06.01.21, 19:15Fot. P.Ch. / Degreezero via Wikipedia, CC 4.0

TYLKO U NAS! Paweł Chmielewski: Mroczne dziedzictwo Lutra niszczy dziś katolicyzm za Odrą

Kościół katolicki w Niemczech jest doskonałym przykładem kryzysu, w jaki popadł katolicyzm po Soborze Watykańskim II. Głęboka protestantyzacja, poddawanie religii władzy państwa, wyprzedawanie wiary w zamian za poklask świata… Wszystkie te problemy niszczą wiarę katolicką na całym świecie. Za Odrą możemy obserwować finalne skutki tego fatalnego procesu – mówi Paweł Chmielewski, dziennikarz PCh24.pl.


Fronda.pl: W swoim najnowszym tekście opublikowanym na łamach portalu PCh24.pl pisze pan o zawiedzionych nadziejach niemieckich biskupów w kwestii akceptacji postulatów tzw. drogi synodalnej przez Watykan. Czego to dowodzi? Papież Franciszek jednak nie jest tak bardzo „postępowy” jak niemiecki Kościół?

Paweł Chmielewski, dziennikarz i publicysta PCh24.pl: Niemieccy biskupi chcieliby zbyt dużo – i za szybko. Rozpoczęta przez nich Droga Synodalna ma w zamyśle doprowadzić do wielkich zmian w czterech obszarach: kapłaństwa, roli kobiet, moralności seksualnej, podziału władzy w Kościele. W Watykanie wątpliwości wzbudzają przede wszystkim dwa pierwsze elementy. O takich kwestiach, jak zniesienie obowiązku celibatu czy wprowadzenie diakonatu kobiet Niemcy nie mogą decydować sami, nawet jeżeli o tym marzą. Przewodniczący niemieckiego Episkopatu, bp Georg Bätzing, ma nadzieję, że głoszone w jego kraju herezje staną się przedmiotem debaty na Synodzie Biskupów w Rzymie w 2022 roku. Zobaczymy, czy będzie tak w istocie. Na dziś widać, że przeszarżowali – i nawet skądinąd niezwykle liberalny papież Franciszek uznał, że trzeba ich zatrzymać. Działania Niemców wzbudzają na całym świecie duże kontrowersje i zagrażają utrzymaniu jedności Kościoła.

Czego należy się spodziewać jeśli chodzi o przyszłość tej swoistej rewolucji w łonie Kościoła, z którą mamy do czynienia w Niemczech? Biskupi mogą zupełnie zignorować zdanie papieża i krok po kroku dalej zmieniać niemiecki kościół podług swoich wyobrażeń i tego, co dyktuje „duch czasu”?

To zależy w jakim aspekcie. Co innego celibat i diakonat kobiet, co innego moralność seksualna oraz podział władzy; jeszcze innym tematem jest interkomunia. W sprawie celibatu oraz kapłaństwa kobiet Niemcy rzeczywiście sami nic nie zrobią. Mogą tylko wykuwać pewne pomysły i proponować je Kościołowi powszechnemu, mam nadzieję, że bez skutku. Inaczej jest w pozostałych kwestiach. Bp Bätzing i inni niemieccy biskupi otwarcie mówią o rzekomej konieczności zmiany Katechizmu Kościoła Katolickiego w obszarze oceny homoseksualizmu. Tego nie zrobią, ale w praktyce mogą wprowadzić, na przykład, błogosławieństwa związków jednopłciowych. To zresztą w wielu niemieckich parafiach jest już normą i dzieje się za pełną zgodą wielu biskupów. Podobnie gdy idzie o podział władzy. Watykan wydał w sierpniu wytyczne, które zabraniają przekazywania osobom świeckim zbyt dużej władzy w parafiach i diecezjach oraz oddawania im ważnych kompetencji liturgicznych, jak na przykład głoszenie kazań. To jednak Niemcy dzięki różnego rodzaju wytrychom prawnym mogą obchodzić – i tak robią. Stolica Apostolska od dziesięcioleci nie wyciąga żadnych konsekwencji wobec grup modernistów, którzy łamią prawo kościelne, o ile tylko pozostają w sferze półcienia, a zatem udają, że to, co robią, jest legalne – albo robią to po kryjomu. Podobnie rzecz ma się z interkomunią. To, że Watykan zakazuje udzielania Komunii świętej wszystkim protestantom w Niemczech nikogo nie interesuje. Protestanci otrzymują Ciało Chrystusa od lat. Gra toczy się tylko o formułę: czy będą przystępować do sakramentów w Kościele legalnie i w świetle kamer, czy wszystko pozostanie, jak dotąd, nieoficjalne.

Wydaje się, że dla większości katolików w Polsce wspomniane postulaty, takie jak dopuszczenie protestantów do Komunii świętej czy zmiana spojrzenia na związki homoseksualne to coś, co jest absolutnie niewyobrażalne. Choć podobne pomysły pojawiają się w Kościele na całym świecie, to Niemcy wiodą tu prym. Z czego to wynika?

Przyczyn jest bardzo wiele. Wymienię dwie główne: głębokie przeniknięcie niemieckiego katolicyzmu przez myśl protestancką oraz podatek kościelny. Niemieccy katolicy przydają absolutny prymat ekumenizmowi; nic nie jest dla nich ważniejsze, niż zachowywanie możliwie największej zgodności z ewangelikami. Wszystkie pomysły, które dzisiaj stawiają – dotyczące celibatu, kapłaństwa, roli kobiet, homoseksualizmu, podziału władzy, Eucharystii – sprowadzają się tak naprawdę do próby zniwelowania różnicy między Kościołem katolickim a wspólnotami protestanckimi. Te dążenie mają głębokie przyczyny historyczne, to między innymi wielka niemiecka fascynacja postacią Marcina Lutra, od której nie są wolni także katolicy; ważną rolę odgrywa też tradycyjny i odwieczny niemiecki antyrzymski resentyment. Wreszcie, to druga przyczyna, idzie o uzależnienie od państwa. Do kościołów w Niemczech chodzi jedynie 9 proc. katolików – to stan sprzed pandemii. Co za tym idzie, Kościół za Odrą nie mógłby utrzymywać się z bezpośrednich wpłat od wiernych. Dlatego trwa przy systemie podatku kościelnego, który zbiera dla niego państwo od wszystkich zarejestrowanych formalnie katolików. To miliardy euro rocznie, od których struktury kościelne są zależne. Biskupi nie mogą sobie pozwolić na wejście w konflikt z władzą, bo to mogłoby oznaczać finansową katastrofę. Do tego dochodzi jeszcze protestancki duch poddaństwa religii państwu, obcy cywilizacji łacińskiej, ale w pełni zgodny z silną w Niemczech cywilizacją bizantyńską.

