My musimy być gotowi, jak i cała Unia Europejska na przyjęcie uchodźców, jeżeli będzie taka potrzeba. Dziś widzimy, że Rosjanie bombardują punkty cywilne, bombardują infrastrukturę krytyczną na Ukrainie, to liczba osób, które przekraczają granicę ukraińsko-polską nie wzrasta. Ona się utrzymuje od kilku miesięcy na tym samym poziomie więc ta migracja wewnątrz Ukrainy i te programy migracyjne wewnątrz Ukrainy zdają egzamin. Pytanie, jak długo jeszcze nasi sąsiedzi są w stanie przetrwać w takich warunkach. Oczywiście życzymy im, żeby byli w stanie przetrwać jak najdłużej, przetrwać tę agresję – powiedział w „Trójkowym Komentarzu Dnia” sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker.