06.10.21, 10:11fot. yt/max

Wojciech Sumliński dla Frondy: Żydzi nie mogą się pogodzić z tym, że dali się oszukać Niemcom

Mariusz Paszko, portal Fronda.pl: Na początku chcę pogratulować wspaniałego filmu dokumentalnego. I zaproszeni eksperci i muzyka i narrator to wszystko jest na najwyższym poziomie. Na pewno wymagał dużo pracy. Ile czasu trwała produkcja?

Wojciech Sumliński, publicysta, pisarz, reżyser: W sumie praca trwała prawie dwa i pół roku. Oczywiście mieliśmy przerwy z uwagi na to, że blokowała nas sytuacja z koronawirusem. Były też momenty, kiedy nie za wiele mogliśmy zrobić.

Zaskoczyła mnie bardzo teza, która w tym dokumencie jest postawiona bardzo wprost. Ja osobiście już spotkałem się z nią jakiś czas temu, ale u Was jest ona postawiona bardzo mocno. Chodzi mi mianowicie o to, że Niemcy mieli taki plan, żeby najpierw dokonać eksterminacji Polaków, a dopiero następnie pozbyć się Żydów, z którymi w pierwszym okresie okupacji żyli w symbiozie. To okupacja niemiecka. Z kolei we wschodniej strefie okupacyjnej Żydzi, jako miejscowi mieszkańcy, doskonale znali rodzimych Polaków i wydawali Sowietom całe polskie rodziny podając dokładnie, kto jest kim, gdzie pracuje, jakie ma stanowisko czy wykształcenie i jakich krewnych. Wracając do Niemców - mordowali Polaków w ramach tzw. Lebensraum, czyli stwarzania przestrzeni dla idealnej rasy aryjskiej, co oznaczało całkowitą eksterminację polskiej – a później także żydowskiej - ludności z terenów podbijanych przez III Rzeszę Niemiecką. Czy są dokumenty i źródła potwierdzające takie tezy?

My te dokumenty cytujemy wprost w książkach „Powrót do Jedwabnego 1” i one potwierdzają, że taki właśnie był plan Niemców. Są tam też dokładne cytaty zapisków żydowskich kronikarzy. Te źródła i materiały zostały jeszcze rozszerzone w kolejnych częściach trylogii - „Powrót do Jedwabnego 2” i „Powrót do Jedwabnego 3”.

Niemiecki plan był taki, by od początku mordować Polaków, a realizację zagłady Żydów odłożyć na późniejszy, bardziej sprzyjający czas. Niemcy podbili całą Europę i w 1941 roku uznali, że to ten moment, gdy mogą przystąpić do realizacji planu, który był przygotowywany od samego początku. Żydom natomiast Niemcy wmówili, że prowadzą wojnę z Polakami, a nie z nimi. To od samego początku było kłamstwem, w które naiwnie Żydzi uwierzyli. Niemcy chcieli wymordować i Polaków i Żydów. Polaków zaczęli mordować tysiącami i milionami od początku II wojny światowej, od września 1939 roku. Jeśli chodzi o mordowanie Żydów na masową skalę, która miała ich doprowadzić do całkowitej eksterminacji – ta rozpoczęła się w 1941 roku. Znajduje to odzwierciedlenie we wspomnianych pamiętnikach żydowskich kronikarzy, którzy pisali je dzień po dniu, tak, jak tę historię widzieli i jak wyglądała z ich perspektywy. Jako przykłady można tu podać Ringelbluma czy Czerniakowa, ale też innych. Niektóre z tych pamiętników były tłumaczone po wojnie na język polski. Żydzi jednak dość szybko się zorientowali, że te tłumaczenia z ich punktu widzenia nie są dobrym rozwiązaniem, ponieważ burzyło to legendę, która już wtedy zaczęła powoli powstawać, a dzisiaj przybrała wymiar powszechny. Wtedy nikt nie używał słowa „Naziści” - wszyscy mówili jak było naprawdę, że to po prostu byli Niemcy. Nowomowa o Nazistach zaczęła się tworzyć dopiero w późniejszym okresie.

Żydzi zorientowali się, że publikacje kolejnych pamiętników, których jest bardzo wiele i które potwierdzały, że do roku 1941 martyrologia Polaków była nieporównywalnie większa niż martyrologia Żydów, burzy tę ich powojenną narrację, jako nacji nieomal wyłącznie poddanej eksterminacji. W efekcie przestali te pamiętniki tłumaczyć z jidysz na język polski. Te, które przetłumaczono są i one dobitnie to pokazują. Opowiada o tym niewielu badaczy tamtych czasów, między innymi dr Ewa Kurek, ale też inne osoby, do których docieraliśmy – bo przecież uczciwi Żydzi także nam pomagali przy realizacji filmu i książek. Docieraliśmy do różnych źródeł żydowskich. Rozmawialiśmy z wieloma Żydami, którzy potrafią zmierzyć się z bolesną dla nich prawdą. To co udało nam się uzyskać, w stu procentach potwierdzało zapiski z tych pamiętników, które cytujemy. Tylko przypomnę że Ringelblum to znany żydowski historyk. Czerniaków natomiast był przedstawiany jako burmistrz Getta Warszawskiego, któremu Niemcy dali nawet samochód i pensję, a on sam w zasadzie każdy dzień zaczynał śniadaniem w SS, gdzie rozmawiał jako przedstawiciel społeczności żydowskiej z Niemcami i to nie były rozmowy ofiar z katami. To były rozmowy, które pokazywały symbiozę. W książce „Powrót do Jedwabnego 3”, której Żydzi boją się straszliwie, zamieszczamy wypowiedzi strasznie atakowanego dzisiaj przez niektóre tak zwane prawicowe portale i media, Bolesława Szenicera. Warto w tym miejscu powiedzieć o nim kilka słów. Otóż dziadek Szenicera przez ćwierć wieku był dyrektorem warszawskiego cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej 1, jednego z największych cmentarzy żydowskich na świecie. Jego ojciec także przez ćwierć wieku dyrektorem tego samego cmentarza i Szenicer również przez ćwierć wieku był dyrektorem również tego samego cmentarza. I on nam opowiadał, że kiedy wracał ze szkoły i szedł do ojca na ten cmentarz, żeby grabić liście i porządkować groby, to ojciec z nim chodził i pokazywał, że tu leży taki Żyd, a tam taki. Że historia tego Żyda jest taka, a tamtego taka. Następnie, kiedy przyjeżdżali do niego Żydzi amerykańscy, australijscy i z całego świata, żeby odszukał im przodków, to on o niektórych potrafił opowiadać nawet godzinami. W ten sposób poznał tysiące wpływowych Żydów amerykańskich, izraelskich czy australijskich oraz z innych krajów z całego świata. W jego Fundacji Cmentarza Żydowskiego "Gęsia" można znaleźć zdjęcia z Szymonem Wiesenthalem, Aleksandrem Kwaśniewskim i całą masą innych wpływowych osób. Jednym słowem to był Żyd bardzo ceniony przez wszystkie środowiska żydowskie do momentu, kiedy przeciwstawił się temu, żeby Żydzi amerykańscy i polscy dzielili Polskę w sposób wulgarnie drapieżny. On im wtedy powiedział „NIE”, tłumaczył, że nie wolno robić takich rzeczy. No i oczywiście został zniszczony. Zaczęto mu wypominać, że jego ojciec był komunistą i szukano – mówiąc kolokwialnie – dziury w całym. Szenicer, jaki był wcześniej, nikomu nie przeszkadzał, a wprost przeciwnie. Żydzi go cenili i szanowali, poznał chyba wszystkich wpływowych Żydów świata. Zaczął im przeszkadzać, kiedy zaczął opowiadać o narracji, która zmierza do podzielenia Polski pomiędzy Żydów amerykańskich i polskich, co pokazujemy we wspomnianej już książce „Powrót do Jedwabnego 3 – To tylko Polin”, w której załączamy dokumenty pokazujące, że właśnie żydzi amerykańscy i polscy kłócą się o Polskę, ale nie w dobrym tego słowa znaczeniu, tylko w takim, że jedni mówią: „weźcie sobie kawałek Zielonej Góry, a nam oddajcie kawałek Krakowa, bo tam zarobimy więcej forsy”. Posługują się właśnie takimi sformułowaniami. Nie mówią o dziedzictwie Żydów, o ich spuściźnie czy o tożsamości. Szenicer takiej narracji się przeciwstawił. Mówił im, że to są ich przodkowie, że trzeba o tę spuściznę dbać, by uszanować tradycję i dziedzictwo. Wytykał im to podejście nastawione tylko na zysk i dlatego został zniszczony.

W naszej książce dokładnie opisujemy, jak Niemcy po zajęciu Warszawy zwracali się do Żydów, a jak w pewnym momencie to podejście do nich się zmieniło. I tak dla przykładu, po zajęciu Warszawy Niemcy mieli plan, by przez cmentarz żydowski przy ulicy Okopowej poprowadzić kolejkę wąskotorową, żeby skrócić trasę do magazynów wojskowych przejętych przez Niemców, które przed wojną należały do polskiej armii. Niemcy zwracają się wtedy do przedstawicieli gminy żydowskiej i proszą - nie żądają, nie rozkazują, ale właśnie proszą gminę żydowską - o wyrażenie zgody na przeprowadzenie tej właśnie kolejki przez ten cmentarz do tych magazynów w taki sposób, by zlikwidować część cmentarza. Wybudowanie tej kolejki wiązałoby się w planach niemieckich z nieomal przepołowieniem tego cmentarza, wyłączeniem jego sporej części i wiele grobów miałaby zostać zlikwidowanych.

Żydzi wtedy odpowiadają, że nie wyrażają zgody, ponieważ tam są ich przodkowie, spuścizna i tak dalej. Argumentują, że jeśli Niemcy to zrobią, to wszyscy Żydzi będą oburzeni. Mówią Niemcom, że jeżeli chcą mieć dobre relacje z Żydami, to tego im zrobić nie wolno. Niemcy wtedy łagodnie próbują gminę żydowską przekonywać, wyjaśniać i negocjować, a nie straszyć czy wydawać rozkazy.

Ostatecznie Żydzi wyrażają zgodę, ale nie na zlikwidowanie części cmentarza, tylko na przeprowadzenie przez kawałek cmentarza tej kolejki. Wtedy Niemcy dziękują Żydom i przez ten wąski wynegocjowany odcinek tę kolejkę przeprowadzają. Dlaczego ta historia jest ważna?

Bo bardzo wyraźnie pokazuje relacje Żydów z Niemcami w pierwszym okresie okupacji niemieckiej w Polsce. Bo czy na podstawie wiedzy, jaką posiada przeciętny polski obywatel, ktoś sobie wyobraża, że tak mogły się odbywać rozmowy Niemców z Żydami w okupowanej Warszawie?

Czy to oznacza, że Niemcy zdawali sobie sprawę z tego, że Żydzi byli im potrzebni do walki z Polakami?

W filmie, ale też w książce, pokazujemy, że w tamtym okresie stosunek Niemców do Żydów był partnerski. Jeszcze raz to podkreślę: nie było ze strony niemieckiej rozkazu, by zlikwidować cmentarz i gróźb, że jeśli któryś Żyd się przeciwstawi, to zostanie zabity. Żadne takie. Okupant uprzejmie prosi o zgodę i negocjuje. Po uzyskaniu zgody Niemcy za to dziękują. Czy tak wyglądają relacje kata z ofiarą? Zdecydowanie nie. Nam się mówiło i wmawiało, że po wejściu Niemców do Polski oni od razu mordowali Żydów, a to jest całkowita nieprawda. W Fundacji „Gęsia” przy cmentarzu przy ul. Okopowej można zobaczyć zdjęcia tej kolejki.

Ta historia pokazuje, jak naprawdę wyglądały relacje niemiecko – żydowskie w pierwszym okresie okupacji w Polsce. Jeszcze raz to podkreślę, ponieważ są to fakty zupełnie nieznane. Nie były to relacje katów z ofiarami, ale zdobywców, którzy podbili pewien teren – w tym przypadku terytorium Polski – i na tym terenie wysublimowali obywateli polskich narodowości żydowskiej, którym następnie powiedzieli, że to nie z nimi prowadzą wojnę, ale z Polakami.

Niemcy powiedzieli Żydom, żeby sobie zbudowali getta, odgrodzili się od Polaków i zapewnili ich, że tam będą bezpieczni. I Żydzi, mówiąc potocznie, na to poszli. Uwierzyli Niemcom.

Przeciętnemu człowiekowi getto kojarzy się z miejscem męki od początku funkcjonowania do końca i mało kto wie o tym, że te getta Żydzi sami budowali. My to pokazujemy w tym filmie. Warto dodać, że już w średniowieczu otaczali się murem, mieli tam swoje koszerne jedzenie, swoją kulturę i tradycję, tożsamość i religię. To były ich miejsca alienacji od społeczeństw miejscowych. Oni tam mieli swoją autonomię. I Niemcy im to podkreślali, że tam mogą sobie rządzić, a oni będą poza ich murami prowadzili wojnę z Polakami. I tak to właśnie wyglądało co do zasady do roku 1941. Oczywiście zdarzały się sytuacje, kiedy Niemcy mordowali Żydów już wtedy, ale to było absolutnie nieporównywalne do tego, jak mordowali Polaków w tym pierwszym okresie okupacji. A po drugie, to było całkowicie nieporównywalne do tego, co nastąpiło później.

Pan Maciejewski, który prowadzi rozmowy w telewizji internetowej „Telewizja wPolsce” manipuluje straszliwie. Zaprosił profesora Bogdana Musiała, któremu zadaje pytanie na podstawie cytatu wyrwanego z kontekstu. Z naszego filmu wyrywa z kontekstu fragment, ostatni fragment dotyczący tego, co się dzieje w getcie, gdzie pokazujemy, że do 1941 roku Żydzi uważali, że getto jest ich miejscem autonomii, które oni w Polsce zawsze chcieli mieć, o której to autonomii marzyli. Tymczasem Jakub Maciejewski w portalu wPolityce.pl cytuje ten fragment, całkowicie wyrwany z kontekstu, owemu profesorowi, że „getto było wymarzoną autonomią Żydów”. Zapomina tylko powiedzieć, że to jest fragment który jest bezpośrednim cytatem z pamiętników żydowskich, a po drugie, że ten cytat pochodzi z tego pierwszego okresu, o którym mówię, a więc do roku 1941 i do tego okresu się odnosi, w którym Niemcy mieli z Żydami symbiozę. On natomiast zadaje pytanie profesorowi tak, jakby ten fragment dotyczył całości sytuacji w getcie, czyli do roku 1943. Podczas gdy w roku 1941 sytuacja zmienia się radykalnie i ta autonomia, w którą wierzyli Żydzi, staje się dla nich piekłem na Ziemi. Maciejewski strasznie manipuluje i próbuje podważyć wiarygodność Szenicera, ponieważ zadaje profesorowi pytanie w takim a nie innym duchu.

Przykre to wszystko.

Pojawia się tu jak dla mnie dość oczywiste pytanie, czy ten profesor miał szansę zapoznać się z książką albo z filmem? Czy sam pan Maciejewski ten dokument w ogóle obejrzał? Ja obejrzałem i Pana film i odcinek w „Telewizji wPolsce” pt. „Jedwabne. Jaka jest prawda” i mnie to wygląda raczej na pytania przygotowane zgodnie z jakimś scenariuszem, a nie samodzielnie rzetelnie napisane.