Nie sposób nie zadać pytania o kwestie historyczne. Marcin Luter, od którego tez swój początek wzięła reformacja, także był Niemcem. To chyba nie przypadek, że wspomniane zmiany forsuje się tak mocno właśnie za naszą zachodnią granicą?

Pytanie o wystąpienie Marcina Lutra w XVI wieku pozostanie zawsze pytaniem z dziedziny mysterium iniquitatis. Na działaniach tego herezjarchy zaważyły, oczywiście, czynniki polityczne, historyczne, społeczne i gospodarcze. Nie wolno jednak bagatelizować wpływu złego ducha. O intelektualnych i duchowych manowcach, na jakie wkroczył Luter, pisał przenikliwie choćby Jacques Maritain w swojej książeczce „Trzech reformatorów”. Polecam to niewielkie dzieło wszystkim, którzy chcą poznać właściwe oblicze Lutra. Oczywiście fakt, że antypapieska rebelia wybuchła z tak wielką siłą właśnie w Niemczech, ma swoje głębokie uzasadnienie historyczne, o którym każdy wiele może dowiedzieć się z dobrego podręcznika dziejów średniowiecznej i nowożytnej Europy. Nie ulega jednak wątpliwości, że mroczne dziedzictwo Lutra jest tym, co w przeważającej mierze niszczy dziś katolicyzm za Odrą. Sama figura herezjarchy pozostaje zresztą bardzo fascynująca dla wielu Niemców; Luter, krew z niemieckiej krwi, jest twórcą swoistego germańskiego chrześcijaństwa. Zainfekowani jego błędami katolicy niekiedy nie dostrzegają, że jako taki może być tylko antychrystem.

We wspomnianym tekście pisze Pan między innymi o „pobłogosławieniu” obrączek dwóch homoseksualistów w jednej z niemieckich parafii. Naprawdę nie było na to żadnej reakcji? Jeśli tak – co stoi na przeszkodzie, aby stało się to w tamtejszych kościołach codziennością?

Do pobłogosławienia obrączek pary homoseksualnej doszło w jednym z kościołów parafialnych w Monachium, pod nosem samego kard. Reinharda Marxa, byłego przewodniczącego Episkopatu Niemiec oraz doradcy papieża Franciszka. Nie było żadnej reakcji, bo kardynał Marx jest zwolennikiem błogosławienia par homoseksualnych, podobnie jak większość niemieckich biskupów. Ich myślenie po prostu nie jest już katolickie, ale czysto świeckie. Nawet sam niemiecki minister zdrowia, Jens Spahn, otrzymał w jednym z kościołów błogosławieństwo dla swojego homoseksualnego pseudo-małżeństwa. Takie rzeczy już są w Niemczech codziennością, pytanie tylko, czy zaczną być nią także oficjalnie. Jeszcze tak nie jest, bo utrzymują się wciąż obawy o reakcję Watykanu oraz wielu Kościołów partykularnych. Choćby biskupi z Ukrainy opublikowali swego czasu braterskie upomnienie, właśnie wtedy, gdy w Niemczech hierarchowie zaproponowali zmianę Katechizmu w kwestii moralności seksualnej. Jeżeli w skali globalnej oporu jednak nie będzie, to taki skandal może zyskać nawet ramy oficjalne.

Czy sytuacja w Niemczech może mieć jakieś przełożenie na cały Kościół katolicki na świecie?

Rzeczywiście, najważniejsze pytanie brzmi: co z Kościołem katolickim w innych krajach, co z Kościołem w Polsce? Czy chcemy ulec takiemu samemu zepsuciu, jak Niemcy? Przecież nowotwór protestanckiego modernizmu toczy nie tylko naszych katolickich braci za Odrą. Podobne rzeczy dzieją się w Austrii, Szwajcarii, Holandii, Belgii, Hiszpanii, Włoszech, a nade wszystko w Stanach Zjednoczonych. Na niedawnym konsystorzu papież Franciszek wręczył biret kardynalski arcybiskupowi Waszyngtonu, Gregory’emu Wiltonowi, który deklaruje chęć udzielania Komunii świętej proaborcyjnym politykom. Na całym świecie dochodzi do niezwykle głębokiej destrukcji katolickiej doktryny. Prawda jest zapoznawana co najmniej od czasu Soboru Watykańskiego II – i z roku na rok sytuacja jest coraz gorsza. Katolicyzm w Niemczech czeka prawdopodobnie ten sam los, co katolicyzm w Holandii – stanie się mniejszością tak niewielką, że aż niezauważalną. Powtarzam raz jeszcze, prawdzie pytanie brzmi: co z nami? Czy będziemy zgadzać się na to, by rozmaite grupy katolików głosiły „otwartość” posuniętą aż do akceptacji mordowania nienarodzonych. Kościół katolicki w Niemczech jest doskonałym przykładem kryzysu, w jaki popadł katolicyzm po Soborze Watykańskim II. Głęboka protestantyzacja, poddawanie religii władzy państwa, wyprzedawanie wiary w zamian za poklask świata… Wszystkie te problemy niszczą wiarę katolicką na całym świecie. Za Odrą możemy obserwować finalne skutki tego fatalnego procesu.

