18.09.21, 18:46fot. yt/vatican media

Benedykt XVI: negowanie natury człowieka prowadzi do samozniszczenia

- Również człowiek ma naturę, która została mu dana. Jej naruszanie bądź negowanie prowadzi do samozniszczenia – ostrzega Benedykt XVI w refleksji na temat konsekwencji przemian, jakie zachodzą w pojmowaniu małżeństwa i rodziny. Papież Senior napisał tę analizę w związku z publikacją wyboru jego tekstów, które ukazały się dzisiaj we Włoszech w zbiorze pod tytułem: „Prawdziwa Europa. Tożsamość i misja”. Książkę wstępem opatrzył Papież Franciszek.

Jak zauważa papież – emeryt, po zalegalizowaniu tzw. „małżeństw homoseksualnych” w 16 krajach europejskich zupełnie nowego wymiary zaczął nabierać temat małżeństwa i rodziny, a na naszych oczach dochodzi do deformacji sumień, co dotyczy także katolików.

Papież Senior apeluje o szczególnie poważne podjęcie tego problemu.

Benedykt XVI przypomina, że choć małżeństwo i rodzina są rozumiane na różne sposoby w różnych kulturach, to jednak pojęcie małżeństwa homoseksualnego jest sprzeczne z wszystkimi kulturami, jakie do dziś istniały, co stanowi rewolucję kulturalną, która sprzeciwia się całej dotychczasowej tradycji ludzkości.

Dotychczas całkowicie niepodważalnym był bowiem fakt, że człowiek istnieje jako mężczyzna i kobieta, ich natura jest ukierunkowana na przekazywanie życia, ponieważ istotą małżeństwa jest związek mężczyzny i kobiety oraz otwarcie na życie.

- Jak zauważa Papież Senior fundamentalny wyłom w takim postrzeganiu człowieka nastąpił wraz z wprowadzeniom środków antykoncepcyjnych, dzięki którym płodność została odseparowana od pożycia seksualnego. Kolejną tego konsekwencją było zrównanie wszystkich form seksualności. W ten sposób od czasów wprowadzenia antykoncepcji, w sumieniu człowieka zaczęły się dokonywać stopniowe, a zarazem głębokie zmiany – czytamy na portalu Vaticannews.

Papież zwraca także uwagę na to, że „jeśli pożycie płciowe zostało odseparowane od płodności, to równie dobrze płodność można odseparować od seksualności, aby poczęcie człowieka nie dokonywało się już w akcie miłości, leczy by był on zaplanowany i produkowany w sposób racjonalny. Dziś proces ten jest w pełni rozwoju” – czytamy. Benedykt XVI zastrzega przy tym, że człowiek w ten sposób „przestaje już być darem, a staje się produktem”, który można zniszczyć.

Konsekwencją takiego podejścia – jak podkreśla papież-emeryt – jest także narastająca tendencja do planowania własnej śmierci poprzez samobójstwo.

- Benedykt XVI ostrzega, że jeśli zgodzimy się na to, że człowiek jest produktem, to tym samym pozbawimy go jego godności. Zauważa, że w ruchu ekologicznym odkryliśmy znaczenie natury, której nie możemy bezkarnie naruszać. Nie została jeszcze wypracowana ekologia człowieka, która powinna nas przekonać, że i człowiek ma naturę, a jej naruszenie prowadzi do samozniszczenia – pisze dalej Vaticannews.

 