To jest pytanie do pana Maciejewskiego. W tej rozmowie pada wyjęte całkowicie z kontekstu pytanie Maciejewskiego: czy getto było wymarzonym miejscem dla Żydów? Jeśli bawimy się w takie manipulacje, to jest to zwyczajnie obrzydliwe. My pokazujemy, że żydowscy kronikarze piszą, iż do 1941 roku mają tam swoją wymarzoną autonomię, którą zawsze chcieli w Polsce mieć. Jednocześnie pokazujemy w filmie, że Niemcy ich oszukali, ponieważ dosłownie za chwilę ta wymarzona przez nich autonomia, w którą tak wierzyli i w której pokładali takie nadziej staje się piekłem na Ziemi i miejscem ich martyrologii, eksterminacji i męki.

Tymczasem Maciejewski zadaje profesorowi Musiałowi pytanie w duchu – bo oni w filmie mówią, że getto było wymarzonym miejscem dla Żydów i jak prof. Musiał się do tego odniesie? Profesor odpowiada: jak można takie rzeczy mówić? Przecież oni tam umierali. Tam była męka i tam było cierpienie.

Szkopuł w tym, że nikt tego nie neguje, ale – jeszcze raz to bardzo wyraźnie podkreślę – ta męka i martyrologia Żydów zaczęły się od 1941 roku. Nie można tak manipulować. Nie można takich rzeczy robić. To jest bardzo nieuczciwe.

Osobiście spotkałem się z literaturą, że tak naprawdę to, co się stało w 1939 roku, było już wcześniej planowane i były rozmowy prowadzone na wysokim szczeblu Żydów i Niemców. Że na taką sytuację Żydzi po wejściu i Niemców 1. września, a następnie Sowietów 17. września byli przygotowani i rola Żydów w tym wszystkim też była uzgodniona. Przecież Żydzi od samego początku okupacji Polski uczestniczyli we współpracy z Niemcami i Sowietami w eksterminacji Polaków. Podobno obiecano im tu na naszych ziemiach to ich wymarzone Polin, ich „ziemię obiecaną”. Tyle tylko, że nie obiecał im tego Jahwe, ale Niemcy. Niemcy właśnie mieli tu mieć, jak to określali Labensraum dla rasy aryjskiej, a Żydzi mieli dla Niemców tym wszystkim zarządzać. Czy Pan spotkał się z takimi źródłami?

Tych materiałów, o których pan mówi, odnośnie współpracy Żydów z Niemcami w mordowaniu Polaków, przyznaję, nie znam. Nie wiemy wszystkiego, ale w filmie pokazujemy, że nasza wiedza jest taka, jaka właśnie jest. Pokazujemy, że Niemcy wchodząc do Polski, zajmując nasz kraj, mieli plan wymordowania Żydów. Taka jest nasza wiedza. Postanowili jednak ten plan odłożyć na bardziej sprzyjający czas. I podłością jest, kiedy wmawia się światu i spora część ludzi w to uwierzyła, że Polacy mieli tutaj z Niemcami dobrze i że byli to nieomal tacy sami naziści, a niekiedy nawet gorsi niż Niemcy, a tymczasem Żydzi mieli cierpieć od pierwszego dnia okupacji. Tak nie było! To nieprawda.

Polacy nie byli nazistami. To Polacy od pierwszych dni wojny byli największymi ofiarami niemieckich zbrodni na tych ziemiach. I trzeba to szczególnie podkreślić. Żydzi natomiast zaczęli być masowo mordowani dopiero od 1941 roku, wcześniej uwierzyli, że mają z Niemcami symbiozę. Co więcej, Żydom nie przeszkadzało to - a przynajmniej nic na to nie wskazuje, aby było inaczej – i nic nam nie wiadomo, by Żydzi okazywali jakieś szczególne gesty współczucia dla męki Polaków. Żydzi do 1941 roku nie doświadczyli tego, czego Polacy doświadczali wcześniej. Dopiero w wtedy, w roku 1941 Żydzi zaczynają rozumieć, że dali się Niemcom oszukać, że to było mydlenie im oczu z ta ich wymarzoną autonomią. Także to, że Niemcy nie walczą z nimi, tylko z Polakami. Dopiero wtedy zaczynają to rozumieć. Dlatego właśnie Czerniaków - już wtedy świadomy, że Niemcy ich po prostu wykorzystali do walki z Polakami, a eksterminację Żydów odłożyli sobie po prostu w czasie – popełnił samobójstwo. Zrozumiał – mówiąc językiem potocznym – jak bardzo dał się ograć Niemcom. Dotarło do niego, że to co Niemcy wcześniej robili z Polakami, od 1941 roku zacznie się dziać także z Żydami. I to jest dla niego taki wstrząs, że – można powiedzieć o nim w pewnym sensie jako postaci tragicznej z punktu widzenia Żydów – uwierzył, że z Niemcami uda się osiągnąć porozumienie. On wtedy doskonale zrozumiał, że żadnego porozumienia nie będzie, ale będzie mordowanie Żydów i dlatego właśnie odbiera sobie życie.

Ta wiedza, o której mówię, wynika z analizy wielu dokumentów, pamiętników żydowskich, wiedzy innych Żydów, do których docieraliśmy. Ci, którzy mówią o tym prawdę, są niszczeni przez obecne żydowskie elity i kłamców z przemysłu holokaustu.

Dokładnie podobnie manipuluje się wiedzą o niemieckim obozie koncentracyjnym w Auschwitz, który przecież został zbudowany przez Niemców do eksterminacji Polaków, a Żydów zaczęto tam wywozić dopiero od roku 1941, co doskonale potwierdza też Wasze ustalenia.

To też staraliśmy się pokazać w filmie na przykładzie Czesi Kwoki, która jest takim symbolem. Ją, co ciekawe, żydowskie media przedstawiały jako Żydówkę, a to przecież była Polka. To jest dziecko, które było bite zanim stanęło do tego zdjęcia – widać, że ma rozcięte usta. Ten przemysł holokaustu próbuje zawłaszczyć nawet polskie ofiary.

To wygląda tak, że Niemcy wykorzystali Żydów, którzy zrobili swoje, a następnie przystąpili do likwidacji niewygodnych świadków.

W jakieś mierze, w pewnym sensie, można powiedzieć, że i tak mogło być, ale tak naprawdę chodziło o coś zupełnie innego. Niemcy od początku chcieli mieć Żydów pod kontrolą, zgrupowanych w wyznaczonych miejscach. To z punktu widzenia planów na później bardzo ułatwiało sprawę ich kontrolowania – i zabijania. Żydzi zlokalizowani w jednym czy kilku miejscach i kontrolowani przez samych innych Żydów - to było wygodne z punktu widzenia Niemców. W tym czasie żydowscy przedstawiciele porozumiewali się z Niemcami. Żydzi wytworzyli sobie sztuczną i złudną wizję normalnych relacji z Niemcami.

Czy może są jakieś dokumenty, a może Pan ma swoją opinię, dlaczego Żydzi już po tym, kiedy się zorientowali, że zostali oszukani, że są tak samo ofiarami jak Polacy, że sami byli naiwni, dlaczego mimo wszystko poszli w tą drogę i z ofiar zaczęli się stawać okupantami i zbrodniarzami? Czy to jakiś efekt syndromu sztokholmskiego? Po wojnie przecież też współpracowali z reżimem, tyle że komunistycznym i już bezpośrednio uczestniczyli w próbach dalszej eksterminacji Polaków i mordowali naszych przodków?

To też staramy się pokazać, ale to jest pytanie do Żydów, skąd bierze się ta nienawiść w stosunku do Polaków, narodu który jak żaden inny udzielił im takiej gościny, w ramach której mieli najlepsze warunki do zachowania swojej kultury, tradycji, tożsamości.

Jest to bardzo przykre, także dla uczciwych Żydów, z którymi rozmawiamy, jak na przykład nasz przyjaciel, lektor i narrator Jerzy Zelnik, który jest teraz atakowany przez kolegów Żydów – w tym także aktorów żydowskiego pochodzenia. To jest twardy, dzielny i dobry człowiek, ale każdy na jego miejscu by się przejął i on też się przejmuje. Podkreśla jednak, że nie żałuje, iż mógł wystąpić w tym filmie, ponieważ jest to film prawdziwy. Kiedy natomiast pyta swoich kolegów Żydów, czy widzieli ten film, większość z atakujących odpowiada, że nie widzieli, ale i tak wiedzą, że jest antysemicki. Pytam zatem: na jakiej podstawie?

IPN wstrzymał badania. Obecny prezes tej instytucji natomiast mówi, że ekshumacja w Jedwabnem i badania możliwe są tylko w obecności strony żydowskiej, żeby te ustalenia nie były podważane. Czy to oznacza, że przy obecnej skali nakręcenia i przemysłu holokaustu i zakłamania i nagonki medialnej ta ekshumacja nigdy się nie odbędzie?

Pan Maciejewski – wrócę jeszcze do tego materiału - wykonuje gigantyczną pracę na rzecz kłamstwa, na rzecz Żydów, którzy kłamią. Nie wiem, czy robi to z głupoty czy ma złe intencje. To wie tylko on. Natomiast jestem przekonany, że wykonuje gigantyczną pracę na szkodę Polski i wspiera tych Żydów, którzy optują za kłamstwem.

Na czym to polega?

Pan Maciejewski próbuje wmówić opinii publicznej w swoich tekstach i rozmowach, że wszyscy wiedzą, że tej zbrodni dokonali Niemcy i oni wymordowali Żydów w Jedwabnem. Otóż nie wiedzą. Powiem nawet więcej. Cała obowiązująca narracja mówi o winie Polaków. Pan Maciejewski nawet nie sięga do dokumentów prokuratora Ignatiewa, który do niedawna prowadził tę sprawę. Na dziś obowiązująca wersja jest taka:

- Niemiecka inspiracja do dokonania zbrodni nie przybrała bowiem formy współsprawstwa – wspólnego dokonania z polskimi mieszkańcami zaplanowanej zbrodni na wszystkich etapach przestępczego planu.

Taki zapis figuruje w oficjalnych dokumentach IPN.

Jeśli pan Maciejewski tego nie wie, to nie powinien nawet zabierać się za tę sprawę. Wyraźnie widać, że nawet nie zapoznał się z dokumentami. W tej rozmowie z profesorem Bogdanem Musiałem próbuje zrobić wrażenie, że przecież wszyscy wiedzą, że to Niemcy mordowali Żydów w Jedwabnem. Ale właśnie nie wiedzą, ponieważ na chwilę obecną - i zapisy IPN to potwierdzają - ogólna narracja na świecie fałszywie pokazuje winę Polaków i uznaje wersje kłamliwą, o polskiej zbrodni w Jedwabnem. Powiem więcej – także większość Polaków jest w tej sprawie całkowicie zdezorientowanych i też wierzy w polska winę. Za granicą sytuacja w tym temacie jest zatrważająco jasna: mordowali Polacy. Tak jest, bo kłamstwo o Jedwabnem rozpropagowano na cały świat. Każdy czy prawie każdy obcokrajowiec zapytany o tę zbrodnie – o ile potrafi ją w ogóle skojarzyć - odpowie, że tej zbrodni dokonali Polacy. Dla przykładu mój przyjaciel był ostatnio w Tajlandii i próbując nawiązać kontakt z miejscowymi opowiadając o Polsce, żeby im łatwiej było nasz kraj skojarzyć przywołał nazwisko naszego słynnego piłkarza Roberta Lewandowskiego, którego znają wszyscy. Autochton nie słyszał o Lewandowskim, ale słyszał o Jedwabnem - wymienił właśnie Jedwabne, jako miejsce mordu Polaków na Żydach. Rozpromowano to kłamstwo i na jego podstawie buduje się wizję Polski jako państwa nazistowskiego. Żeby to odkręcić potrzebna jest gigantyczna praca, ale tę pracę trzeba zacząć. Z punktu widzenia prawicowego portalu opowiadanie takich rzeczy jest po prostu nie do pojęcia i nie do przyjęcia.

Uprzejmie dziękuję za rozmowę

Poniżej można obejrzeć film "Powrót do Jedwabnego"