Rozmawiał Damian Świerczewski

Komentarze

Janek2021.01.9 8:19
Większość protestantów nie będzie chciała przyjąć komunii katolickiej, ponieważ akceptacja katolickiego rozumienia opłatka jako rzeczywistego ciała Chrystusa, oznaczałaby dla nich zgodę na bałwochwalstwo.
kefas2021.01.8 19:48
i dzisiaj potrzebny jest współczesny Luter w KRK, który jasno postawi tezy reformacji zatrzymujące zgniliznę moralną kościoła instytucjonalnego.
Henryk2021.01.8 19:18
"Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza a za zło karze". Pokarał złych Lutrów - Niemców mercedesem i volkswagenem. Wynagrodził dobrą Polskę syrenką i polonezem. Amen.
HAKen2021.01.8 16:55
Kard. Marks to Nazwisko. Prawie Luter
Prorok 👁🧠2021.01.8 16:15
Niemiecki kosciol w 2015 roku pokazal innym na czym polega prawdziwe chrzescijanstwo i przeslanie Ewangeli przyjmujac z otwartym sercem uchodzcow, za to go bardzo cenie . Chrzescijanstwo to nie teorja tylko praktyka!
katolicka deratyzacja Polski2021.01.8 14:56
Protestanci zamordowali dotychczas od XVI wieku kilka milionow Polakow,i kolaboruja i zdradzaja Polske ze WSZYSTKIMI kolejnymi najezdzcami i okupantami,wylacznie z dzikiej nienawisci do katolicyzmu.. Ostatnio z nazizmem niemieckim i rosyjskim komunizmem.
Oko2021.01.9 10:55
Czy chodzi ci o Hitlera, który jak wiadomo był katolikiem?
Anonim2021.01.8 11:42
Jaka jest zależność Kościoła w Polsce od Niemców, że Ukraina protestuje a Polski Kościół milczy?
Tak to jest2021.01.8 8:43
W Boga trzeba wierzyć, a rozkminianie czy podatnik ma utrzymywać księdza pastora czy rabina to już pierdoły są. Ps. swoją drogą Lutrowi zawdzięczamy że juz nie ma tak natrętnego handlu odpustami.
kaka2021.01.8 14:15
Z naciskiem na ZAWDZIECZAMY----- 14:49 Luter a raczej luder--swinia---prawnik ktory w pojedynku smiertelnie ranil czlowieka zbiegl do klasztoru aby uniknac czapy.wepchniety do kalanstwa owladniety chwilowa gorliwoscia przybija 95 tez poprawy Kosciola ---spowiada sie cztery godziny-konczy ozenkiem z zakonnica i wyrywaniem kartek z Pisma Swietego---buntuje panow przeciw chlopom i chlopow przeciw panom-- JAK Z TAKIEGO GOWNA MOZE POWSTAC JAKAS RELIGIA NO JAK?
Protestant2021.01.9 11:23
Bo w przeciwieństwie do innych religii, chrześcijaństwo głosi nawrócenie i odpuszczenie grzechów tym, którzy wcześniej byli grzesznikami (por. Łk. 24,47). Dlatego jednym z najważniejszych osób w historii Kościoła może być apostoł Paweł, wcześniejszy Szaweł, prześladowca chrześcijan. Jeśli sam nawróciłeś się ze swoich grzechów - to dlaczego oskarżasz innego nawróconego grzesznika? A jeśli nigdy nie nawróciłeś się, to zrozumienie spraw Bożego królestwa jest dla Ciebie niedostępne (por. J. 3,3).
To, że Watykan zakazuje ruchania dzieci2021.01.7 20:38
przez klechy nikogo już nie interesuje. Klechy otrzymują ciało noworodka od lat. Gra toczy się tylko o formułę: czy będą gwałcili bachory legalnie i w świetle kamer, czy wszystko pozostanie, jak dotąd, nieoficjalne na plebanii.
ks. Ucho2021.01.7 17:44
Klechy musza naprawdę nienawidzić tego, który im pierwszy w twarz powiedział, jak sprzedajną i pasożytniczą są bandą.
lady got fucked in the chapel2021.01.7 16:15
Ile godzin będziesz dzisiaj napierrdalał? Siedziałeś do 3-4 rano, starcza bezsenność, poczucie, że jest się s k u r w y s y n em spać ci nie daje? A moze "pracujesz" nad nowym - s k u w y s y ń s t w i e?
Anonim2021.01.7 17:06
buhahhahahaha, co za matoł...
ladychapel2021.01.7 15:53
Dwa proste przykłady - muzyka, ławki - katolicy nie wiedzą, że te dwie rzeczy z wielu innych zawdzięczają reformacji - dawniej w pierwszym rzędzie zasiadali władcy, dalej dwór i szlachta a pospólstwo - gdzieś dalej. Teraz każdy może usiąść gdzie chce. No i muzyka - to reformacja dała. O językach narodowych, Piśmie w językach narodowych, literaturze - nie wspomnę bo to oczywiste
kaka2021.01.7 16:03
mala korekta -najgorszym przeklenstwem dla duchowosci chrzescijanskiej i dla jednosci europy sa JEZYKI NARODOWE.dawniejeuropa byla zjednoczona gdzie nie poszedles-w Berlinie msza po lacinie,w Paryzu,warszawie i wszedzie indziej.
Anonim2021.01.7 17:05
A wiec to wina języków , a nie pazernych, tłustych katabasów?
kaka2021.01.8 14:34
anonimek aty w swoim zyciu nie miales sytuacji ze chciales wiecej niz ci sie nalezalo????? to tez jestes katabasem tylko gorszym bo to wlasnie krytykujesz.
bogdanus2021.01.7 15:06
To nie Luter niszczy KK a niektórzy biskupi katoliccy. Za swoją pracę otrzymają odpowiednie wynagrodzenie od Pana Jezusa.
HENIU2021.01.9 8:13
To prawda. Wprowadzają luteranizm w różnych formach. Patrz Łódź, Koszalin, Poznań /Jesus Superstar na 1000 lecie chrztu/
kaka2021.01.7 14:49
Luter a raczej luder--swinia---prawnik ktory w pojedynku smiertelnie ranil czlowieka zbiegl do klasztoru aby uniknac czapy.wepchniety do kalanstwa owladniety chwilowa gorliwoscia przybija 95 tez poprawy Kosciola ---spowiada sie cztery godziny-konczy ozenkiem z zakonnica i wyrywaniem kartek z Pisma Swietego---buntuje panow przeciw chlopom i chlopow przeciw panom-- JAK Z TAKIEGO GOWNA MOZE POWSTAC JAKAS RELIGIA NO JAK?
naguss2021.01.8 6:54
A jak powstało chrześcijaństwo czy islam???Ucz sie nieuku.
