subaltern as one of its members: she is, indeed, already included there, and it is precisely the means of hrr inclusion that effects the violence of bereffacemenl. There is no one 'other' there, at the site of the subaltern, but an array of peoples who cannot be homogenized, or whose homogenization is the effect of the epistemic violence itself. koniec cytatu
Japa2020.01.26 17:17
Dobra .Nie jestem ani uczony , ani prawnik .Taki zwykły Polak ,który nie lubi jak po nim ktoś pluje Aaaa .. angielski znam z widzenia .W tej sytuacji mam problem . Jak zrozumieć zachowanie się tej uczciwej części sędziów , Bo na 11 tysięcy jest ich podobno paru. Ta teoretyczna opozycja ,,, walcząca" o reformę sadownictwa wmawia im ,że jak ich wybierze ksiądz , to musza sądzić nie wg istniejącego prawa ale np. wg 10 Przykazań Zaś kiedy wytypuje ich do pracy w Sadzie , PiS , każdorazowo , kiedy trzeba wydać wyrok , uzgadniają go z Kaczyńskim . Bo jak ich wytypuje ich PO ,to tylko ,, Noiman" , może im wydać zalecenia . Reasumując wmawiają w ludzi wykształconych .że są pieskami na pasku . a koniec paska może trzymać tylko ktoś z PO A oni , ludzie podobno z honorem i wiedzą nic ani mru ,mru ....To jak to zrozumieć ? Kto tu ma rację i honor . Tylko pani prof Gelsdorf i ostatnio mecenas Budka .?
Męs2020.01.26 21:17
kłamiesz. pokaż dowody.To jest pomówienie.
Japa2020.01.26 23:25
Kłamię ? A niby gdzie ? Piszę to co widzę. A co Pan ,panie ,,Męs " widzi,Pogrzeb PO .?
man.of.Stagira2020.01.26 19:58
@Japa dobrze 'widzisz', nie mylisz się
Japa2020.01.26 23:30
Dzięki za uznanie . Pozdrawiam