Film, książka i płyty DVD na stronie Sumlinski.pl

Komentarze

Mara2021.10.24 21:24
Mariusz jest niedouczonym kłamczuchem powtarzający bzdury o kpt. Halu i jego żołnierzach, za zmanipulowanymi rewelacjami p.Engelking i innych oszczerców. Doradzam zapoznać się z książką 'Mity Powstania Warszawskiego Jarosława Kornasia
Skrzypek na dachu2021.10.12 12:22
Brawo Pan Wojciech Sumlinski za film Powrot do Jedwabnego .
Skrzypek na dachu2021.10.12 12:17
Mutti Merkel pojechala do Izraela w tym tygodniu . Pan Premier Naftali Bennet dlugo szeptal jej do ucha .
Skrzypek na dachu2021.10.12 12:00
Reuters klamie do dzisiaj , bo kowid-19 nie istnieje .
Skrzypek na dachu2021.10.12 11:59
Zydzi dali sie nabrac na niemieckie klamstwa , niczym dzisiaj naiwniacy na trujace zastrzyki Pfajzera .
kujawianka2021.10.12 8:30
ŻYDZI MAJĄ SWÓJ KRAJ I NIECH SIĘ SAMI O SIEBIE MARTWIĄ. MY MAMY SWÓJ KRAJ I NIECH WSZYSTKIE SIŁY PRAWICO-PUBLICYSTYCZNE WALCZĄ O POLSKĘ,A NIE O ŻYDÓW. DOSYĆ ZA NICH CIERPIMY JAKO OFIARY WOJNY!
Hanna2021.10.11 20:44
To prawda . Polecam książkę " Czterdzieści siedem lat życia" o.Władysława Kluza wyd. w 1989. ! Są to połączone biografie o. Maksymiliana Kolbe i Rudolfa Hossa komendanta Auschwitz. Te fakty o Żydach są tam tam opisane.
Glaudiusman2021.10.10 22:41
A co nas Polaków interesują problemy żydowskie. Precz.
Skrzypek na dachu2021.10.12 11:56
Zydzi dali sie nabrac Glaudcio , niczym naiwniaki dzisiaj na pseudoszczepionke Pfajzera .
Skrzypek na dachu2021.10.10 21:04
Brawo Pan Wojciech Sumlinski za film Powrot do Jedwabnego .
Teresa2021.10.10 19:05
Dziękuję Wojciechowi Sumlińskiemu za dążenie do Prawdy!
Anonim2021.10.10 16:04
Polacy nie mogą się pogodzić że dali się oszukać przez sowieckiego agenta kaczńskiego.
Prawda2021.10.10 17:00
Kaczyński i PIS to Sługa Narodu Polski Dzieci Najedzone ====Emeryci zyja dzisiaj Lepiej jak pracowali za Czerwonej Zarazy Ruskiej Komuny ====Kupili 132 ton złota ====1,5 miliona nowych miejsc pracy ===Rolnicy moga sprzedać gdzie Chca do 50 000 tysiecy złotych ====Babcie moga sprzedawać jaka bez mandatuu ===Niemocom i Francuzom brakuje ==Niewolników z Polski do Szparagow a dzisiaj do zrywania Jabłek ==
Skrzypek na dachu2021.10.12 12:20
PiS tylko udaje poboznych uczciwych patriotow ale naprawde jest na uslugach bezboznych globalistow banksterow miedzynarodowych .
Czesław2021.10.10 15:22
https://niezlomni.com/cytat/zolnierz-andersa-historia-ktora-trudno-mi-bylo-uwierzyc-caly-kahal-komplecie-wyszedl-ulice-witac-niemieckie-czolgi-piechote/ Białostoccy Żydzi, szczególnie młodzież, paradowali z czerwonymi opaskami, stanowili trzon służb milicyjnych, traktowali Polaków wrogo, podkreślając na każdym kroku: „Skończyła się wasza Polska”. Zresztą i po tej, niemieckiej stronie opowiadano historie, w które trudno mi było uwierzyć, jako że na własne oczy widziałem, jak Niemcy traktowali Żydów w Białymstoku. W Piasecznie cały kahał w komplecie wyszedł na ulicę witać niemieckie czołgi i piechotę, wkraczające do tego miasteczka; w Warszawie Żydówki rzucały bukiety kwiatów pod nogi maszerujących Hunów. Do dzisiaj nie wiem, czy była to tylko forma samoobrony czy coś, co przejmować może wstrętem i obrzydzeniem. Najgorsze jednak, że te fakty utkwiły w pamięci Polaków, i to utkwiły na zawsze. […] Do nas Żydzi odnoszą się raczej z niechęcią, chwalą sowiecki reżym, ubóstwiają Stalina. „Byłem żołnierzem Andersa” (s. 25. 44) Napisana barwnym językiem książka, opisująca przeżycia młodego mężczyzny, który aresztowany przez władze sowieckie i skazany na 3 lata łagru, po tzw. amnestii wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR dowodzonej przez gen. Władysława Andersa. Wraz z 2 Korpusem Polskim walczył w kampanii włoskiej. - Tadeusz Mieczysław Czerkawski "Byłem żołnierzem Andersa"
Skrzypek na dachu2021.10.12 12:14
Brawo Pan Czeslaw , bardzo dobry komentarz . Kiedy niemcy wkroczyli do Piotrkowa Trybunalskiego to Zydzi witali ich kwiatami , chlebem i sola , ale wermachtowce szybko rozpedzilo ich krzyczac " Przyszlismy tu was wszystkich zabic ." , i zaczeli rabowac sklepy i zbezczescili wielka synagoge na ul Jerozolimskiej i pobili tam poboznych staruszkow .
PRAWDA2021.10.10 12:25
Młode Pokolenie Niemiec ==Chce wygonić z Niemiec Żydów ========Przeszkadza tylko USA Armia w Niemczech ==
Rabin Goldstein2021.10.9 22:36
Ja sie tesz nie godze bo mane byly male. Moszna bylo wiencej. Teraz został nam Polin bo od Rosji nie da rady.
Morcinek Gustaw2021.10.9 5:59
Żydzi kochają Niemców bardziej niż separatyści śląscy blade kurduple i aszkenazyjczycy lubią jak im gra skrzypek na dachu gdy weselisko
Prawda2021.10.10 12:27
GUSTAW ale robisz JAJA ==Żydzi tylko na świecie === Kochaja KASE ---tylko kase ===
Tylko prawda jest ciekawa2021.10.8 23:37
Jak widać prawda sama się nie obroni. Nawet lemingi wiedzą, że to Polacy byli największą ofiarą drugiej wojny światowej. Żyjemy w czasach ciekawych i "prawdę" należy pisać dolarami, bo nawet w najbardziej poczytnych tytułach w USA żaden autor czyt. dziennikarz nie napisał nic z własnej woli. W latach dziewięćdziesiątych obudziliśmy się z postkomunistycznym kacem pijąc wódę przeszło ponad cztery dekady i robimy wielkie oczy, że co kraj to inna data rozpoczęcia drugiej wojny. I kraj kilkumilionowy leżący w Azji, który dostał ok. 500 mld usd od US i RFN pomocy i wyimaginowanej reparacji ( nie istniał przed wojną ) coś sobie rości od kraju leżącego w Europie. Witajcie w XXI wieku.
Tylko Polskie Prawdziwe PO2021.10.8 22:31
Jak wiemy byli różni ŻYDZI. Jedni byli gotowi oddać swoje życie za Polskę i POLSKICH ŻYDÓW, inni ŻYDZI zaganiali kijami Polskich Żydów do BYDLĘCYCH WAGONÓW na "UMSZLAGPLATZ" aby zawiść tych POLSKICH ŻYDÓW do GAZU w NIEMIECKIM OBOZIE KONCENTRACYJNYM AUSCHWITZ. Bez dr EWY KUREK nic nie będzie. Chyba, że damy się DYMAĆ tak jak do tej pory. Wielką PRZYJACIÓŁKĄ PRZYZWOITYCH, UCZCIWYCH, SPRAWIEDLIWYCH ŻYDÓW, szczególnie POLSKICH ŻYDÓW, jest PRAWDZIWA POLKA, mająca największą wiedzę o ŻYDACH, szczególnie mieszkających kiedyś na terenie Polski, dr EWA KUREK, nie powinna ona wychodzić ze STUDIA TELEWIZYJNEGO wyjaśniając kwestie ŻYDOWSKIE między POLAKAMI i ŻYDAMI. Nie mówiąc o tym, że w imieniu POLSKI powinna być od "SPECJALNYCH ZADAŃ" w KONTAKTACH z ŻYDAMI. Taki nijaki DANIELS, Żydowska ambasadorka, czy ten Żydowski minister, a nawet nijaki Netanjahu, powinni być pod specjalnym "NADZOREM" dr EWY KUREK, reprezentującym POLSKĘ w tych kontaktach. Kiedy POJAWI się w RZĄDZIE POLSKIM, jako EKSPERT i osoba ODPOWIEDZIALNA za kontakty z ŻYDAMI, dr EWA KUREK, to będzie znak ze nie ma żadnej z KIMŚ "USTAWKI"? OCZYWIŚCIE dr EWA KUREK musi być mocno "UMOCOWANA", najlepiej, jako WICEPREMIER, lub w ostateczności, jako MINISTER. Inaczej to jest tylko "BAJER". Inna sprawa to, że teraz jest cała masa ekspertów od ŻYDÓW z grona dziennikarzy, którzy do tej pory byli ekspertami od sportu, rolnictwa, pojazdów w ruchu drogowym, skupu opakowań zwrotnych czy obrotu owocami. Przy okazji spytam, KIEDY zostanie wyemitowany przez PiS, FILM dr EWY KUREK pt., „KTO RATUJE JEDNO ŻYCIE" znany POLAKOM „PUŁKOWNIK" (od prawie 21 lat leży na półce). Właśnie w tej chwili jest OKAZJA na taką emisje tegoż FILMU. Pięknie współgrałby ze ŚWIADECTWEM POLSKIEGO ŻYDA, ocalałego z Holokaustu, uratowanego przez POLAKÓW Edwarda Mosberga. Przy okazji spytam, CZY będą wspólne z IZRAELCZYKAMI KONFERENCJE na temat "OSZUSTWA w JEDWABNEM", na temat "NIEDOKOŃCZENIE EKSHUMACJI w Jedwabnem", na temat "JAK WSADZIĆ DO WIEZIENIA NIJAKIEGO GRONSSA"" za KŁAMSTWA i PONIŻANIE POLSKI???? Jak zabezpieczyć się przed FABRYKĄ zwaną "PRZEDSIĘBIORSTWO HOLOKAUST" i jej 447??? CZY jak wymóc aby nie nazywano POLSKI naszej OJCZYZNY jakimś dziwacznym słowem POLIN, co to jest POLIN???, ponoć znaczy "MIEJSCE TYMCZASOWE" dla KOGO??? Czy Żydzi będą współpracować nad rozwiązaniem tych spraw??? Czy w końcu IZRAELCZYCY pozwolą pochować na CMENTARZU ŻYDOWSKIM, POLSKICH ŻYDÓW z TEGO DOŁU w JEDWABNEM w którym leżą WRZUCENI jeden na drugim NASI STARSI BRACIA w WIERZE, POLSCY ŻYDZI ZAMORDOWANI PRZEZ siepaczy niemieckich GESTAPOWCÓW i SS-manów??? Przecież jest cały RYTUAŁ POCHÓWKU NASZYCH BRACI POLSKICH ŻYDÓW, nie mogą leżeć we wspólnym DOLE bez POCHÓWKU. CZY JEST ZAPROSZONA do tych rozmów PROFESOR EWA KUREK???
Skrzypek na dachu2021.10.12 12:27
Brawo TPPPO masz 100% racje . Brawo Pani Dr Ewa Kurek .
Coś mi się tu nie zgadza2021.10.8 9:34
Żydowska narracja holokostianizmu mówi, że właściwie wszystkich żydów zabili Niemcy, a pozostałe niedobitki - Polacy. To skąd w takim razie całe rzesze żydów w powojennej Polsce? Np. całe kierownictwo zbrodniarzy w UB? Widzę 2 logiczne wyjaśnienia: 1. Liczby podawane przez holokostian są ZNACZNIE ZAWYŻONE. 2. Sowieci zaimportowali po wojnie do Polski całe tabuny żydowskich migrantów, którzy nigdy nie byli i nie są Polakami. Jest jeszcze trzecia możliwość: żydzi zamiast bronić Polski przed wrogiem, uciekli za granicę, a po wojnie wrócili jako sowieccy poganiacze niewolników.
zydzi szykuja sobie rekami POPIS2021.10.8 9:18
https://www.youtube.com/watch?v=_hqsMQ2lzaE
Żydowska kretynizacja Polski w polin2021.10.7 19:33
To jest wojna sekt żydowskich i lizy masonskich w Europie , a w Polsce bija sie o kazde miasto i wies . Szabrownictwo 2.0 odkrylo nasze zasoby naturalne i kwiczy o antysemityzmie i nieprawozadnosci. Zasoby sa nasze i kwik pejsatej dziczy nic tu nie zmieni. OKOPZN ..... https://www.youtube.com/watch?v=pWjonokVxVg
Po11... PATOLOGICZNY HEJTER pisze CYT.:2021.10.7 18:06
"Los Polski na 90% jest przesądzony, nie będzie Państwa polskiego,..." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kwartet Żydków PATO-HEJTERÓW: DANIEL PASSENT, HERTRICH-WOLEŃSKI, KRAMSZTYK-HARTMAN oraz obywatel sowiecki JERZY URBAN i ich PATOLOGICZNA NIENAWIŚĆ do KK i Polski.
Żyd,2021.10.7 18:05
szczególnie ten, który korzystał z naszej polskiej idiotycznej gościnności, jest teraz największym wrogiem Polski i Polaków. Żydzi doskonale wiedzą, że bez Polski nie byłoby tego ich Wysraela, to Polska, dając im schronienie uratowała żydostwo od praktycznego nieistnienia. Nawet bez II WŚ. To w Polsce te szmondaki mieli swoją "Jerozolimę", swoje setki jesziw, to w Polsce swoje żydostwo zreformowali będąc pod wpływem katolicyzmu, to z Polski i z Polską pomocą ich rasistowski syjonizm nabrał realnych kształtów czego rezultatem było powstanie tego ich Wysraela. Żydzi nawet próbowali imitować polską szlachtę ubierając się jak oni. Do dzisiaj tak się "ubierają". Kupowali tytuły szlacheckie, głównie w pruskim zaborze. To w ich Knessecie do lat 60-tych pyskowali do siebie po polsku. Cała ich elita polityczna i wojskowa TO parchy z POLSKI. - - - - BEZ POLSKI państwo IZRAEL BY NIE POWSTAŁO!
Anonim2021.10.7 18:05
Żydzi to brzmi medialnie jako wszyscy z nich i wspólnie działający dla zysków z przedsiębiorstwa holokaust. Ale to nie jest prawdą. Być może tylko 5-10% z nich jest powiązanych z tym biznesem na różnych stanowiskach mediów, rządów, bankowości, synagog, sądownictwa, uczelni i różnych ich celowych organizacji. Jeśli chodzi o czasy II WŚ, to między Żydami światową finansjerą nie było żadnej więzi ani identyfikacji z Chazarami o kulturze i religii żydowskiej. Uważających się za Żydów. Więź ta zaczęła się pojawiać razem z syjonistyną realizacją państwa Izrael i została silnie wzmocniona, kiedy przedsiębiorstwo holokaust zaczęło owocować pierwszymi zyskami finansowymi i politycznymi. Były to lata 70-90te XXw. Przedsiębiorstwo holokaust nie powiodłoby się, gdyby nie setki ich ludzi na stanowiskach rządowych i sędziowskich w Środkowej Europie. Oficjalnie ci ludzie udają Polaków, Czechów, Węgrów, itd. Administracyjnie mają całkowicie rację. Są obywatelami tych krajów. Ale ich dusze służą głównie i skrycie komu innemu. Działania żydowskiej finansjery są globalne i wdrażane wiele lat by zagubić dowodowy trop. Tak przygotowywano wojny i rewolucje finansująch własnych liderów dla danych państw. Natomiast działania Chazarów to zawsze działania lokalne. Czy to w czasie wojen czy pomiędzy nimi.
"Matematyka" Mariusza i Ska.2021.10.7 18:04
Zapytany prof. Grabowski, skąd wziął liczbę 200 tys. Żydów zamordowanych przez Polaków, tak "wyjaśnił"; przed wojną było w Polsce 3.5 miliona Żydów, z gett uciekło 10% Żydów, tj. 350 tys., wojnę przeżyło 150 tys. NO I K URWA MAMY 200 TYS. zamordowanych, wiadomo przez kogo !!!! .... Dociekliwy dziennikarz zapytał; skąd wziął te 10% a nie np. 5% czy 15%? I tu prof. Grabowski szczerze przyznał, że 10% WYMYŚLIŁ! . . . . . Tak, tak !!! WYMYŚLIŁ! . . . . . No i te jego "POMYSŁY-WYMYSŁY" poszły w świat, które to każdy Żyd powtarza; od tych "uconych" do tych imbecyli, choć trudno jednych od drugich odróżnić. ŻYDOWSKA MATEMATYKA!