Rozzi2021.01.7 13:45
Zacytuję w tym miejscu Biblię: Każde królestwo, wewnętrznie skłócone, pustoszeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, się nie ostoi.
Anonim2021.01.7 13:54
I właśnie po to PiSdzielska kremlowska agentura skłóca Polaków.
Anonim2021.01.7 13:13
Jakby nie Luter to dalej handlowalibyście odpustami, pazerne czarne karaluchy!
Jan Radziszewski2021.01.7 13:28
wam zażydzonym Niemcom nawet te kupione odpusty by nie pomogły by uniknąć PIEKŁA !!!
Anonim2021.01.7 13:53
Niebo w towarzystwie zdewociałych katolickich obłudników gorsze od piekła, dziękuje, postoję.
Jan Radziszewski2021.01.7 13:11
d-c + + Tylko w Jezusie Chrystusie dokonuje się zbawienie i tylko On jest drogą do Nieba. + Nie może więc wejść do nieba ten, kto nie zna swojego Pana i Odkupiciela. Dzieci, Ja cierpiałem za każdego z was, jednak nie wszyscy korzystają z tej łaski, ponieważ tylko poprzez wiarę możecie rzeczywiście mieć udział w tej Ofierze, a więc zostać zbawieni. Musicie uwierzyć, że to za was właśnie wylałem Moją Krew. Droga, jaką znajdują wszyscy Katolicy jest najprostszą i najkrótszą drogą do zbawienia. Wszyscy inni ludzie znajdują się w zupełnej ciemności i w zależności od wyznania mają dostęp do większej lub mniejszej ilości światła Oznacza to, że są otwarci na Moją Laskę w różny sposób (…) każdy człowiek jest powołany do służenia Mi w wieczności i każdy dostaje dość światła aby mógł być zbawiony!!!
Jan Radziszewski2021.01.7 13:09
d-c + To Ja odkupiłem dusze i to Ja zadecyduję o ich miejscu wiecznego spoczynku. Człowiek został odkupiony przez swojego Boga. + Krew Boga stała się zapłatą za wieczne potępienie tych, którzy swoje szaty opłuczą w Jego Krwi, (...) człowiek grzesząc podlega wiecznej śmierci, a Syn Boży płacąc swoim życiem odzyskał dla niego życie. (...) Człowiek, zanurzając się w sakramentach Kościoła, staje się Bożym wybrańcem, a zatem każdy może być wybranym Boga, jeśli stanie się częścią święte¬go Kościoła, który stanowi cały lud Boży. Kościół jest Moim Izraelem, w którym znajduję upodobanie. To Mój lud wybrany, dla którego cierpię i dla którego otwieram bramy nieba. Czy gdyby człowiek mógł wejść do nieba, nie opłukawszy się wcześniej w tej drogocennej Krwi Boga, Bóg straciłby swoje życie na Krzyżu? Krzyż Zbawiciela jest jedyną drogą, po której wkracza się do nieba, ponieważ to Bóg zbawia człowieka, a nie dobre uczynki człowieka. Człowiek, nie znający Chrystusa, nie jest jednak z tego powodu wykluczany i strącany do piekła. Jednak kto nie pozna Chrystusa na tym świecie będzie musiał nauczyć się Go kochać w przyszłym świecie, bo nikt, kto nie uznaje Chrystusa za swego Pana i Króla, nie może przekroczyć bramy nieba, gdzie On króluje (...) Niech więc nikt nie sądzi, że znaj¬dzie się po śmierci w niebie, jeśli nie korzystał z sakramentów świętych. (...) Chrzest gładzi grzech pierworodny. Tylko chrzest. Nic innego. (...)Inne sakramenty wspomagają was na tej drodze i posiadają moc Mojej, zawartej w nich obecności, a więc kto korzysta sakramentów świętych, ten już na ziemi przybliża się do nieba Żaden człowiek nie jest w stanie zapłacić za swoje grzechy, tylko, Ja mogłem za nie zapłacić i uczyniłem to, uczyniłem to dla wszystkich. Ten, kto nie chce uznać tej Prawdy, musi ją poznać po śmierci i w zależności od życia jakie prowadził jest mu dana łaska poznania i pokochania Mnie po śmierci lub nie! + Człowiek jednak musi uznać swojego Zbawiciela, bo zbawienie dokonało się poprzez Oso¬bę Zbawiciela, poprzez Jezusa Chrystusa i tylko ten kto w Niego wierzy i kto Go uznaje swoim Zbawicielem, może być wzięty do Nieba. +
Edyta2021.01.7 14:01
Przebrnęłam, choć z trudem, przez Pana kilometrowe wypociny. Skąd Pan w ogóle bierze te herezje typu: Niech więc nikt nie sądzi, że znajdzie się po śmierci w niebie, jeśli nie korzystał z sakramentów świętych? Przecież to nie ma żadnego oparcia w Słowie Bożym! Poza tym dlaczego wyzywa Pan ludzi od głupich, durnych itp? Czy Jezus tak czynił? Nie, On mówił: jeżeli nazwiesz swego brata głupcem, podlegasz Najwyższej Radzie. Opanuj się Pan zatem i idź stąd i pokutuj z tego, bo psujesz opinię chrześcijanom.
kaka2021.01.7 15:47
Niech nikt nie sadzi ze znajdzie sie w niebie,jesli nie przyjmowal sakramentow. To jest 100% prawda. a skat te wypociny ? nap z przykazan LASKA BOZE JEST DO ZBAWIENIA K O N I E C Z N I E P O T R Z E B N A. A przekladaJAC na twoj kobiecy rozum--taki przyklad jesli ja podejde i uderze cie w twarz to czy ty bedziesz chciala zaprosic mnie na swoje imieniny lub urodziny?????????? raczej nie .co to oznacza ze aby ZDOBYC TWOJA PRZYCHYLNOSC TRZEBA BYC CI ZYCZLIWY. dokladnie tak samo czyni nam Pan Bog ZAPRASZA DO NIEBA TYCH KTORYCH CHCE-----TYCH KTORYM JEST PRZYCHYLNY--czyli tym ktorzy przyjmuja sakramet komuni czli serce jego syna ktory konal trzy godziny dla nas na krzyzu rozumiesz cos z tego?
Jan Radziszewski2021.01.7 13:06
