1 września, w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano raport o stratach Polski w czasie niemieckiej okupacji, które oszacowano na 6 bilionów 200 miliardów zł. Publikacja raportu ożywiła dyskusję nt. reparacji, a działania zmierzające do ich uzyskania rozpoczął rząd Zjednoczonej Prawicy.

Głos w dyskusji zabrał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, który podkreślił, że „zło musi zostać naprawione”. Duchowny przywołał słowa św. Jana Pawła II, który nauczał, iż „nie istnieje (…) żadna sprzeczność między przebaczeniem a sprawiedliwością. Przebaczenie bowiem nie usuwa ani nie umniejsza konieczności naprawienia zła, będącej nakazem sprawiedliwości”.

Innego zdania jest jednak szef niemieckiego episkopatu, który uważa, że… zadośćuczynienie utrudnia pojednanie.

Bp Georg Baetzing wygłosił swoją opinię na temat reparacji na zakończenie walnego zgromadzenia Konferencji Episkopatu w Fuldzie.

- „Właściwa droga do pojednania polega na wzajemnym poznawaniu się, wizytach, wspólnych projektach. Uważam, że w tym kontekście żądanie reparacji jest raczej przeszkodą niż wsparciem”

- oświadczył duchowny.