marian2021.10.7 15:49
Czytalem kiedys artykol o tym ze zydzi planowali wymordowac wszystkich polakow co do jednego,ale BOG niemogl pozwolic na taka niesprawiedliwosc i dlatego poslurzyl sie niemcami aby ich ukarac za ich pyche. Tylko nie pamietam z kad pochodzil ten artykol!!??
Władysław2021.10.7 18:16
Coś było na rzeczy, też o czymś takim słyszałem. Żydzi jak najbardziej byliby do tego zdolni.
Aron2021.10.9 11:52
@marian może naucz się pisać po polsku. Skąd, a nie "z kad". I ciekawi mnie skąd masz artykuł w którym opisują co Bóg postanowił :D udziela wywiadów?
Anonim2021.10.7 15:44
a polskie swinie teraz codzien robia na zyski Niemcow. Jak swiniom przystalo, posylaja matki i corki do niemieckich wycieraczek tylkow i do domow publicznych. Cywilizowanym zbieraja szparagi polskie swinei. zazdroscic tylko takiego sukcesu polaczkow!
Anonim2021.10.11 14:08
Wieje ty kacapem.
rabbi inoCenty stinkfurtz2021.10.7 15:10
... nasza pejsata produkcja antysemityzmu ... to najbardziej dochodowa czesc gospodarki .... a wszyscy z radoscia oddajo nam kasse .. szalom jaro
Anonim2021.10.7 12:33
Dla żydów Polska to ziemia obiecana - nie spoczną do puki jej nie przejmą
Anonim2021.10.7 12:37
Zanim się to stanie nauczymy ich w szabat jeść golonkę.
andrej2021.10.8 9:32
to jest dobre
Anonim2021.10.7 12:24
Od paru tys lat Żydzi byli napędzani tylko strachem i zemstą , te cechy stały się ich naturą i zamieniły się w wadę ukrytą.
Anonim2021.10.7 12:59
Właściwie nie jest to wada ukryta a żydowska wada fabryczna.
Odpowiedź;2021.10.7 12:23
Zbrodnia w Koniuchach – zbrodnia popełniona 29 stycznia 1944 przez partyzantów radzieckich (Rosjan i Litwinów) Genrikasa Zimanasa i partyzantów żydowskich Jaakowa Prennera na co najmniej 38 polskich mieszkańcach (mężczyznach, kobietach i dzieciach; najmłodsze miało 2 lata) wsi Koniuchy[1][2] (dziś na terenie Litwy, dawniej w II Rzeczypospolitej w województwie nowogródzkim, w powiecie lidzkim)[3]. W czasie pogromu we wsi spalono większość domów, oprócz zamordowanych, co najmniej kilkunastu mieszkańców zostało rannych, a przynajmniej jedna osoba z nich zmarła następnie wskutek otrzymanych ran. Przed atakiem wieś zamieszkana była przez około 300 polskich mieszkańców, istniało w niej około 60 zabudowań. Partyzanci radzieccy wcześniej często rekwirowali mieszkańcom wsi żywność, ubrania i bydło, dlatego też tutejsi mieszkańcy powołali niewielki ochotniczy oddział samoobrony. W nocy z 28 na 29.01.1944 r. grupa partyzantów sowieckich otoczyła wieś i ok. 5-tej rano przystąpiła do ataku, który trwał 1,5–2 godziny. Pochodniami podpalano słomiane dachy domów, do wybudzonych, uciekających mieszkańców strzelano na oślep. W wyniku ataku zginęło co najmniej 38 osób, kilkanaście zostało rannych. Część ofiar spłonęła w swych domach, część zginęła od strzału z broni palnej. Wśród ofiar byli mężczyźni, kobiety i małe dzieci. Spalono większość zabudowań, ocalało tylko kilka domów.[4] Atak na Koniuchy przeprowadziła 120–150-osobowa grupa partyzantów sowieckich pochodzących z różnych oddziałów stacjonujących w Puszczy Rudnickiej. Oddziały te były wielonarodowościowe. Należeli do nich m.in. partyzanci żydowscy, uciekinierzy z gett w Kownie i Wilnie.[4]W sprawie masakry w Koniuchach prowadzone jest śledztwo IPN. Dotychczas ustalono, że napadu dokonały radzieckie oddziały partyzanckie stacjonujące w Puszczy Rudnickiej: „Śmierć faszyzmowi” i „Margirio”, wchodzące w skład Brygady Wileńskiej Litewskiego Sztabu Ruchu Partyzanckiego, oraz „Śmierć okupantowi”, wchodzący w skład Brygady Kowieńskiej. Do oddziałów tych należeli Rosjanie i Litwini, większość oddziału „Śmierć okupantowi” tworzyli Żydzi i żołnierze Armii Czerwonej zbiegli z obozów jenieckich. Oddział żydowski liczył 50 ludzi, a oddziały rosyjsko-litewskie około 70 osób. Dowódcami byli Jakub Penner i Samuel Kaplinsky. Według jednego z napastników Chaima Lazara celem operacji była zagłada całej ludności łącznie z dziećmi jako przykład służący zastraszeniu reszty wiosek. Według ustaleń Kongresu Polonii Kanadyjskiej, będących podstawą wszczęcia śledztwa, liczba zabitych była ok. 40[5]. Atak na Koniuchy i wymordowanie tutejszej ludności cywilnej był największą z szeregu podobnych akcji prowadzonych w 1943 i 1944 przez oddziały partyzantki radzieckiej w Puszczy Rudnickiej i Nalibockiej (np. masakra ludności w miasteczku Naliboki).
Mariusz2021.10.7 7:48
W sierpniu 1944 oddział Armii Krajowej „Barwy Białe”, wchodzący w skład 2. Pułku Piechoty Legionów AK (oddział powstał w listopadzie 1943 w Obwodzie Opatów AK) przemieszczał się w stronę Warszawy. Szedł z pomocą powstaniu warszawskiemu. 16 sierpnia trafił do wsi Siekierno. W trakcie patrolowania okolicy jego żołnierze natrafili na czterech młodych Żydów poszukujących prowiantu dla ukrywającej się w Lesie Siekierzyńskim większej grupy żydowskiej, złożonej z uciekinierów z obozu pracy przy zakładach zbrojeniowych „Hasag” w Skarżysku-Kamiennej. Po powzięciu wiedzy o ukrywających się Żydach dowódca oddziału por. Kazimierz Olchowik „Zawisza” wydał rozkaz „likwidacji” grupy. Jego realizację zlecił por. Edwardowi Sternikowi „Grzegorzowi”, który 17 sierpnia wyruszył na czele ok. 60 żołnierzy z oddziału AK w kierunku żydowskiego obozowiska. Na miejscu zastano kilkudziesięcioosobową grupę nieuzbrojonych cywilów, w tym kobiet (także małoletnich), koczujących w szałasach (uczestnicy zdarzenia podają liczby od 30 do 58 Żydów). Według relacji Edwarda Sternika „Grzegorza” akt zamordowania cywilów przedstawiał się następująco: „Na miejscu zobaczyliśmy w szałasach leśnych około 30-tu osób narodowości żydowskiej, w tym i kilka kobiet. Ja wtedy wydałem rozkaz, aby ich wszystkich zebrać i wyprowadzić na polanę leśną. Następnie po wyprowadzeniu ich na polanę leśną wydałem rozkaz sierżantowi »Bolerokowi« aby wykonał wyrok śmierci na tych osobach narodowości żydowskiej, a sam odszedłem kilkanaście metrów w las, nie chcąc patrzeć na wykonanie tego wyroku. Po oddaniu strzałów do tych osób przez pozostałych członków AK wróciłem z powrotem z lasu na tę polanę i widziałem leżących zabitych już Żydów, a do niektórych jeszcze żyjących żołnierze oddali kilka strzałów. Pochówek ofiar. Na trzeci dzień od mordu, partyzanci nakazali okolicznym chłopom dokonanie pochówku ofiar. Ciała zamordowanych leżały na stosie, były rozebrane do naga, zalane krwią, na głowach i piersiach posiadały rany postrzałowe. Leżały rozrzucone na terenie o powierzchni ok. 100 metrów kwadratowych. Zwłoki zakopano w nieoznaczonym miejscu w Lesie Siekierzyńskim w pobliżu mokradeł. Dokonującym pochówku AK-owcy nakazali milczenie pod groźbą śmierci. Miejsce pochówku ofiar nie jest znane, a dokładna liczba ofiar nie została ustalona. Dariusz Libionka wskazuje liczbę 50–60 zamordowanych Żydów[5]. Ewa Kołomańska, historyk z Mauzoleum w Michniowie, utrzymuje, że liczba ofiar wynosiła od 30 do 50.
Portofino2021.10.7 8:25
W tym czasie, o którym piszesz były już tylko zbrojne żydowskie bandy rabunkowe. Miejscowa ludność zwracała się do AK o ochronę przed takimi bandami. Jako legalna armia podległa polskiemu rządowi zobowiązana była do obrony tych ludzi. Wiele takich zdarzeń jak to o czym piszesz zostało po wojnie spreparowane przez UB w wiadomym celu. To, że ktoś z Twojej rodziny "sprywatyzował" jakieś ubeckie dokumenty wcale nie oznacza, że to, co w nich zawarto jest prawdziwe. Taką samą prawdę, o której piszesz zawierają dokumenty Łomżyńskiego UB dotyczące śledztwa z oczyszczenia Jedwabnego z żydowskich zdrajców. To, że dziadek był w UB nie jest twoją winą, ale powodem do dumy też nie jest. "Dokumenty" które tu ciągle wklejasz znamy już na pamięć.
Mariusz2021.10.7 8:42
Żydzi zamordowani przez oddział AK "Barwy Białe" w dniu 17 sierpnia 1944 roku w Lesie Siekierzyńskim, nie dokonywali żadnych rabunków. Sprawcy zbrodni po wojnie byli sądzeni, przyznali się do winy i nie potrafili określić motywów zabójstwa. Okoliczni chłopi potwierdzili ich udział w zbrodni, a po 1989 roku powtórzyli swojej wcześniejsze zeznania. Stosujesz zasadę: "jak fakty nie pasują do teorii, to tym gorzej dla faktów".
Portofino2021.10.7 9:14
Gdyby tobie zwyrodnialcy z UB obcęgami yaya ściskali też byś się przyznał. Czy Ty qur*wa nie wiesz, że te największe, najbardziej znane zbrodnie popełnili "partyzanci" z AL? Zrabowali żydom to co żydzi zrabowali innym. Obie te grupy żydzi i "partyzanci" komunistyczni zajmowali się tym samym, czyli rabunkiem to były ich bojowe akcje. Na koniec połączyli się, ubrali mundury milicji czy wojska i prowadzili "dochodzenia" w sprawach które często sami popełnili. Tego w ubeckich aktach już nie znajdziesz.
Mariusz2021.10.7 10:07
Wkleiłem treści skopiowane z google'a: "zbrodnia w Lesie Siekierzyńskim". Możesz w google wpisać to hasło i przeczytać. Czytając książki Piotra Zychowicza kilka lat temu dowiedziałem się o tej zbrodni. Żadnymi archiwalnymi aktami z UB nie dysponuję. Jestem Polakiem i nie mam obsesji na punkcie Żydów. Żaden ze sprawców zbrodni w Lesie Siekierzyńskim nigdy nie twierdził, że torturami był zmuszany do składania obciążających siebie zeznań. Miejscowi chłopi po upadku ustroju socjalistycznego nie zmienili swoich wcześniejszych zeznań. Porucznik Kazimierz Olchowik, który wydał stosowny rozkaz znany był z nienawiści do Żydów.
Portofino2021.10.7 12:38
Google to żydowska wersja historii. Z prawdą to nie ma nic wspólnego.
Zbyszek2021.10.8 9:56
No i wyszło szydło z worka . Jak mu w domu nie powiedzieli to ten wierzy we wszystko co przeczyta . I rzeczywiście "dobrze " trafił z googla. I tak to jest z g_wna--erią. A mimo to ciekawi mnie zawsze kim byli jego rodzice czy dziadkowie. Ale czy on może to wiedzieć - jak wierzy googlowi ?
Prawda2021.10.8 15:00
Portofino teraz obowiązuje pisowska historia.
no ...2021.10.7 10:21
... i czego to dowodzi? ... ano tego, że Polska ukarała wykonawców tej zbrodni ... ale nie ma to nic wspólnego ze sprawa Jedwabnego i spiskiem żydowskich zdrajców przeciw Polsce ...
Ciekawy2021.10.7 6:39
Tak naprawdę to Sumliński bierze udział w promocji filmu Smarzowskiego Wesele. Wywołał ni stąd ni z owąd temat Jedwabnego, żeby ludzie zaczęli się podniecać i poszli na to badziewie, nie warte obejrzenia nawet sekundowej migawki Na film Wesele nikt nie powinien pójść bo to totalna szmira.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.10.6 23:13
my jestesmy kuta:sy żydowskie.
rabin h:j2021.10.6 23:11
Covid w języku hebraiskim znaczy opetanie.
Eric2021.10.6 22:07
To tak w kwestii tych "partnerskich" relacji niemiecko - żydowskich "noc kryształowa" miała miejsce w 1938 r. tj. na 3 lata przed 1941. Tyle wystarczy, nie będę się pastwił nad autorem.
"Ericu"... pleciesz!2021.10.6 22:49
Mylisz pojęcia! --- Noc "kryształowa" była w Niemczech, a nie w Polsce! To właśnie wtedy Żydzi powinni poznać się na Niemcach---- To było tylko rok przed wybuchem II Wojny! ---- Czyżby Żydzi nie pamiętali jak ich mordowali i do czego się Niemcy są zdolni po takiej "Nocy Kryształowej"!? Nie zdziwiło ich, że po takiej "Nocy...", w czasie Wojny zmienili się w stosunku do nich, niby w "przyjacieli"?! Przecież to było od początku nierealne!? Gdzie mieli oczy???
Cire2021.10.6 23:17
A do kiedy amerykańscy Żydzi nie wierzyli w to, co działo się w Europie?
olo2021.10.6 21:18
ZYDKI JUDASZE GDZIE MOJ KOMETARZ.
Pokręć2021.10.6 21:16
Mój tato opowiadał, że we wrześniu 1939 r do jego ojca (mojego dziadka) w świętokrzyskiem przyszła znajoma sprzed wojny Żydówka i wyraźnie ciesząc się powiedziała, że nareszcie będzie koniec z Polaczkami i Polską. No, cóż, Polska przetrwała, rodzina mojego dziadka również (choć trup wokół ścielił się gęsto), ale ona nie. Została "przesiedlona" z rodziną przez Niemców dwa czy trzy lata później...
Żyd,2021.10.6 19:46
