APSA zarządza majątkiem Stolicy Apostolskiej i ma kluczowe znaczenie w reformie watykańskich finansów. Ks. Piccinotti był dotychczas podsekretarzem tej instytucji. „Cieszę się, że Papież wybrał na to stanowisko osobę, która ma kompetencje i wielką miłość do Kościoła. Zna już dobrze rzeczywistość i ludzi. A to wielka zaleta. Dla wszystkich” – powiedział o nowym przewodniczącym bp Galantino.

Przyznał, że z tą instytucją zawsze wiązano wielkie oczekiwania, niekiedy przesadne. W ciągu ostatnich kilku lat jej obowiązki jeszcze bardziej wzrosły, ponieważ Papież przekazał jej niektóre kompetencje Sekretariatu Stanu. Wielkiego zaangażowania wymagała sprawa nieudanej inwestycji w Londynie oraz ratowanie kościelnego szpitala na Wyspie Tyberyjskiej w Rzymie.