W Stanach Zjednoczonych odnotowano znaczący wzrost miejsc pracy. Liczba nowych miejsc zatrudnienia w sektorach pozarolniczych w maju wzrosła o 339 tys., przy prognozowanych 195 tys. Mimo to jednak z 3,4 proc. do 3,7 proc. wzrosła stopa bezrobocia.

System Rezerwy Federalnej może odetchnąć z ulgą, ponieważ ustępuje presja płacowa. Wobec tego eksperci spodziewają się, że na czerwcowym posiedzeniu stopy procentowe zostaną pozostawione na niezmienionym poziomie.

Poprawa nastrojów na rynkach to zasługa przyjętej przez Senat ustawy podnoszącej pułap zadłużenia rządu, co zapobiegło niewypłacalności. Wkrótce Joe Biden ma podpisać ustawę.