szczególnie ten, który korzystał z naszej polskiej idiotycznej gościnności, jest teraz największym wrogiem Polski i Polaków. Żydzi doskonale wiedzą, że bez Polski nie byłoby tego ich Wysraela, to Polska, dając im schronienie uratowała żydostwo od praktycznego nieistnienia. Nawet bez II WŚ. To w Polsce te szmondaki mieli swoją "Jerozolimę", swoje setki jesziw, to w Polsce swoje żydostwo zreformowali będąc pod wpływem katolicyzmu, to z Polski i z Polską pomocą ich rasistowski syjonizm nabrał realnych kształtów czego rezultatem było powstanie tego ich Wysraela. Żydzi nawet próbowali imitować polską szlachtę ubierając się jak oni. Do dzisiaj tak się "ubierają". Kupowali tytuły szlacheckie, głównie w pruskim zaborze. To w ich Knessecie do lat 60-tych pyskowali do siebie po polsku. Cała ich elita polityczna i wojskowa TO parchy z POLSKI. - - - - BEZ POLSKI państwo IZRAEL BY NIE POWSTAŁO!
Mariusz2021.10.6 19:38
W telewizji widziałem wypowiedź Polaka, świadka wydarzeń w Jedwabnem, który potwierdził dobrowolny udział naszych rodaków w zbrodni. W okresie powojennym niektórzy polscy sprawcy zbrodni w Jedwabnem byli sądzeni i jeszcze zachowały się ich zeznania. Proponuję opublikować ich wszystkie zeznania.
Potwierdził dobrowolny udział2021.10.6 20:42
również swój w maskirowce, za którą spodziewał się nagrody. W latach pięćdziesiątych takich świadków UB kreowało w jeden możliwy sposób, metodą Stolzmana. I oni zeznawali wszystko cokolwiek im podyktowano.
olo2021.10.6 20:56
Ten" polak" to oczywiscie wyznawca judajzmu.Kiedy wy zydzi staniecie w prawdzie czy znowu pracujecie na nowu holokaust. W Jedwabym zyja ludzie ,ktorzy byli swiadkami tego wydarzenia.
Pokręć2021.10.6 21:22
Przeciez już je opublikowano. Zrobił to J. T. Gross i to w kilku książkach. Jak chcesz więcej nowych i świeżych - uderzaj do niego, jestem pewien, że już "zbiera" materiały na następne tomiszcza. I coś mi mówi, że owe materiały i źródła nigdy mu się nie wyczerpią. Z Żydami o historii - tylko na podstawie świadectw materialnych, ekshumacji, dowodów rzeczowych. Bo ich haggady mnie interesują tyle, co zeszłoroczny śnieg.
O kim ty piszesz "Pokręć"?2021.10.6 23:00
Chcesz nam powiedzieć, że Gross, to jest wiarygodne źródło??? Śmiechu warte!... Przecież on tylko kłamie, przekręca ...wyrywa zdania kontekstu! To jest ostatni człowiek na świecie, któremu można tylko na 1% wierzyć! Pisze brednie! Każdy z nas o tym wie!
o ...2021.10.7 10:28
... napisz jeszcze kiedy i dlaczego przerwano zaawansowaną już ekshumacje w Jedwabnem ... czy aby nie wtedy, kiedy znaleziono namacalny dowód niemieckiego sprawstwa? ... pocisk z unikalnej najnowszej niemieckiej broni, której Polacy nie mogli użyć ...
Władysław2021.10.7 18:26
Nawet wiem na którym kanale (sic!) to widziałeś. Większość aparatu represji w PRL po IIWŚ to byli żydzi. To oni podsuwali fałszywych świadków (m. in. volksdeutsch ze Śląska) i fingowali procesy p-ko Polakom. Oczywiście, że były wyroki i są archiwa - tyle, że to wszystko było z góry ustalone. A 10.07.1941 to 180-osobowe Einsatzkommando SS Schappera wyznaczyło ok. 30 "ochotników" spośród mieszkańców miasta. To Niemcy byli mordercami.
Po11... PATOLOGICZNY HEJTER pisz CYT.:2021.10.6 19:16
"Los Polski na 90% jest przesądzony, nie będzie Państwa polskiego,..." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kwartet Żydków PATO-HEJTERÓW: DANIEL PASSENT, HERTRICH-WOLEŃSKI, KRAMSZTYK-HARTMAN oraz obywatel sowiecki JERZY URBAN i ich PATOLOGICZNA NIENAWIŚĆ do KK i Polski.
Do: "Po 11".... Żydku-ateisto!2021.10.6 23:18
Chciałbyś aby Nas Polaków nie było?! ---- Nigdy!---- To są tylko wasze tzw. "marzenia ściętej głowy"! ---- W czasie II Wojny też tak myśleliście! A wyszło wam odwrotnie! ---- To dzięki nam istniejecie! Nigdy nie doczekacie się, aby Polski nie było! ---- Polska jest i będzie! Mamy najlepszego obrońcę Króla-Jezusa Chrystusa i Naszą Królową Polski- Maryję! A wy kogo lub co macie...???? Tylko żyjecie nienawiścią! --- Wy nie chcieliście uwierzyć w waszego Mesjasza! ---- Ukrzyżowalicie GO! ---Przez 2 tysiące lat błądziliście po świecie, nie mając swojego Kraju! Dopiero Po II Wojnie dostaliście trochę ziemi na osiedlenie!... Z żadnym Krajem nie żyjecie w dobrym sąsiedzkich stosunkach ----O czymś to jednak musi świadczyć! To nie przypadek?!
"Matematyka" Mariusza i Ska.2021.10.6 19:14
Zapytany prof. Grabowski, skąd wziął liczbę 200 tys. Żydów zamordowanych przez Polaków, tak "wyjaśnił"; przed wojną było w Polsce 3.5 miliona Żydów, z gett uciekło 10% Żydów, tj. 350 tys., wojnę przeżyło 150 tys. NO I K URWA MAMY 200 TYS. zamordowanych, wiadomo przez kogo !!!! .... Dociekliwy dziennikarz zapytał; skąd wziął te 10% a nie np. 5% czy 15%? I tu prof. Grabowski szczerze przyznał, że 10% WYMYŚLIŁ! . . . . . Tak, tak !!! WYMYŚLIŁ! . . . . . No i te jego "POMYSŁY-WYMYSŁY" poszły w świat, które to każdy Żyd powtarza; od tych "uconych" do tych imbecyli, choć trudno jednych od drugich odróżnić. ŻYDOWSKA MATEMATYKA!
Mariusz2021.10.6 18:40
Jerzy Grasberg (ps. „Jurek”, zm. 1 sierpnia 1944) – polski działacz harcerski żydowskiego pochodzenia, harcmistrz ZHP. Podczas wojny redaktor Biuletynu Informacyjnego i współpracownik Haszomer Hacair. Rozstrzelany w niewyjaśnionych okolicznościach przez Armię Krajową w pierwszym dniu powstania warszawskiego. Życiorys. Przed wojną Grasberg studiował agronomię w Uniwersytecie Warszawskim. Podczas studiów udzielał się w żydowskim ruchu harcerskim i Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie poznał m.in. Antka Cukiermana i Aleksandra Kamińskiego, późniejszego redaktora podziemnej prasy i autora Kamieni na szaniec. W ZHP został instruktorem, dosłużył się stopnia harcmistrza. W listopadzie 1940 został przesiedlony do getta warszawskiego[6]. Pomimo zamknięcia w getcie, Grasberg został jednym ze współpracowników podziemnego „Biuletynu Informacyjnego”. Był korespondentem „Biuletynu” z terenu „dzielnicy żydowskiej”, a od 1941 także jego redaktorem do spraw żydowskich. Donosił m.in. o wielkiej akcji likwidacyjnej w getcie w 1942 roku, o warunkach bytowych zamkniętej w nim ludności i o sytuacji Żydów w innych częściach kraju. Tworzył także krótkie notki informacyjne na temat codziennego życia za murami gett. Równocześnie działał także w organizacji Haszomer Hacair i służył jako łącznik z Szarymi Szeregami. W 1942, po utworzeniu Żydowskiej Organizacji Bojowej próbował wstąpić do niej wraz z grupą harcerzy, jednak sprzeciwić się temu miał Mordechaj Anielewicz. W marcu 1943 przy pomocy Kamińskiego wydostał się z getta na tzw. „stronę aryjską”, gdzie ukrywał się wraz z żoną, Lubą Grasberg w domu przy ulicy Pańskiej. Z powodu „niearyjskiego wyglądu” musiał stale pozostawać w mieszkaniu. Mieszkanie opuścił najprawdopodobniej wieczorem 1 sierpnia 1944, z zamiarem przyłączenia się do powstania warszawskiego. Został jednak zatrzymany przez żandarmerię Armii Krajowej i rozstrzelany w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach. Wedle większości przekazów został aresztowany jako podejrzany o szpiegostwo lub kolaborację z Niemcami pierwszego dnia powstania warszawskiego[5][8][9][13]. Zdaniem Marka Edelmana żandarmom wydało się podejrzane, że posiadał fałszywe dokumenty oraz broń. Nie jest jasne, czy motywy jego zabójców były antysemickie, czy padł ofiarą zwykłego nieporozumienia, czy też może antyszpiegowskiej psychozy ogarniającej ludność oblężonego miasta. Śmierć Grasberga zaważyła na losach ocalałych bojowników Żydowskiej Organizacji Bojowej, którzy z obawy przed Armią Krajową zdecydowali się przyłączyć do Armii Ludowej. Żona Grasberga przeżyła wojnę, dzień przed powstaniem wyjechała z miasta i została odcięta na Pradze, gdzie doczekała nadejścia wojsk radzieckich.
Jeżeli mówimy o walce2021.10.6 20:58
i mamy na uwadze lojalność wobec Polski, przywołajmy Żydowski Związek Wojskowy, organizacje Bejtar i Irgun, grupujące żołnierzy wojska polskiego narodowości żydowskiej. Organizacje prawicowe i syjonistyczne, nie mające związku z żydowską lewicą , komunistami i Bundem i jego zbrojnym ramieniem ŻOB-em. AK była przenicowana agenturą lewicową i informatorami pracującymi dla sowietów. Co zostało ujawnione po Powstaniu Warszawskim. Jeżeli ktoś dostał czapę to musiał mieć wyrok zatwierdzony przez sąd wojskowy. Pomyłek nie było. Wywiad Komendy Głównej był raczej sprawną strukturą i na ogół wiedziano kogo i za co czekał wyrok.
Mariusz2021.10.7 8:23
Według twojego wpisu Żyd ukrywający się przed Niemcami w obawie o swoje życie, był ich współpracownikiem. Brak logiki!!!!!
Mariusz2021.10.7 17:31
Niektórzy badacze i historycy (Michał Cichy, Tomasz Strzembosz, Wacław Zagórski, Barbara Engelking, Teresa Prekerowa) wskazali, iż w czasie powstania Wacław Stykowski ps "Hal" (był dowódcą 2 Rejonu III Obwodu Wola Armii Krajowej) miał zgromadzić wokół siebie niewielki oddział przyboczny złożony z wolskich kryminalistów, który dopuścił się szeregu zbrodni i rabunków na ludności cywilnej, m.in. mordu na kilkunastu Żydach dokonanego 11 września 1944 w piwnicy domu przy ul. Prostej 4 oraz na posesji przy ul. Twardej 30. Wśród zamordowanych były kobiety i dzieci. Była to najpoważniejsza zbrodnia dokonana na terenie zajętym przez powstańców, której sprawcami byli żołnierze AK. Powstańcza żandarmeria wszczęła śledztwo w sprawie mordu, jednak nie zostało ono doprowadzone do końca przed upadkiem powstania i sprawcy nie zostali osądzeni.
Niektórzy badacze ?2021.10.7 20:53
Źródła proszę, dokumenty archiwalne, rozkazy, ...........Jedna baba drugiej babie......na ucho...........a potem przez tubę UB Warszawa Praga - ul Strzelecka gdzie przy dźwiękach muzyki tanecznej ,,badani'' wyśpiewywali wszystko co trzeba. Stąd takie rewelacje.
Mariusz2021.10.7 21:13
Podałem następujące nazwiska: Michał Cichy, Tomasz Strzembosz, Wacław Zagórski, Barbara Engelking, Teresa Prekerowa. Wyślij do nich maile z pytaniami.
Oprócz2021.10.7 22:09
Tomasza Strzembosza reszta jest trefna z racji swoich ,,dokonań'' i kwalifikacji. Odsyłam do; Tomasz Strzembosz ,, Rzeczpospolita Podziemna'' oraz ,, Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939 - 1944''
Taka sama prawda2021.10.7 20:55
jak z tatusiem Grabowskiego ,,akowcem''
Mariusz2021.10.7 21:37
Skoro według ciebie wywiad AK był raczej sprawną strukturą, to niektóre fakty przeczą temu stwierdzeniu. Trzech AK-wców: Blanka Kaczorowska, Eugeniusz Świerczewski i Ludwik Kalkstein wydało na Gestapo Generała Stefana Grota-Roweckiego. Generał Stefan Grot-Rowecki był zagorzałym przeciwnikiem wybuchu powstania w Warszawie. Gdyby nie ta zdrada, to powstania by nie było.
Bo i był2021.10.8 13:03
pewną, o czym świadczy fakt jak szybko wykryto zdrajców. Wsypy były dość szybko ujawniane i odgradzane od organizacji. Niemniej to była wojna i nie można było mieć wiedzy do końca o ludzkiej kondycji i wytrzymałości wobec wszechobecnego zła, strachu i śmierci.
Polak2021.10.6 18:20
Panie Wojtku jestem pełen uznania i dziękuję.Powrót do Jedwabnego trzeba przełożyć na angielski,niemiecki, hebrajski i rozprowadzać po Świecie . Gliński ma naszą kasę na takie cele
JM2021.10.6 19:17
Prawdopodobnie czerwone łapki pochodzą od Żydków. Mało przechrztów jest w Polsce? I to jest dramat.
Oszust oszukał oszusta?2021.10.6 17:27
Dla normalnych ludzi to nie jest wielki problem...
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.10.6 16:07
Covid w języku hebraiskim znaczy opetanie.
katolicka deratyzacja Polski2021.10.6 15:03
Przyznaje sie , ze jestem osoba o niskiej inteligencji , chora psychicznie , ze sklonnosciami pedofilskimi (nawet na wibratorze mam zdjecie dziecka sasiadki) , bez podstawowej wiedzy o swiecie , jestem skrajnie oglupiona nienawiscia , zwykla kürwa , prostaczka , prymitywną zydowa .
katolicka deratyzacja Polski2021.10.6 15:05
Komuna Konfederacja Jedna Wspolna Ruska Racja. Putin i Lukaszenko to dwie lesbijiki i kaci narodow rosyjskiego i bialoruskiego.
Z obrazkiem Trumpa i Viagra2021.10.6 15:22
sprobuj się wybrandzlować, mendo żydo-kremlowska.
katolicka deratyzacja Polski2021.10.6 14:59
Zydzi nienawidza Polski ,i chca jej zguby,ale mozna ich latwo zmusic ,zeby tego zaprzestali. JAK ? Bardzo prosto,trzeba stworzyc i rozkrecic wielki ruch poparcia dla Palestynczykow,bo to jest JEDYNA dla nich WRAZLIWA sprawa ,gdzie sa sami podatni na naciski. Jezeli tego ne zrobimy,Rozbiory i koniec Polski mamy zagwarantowany,mozemy sobie wolac na pustyni i tak nikt ne uslyszy.
katolicka deratyzacja Polski2021.10.6 15:03
Czy Sumlinski zatem bylby gotow zobaczyc w muzulmanskich Palestynczykach takze ;ludzi,i zrobilby film o ich tragedii ?
Aj, Waj...?! Kogo o to pytasz???2021.10.6 23:27
Zapytaj Sumlińskiego, nie nas! Nie znasz adresu???! Dziwisz się, pytając, to znaczy, że dzielisz na ludzi i podludzi, tak jak SS-mani?
