„Trzeba przyznać, że w nauczaniu Kościoła dotyczącym powołania chrześcijańskiego, za mało mówiliśmy o powołaniu do życia małżeńskiego i rodziny” – powiedział kard. Nycz w wywiadzie udzielonym diecezjalnej doradczyni życia rodzinnego Beacie Chojnackiej oraz ks. Marcinowi Szczerbińskiemu, dyrektorowi wydziału duszpasterstwa rodzin w warszawskiej kurii.

Kard. Nycz zauważył, że „rozeznawanie powołania do małżeństwa jest dziś także utrudnione tym, że współczesna kultura w dużej mierze, jest kulturą tymczasowości, ciągłego wybierania”. I dodał: „Widać to także na przykładzie seminariów duchownych. Owszem, wahanie młodego człowieka przed podjęciem zobowiązania na całe życie jest zjawiskiem znanym, jednak wydaje się, że w ostatnim czasie bardzo się nasiliło”.

Analizując sytuację związaną z istną plagą rozwodów, jaka dotknęła w ostatnich latach polskie rodziny metropolita warszawski przyznał: „skala zjawiska przerosła nasze przewidywania. Kiedyś były to incydentalne przypadki, a dziś stało się to de facto jednym z modeli życia. Przed Kościołem w praktyce stoi ciągle wyzwanie”.

Zdaniem arcybiskupa zarówno rodzina, jak i Kościół mają dziś „duże trudności” w „przekazie wiary”.

Podkreślił też w tym zakresie rolę rodziny, której nawet Kościół nie jest w stanie zastąpić. „Dziecko przebywa z rodzicami kilkadziesiąt godzin w tygodniu i tylko oni mogą w pełni spełnić zadanie wychowania w wierze” – przekonywał hierarcha.

„Trzeba także wzmacniać rodziny, najpierw podnosząc jakość przygotowania do sakramentu małżeństwa, a później towarzysząc młodym małżonkom, chociażby dając im możliwość spotkań z doświadczonymi małżonkami, organizując warsztaty czy konferencje. Jednak to wszystko nie zwalnia nas z poszukiwania nowych dróg i metod duszpasterskich” – skonkludował kard. Kazimierz Nycz.