Protestant + Posłuchaj głupia ofiaro demonizmu tj satanizmu Pater Marcina Lutra +++Poza Kościołem nie ma zbawienia Pan Jezus: (...) chciałbym ci powiedzieć o naturze Kościoła. W jednej z Moich wypowiedzi na początku tego przesłania wyraziłem się dla was niejasno. Ksiądz prosił Mnie o wyjaśnienie tego, więc chcę mu to teraz objaśnić. Powiedziałem, że jestem Jeden, czy to Bóg Katolików, Żydów czy Muzułmanów. Mówiąc to, nie chciałem stwierdzić, jakoby wszystkie religie czciły tego samego, jedynego Boga, ale że każdy został zbawiony i stworzony tą samą, jedyną ręką i każdy pragnie w swojej duszy czcić Boga / tu podkreśla, że jest Bogiem wszystkich ludzi/ - każdy za Nim tęskni, jednak wiele Moich dzieci pobłądziło i dało się zwieść, dlatego nie oddają Mi chwały. Czczą swoje bóstwa, trwają w religiach, w których trwali ich rodzice a nie szukają prawdy! A prawda jest taka, że jestem Bogiem Jedynym w trzech Osobach. Kościół, który założyłem na ziemi, jest Kościołem Katolickim, a jego głową jest na ziemi papież. Tylko taki Kościół jest Moim prawdziwym domem, w którym zamieszkuję. Wszystkie inne religie nie są Moimi i nie mogę się w nich objawiać. + Zatem stwierdzenie, że zbawienie jest tylko w Kościele Katolickim, jest jak najbardziej prawdziwe. Żaden inny Kościół nie posiada Jezusa jako głowy i w żadnym innym Kościele, nie ma pełni sakramentalnej jedności z Osobą Boga. (...) Kościół Prawosławny jest najbliższy prawdy, ale musi podlegać Mojemu :zwierzchnikowi na ziemi, aby był w pełni zjednoczony ze Mną. (...)Wytłumaczę wam, jakie są tego przyczyny. Kościół ten sam założyłem właśnie po to, aby był dla was drogą do Prawdy! + Tylko ta droga wiedzie do pełni prawdy i poznania, zatem odchodze¬nie, nawet niezbyt dalekie od tej wyznaczonej drogi jest już oddalaniem się od Prawdy, a więc również od zbawieniu. Całą swą Miłość i Krew wylałem dla tego Kościoła, on jest skarbnicą Moich Łask, w nim zosta¬wiłem wam wszystkie narzędzia potrzebne do zbawienia dusz. Każda dusza prawdziwie uczestnicząca w sakramentach zbawienia uzyskuje Łaski, dzięki którym zbawienia dostąpi. Powolne wycofywanie tego faktu z oczywistych prawd Kościoła stało się z powodu błędnego rozumienia tego stwierdzenia, a także na skutek nadmiernego otwierania się Kościoła katolickiego na wpływ innych religii. Człowiek chcąc podobać się drugiemu człowiekowi zaczął przeinaczać Prawdy Wiary, zmieniać ich znaczenie i przystosowywać Moje Przykazania przystosowywać Moje Przykazania do potrzeb nowoczesnego świata, w którym nie ma miejsca dla wybranych. + Każdemu chce się dać to samo miejsce w Niebie niezależnie od tego, kogo czci. + Jest to wielkie zło. które wyrządza szkody nie tytko w Kościele katolickim, ale również w innych społecznościach wiary, gdzie nie szerzy się przez to odświeżający powiew Prawdy o zbawieniu. +
Anonim2021.01.7 12:05
A więc to Luter winny.... Pedofiluchy są w porządku, dobrze dbają o interesy KK. (tłum. dla członków PiS i innych niepełnosprawnych intelektualnie - to sarkazm i ironia)
waldeberg2021.01.7 10:49
Niemiecki katolicyzm od zawsze był związany z interesami państwa niemieckiego i jego ekspansywnej natury. Był przedłużeniem niemieckiego miecza. Przykładem może tu być chrystianizacja Prusów czy Litwy i Żmudzi. Nie chodziło tu w istocie o chrystianizację a o zagarnięcie kolejnych ziem. Polscy władcy chcąc przekonać Prusów do nowej religii zakładali w ich ziemiach faktoria handlowe i powoli zdobywali ich zaufania. Część Prusów dala się ochrzcić budowano kościoły. Kiedy tam wpadali Niemcy palili kościoły i mordowali nawróconych a na ich krzyki, że są ochrzczeni odpowiadali w języku Prusów NO PREST , czyli NIE ROZUMIEM. Niemcy byli, są i pozostaną pogańskim bydłem!
Jakub2021.01.8 20:27
Nie masz racji i rozsiewasz kłamstwa, co nie znaczy, że protestantyzm jest ok, bo nie jest.
januszek2021.01.7 10:36
Panie Pawle..A czy nie widzi pan jak idiota z Grzechyni udający ksiedza rozmontowuje polski kościół..? Że buduje i hoduje przeciwników papieża..? Że za nic ma polskie prawo..?
KAKA2021.01.7 14:56
KOLEGO czy ty uwazasz ze sie nigdy nie mylisz? ajesli w oczach Bozych robi on wszystko dokladnie -to co bedzie z toba??? A czy wiesz ze w 2020 roku tylko natanek przeprowadzil swieto tridum zmartwychwstania jako jedyny w polsce ? Gdy by mnie sluzyl POSTAWIL BYM GO PONAD WSZYSKIMI BO KAZDY BISKUP ZESRAL SIE ZE STRACHU---TYLKO NATANEK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Powrot Krolowej2021.01.8 18:45
Idz sie lecz trutniu !!Ks Natanek to ks z powolania, gdyby kazdy ksiadz robil, glosil, odprawial msze sw jak ks Natanek to w Polsce wszyscy byliby rycerzami Chrystusa i nie byloby problemu z kryzysem Wiary. KROLUJ NAM CHRYSTE.
Czesław2021.01.7 10:13