A o hameryce tani gastarbajterze2021.10.6 15:03
to zapomnij!
katolicka dertatyzacja Polski2021.10.6 15:07
Zydokomuna ma polska krew na szponach.
Z obrazkiem Trumpa i Viagra2021.10.6 15:23
sprobuj się wybrandzlować, mendo żydo-kremlowska.
harry2021.10.6 14:04
Oczywistym jest, że stosunki polsko-żydowskie - w ujęciu całej ich historii - obarczone są licznymi ponurymi rozdziałami i że to tylko Polska i Polacy odgrywali w nich negatywną rolę. To antypolski absurd i historyczne kłamstwo użyteczne w antypolskiej narracji uznawanej od dekad za globalną już poprawność polityczną. Bardzo wiele zła wnieśli Żydzi. Szkoda, że do tej chwili nikt nie opracował całościowej monografii obejmującej stosunki Polacy - Żydzi. Można byłoby ją przewrotnie zatytułować "SĄSIEDZI".
Żydek harry jak żydek Grizzly2021.10.6 14:11
zamiast k utasa ma kawałek obrzezanej glizdy.
katolicka deratyzacja Polski.2021.10.6 15:10
Wulgaryzmy i chamstwo zawsze wskazuja na obcosc wobec kultury polskiej i powiazania z mongolska Rosja.
To nie my mordowaliśmy Żydów! To Niemcy!!!2021.10.6 13:58
Niemcy i Holendrzy ich mordowali! My nie! My ich tylko próbowaliśmy ratować od Niemców i Holendrów! I to nie my podpaliliśmy stodołę w Jedwabnem i to nie my zamordowaliśmy przewodniczącego Komitetu Żydowskiego w Kielcach!
A później udawane zdziwienie2021.10.6 13:59
szok i niedowierzanie "europoseł" Szydło: https://fronda.pl/a/szokujace-antysemickie-napisy-w-auschwitz-stanowcza-reakcje-europosel-szydlo,167698.html
Aldona2021.10.6 14:55
Przewodniczący Komitetu czy kołchozu ? Wiesz ile ludzi mordowanych jest na drogach w Polsce ponad 4500 zamordowanych i wszystko to są semici a mordują samochodami niemieckiej produkcji , I co ty na to przewodniczący komitetu ?
Gogol2021.10.6 14:56
To oczywiste od lat . Cała zachodnia Europa ( z małym włoskim i hiszpańskim wyjatkiem) pomagała Niemcom od 42 r pozbyć się kłopotu.
Nie tylko Żydów Niemcy oszwabili.2021.10.6 13:45
Załóżmy, że jest taki kraj jak Białoruś, a jak jest taki kraj, to pewnie są Białorusini. No wiec Białorusini w czasie II WŚ, jeżeli policzymy per capita, byli tym "narodem" który najwierniej służył Hitlerowi, a przed wybuchem wojny byli zagorzałymi stalinowcami. I tak im pozostało do dzisiaj. Twierdzisz, że w Jedwabnym Polacy mordowali Żydów ... Popatrz na mapę! Białorusini, pewnie i Litwini pod batutą Iwana Stirlitza. Później był o nim serial TV.
Anna2021.10.6 13:36
Chylę czoła przed autorami tego filmu. Wreszcie prawda wyszła na jaw. Hańba dla Żydów ale nie wszystkich przecież. Są wśród nich prawi, szlachetni ludzie.
Donald2021.10.6 13:36
Panie i Panowie pewna na 100% informacja Anonim to gościu który uciekł z psychiatryka tak że nie bierzcie dosłownie tego co piszę
To nie my mordowaliśmy Żydów! To Niemcy!2021.10.6 13:36
A "międzyczasie" wycieram pupcie Polskim Panom. Taki to los brudasa z czworaków spod Nowogródka.
Ewa2021.10.6 13:33
nawet tory jeszcze istnieją a pendolino szybciej dowozi,pytam czemu Swiat ich tak nienawidzi ano taki naród
Ryszard2021.10.6 13:30
Jak myślicie ile czasu potrzeba żeby z żydami stało się to co już było powiem krótko już nie długo pierwsze sygnały z Niemiec i innych krajów europy już płyną na ich miejscu domagał bym się zrównania z ziemią wszystkich Niemieckich obozów zagłady by ktoś ponownie ich nie uruchomił
Największą zmorą dla żydów2021.10.6 13:28
...jest prawda o nich. Może dlatego nie uznają prawdy materialnej? Wolą alternatywne scenariusze... co by było, gdyby.
To nie my mordowaliśmy Żydów! To Niemcy!2021.10.6 13:26
Niemcy i Holendrzy ich mordowali! My nie! My ich tylko próbowaliśmy ratować od Niemców i Holendrów! I to nie my podpaliliśmy stodołę w Jedwabnem i to nie my zamordowaliśmy przewodniczącego Komitetu Żydowskiego w Kielcach!
Sumliński pokazał jedynie2021.10.6 13:25
...niewielki wycinek rzeczywistości. Mam nadzieję, że powstaną kolejne i dzisiejsza młodzież dowie się prawdy o tych migrantach-lichwiarzach i ich pomiotach-zbrodniarzach z UB. Szechter nie był jedyny...
Anonim2021.10.6 13:21
Panowie Budzynski i Sumliński swoje opracowania opierają na badaniach naukowych i głos w postaci filmowej nartracji opiera sie na dowodach historycznych. Jednak żydowski Facebook zablokował ten przekaz. Syjoniści uznają tylko jeden przekaz ich własny co nie znaczy ,żę mamy nie zrobić wykopków w Jedwabnem. TRZEBA ZROBIĆ WYKOPAĆ DOWODY MATERIALNE TAK JAK PRAWO STANOWI BO TO POLSKA ZIEMIA .WYSŁAĆ ZAPROSZENIA DO LABORATORIÓW KRYMINALISTYCZNYCH TRZECH KRAJÓW . POLSKI , NIEMIEC I ROSJI POWOŁAC KOMISJE I ZAMKNĄĆ RYJE TYM BYDLAKOM
Dlaczego AK zabijało żydów?2021.10.6 13:21
AK wykonywało wyroki na niemieckich kolaborantach i szmalcownikach. A tak wielu żydów wśród skazanych, wyraźnie pokazuje czym się kozojebcy trudnili w czasie wojny.
Portofino2021.10.6 13:41
Powojenne podziemie antykomunistyczne wykonywało wyroki na ubekach- żydach dlatego wspominają im antysemityzm.
Filip2021.10.6 17:42
Wpisz w google hasła np: "zbrodnia w Lesie Siekierzyńskim", "Wacław Stykowski Hal" i przeczytaj.
Aldona2021.10.6 13:07
Żydzi mieszkali w czasie wojny w GETTACH!!!!. TAK STANOWIŁO NIEMIECKIE PRAWO OKUPACYJNE NA TERENACH II RZECZZPOSPOLITEJ. To nie Polacy robili listy polskich obywateli wyznania mojżeszowego ,którzy mieli zostać wywiezienie do obozów zagłady . To robili ŻYDZI !!! WSPÓŁPRACOWALI RĘKA W RĘKĘ Z NIEMCAMI ALOISA BRUNNERA. Bez mrugnięcia okiem skazywali na śmierć mieszkańców GETT SAMI ŻYDZI. Gdy już prawie wszystkich wywieźli z zostali tylko szefowie gmin żydowskich to zrobili Powstanie w Getto. Dlaczego do cholery żydzi nie walczyli z niemieckim okupantem ? Bo nie czuli się Polakami przyjechali do naszego pięknego kraju tylko po to aby jako zorganizowana grupa przestępcza ograbić biedne polskie społeczeństwo , wyniszczone zaborami z resztek gotówki a majątki przejąć pod zastaw. Dzisiaj lichwa i i zmowa handlowa jest karalna ale wtedy żydzi na tym jechali. Nie była żadnego Israela powstał w połowie 1948 BYŁA POLSKA !!!! WALCZĄCA !!!! I chowający się tchórze żydowscy. W Polsce dorobili się majątków w sposób przestępczy . Nie walczyli z Niemcami , chronili majątki i jeszcze podskakują.!!! ZROBIĆ WYKOPKI W JEDWABNEM . POLICZYĆ KOŚCI - WSZYSTKO POLICZYĆ. ZABRAĆ POLSKIE ARTEFAKTY Z YAD VASHEM I W POLSCE POZOSTAWIĆ!
Olej2021.10.6 12:47
Ekspres do Wiednia Sobieski. W przedziale miła rozmowa na różne tematy. W pewnej chwili odzywa się starszy jegomość w zaawansowanym wieku i zaczyna coś o Żydach. Wszyscy porozumiewawczo się odżegnują od tematu Gość nie daje za wygraną, kontynuuje z jeszcze większą zaciętością. Nie wytrzymuję mówiąc daj pan spokój Żydom, nie można o nich mówić źle zwłaszcza po tym co przeszli, wobec zbrodni, na dzieciach kobietach, niewinnych nikomu ludziach. To koszmarne co pan mówi i to w pańskim wieku. Facet prosi mnie na stronę, dosłownie i pyta czy bym mu nie pomógł w problemie gdyż ma bezwład rąk. Pomagam i tak jeszcze raz zadaje pytanie o powód jego zjadliwości wobec Żydów. Wtedy on zupełnie niespodziewanie zaczyna płakać i mnie przepraszać, że wie iż to co mówi jest straszne. Opowiada coś co jest szokiem. Opowiada i płacze. Opowiada swoje przeżycie 6 letniego dziecka gdy na jego oczach komisarz NKWD Żyd i jego podwładni mordują ojca i matkę w bestialski sposób. Pochodził spod Lwowa jak i jego rodzina. To co opowiedział było grozą. Tak rozpoczął się mój pierwszy akt poznania innej historii, który to akt trwa. Do niedawana jeszcze żyli ludzie z tamtych stron i dawali relacje co się działo po sowieckiej stronie nocy i jaką w niej rolę odegrali bracia Żydzi.
ks. Bartołt2021.10.6 12:45
A to fronda właśnie: Wywiad pseudodziennikarza z foliarzem i zwolennikiem teorii spiskowych.
Żydzi wybrali Hitlera2021.10.6 12:33
Bez głosów żydów Hitler nie doszedłby do władzy. Miało być zupełnie inaczej... Żydzi ze stalinowskiej żydokomuny głosowali na Hitlera, bo uważali go za głąba, który nie poradzi sobie z kryzysem i szybko straci władzę. Bali się niemieckich socjalistów, których uważali za dużo większe zagrożenie dla "rewolucji". Żydowscy przemysłowcy też głosowali na Hitlera.
ale z ciebie głąb, pisdeczko2021.10.6 12:42
:/
Olej2021.10.6 12:31
Rytualny ubój ma to do siebie, że jest humanitarny, aby oszczędzić ofierze cierpienia i strachu. Dokonać aktu w jak największym spokoju dla ofiary aby nie poczuła swojej agonii. I tak się dzieje z nami Polakami, mamy nie poczuć lub przynajmniej mieliśmy zanim resztkami świadomości nastąpiła orientacja co z nami wyczyniają. Wybrani byli akuszerzy aktu, którzy w naszym imieniu przeprosili, posypali nie swój łeb popiołami i dali sygnał rozpoczęcia ceremonii. A tu maż ci los ofiara się ocknęła i zaczęła wierzgać. Na tę okoliczność znalazł się obuch naszej winy i zbrodni. To myśmy zorganizowali Holokaust i wszystkie paluchy przeróżnych i przeczystych, którzy jeszcze wczoraj pomagali pakować swoich Żydów w luksusowe Pulmany do Auschwitz, skierowane są w naszym kierunku, ze wskazaniem słusznej egzekucji. A my stoimy zdumieni.
POkatoliku2021.10.6 12:24
Pewnie , że naiwni szli pod prysznic z którego nie leciała woda . Nawet zimna i brudna.Kupa bredni , szkoda czasu na czytanie.
Aldona2021.10.6 13:10
Szli pod prysznic bo ich tam sami żydzi z gett wydelegowali i to na piśmie wręczonym Niemcom
stop biznesowi Holokaust2021.10.6 12:21
Ten wspaniały film jest dostępny też na cda .
Olej napędowy2021.10.6 12:21
Ciemna dziś noc. Tylko kule gdzieś świszczą po stepie…
Palestyna2021.10.6 12:27
Kacap ?
Małczi, arabskaja suka2021.10.6 12:40
:-P
Olej2021.10.6 12:17
Twierdzenie, że Żydzi dali się oszukać jest nieporozumieniem. Do 1941 r dopóki istniał układ Hitlera ze Stalinem a komisarze NKWD wiadomego pochodzenia spotykali się w Krakowie i Zakopanem na roboczych naradach z kolegami z Gestapo. Wiadomym było, że istniała gwarancja pewnej poprawności wymuszonej hitlerowsko sowieckim sojuszem. Niemcy zdawali sobie sprawę z roli Żydów w sowieckim aparacie represji i bezpieczeństwa. Być może istnieją nawet dokumenty gwarantujące tę względnie poprawną sytuację Żydów w okupowanej Polsce do 1941 r do ataku Hitlera na ZSRR. Żydzi nie mogli Niemcom ufać do poziomu wzajemnej symbiozy jak to ujmują autorzy filmu. Ich wiedza i doświadczenia z Niemiec po Ustawach Norymberskich, Nocy Kryształowej i eskalacji przemocy wobec Żydów w Niemczech nie pozostawiały złudzeń co do niemieckich planów na przyszłość. To co było do 1941 r to była gra pomiędzy dwoma zbirami w której obserwatorem sytuacji byli Żydzi. I on zapewne zdawali sobie sprawę, że ten czas się skończył z chwilą uderzenia Niemiec na Sowiety. Ich naiwnością tak samo jak i samego Stalina, oraz szokiem był atak na państwo sowieckie. Sądzili że do wojny niemiecko sowieckiej nie dojdzie. I tu tkwiła ich pomyłka.
><2021.10.6 12:14
Dziękuję za ten artykuł. Takie artykułu powinny być pisane raz w tygodniu, zwłaszcza, że coraz mniej świadków z tamtego okresu żyje.
Idą ludzie Babilonu2021.10.6 11:57
Cebulaki i janusze.
Żydzi chcieli administrować Polakami2021.10.6 11:51
Jak w czasie zaborów. A tu ...skucha. Ale już Stalin im to umożliwił. Żydzi mordowali Polaków w DZIESIĄTKACH TYSIĘCY. Żydzi to oszuści i zbrodniarze. To twórcy NAJWIĘKSZEGO I NAJDŁUŻEJ DZIAŁAJĄCEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO NA ŚWIECIE - Palestyny. Dla nich "antysemitą" jest każdy kto pokazuje ich prawdziwe oblicze.
Za dużo wydajesz na wódę2021.10.6 12:00
Dlatego jesteś biedny i głupi.
janusz korwim2021.10.6 12:02
CHyba twój stary
Krzysztof2021.10.6 17:29
Zgoda, tak to jest. Ale niektóre goje, które tu piszą, są tak ogłupione, jak ogłuszony karp przed wigilią i wolą zaprzeczać fakotm. A to prawda, co piszesz.
Palestyna2021.10.6 11:50
Nie mam pieniędzy. Nie mam ochoty wziąć się do roboty.
Palestyna2021.10.6 12:34
Coś cię gryzie ta Palestyna
żarcik , jak jeszcze można2021.10.6 11:47
O zydach.....Nie jest już prawdą że antysemityzmu nie ma tam gdzie nie ma Żydów. Obecnie antysemityzmu nie ma już tylko w miejscach o których istnieniu Żydzi nie wiedzą .żart.......Izrael stworzył swój własny program kosmiczny. No i polecieli ci dzielni astronauci w swej koszernej rakiecie. Nowoczesna technologia, lecą niebywale szybko, mijają kolejne planety, gwiazdy, czasem zdarzy się jakaś mgławica... W pewnym momencie są już tak daleko, że pojawiają się masy antymaterii. Nic to, lecą dalej, mijając antygalaktyki, antygwiazdy... Patrzą - antyplaneta. Lądujemy - pada decyzja. I wylądowali na antypolanie. Rozglądają się, a na skraju antypolany, pod antylasem stoi sobie antydomek. Antydym leci z antykomina, pewnie zamieszkany. Podchodzą bliżej, zaglądają przez antyokno - pustka. Chwytają antyklamkę, otwierają antydrzwi, a w antysalonie, przy antystole siedzą antysemici.
