Hierarcha zwrócił uwagę, że wielu Europejczyków traktuje dziś wiarę chrześcijańską co najwyżej jako część kulturowego dziedzictwa. Dla bardzo niewielu mieszkańców Starego Kontynentu jest ona jeszcze „żywym źródłem”.

- „Na całym kontynencie europejskim Kościół nie jest już Matką, która czyni ludzi zdolnymi do życia w Duchu Świętym”

- stwierdził przewodniczący francuskiego episkopatu.

Ocenił, że dla wielu Europejczyków Kościół jest dziś „reliktem przeszłości” i obciążeniem. Zaznaczył jednak, że przypominająca „małą, poniżoną i skromną resztkę” wspólnota Kościoła w Europie wciąż „jest nośnikiem obietnicy dla całej ludzkości”.