W latach 1520 niemiecki mnich Marcin Luter, do tamtego czasu fanatyczny sługa Watykanu, nie tylko wypowiada posłuszeństwo ale podejmuje bezwzględną walkę z papiestwem, nazywając papieża antychrystem. Marcin Luter organizuje swoich zwolenników i zakłada swój kościół. Kościół, religia to są zasady i podstawy moralno – etyczne na których opiera się życie społeczeństw i indywidualnego człowieka. W połowie ubiegłego tysiąclecia powstały dwa tzw. kościoły chrześcijańskie, ten drugi to anglikański i to jest koniec chrześcijaństwa europejskiego. W Europie zaczynają rozpowszechniać się i obowiązywać inne zasady moralno-etyczne. Według mnie, też ten cały „nazizm niemiecki” czerpał inspirację od samego twórcy kościoła luterańskiego tzn. samego Marcina Lutra. Jak podaje Witold Kochański w książce „Dole i niedole Serbołużyczan”, wyd.1962 r. „Marcin Luter, choć sam pochodził z wioski o słowiańskiej nazwie Šebenice, nie cierpiał Słowian. Twierdził nawet, że ze wszystkich narodów nie ma gorszego od Wendów i że przekład Biblii na język serbołużycki jest zbędny”. Jego nienawiść do katolicyzmu była tak wielka, że wzywał cesarza, królów, książąt i szlachty by „powinno się jego samego, papieża i kardynałów i co jest służbą (otoczeniem) jego bezbożnictwa, wziąć ich i im jako bluźniercom Boga powyrywać język z gardła i jednego po drugim przygwoździć do szubienicy..”. Cyt. za „Nasz Dziennik” nr 7 z dnia 10-11 stycznia 2015 r. artykuł ks.prof.Tadeusza Guza. Jak to się ma do Przykazań Boskich „Kochaj bliźnego swego, jak siebie samego” oraz „Nie zabijaj”. Tu przecież nie chodzi o błędną interpretację w dobrej wierze czy grzeszne postępowanie sprzeczne z wyznawanymi zasadami lecz świadomą zmianę samych zasad a więc istoty i fundamentu chrześcijaństwa – Przykazań Boskich. Czy takie wyznania religijne można nazwać chrześcijańskimi?.
Protestant2021.01.7 11:30
Z tym "fanatycznym sługą Watykanu" - to Pan mocno przesadził. Od czasu pobytu w Rzymie (1510) Luter dostrzegał powierzchowność i zewnętrzny blichtr katolicyzmu. Jego przekonania były w tym czasie coraz bardziej kształtowane przez Biblię, chociaż również często i swobodnie powoływał się na tradycję. W 1520 r. postąpiono z nim z pozycji siły, odmówiono nawet wysłuchania jego argumentów. Wydano bullę, nakazującą spalenie jego książek. W końcu uznano go za heretyka i skazano na banicję, co oznaczało że każdy mógł bezkarnie ich zabić. To Luter, a nie papież musiał się ukrywać. Owa "bezwzględna walka z papiestwem" polegała w tamtym czasie na przekładzie Biblii na język niemiecki. W tym samym czasie w Anglii William Tyndale został uduszony, a następnie spalony na stosie tylko za to, że przełożył Biblię na język angielski. To jest prawdziwe oblicze ówczesnej walki między reformatorami, a hierarchią Kk! Ks. T. Guzowi jego zwierzchnicy z KUL zabronili wypowiadania się nt. Lutra, protestantyzmu i epidemii koronawirusa. Jego opinie nie są wiarygodne. W protestantyzmie Luter nie pełni takiej roli, jaką ma np. każdy z papieży w Kk (Luter nie był nieomylny - tak jak rzekomo nieomylni są papieże). Reformator miał choleryczny temperament, poza tym w jego epoce agresja słowna był częsta. Rzecz jednak w tym, że hierarchia Kk nie przyjmowała krytyki. Do tej pory jednym ze "sprawdzianów" poprawności współczesnych "objawień" jest posłuszeństwo wobec hierarchów tego, kto ma daną "wizję". Takiego kryterium nie spełniłby chyba żaden ze starotestamentowych proroków (których język nota bene również bywał drastyczny).
Jan Radziszewski2021.01.7 12:57
Powiedz mi durny Protestancie - czy Pater Marcin Luter to nie doskonały naśladowca Anioła Buntu tj. Rewolucji Lucyfera /Iz 14,12-15 ; Sura 113,1) ? tj. czy nie podobnie jak on wyrwał 1 / 3 katolików z św KK jak tamten duchów Niebieskich " z NIEBA do PIEKŁA wtrącił ! + inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów - a na głowach jego siedem diademów - 4. i ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. (Ap 12:3-4) "
Kosiarz2021.01.7 10:00
Luter był społecznym konserwatystą. W XVI wieku libertynów trzeba szukać w Watykanie.
Obaj2021.01.7 9:55
rozmówcy nigdy nie przyznają się do win Kościoła, zawsze winni są ci inni. Zasada jest jedna: jeżeli się przyznamy to trzeba coś z tym zrobić a tego na pewno nie chcemy, zle nam?
Protestant2021.01.7 8:15
Za Odrą trwają procesy społeczne, z którymi autor wywiadu i jego rozmówca nie zgadzają się. I przyczyny tego faktu obaj upatrują w "dziedzictwie Lutra". To dosyć przewrotna teza, biorąc pod uwagę fakt, że przez ok. 450 lat Kk był niemal całkowicie "zaimpregnowany" na wpływy protestantyzmu, który - symbolicznie - zapoczątkowany przez Marcina Lutra, rozwijał się w historii wielotorowo. Dlaczego obaj rozmówcy nie twierdzą np., że współczesne problemy Kościoła wynikają z "dziedzictwa" papieża Aleksandra VI (Rodrigo Borgia), który żył w tych samych czasach co niemiecki reformator, a miał w Kk niewątpliwie wpływ większy, niż Luter? Dlaczego obaj rozmówcy ograniczają się do wskazania rzekomej "winy" reformatora, a nie podejmują tematu rzeczywistych idei XVI-wiecznego protestantyzmu i wskazania ich ewentualnego złego wpływu na Kościół? Postulaty XVI-wiecznej reformacji daje się streścić w pięciu "sola": 1. Sola scriptura (tylko Pismo) 2. Sola fide (tylko wiara) 3. Sola gratia (tylko łaska) 4. Solus Christus (tylko Chrystus) 5. Soli Deo gloria (tylko Bogu chwała). Problem nie leży w tym, że powyższe idee wniknęły do Kk - bo w istocie nigdy, aż do dzisiaj, nie zyskały w nim pełnej aprobaty na poziomie teologicznym i duszpasterskim. Jest wprost przeciwnie: to współczesny luteranizm od tych źródłowych zasad odszedł i upodobnił się do katolicyzmu. Ale, jak już zauważyła @ladychapel, "protestantyzm to nie tylko luteranie". Jeśli na świecie liczba chrześcijan rośnie (na kontynentach innych niż Europa), dzieje się to dzięki Kościołom nurtu protestanckiego.