PILNE!! TYLKO U NAS!!!2021.10.6 11:47
Polityka wewnętrzna PiS jest taka sama jak zagraniczna - skłócenie ze wszystkimi. Nie mamy ŻADNYCH sojuszników w EU a kontakty z USA są najgorsze od 86 roku
Do głupca2021.10.6 12:00
To z Jeruzalem Post?
Janusz Korwim2021.10.6 12:03
Twój stary jest z Jeruzalem Post
to siebie piszesz, idioto?2021.10.6 12:44
Katolik?
kajzer2021.10.6 13:07
kontakty z USA polegają na kupowaniu u nich wszystkiego co się da po zawyżonej cenie i utrzymywane za własne pieniądze ich wojsk w Polsce oraz szczekanie i ujadanie na Putina i Łukaszenkę, do niczego więcej cymbały z polski nie są amerykańskim biznesmenom nie potrzebne
anonim2021.10.6 11:46
Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro we wtorek złożył rodakom życzenia... bożonarodzeniowe.
Profesjonalny Agent2021.10.6 11:51
Nawet śmieszne ale nie kumam
Takie są plany2021.10.6 11:45
JUDEO POLONIA Żydowscy politycy i przedstawiciele wpływowych środowisk żydowskich w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii do 2030 roku planują przenieść wszystkich Izraelczyków z Bliskiego Wschodu do Europy Środkowo-Wschodniej. Zgodnie z tym planem, Izraelczycy – około 9 mln ludzi – zostaną przesiedleni na tereny Węgier, Polski, zachodniej Ukrainy i Słowacji. Dlaczego? Jak bardzo ten proceder przybrał teraz na sile? Nowy Izrael w Europie W 2012 roku wpływowy amerykański polityk żydowskiego pochodzenia Henry Kissinger wyjaśnił, że państwo Izrael zniknie przed 2030 rokiem. I nie będzie to spowodowane konfliktami zbrojnymi, a dramatycznie rosnącym niedoborem wody na Bliskim Wschodzie. Środowiska żydowskie uznały więc, że jedynym ratunkiem i wyjściem z takiej sytuacji będzie przeniesienie wszystkich Izraelczyków na nowe tereny. Plan utworzenia Nowego Izraela w Europie Środkowo-Wschodniej zakłada, że ma on powstać w strefie obejmującej wszystkie kraje pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Zatem strefa ta powinna obejmować Polskę, Zachodnią Ukrainę, byłą Czechosłowację, Węgry, częściowo Rumunię i Chorwację.
Anonim2021.10.6 11:50
Nie odstawiaj leków bez konsultacji z lekarzem, bo potem takie efekty...
Aldona2021.10.6 13:15
W Polsce stoją i czekają już całe osiedla , kamienice , kompleksy tak na jakieś 3,5-4 mln ludzi z ochorną i wyposażone!!!!!
Chłopie! Wybijcie to sobie z głowy...!2021.10.6 23:49
Znasz ten cytat!..."ALE TO JUŻ BYŁO... I NIE WRÓCI WIĘCEJ..."! Nigdy wam się to nie uda! Już wcześniej też o tym marzyliście w II Wojnie! --- I co z wami zrobili?... Daliście się im oszukać...! Aj, waj!... Dalej wierzcie w swego "bożka"pieniążka! ...Jakiś to marny bożek, nie uchronił was od obozów koncentracyjnych! Niemcy nie chcieli o tym słyszeć! Im przecież zależało na unicestwieniu was! Nie lepiej wam wrócić i zaufać Bogu, zamiast temu bożkowi? ..."Bez Boga, ni do proga" ! Taka prawda!
Takie są plany2021.10.6 11:45
JUDEO POLONIA Żydowscy politycy i przedstawiciele wpływowych środowisk żydowskich w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii do 2030 roku planują przenieść wszystkich Izraelczyków z Bliskiego Wschodu do Europy Środkowo-Wschodniej. Zgodnie z tym planem, Izraelczycy – około 9 mln ludzi – zostaną przesiedleni na tereny Węgier, Polski, zachodniej Ukrainy i Słowacji. Dlaczego? Jak bardzo ten proceder przybrał teraz na sile? Nowy Izrael w Europie W 2012 roku wpływowy amerykański polityk żydowskiego pochodzenia Henry Kissinger wyjaśnił, że państwo Izrael zniknie przed 2030 rokiem. I nie będzie to spowodowane konfliktami zbrojnymi, a dramatycznie rosnącym niedoborem wody na Bliskim Wschodzie. Środowiska żydowskie uznały więc, że jedynym ratunkiem i wyjściem z takiej sytuacji będzie przeniesienie wszystkich Izraelczyków na nowe tereny. Plan utworzenia Nowego Izraela w Europie Środkowo-Wschodniej zakłada, że ma on powstać w strefie obejmującej wszystkie kraje pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Zatem strefa ta powinna obejmować Polskę, Zachodnią Ukrainę, byłą Czechosłowację, Węgry, częściowo Rumunię i Chorwację.
Wannsee2021.10.6 11:42
Jeszcze w 1941 Hitler nie był zdecydowany co zrobić z żydami. Konsultował sprawę z Mussolinim, chcąc ewentualnie wykorzystać włoskie porty do wywiezienia ich z Europy. W listopadzie tegoż roku odbył się w Nowym Jorku Światowy Kongres Żydów i na tym kongresie żydzi wypowiedzieli wojnę Hitlerowi. Zrobili to, mając psychologiczną sylwetkę Hitlera i wiedząc, jaka może być jego reakcja a tym czasie miał on w swych rękach kilka milionow żydów. Gdy wiadomość ta dotarła do Berlina, Hitler wpadł w szał, a efektem tego kilkudniowego szału była zwołana na koniec stycznia '42 konferencja w Wannsee. Co było potem, wszyscy wiemy.
Polak2021.10.6 11:41
Jednak Hitler miał rację co do żydów. Nie dziwię mu się. Żydzi to odpad ludzki.
jaki z niego dziennikarz?2021.10.6 11:48
Jest już wniosek do prokuratury, trolu.
Jo2021.10.6 12:17
A czym ty straszysz W. Sumlińskiego, już tyle sądów było i każdy wyrok na korzyść Tego dziennikarza. Z daleka widać, że jesteś obrzezany.
naucz się czytać, trolu2021.10.6 12:39
Masz elementarz?
Jo2021.10.6 13:01
He, dobra rada dla ciebie, popatrz w lustro. Zdradziłeś się tym trolem bo ja nikogo nie wyzywam, natomiast nerwowość daje znać o sobie.
Portofino2021.10.6 13:11
Co qur*wa straszysz. Żydzie.
Front Trzewienia Cnót2021.10.6 11:41
Z listy numerów telefonów posłów PiS większość jest wyłączona. Odebrał tylko Suski. Facet nie ogarnia sytuacji do tego stopnia, że zadał pytanie: "Skąd Pan ma mój numer?".
ks. Bartołt2021.10.6 11:36
W czwartek Nobel z literatury, wielkie emocje: Ziemkiewicz czy Wolski? Bo z ekonomii to Morawiecki ma nagrodę murowaną. A pokojowa powędruje do polskiej Straży Granicznej.
Buhaha2021.10.6 11:45
Bedzie znowu jakiś żyd -antypolak
katolicka deratyzacja Polski2021.10.6 14:51
"ks.Bartolt" to Zydokomuna.
anonim2021.10.6 11:34
Polak-antysemita a dupа niemyta.
Palestyna2021.10.6 11:46
Ta raz na tydzien w mykwie
katolik2021.10.6 11:30
Pan Sumliński też jakby niepogodzony
Ksiądz Bartold2021.10.6 11:30
Wywiad z foliarzem i zwolennikiem teorii spiskowych - to jest cała Fronda.
Wielcy Świata o zydach2021.10.6 11:27
ZNANI LUDZIEO ŻYDACH Warto przytoczyć kilka istotnych opinii odnośnie tego "fenomenu cywilizacji zachodu": B. FRANKLIN: "W jakimkolwiek kraju by się osiedlili w większej liczbie, Żydzi demoralizowali go, niszczyli integralność ekonomiczną, segregowali się od reszty społeczeństwa, wyszydzali i podkopywali chrześcijańską wiarę, na jakiej oparty jest kraj." H. FORD: "Żydzi zawsze kontrolowali biznes. Wpływ kina amerykanskiego jest pod wyłączną kontrolą Żydów, manipulujących umysłami obywateli." MARCIN LUTER „(…) To szkodliwy naród, ciemiężący wszystkich ludzi swoją lichwą i zdzierstwem. Kiedy księciu albo sędziemu dadzą 1.000 florynów, wyduszą z niego 20.000. Musimy ich się strzec”. WILHELM II, cesarz Niemiec: „Żyd nie może być prawdziwym patriotą. On jest jakoś inny, jak niedobry insekt. Trzeba go trzymać osobno, poza miejscem gdzie może wyrządzać krzywdę – nawet przez pogromy, jeśli konieczne. Żydzi odpowiadają za bolszewizm w Rosji, także w Niemczech. Byłem zbyt ustępliwy z nimi za moich rządów, i gorzko żałuję przywilejów jakie dawałem żydowskim bankierom”. BISMARCK - „Obawiam się, że żydowskie banki ze swoją przebiegłością i krętymi sztuczkami przejmą całkowitą kontrolę nad wielkim bogactwem Ameryki. I wykorzystają je do systematycznego korumpowania nowoczesnej cywilizacji. Żydzi nie zawahają się pogrążyć całe chrześcijaństwo w wojnach i chaosie, żeby świat stał się ich dziedzictwem”. VOLTAIRE - „Dlaczego Żydzi są znienawidzeni? Jest to nieuchronny skutek ich praw. Naród żydowski ośmiela się ujawniać nieprzejednaną nienawiść do wszystkich innych narodów.”. SENEKA - "Obyczaje tej najbardziej zbrodniczej nacji osiągnęły takie wpływy, że dosiegają wszelkich krajów." św. TOMASZ Z AKWINU - "Żydom nie powinno się pozwolić, aby zatrzymali to, co uzyskują z lichwy; najlepiej byłoby, aby skłonić ich do pracy tak, że mogliby zarabiać na życie zamiast nie robić nic oprócz pielęgnowania swego skąpstwa." JOHANN WOLFGANG VON GOETHE: "Naród żydowski nigdy nie był wiele wart... Mało posiada cech szlachetnych, a wszystkie wady razem wziąwszy innych narodów." S.STASZIC: "Żydostwo to letnia i zimowa szarańcza dla Polski, która zaraża powietrze zgnilizną, roznosi próżniaczego ducha swoich ojców... tam tylko się gnieździ i mnoży, gdzie próżniactwo ma ochronę." N.BONAPARTE: "Nie możemy skończyć pod rządami najlichszego z narodów. Żydzi to główni rabusie doby współczesnej, to sępy ludzkości."
Anonim2021.10.6 11:26
Pogonić Żyda Jezusa i Żydówke Maryję ze stanowisk Króla I Królowej Polski! Na tym tronie tylko czysty rasowo Polak - jak na przykład Jarosław Polskęzbaw.
Anna2021.10.6 14:40
Pan nasz,Jezus Chrystus,urodził się z Matki-Maryi na terenie Egiptu,w Betlejem,w autonomii palestyńskiej,bo taki był Boży Plan. Cały czas jednak nie zapominajmy,że to Bóg- Pan Wszechrzeczy i żadna krytyka niczego w Nim nie umniejsza,tylko odsłania ludzką głupotę i niewiedzę.
normalny2021.10.6 11:26
ROZLICZENIEZ ŻYDAMI Czego chcą? Mienia pozostawionego przez żydów wymordowanych całymi rodzinami (mienie bezspadkowe) przez Niemców i żydów służących w armii niemieckiej w liczbie 150 tys. Rodziny te były pozbawione pomocy ze strony społeczności żydowskiej mimo, że doskonale wiedzieli o ich losie z raportów polskich przekazywanych aliantom. Greenberg wprost oświadczył, że jedna krowa jest więcej warta niż wszyscy żydzi w Europie a amerykańscy żydzi nie interweniowali nawet w sprawie uchodźców na statku St. Luis. Dla kogo? - Dla potomków 150 tys żydowskich rzeźników służących w SS, SA, Gestapo i wermachcie. - Dla potomków zbrodniarzy sowieckich mordujących miliony w tym milion Polaków, 12 milionów Ukraińców i 60 milionów Rosjan, - Dla potomków kolaborantów niemieckich, - Dla żydów, którzy nie chcieli ich ratować wiedząc o ich losie. Czy żydzi otrzymali już odszkodowanie za takie mienie? Tak, otrzymali od Niemców za wszystkie straty łącznie z mieniem bezspadkowym na terenach okupowanych. Czy żydzi są dłużni Polsce pieniądze? Tak, ponieważ nie zwrócili pożyczek udzielonych kahałom na kwotę 17,9 biliona dolarów. Nie wypłacili reparacji wojennych Polsce za mordy i grabieże na terenie Polski po 1945r. w czasie okupacji sowieckiej - kolaborowali z sowietami. działalności mafii żydowskich np. Unia wolności. Taki powinien iść komunikat w świat. Reasumując, ustawka NKWD 447 nie jest nawet złodziejstwem tylko żydowskim szmalcownictwem do potęgi n-tej - brali udział w mordach, kolaborowali i odmawiali pomocy a teraz chcą po raz kolejny kosztowności, które już raz dostali od szkopów.... Ohyda!!!m
katolik in statu nascendi2021.10.6 11:26
To prawda, że orzeł z godła ma mieć kacze łapy, a nową, obowiązującą wersję hymnu po przeróbkach tekstu ma wykonać Zenek?
Allah2021.10.6 11:26
Pamiętajcie że aktorki piosenkarki i tancerki nie należą do tych kobiet które mogą się zbawić w jakiejkolwiek religii - tutaj piszę do ortodoksyjnych mojżeszowych żeby pamiętali - że one nigdy nie będą żydówkami i żadne pochodzenie i papiery tego nie zmienią.
cłek prosty2021.10.6 11:24
