Komunikat Watykanu ws. podpisania umowy z Chinami:

 

Po stopniowym procesie wzajemnego zbliżenia została dziś podpisana w Pekinie Umowa Tymczasowa w sprawie mianowania biskupów, w nadziei, że wniesie ona pozytywny wkład w życie Kościoła w Chinach, dla dobra Chińczyków i pokoju w świecie.

 

W ramach kontaktów między Stolicą Apostolską i Chińską Republiką Ludową, które trwają od pewnego czasu w celu podejmowania spraw kościelnych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i dla rozwijania dalszych relacji i porozumienia, dziś 22 września 2018 r. odbyło się w Pekinie spotkanie między prałatem Antoinem Camillerim, podsekretarzem ds. Relacji Stolicy Apostolskiej z Państwami, i jego eminencją panem Wangiem Chao, wiceministrem spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, którzy stoją na czele delegacji watykańskiej i chińskiej.

W ramach tego spotkania dwaj przedstawiciele podpisali Umowę Tymczasową w sprawie mianowania biskupów.

Powyższa Umowa Tymczasowa, która jest owocem stopniowego i wzajemnego zbliżenia, została zawarta po długim okresie rozważnych negocjacji i przewiduje regularne weryfikacje jej realizacji. Dotyczy ona mianowania biskupów, kwestii o wielkim znaczeniu dla życia Kościoła, i stwarza warunki dla szerszej współpracy na szczeblu dwustronnym.

Obie strony pragną, aby umowa ta przyczyniła się do owocnego i długofalowego procesu dialogu instytucjonalnego, a także wniosła pozytywny wkład w życie Kościoła katolickiego w Chinach dla dobra Ludu chińskiego i pokoju w świecie.

***

Mając na względzie wspieranie głoszenia Ewangelii w Chinach, Ojciec Święty Franciszek postanowił przywrócić do pełnej jedności Kościoła pozostałych biskupów „oficjalnych”, wyświęconych bez papieskiego upoważnienia: Giuseppe Guo Jincai, Giuseppe Huang Bingzhang, Paolo Lei Shiyin, Giuseppe Liu Xinhong, Giuseppe Ma Yinglin, Giuseppe Yue Fusheng, Vincenzo Zhan Silu i Antonio Tu Shihua, O.F.M. (zmarłego 4 stycznia 2017 r., który przed swą śmiercią wyraził pragnienie pojednania ze Stolicą Apostolską).

Papież Franciszek ma nadzieję, że dzięki podjętym decyzjom, uruchomiony zostanie nowy proces, który pozwoli na przezwyciężenie ran z przeszłości, urzeczywistniając pełną jedność wszystkich katolików chińskich.

Wspólnota katolicka w Chinach ma żyć w bardziej braterskiej współpracy, aby nieść z nowym zaangażowaniem orędzie Ewangelii. Kościół istniej bowiem po to, by dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie oraz o przebaczającej i zbawczej miłości Ojca.

***

OŚWIADCZENIE watykańskiego sekretarza stanu, kard. Pietro Parolina:

Podpisanie Umowy Tymczasowej Między Stolicą Apostolską i Chińską Republiką Ludową w sprawie mianowania biskupów ma wielkie znaczenie, przede wszystkim dla życia Kościoła katolickiego w Chinach i dla dialogu między Stolicą Apostolską i władzami politycznymi tego kraju, a także dla umacniania pokoju w perspektywie międzynarodowej, w czasie, kiedy doświadczamy tak wielu napięć w skali światowej.

Stolica Apostolska dąży do celów duszpasterskich, czyli chce pomóc Kościołom lokalnym, aby mogły się cieszyć większą wolnością, autonomią i lepszą organizacją, mogąc dzięki temu poświęcić się misji głoszenia Ewangelii i przyczyniać się do integralnego rozwoju człowieka i społeczeństwa.

Dziś po raz pierwszy od tak wielu dziesięcioleci wszyscy biskupi w Chinach trwają w jedności w Biskupem Rzymu. Papież Franciszek, podobnie jak i jego bezpośredni poprzednicy, traktuje chiński Lud i zwraca się do niego ze szczególną uwagą i troską. Potrzeba jedności, potrzeba zaufania i nowego dynamizmu; potrzeba dobrych pasterzy, uznanych przez Następcę Piotra i prawowite władze polityczne swego kraju. Umowa sytuuje się w tej właśnie perspektywie: jest narzędziem, które, jak mamy nadzieję, pomoże w tym procesie, dzięki współpracy wszystkich.

Wspólnocie katolickiej w Chinach – biskupom, kapłanom, zakonnikom i zakonnicom oraz wiernym świeckim – Papież powierza w sposób szczególny zadanie życia w duchu autentycznego pojednania między braćmi, czyniąc konkretne gesty, które pomogą przezwyciężyć nieporozumienia z przeszłości, również niedawnej. W ten sposób wierni, katolicy w Chinach, będą mogli świadczyć o swej wierze, prawdziwej miłości i otworzyć się również na dialog między wszystkimi narodami i promowanie pokoju.