Jan Radziszewski2021.01.7 8:55
zapomniałeś protestant o jednym + Pater Marcin LUTER jest w PIEKLE i do tegoż piekła wciąga swoich tj wierzących mu protestanckich duraków
Protestant2021.01.7 9:54
Rozumiem, że byłeś tam, więc to wiadomość "z pierwszej ręki". "A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka*, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze piekła ognistego." (Mt. 5,22). *Raka: dosł. "pusta głowo" lub "człowieku godny pogardy" (wg. komentarza BT)
Jan Radziszewski2021.01.7 12:53
Powiedz mi durny Protestancie - czy Pater Marcin Luter to nie doskonały naśladowca Anioła Buntu tj. Rewolucji Lucyfera /Iz 14,12-15 ; Sura 113,1) ? tj. czy nie podobnie jak on wyrwał 1 / 3 katolików z św KK jak tamten duchów Niebieskich " z NIEBA do PIEKŁA 3. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów - a na głowach jego siedem diademów - 4. i ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. (Ap 12:3-4) "
STACH2021.01.7 6:43
Dzieło rozwalania Kościoła trwa nie tylko tam za Odrą. U nas też. Patrz Kraków, Wrocław, Koszalin, Łódź ... poglądy czysty Luteranizm.
opty2021.01.6 22:34
...a może chodzi o walkę między cywilizacją bizantyjską a łacińską???? kto ma więcej "kasiory"....
opty2021.01.6 22:18
" bo kardynał Marx jest zwolennikiem błogosławienia par homoseksualnych,"... pederasta zawsze.....POpbłogosławi Pederastę
A i tak wiadomo, że najlepsze do2021.01.6 21:30
przytulania są Azjatki: https://www.youtube.com/watch?v=pM2w6MzMsac
Czekam2021.01.6 21:53
https://www.youtube.com/watch?v=d8pllU1LkDE
Po 11 ...2021.01.6 21:07
A w USA, PiS atakuje Kapitol...
Cuchniesz jak sto s k u r w y s y n ó w!2021.01.6 21:11
A kto cuchnie jak sto s k u r w y s y n ó w? Stary s k u r w y s y n. Już napierrdalasz dobre 12 godzin. Ty to masz k u r w a "życie'!
opty2021.01.6 22:36
a może cuchnie:"Eskimos"??? czosnkiem...
Cuchniesz jak sto s k u r w y s y n ó w!2021.01.7 3:17
Sorry ale zapomniałem założyć pampersa i jestem teraz posrany.
Po 11 ...2021.01.6 21:17
Nooo to się Putin i Kaczyński cieszy...
Mieszkaniec zza odry2021.01.6 20:53
Z jakich materjalow korzystal pan Paweł Chmielewski ze wygaduje takie bzdury? Zna pan Paweł Chmielewski biegle jezyk niemiecki?
A ty? Pochwal się!2021.01.6 21:05
"Zna pan Paweł Chmielewski biegle jezyk niemiecki?"
Mieszkaniec zza odry2021.01.6 21:20
Mit dummen Leuten kann man nicht diskutieren. Sie ziehen dich auf ihr Niveau und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung. Mark Twain
Kannst du das tun?2021.01.6 21:31
Vielleicht anstelle von jemand anderem Worte, erklärs mir mit deinen eigenen Worten.
katolik2021.01.6 20:52
Przecież celem jest decentralizacja i nowości, to po co ta ściema przez Watykan, ze stawiany jest jakiś opór i brak zgody
xyz1232021.01.6 20:47
straszna jest ta wolacka pisowska sekta niestety... Powiem wam jak jest wolaczki pisiaczki: w DE 4x wyższa siła nabywcza pieniądza, a taki PASTOR nie dość, że musi na siebie zarobić to jeszcze musi zarobić na swoją RODZINĘ bo zamiast rypać bombelki ma ŻONĘ I DZIECI ;)))...
Jan Radziszewski2021.01.7 13:25
duraku uświadom sobie zażydzone Niemcy podobnie jak żydy znikną z tego świata nie dalej jak za 3 lata bezpowrotnie zabrani przez diabły ich cezara /j 19,15) +++ O Zb. Nr 71. Nieboszczykowie ukażą się trzeciego dnia. Zapisz: Dzieci Moje, najpierw na niebie, nocą, ujrzycie złocisty, wielki Krzyż. / Mt 24,30 dzienniczek św. s Faustyna 83 ) Wszyscy i na całym świecie usłyszycie wielki grzmot, powstanie wicher jako trąba morska, wszystko zmiatać będzie, co stanie na jego drodze. Ziemia nagle zacznie drżeć, początkowo z przerwami, a potem bezustannie kolebać się będzie. Gwiazdy będą zmieniały swój kierunek szybko i zupełnie inaczej niż zawsze, widok nieba się zmieni, zginie Duży Wóz, Mały Wóz, wszystko będzie się od siebie oddalać, niebo stanie się inne, nieprzyjemne. Między wami pojawią się tej nocy ci, co już dawno pomarli. Będą też przebiegać ulicami wytoczone z piekieł wozy naładowane demonami i złymi duchami. One to będą czynić wielkie spustoszenie, zgiełk, hałas, jęk, płacz. Domy wasze będą się rozpadały jak domki z kart. W tej strasznej godzinie szatani będą śmiało sobie poczynać, porywać będą dusze tych, co Boga się wyrzekli i szerzyli na świecie niewiarę, tych, co to z serc ludu Bożego krzyż i wiarę wyrywali. A tej nocy ciemnej niech drżą też matki morderczynie, te, co mordowały dzieci poczęte. Groza wielka, a grozy coraz więcej będzie. Morza i oceany wystąpią ze swoich brzegów i będą iść na ląd w postaci wielkiej ściany stojącej. Potem wszystko obejmie pierścień, który błyskawicznie będzie się rozszerzał z minuty na minutę. Będzie stawał się ogniem huraganowym tak, że obejmie całą kulę ziemską. Wszystko zacznie płonąć, woda morska i oceanów wrzeć będzie i płonąć jak nafta. Jeśli te dni ciemności nie będą ludzkości odwrócone, wszystko, co żyje na ziemi w tych dniach ciemności zginie. Łaski Miłosierdzia Bożego dostąpią jedynie ci, co Boga mają w sercu, żyją według świętych Bożych przykazań, wierzą silną wiarą w Trójcę Przenajświętszą, w Niepokalaną Dziewicę Maryję. Tylko oni mogą przetrwać i przez modlitwę i ofiarę swego cierpienia, przetrwają. …