1012 rok - Cesarz Niemiecki Henryk II wypędza Żydów z Moguncji 1288 rok - Regent Królestwa Neapolu Robert d'Artois nakazuje wypędzenie Żydów z całych południowych Włoch 1290 rok - Król Anglii Edward I wydaje edykt o wygnaniu Żydów (wszystkich Żydów, w liczbie ok. 16 tys., załadowano na statki i odesłano na kontynent, dotarli tylko nieliczni, bo większość Anglicy najpierw obrabowali, a potem potopili) 1346 rok - wygnano Żydów z Bazylei w Szwajcarii 1360 rok - wygnano ich z Węgier 1394 rok - z Francji 1421 rok - z Austrii 1491 rok - wygnanie Żydów z Rawenny 1492 rok - Królowie Hiszpanii Izabela I Kastylijska i Ferdynand II Aragoński wydali edykt nakazujący wypędzenie Żydów z Królestwa Hiszpanii i wszystkich jej posiadłości 1493 rok - Król Sycylii Ferdynand II Aragoński wyrzuca Żydów ze swojego królestwa 1495-1503 Żydzi zostali wygnani z Litwy 1496 rok - Żydów wypędzono z Portugalii (edykt Króla Manuela I Szczęśliwego), również w tym samym roku Cesarz Rzymski Maksymilian I Habsburg wypędził Żydów ze wszystkich swoich dziedzicznych ziem 1510 rok - Żydzi zostają wygnani z Brandenburgii 1547 rok - Car "Wszech Rusi" Iwan Grozny odmawia Żydom prawa zamieszkania w Rosji, a nawet przejazdu przez swoje państwo! 1550 rok - Żydzi zostają wygnani z Genui 1571 rok - Republika Wenecka podejmuje decyzje o wygnaniu wszystkich Żydów z Wenecji i z wysp adriatyckich Kiedy w 1528 roku Niderlandy dostają się pod władzę Cesarza Rzymskiego Karola V Habsburga wszyscy Żydzi zostają wypędzeni 1590 rok - Król Hiszpanii Filip II nakazuje wyrzucenie Żydów z Lombardii... ...wszystkim wygnaniom Żydów towarzyszyły krwawe pogromy i powszechne prześladowanie... uciekali głównie do Polski, która sami nazwali "Paradis Judaeorum" (Żydowski Raj). W XVI wieku 3/4 wszystkich Żydów żyjących na świecie mieszkało w Polsce! Teraz doszło do tego, ze ich premier, Benjamin Netanjahu w przemówieniu wygłoszonym w dniu na terenie Polski, w gmachu Muzeum Historii Żydów Polskich (wybudowanym przez Polaków kosztem 300 mln zł i utrzymywanym przez Polaków kosztem ponad 10 mln zł rocznie!), oskarża nas, czyli cały Naród Polski, o to ze współpracowaliśmy z nazistowskim reżimem w zabijaniu Żydów w ramach Holokaustu!.
Portofino2021.10.6 13:15
"cłeku prosty" przypomnij nam przyczyny tych wpędzeń. To może być bardzo ciekawe.
kaka2021.10.6 19:29
to talmud
­2021.10.6 11:22
Antysemityzm chrześcijan ma bardzo długą tradycję.
Palestyna2021.10.6 11:24
Rasizm żydow ma jeszcze dłuższa
Shut up, Arab bitch2021.10.6 11:27
:-P
Palestyna2021.10.6 11:51
Ty głupi frędzlu obrzezany jestes głupszy niż talmud przewiduje
Filip2021.10.6 17:27
Palestyńczycy to są potomkowie zarabizowanych i zislamizowanych Żydów. Badania genetyczne to potwierdzają. Zarówno Żydzi jak i Palestyńczycy przez 2 tys. lat mieszali się z innymi nacjami. W Izraelu są małżeństwa żydowsko-palestyńskie.
Jacuś2021.10.6 11:22
Dla Pana Wojtka Sumlińskiego wielki szacunek za odwagę i za prostowanie naszej Narodowej Historii.
Upadek Frondy2021.10.6 11:21
Wielki i ostateczny.
Filip2021.10.6 11:19
Niedługo od Wojciecha Sumlińskiego dowiemy się, że w czasie pogromu kieleckiego Żydzi sami się mordowali, żeby winę zwalić na Polaków. :) Wojciech Sumliński swoimi teoriami przekracza granicę absurdu!!!
Żydoski pogrom kielecki2021.10.6 11:23
To żydzi z NKWD mordowali swoich by wyjeżdżali do izrahella
Ksiądz Bartold2021.10.6 11:31
Chyba twój stary
Filip2021.10.6 11:33
Po pogromie kieleckim oskarżonych zostało kilkunastu Polaków. Dziewięciu z nich otrzymało karę śmierci, a trzech dożywocie. Wszyscy byli rodowitymi Polakami. Pogrom kielecki miał charakter spontaniczny i nie był wcześniej przez nikogo zaplanowany. Zamordowano 42 Żydów w tym kobiety i małe dzieci, a nawet noworodki.
Wstydz się żydzie2021.10.6 11:55
Bo to żydy oskarżali Szechter Wolinska i reszata żydoskich bandytow
Filip2021.10.6 13:06
Jestem Polakiem, a więc nie zmieniaj mi narodowości. Sędziami w procesie dotyczącym pogromu kieleckiego byli: Marian Bartoń (przewodniczący składu orzekającego), Antoni Łukasik, Stanisław Baraniuk. Piszesz same kłamstwa!!!!!
Aldona2021.10.6 13:30
Najpierw jedz do Kielc i poczytaj sobie tablice która jest na tym budynku nad Silnica zawieszona w uzgodnieniu z Kongresem Semuitów Światowych a także na pomniku opodal. Jak nie czytałeś to ryj do wiadra wsad i cisza.
Filip2021.10.6 14:45
Byłem w Kielcach i przeczytałem tablicę na budynku, w którym mieszkali pomordowani Żydzi. Było mi smutno z powodu zabicia tych niewinnych ludzi.
wujek2021.10.6 11:05
Zydostwo jest przyczyna wszelkich nieszczesc w przeszlosci jak i dzisiejszej wojny.
wujek2021.10.6 11:11
Żyd Jezus też
Aj waj2021.10.6 10:57
Zydy wyją
Aj waj2021.10.6 11:12
Żyd Jezus też wyje
Wstydz sie żydzie2021.10.6 11:26
Widzac co robi jego naród wybrany
Tomek2021.10.6 10:53
Demaskować żydoską hagane .
Ciekawy2021.10.6 10:47
Ten promowany na wiele sposobów film ma jeden cel. Poróżnić Polskę z USA, z którymi o dziwo, mimo zmiany władzy nasz kraj ma dość poprawne stosunki.
AAAtomek2021.10.6 10:50
Putin i Spółka w skrócie pis, pracuje pełną parą na to co napisałeś.
Lewacka logika2021.10.6 11:13
Zwłaszcza przez robienie z USA interesów.
Ciekawy ty się posługujesz metodą dezinformacji2021.10.6 10:56
A co mają żydy do USA ?Sugerujesz że amerykańce sa już zniewoleni żydoską narracją?
AAAtomek2021.10.6 10:46
To może Sumliński zrobi film, jak to Polacy z "narażeniem swojego życia" przejmowali dobytek zamordowanych Żydów, ich domy, sklepy, ruchomy majątek... Niech pokaże pożydowskie domy, w których do dzisiaj mieszkają katolicy Polacy.
Palestyna2021.10.6 10:51
Sugerujesz że wasze ulice nasze kamienice wymyślili Polacy ?Co niby Polacy mieli przejąc jak 95% żydow w Polsce przedwojennej nie było w stanie zapłacić podatkow ?
AAAtomek2021.10.6 11:07
Sugerujesz prawiczku-katoliczku, że kilka milionów polskich Żydów w 2RP mieszkało w szałasach?
Mienie bezspadkowe2021.10.6 11:11
Sugerujesz, że Żydzi z rodziny tych zamordowanych pozwolili by na to, żeby ktoś im coś zabrał, a zwłaszcza pieniądze? Nawet 140 letni Żydzi potrawią odbierać kamienice.
Cicho…2021.10.6 11:12
To wariat albo wariatka.
Portofino2021.10.6 11:15
Cały żydowski majątek przed już przed ich wymordowaniem przejęło państwo niemieckie. Rzeczy podstawowe wypadałoby znać.
Co to jest sztetl2021.10.6 11:21
Tak żydku mieszkali w lepiankach bo nie mieli pieniędzy a do pracy się nie garneli.Tylko 4% było bogatych geszefciarzy a 1% swiatłych żydow ktorzy czuli sie Polakami
Filip2021.10.6 17:37
Getto ławkowe na Uniwersytecie Warszawskim, to nie Żydzi wymyślili.
rabbi inoCenty stinkfurtz2021.10.6 11:19
..... a ino... nas wygnali , ale my nie przysli do polin calkiem gole ... pejsy i jarmulke my mieli ... 1012 rok - Cesarz Niemiecki Henryk II wypędza Żydów z Moguncji 1288 rok - Regent Królestwa Neapolu Robert d'Artois nakazuje wypędzenie Żydów z całych południowych Włoch 1290 rok - Król Anglii Edward I wydaje edykt o wygnaniu Żydów (wszystkich Żydów, w liczbie ok. 16 tys., załadowano na statki i odesłano na kontynent, dotarli tylko nieliczni, bo większość Anglicy najpierw obrabowali, a potem potopili) 1346 rok - wygnano Żydów z Bazylei w Szwajcarii 1360 rok - wygnano ich z Węgier 1394 rok - z Francji 1421 rok - z Austrii 1491 rok - wygnanie Żydów z Rawenny 1492 rok - Królowie Hiszpanii Izabela I Kastylijska i Ferdynand II Aragoński wydali edykt nakazujący wypędzenie Żydów z Królestwa Hiszpanii i wszystkich jej posiadłości 1493 rok - Król Sycylii Ferdynand II Aragoński wyrzuca Żydów ze swojego królestwa 1495-1503 Żydzi zostali wygnani z Litwy 1496 rok - Żydów wypędzono z Portugalii (edykt Króla Manuela I Szczęśliwego), również w tym samym roku Cesarz Rzymski Maksymilian I Habsburg wypędził Żydów ze wszystkich swoich dziedzicznych ziem 1510 rok - Żydzi zostają wygnani z Brandenburgii 1547 rok - Car "Wszech Rusi" Iwan Grozny odmawia Żydom prawa zamieszkania w Rosji, a nawet przejazdu przez swoje państwo! 1550 rok - Żydzi zostają wygnani z Genui 1571 rok - Republika Wenecka podejmuje decyzje o wygnaniu wszystkich Żydów z Wenecji i z wysp adriatyckich Kiedy w 1528 roku Niderlandy dostają się pod władzę Cesarza Rzymskiego Karola V Habsburga wszyscy Żydzi zostają wypędzeni 1590 rok - Król Hiszpanii Filip II nakazuje wyrzucenie Żydów z Lombardii... ...wszystkim wygnaniom Żydów towarzyszyły krwawe pogromy i powszechne prześladowanie... uciekali głównie do Polski, która sami nazwali "Paradisus Ludaeorum" (Żydowski Raj). W XVI wieku 3/4 wszystkich Żydów żyjących na świecie mieszkało w Polsce! Teraz doszło do tego, ze ich premier, Benjamin Netanjahu w przemówieniu wygłoszonym w dniu 14.02.br., na terenie Polski, w gmachu Muzeum Historii Żydów Polskich (wybudowanym przez Polaków kosztem 300 mln zł i utrzymywanym przez Polaków kosztem ponad 10 mln zł rocznie!), oskarża nas, czyli cały Naród Polski, o to ze współpracowaliśmy z nazistowskim reżimem w zabijaniu Żydów w ramach Holokaustu!
bogdanus2021.10.6 10:44
Dziękuję za film, książki które przedstawiają fakty i mają wielką siłę formacji, nawet gdy was nie będzie.
eryk2021.10.6 10:44
Mam bardzo ciekawą książkę "Żyłem", napisaną przez polskiego Żyda Richarda Pipes'a, doradcy prezydenta Reagana. Otóż jako kilkunastoletni chłopak mieszkał z rodzicami w Warszawie, nawet, po wybuchu wojny, jako harcerz, kierował ruchem ulicznym na jednym ze skrzyżowań. Jego ojciec załatwił paszporty i wizy do USA, żeby je odebrać, musieli pojechać do Włoch, do ambasadora Wieniawy, który im to zalatwił (potem podróż do Portugalii i statkiem do USA). Podróż do Włoch pociągiem, przez Niemcy. Rodzina żydowska, rok 1940, przez Niemcy, legalnie, pociągiem, bez "duszy na ramieniu"! Tak było do roku 1941, jak pisze autor. Filmiki zrealizowane przez pana Szenicera, są (były) dostępne na youtube. Zwróciły moją uwagę patriotyzmem tego człowieka. Przedstawiają rozbiórki różnych domów w Warszawie, realizowane przez fundację żydowską. Domy historyczne, pożydowskie, winny być zabytkami, w ich miejsce apartamentowce itp. Myślę, że tego człowieka być może zniszczono finansowo, ale już się zapisał jako POLSKI ŻYD, mający w sercu kulturę swojego Narodu i szanujący Polskę. Nikt go nie zniszczył, dla mnie to wywyższenie. Jest mi bliski jako czlowiek.
bogdanus2021.10.6 11:20
Eryk dzięki. Podaję link do książek; Richard Pipes - Czerwone imperium, Pipes Richard - Rosja carów, Richard Pipes - Rewolucja rosyjska, Pipes Richard - Żyłem, Richard Pipes - Rosja bolszewikow-----http://chomikuj.pl/nbogdanus/HISTORIA*2c+LUDZIE*2c+FAKTY------------------ https://docer.pl/show/?q=Richard+Pipes
eryk2021.10.6 21:10
Do listy dorzucę: „Rosyjscy malarze – pieriedwiżnicy”. Autor Richard Pipes. Fascynująca książka opowiadająca o życiu i twórczości dziewięciu słynnych malarzy rosyjskich: Gaya, Miasojedowa, Pierowa, Kramskoja, Kuindży'ego, Riepina, Surikowa, Lewitana, Sierowa, najwybitniejszych przedstawicieli grupy artystów zwanych pieriedwiżnikami. Richard Pipes, światowy autorytet w dziedzinie historii Rosji, dla którego historia sztuki stała się drugą pasją, przedstawia barwne losy malarzy i dzieje ich towarzystwa artystycznego na tle wydarzeń w Rosji w II połowie XIX i w XX wieku. Pozdrawiam.
Anonim2021.10.6 10:40
Każdy polaczek* (nie mylić z Polakami, to zupełnie inny gatunek) ma swojego wymyślonego Żyda, którego obwinia o swoje porażki spowodowane lenistwem, nieuctwem i głupotą. Taka autoterapia psychiczna polaczków.😁😁😁 *polaczek - endemiczny gatunek homo ledwo-sapiens zamieszkujący ziemie polskie, ale również występujący w dużej obfitości np. w USA. Charakteryzuje się ogólną tępotą, dewocją, nieufnością, czerpaniem zadowolenia z nieszczęścia innych oraz ogólną nienawiścią do wszystkiego co inne. Cechą szczególną polaczka jest jego ogólna nieedukowalność, co powoduje, że cechy wrodzone najczęściej zostają przekazane potomstwu. polaczki dzielą niszę ekologiczną z Polakami, co powoduje liczne tarcia i zadrażnienia. Chcących obserwować polaczków w ich naturalnym środowisku przestrzega się przed próbami karmienia, bo to gatunek pasożytniczy raz przyssany pasożytują często do śmierci żywiciela. 😁😁😁
Żydy i syndrom sztokcholmski2021.10.6 10:42
Piszesz ze żydy są wymyśleni?
Piotr Nowak 🖐🏻 czyli Anonim 😁😁😁2021.10.6 19:05
Ty, no masz a momenty? Aleś się napracował umysłowo aż zwoje pewnie chłodziłeś piwkiem. No i wyszło co wyszło antysemito! Sincerely Goldberg.
...........2021.10.6 10:34
Dodawajcie kom. a my i tak ich nie pokarzemy bo to jest artykuł o tych których nie wolno krytykować
Palestyna2021.10.6 10:26
Niemiecki cwaniak oszukał żydoskiego cwaniaka
NEOS com pl2021.10.6 11:26
.... tak jak teraz jest wojna w polin szabrownikow zydowskich tak bylo i przed wojna ... to nie Niemcy oszukali zydow , ale niemiecko jezyczne (np rothschyldy , ktore finansowali obydwie wojny swiatowe ) z innymi zydami polskimi ... A niewpuszczenie w 1939 zydow ze staku do ameryki to co amerykanie winni czy zydy amerykanskie ???? ... hitler mial pejsy rothschilda ...a ci rzadza do dzisiaj ... i pociagaja wszedzie za sznurki ...
kaka2021.10.6 10:20
Uczciwy i z pokora patriota Polski---dzieki mu za walke z semickimi polakozercami i za walke z ubeckimi polakozercami----TACY LUDZIE POWINNI BYC Z MINISTERSTWIE SPRAW POLSKICH I ZAGRANICZNYCH.