Posłowie przyjęli dziś ustawę, w myśl której od przyszłego roku na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia będzie przysługiwać świadczenie w maksymalnej łącznej wysokości 12 tys. zł. Za ustawą opowiedziało się 433 posłów. Przeciw zagłosowało 6, a 4 wstrzymało się od głosu.

Nowe świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach po 500 zł przez 2 lata lub po tysiąc złotych przez rok. Nie będzie ono opodatkowane i będzie niezależne od dochodów rodziny. Będzie wypłacane od 2022 roku, ale będą mogli skorzystać z niego rodzice, którzy już dziś mają dwoje lub więcej małych dzieci. Będzie ono wówczas przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu kończenia przez drugie lub kolejne dziecko 36. miesiąca życia.

Ponadto wprowadzone zostanie dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości 400 zł miesięcznie. Będzie ono dotyczyło dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym i zostanie wypłacone bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna. Rozwiązanie to będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku, z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 roku.

kak/PAP