Styki2021.01.6 20:34
Jezus powiedzial: Czy myślicie, ze przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam.
Palindrom2021.01.7 9:05
Wobec Golgoty i Zmartwychwstania nie da się być obojętnym. No i nie zapominajmy o po wielokroć inteligentniejszym od ludzi księciu zamieszania i kłamstwa – on nie odpoczywa i nie śpi.
lady fucked in the chapel2021.01.6 20:04
Nikt tak się między soba nie morduje jak protestanci!
Anonim2021.01.7 8:00
Polska - przykładem katolickiej harmonii :)
ladychapel2021.01.6 19:56
Polscy katolicy NIC o protestantach nie wiedzą albo wiedzą tyle - ile Frendzel nakłamie. Protestanci to nie tylko luteranie, to po pierwsze. Po drugie za względu na rozumienie sakramentu Wieczerzy Pańskiej, protestanci nie przyjmą chleba i wina w KK. Po trzecie w kościołach protestanckich nie ma tej wojenki polsko-polskiej, polityki, itp. Proszę sobie zerknąć choćby na zapis z nabożeństw z parafii ewangelicko augsburskiej w Wiśle Malince na YT.
Anonim2021.01.6 20:01
Katoliccy duchowni zazdroszczą kościołom protestanckich tego jak on funkcjonuje, jak wierni tych wyznań znają Pismo, jak je czytają. Poza tym jest mnóstwo konwersji z KK do kościołów augsburskich czy ewangelicko-reformowanych. TU nabożeństwo z Malinki: http://malinka.org.pl/transmisja/ a TUTAJ z kościoła ewangelicko-reformowanego w Warszawie: https://www.youtube.com/watch?v=SVBqZvoUGZc
Palindrom2021.01.7 9:56
"Zreformowani" swoją Biblię – z deczko przerobioną przez Lutra – znają nie gorzej od Szatana, to prawda. Kłopot tylko w tym, że nie znają Boga i Chrystusa. A co do "funkcjonowania" jego tysięcy odłamów – każdy swoją i po swojemu rzepkę skrobie – to wciąż powstają nowe, albowiem ludzie wciąż potrzebują i żądają nowych podniet. Niestety, choć «wiatr wieje, gdzie chce. Słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd i dokąd wieje. Tak dzieje się z każdym, kto narodził się z Ducha» [J 3,8], to dobrze jest pamiętać, że «Jedno jest Ciało i jeden Duch» [Ef 4,4]. Uganianie się za wciąż nowym powiewem nie wiadomo czego świadczy wyłącznie o chaosie, nietrwałości i kapryśności. «Gdzie jest wasza wiara?» [Łk 8,25] – pyta Jezus, a św. Paweł przestrzega «aby wasza wiara nie wypływała z ludzkiej mądrości, ale z mocy Bożej» [1Kor 2,5].
Palindrom2021.01.7 9:59
Zazdrościć to można Maryi i świętym. Protestantom można jedynie współczuć ich kompletnego zagubienia.
Bez problemu2021.01.6 20:53
Protestantow w Europie juz nie ma od dawna !!Kosciol jakos jeszcze zipie ale ledwo,ledwo tak to jest jak sie chce Boga reformowac.
Anonim2021.01.7 9:47
Boga nikt nie reformowal. Luter, Kalwin czy Zwingli chcieli naprawy chorujacego kosciola. Kosciol napraw nie chcial, nie chcial pozbywac sie przywileji wiec nastapil rozlam a KK choruje do dzis
Palindrom2021.01.7 9:08
przy takim rozdrobnieniu, jakie jest wśród "zreformowanych" trudno mówić o jakiejś normalnej wojnie, no chyba że z Kościołem Katolickim.
NaziBarbi2021.01.6 19:29
Patologia lewacko leninowska gorsza od Marcina Lutra. Mnie luteranie i leninowcy wraz z ideologią mogą pocałować w buta i spadać. Gdyby tak robili wszyscy nie byłoby lewactwa i dziwactwa.
Gdzie k u r w a nie kliknę2021.01.6 19:28
to ten szmondak Po 11... ! Szprychy w wózku nie ma kto ci naprawić? Jakby go na łeb postawić to z d u p y można mieć kubeł na zlewki. Popierrdolony, tłusty, śmierdzący szajsem imoczem staruch!
Powrot Krolowej2021.01.6 19:44
Ten 11 to szatan w ludzkiej postaci.Piszesz Bog czy kosciol to bluzni ze az siarka z pyska leci. Zywy przyklad opetania.
Ty Po 11... Naucz się zmieniać VPN2021.01.6 19:54
albo spierrdalaj, staruchu cuchnący. Co za k u r w a namolna!
Po 11 ...2021.01.6 20:01
No w końcu mam moment satysfakcji. Moje pisanie działa :) Chłopaki, you make my day!
Zawołaj salowa na zmianę pieluchy!2021.01.6 20:09
Cuchniesz jak sto s k u r w y s y n ó w!
Po 11 ...2021.01.6 20:15
A tak swoją drogą sami sobie jesteście winni. Zrobiliście dziś jakieś święto. Trzech czegoś tam? Dzień wolny. Nie ma gdzie pójść. Restauracje zamknięte, puby zamknięte, teatry, kina ... no i tak siedzę sobie i szukam rozrywek. Oglądam Stocha, Netflixa i piszę czasem na frendzlu. Nie powiem, bawię się dobrze. A o zmianę pieluchy poproszę.
Cuchniesz jak sto s k u r w y s y n ó w!2021.01.6 21:10
A kto cuchnie jak sto s k u r w y s y n ó w? Stary s k u r w y s y n. Już napierrdalasz dobre 12 godzin. Ty to masz k u r w a "życie'!
Po 11 ...2021.01.6 19:23
A tak patrząc z pewnego dystansu.... w jaką debilną paranoję popadło chrześcijaństwo, nienawidząc się, kopiąc i wzajemnie obrażając. Jesteście śmieszni. Jakbym był Jezusem i z góry bym sobie patrzył na ten burdel, to bym wam wszystkim spuścił wp..l.
Co Ty nie powiesz?2021.01.6 20:32
Jak myslisz a kto to powiedzial?: Czy myślicie, ze przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Rozłam z powodu Chrystusa.
Apages2021.01.6 20:59
Ale nie jestes szatanie !!
Po 11 ....2021.01.6 19:17
Ten po lewej wygląda na intelektualnego tytana :)