mp/vaticannews.va

Komentarze

Wyket2021.09.19 10:03
Celibat neguje naturę człowieka! Kardynał Ratzinger ma 100% racji!!
infor2021.09.19 17:46
niestety - przygłupie - nie rozumiesz o czym kardynał pisze
pytajnik2021.09.19 9:59
A do czego prowadzi zaniedbywanie informowania, że: „Kościół nie zostawia ich samotnych w obliczu życiowych zmagań. Wśród osób, które skorzystały z terapii w katolickich ośrodkach „Odwagi” ponad 30% potrafiło zmienić swą orientację i podjąć życie w sakramentalnych związkach małżeńskich.” ( http://episkopat.pl/swiadkowie-ewangelii-zycia/ ) ?
Anonim2021.09.19 9:42
Historycznie to poligamia jest bardziej człowiekowi naturalna niż monogamia.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.09.19 8:08
czyli klechy i zakonnice neguja naturę człowieka bo się nie rozmnażają
infor2021.09.19 17:46
masz zbyt debilny móżdżek - przygłupie - żeby to zrozumieć
nil2021.09.19 2:31
Episkopat odmawia współpracy z komisją do spraw pedofilii. Najwyraźniej ukrywanie pedofilów jest ważnym elementem misji Kościoła katolickiego.
Anonim2021.09.19 18:48
mówią ,że podobno Jesus im kazał kłamać kraść i manipulować ,a potem bedzie nagroda w niebiesiech
Żyd zboczeniec z Gdańska szuka "miłości"2021.09.19 2:01
Tu na Frondzie zboczeniec-pedofil pod pseudonimem "𝐏𝐨 𝟏𝟏 ... " napastował mego syna (13-latek). Oto co mu "proponowal" cyt. "Daj mi proszę swój numer telefonu to z chęcią zadzwonię i zaproszę cię np. na lody?" - - - - - - - - - - - - - - - Sprawa będzie miała dla tego zboczeńca, tak czy siak, poważne reperkusje!
Żyd zboczeniec z Gdańska szuka "miłości"2021.09.19 2:00
Tu na Frondzie zboczeniec-pedofil pod pseudonimem "𝐑𝐄𝐁𝐄𝐋𝐈𝐀𝐍𝐓" złożył memu synowi (13-latek) następująca "propozycje", cyt. "Daj mi proszę swój numer telefonu to z chęcią zadzwonię i zaproszę cię np. na lody?" - - - - - - - - - - - - - - - Sprawa będzie miała dla tego zboczeńca, tak czy siak, poważne reperkusje!
kpt Wach2021.09.19 1:22
Negowanie Środka Europy prawdziwą Europą prowadzi na Baleary
rebeliant ukryty2021.09.18 21:27
Czym jest »natura« dla Josefa Ratzingera?
rebeliant2021.09.18 20:36
"Dotychczas całkowicie niepodważalnym był bowiem fakt, że człowiek istnieje jako mężczyzna i kobieta, ich natura jest ukierunkowana na przekazywanie życia, ponieważ istotą małżeństwa jest związek mężczyzny i kobiety oraz otwarcie na życie." - niech Bóg już nie kieruje apeli do mężczyzn i kobiet skoro sam potępił uleganie pokusom wywyższając ponad nich celibatę Jezusa i innych aniołów. Teraz, gdy technologia pójdzie na przód i zaczną powstawać nowe formy życia, będzie musiał zapiać z zachwytu i dać wyraz swojej ulgi, że wreszcie osiągnęliśmy czystą prokreację bez zmazy pierworodnej.
rebeliant2021.09.18 20:31
Ale przecież naszym wzorem do naśladowania są celibaty i zawsze dziewice... a wszystko inne to poniżej, a jak poniżej, to musi być penitentem w którejś parafii. Swoją drogą to wreszcie do nieba uniosą się zapachy miłe Bogu, gdyż udoskonalona technologia prokreacji położy kres raz na zawsze tym wstrętnym lubieżnościom. A człowieka, który jest produktem owszem można zniszczyć... ale można go też nie zniszczyć. Tego przestarzałego homo sapiensa również można zniszczyć. Gdy już zostanie opanowana biotechnologia oraz technika przenoszenia jaźni grzech cudzołóstwa zginie raz na zawsze.
Św. Tomasz z Akwinu:2021.09.18 19:44
O darze mądrości i głupocie duchowej (tych zreinkarnowanych). - - - - - - - - - Mądrość, która jest darem Ducha Świętego sprawia poprawność sądu co do rzeczywistości boskich lub, zgodnie z zasadami Bożymi, innych – dzięki pewnemu pokrewieństwu czy jedności z rzeczami Bożymi. Jedność ta powstaje dzięki miłości. Dlatego mądrość, o jakiej tu mowa, zakłada obecność miłości w osobie. Otóż jak wiemy, miłość nie może współistnieć z grzechem śmiertelnym, wynika stąd, że podobnie i mądrość, o jakiej tu mowa, nie może współistnieć z grzechem śmiertelnym. …Jeśli /człowiek/ znajdzie sobie cel w zewnętrznych dobrach ziemskich, jego mądrość nazywać się będzie „mądrością ziemską”, jeśli w dobrach cielesnych, nazywać się „mądrością zmysłową”, jeśli w jakiejś wyniosłości, nazywać się będzie „mądrością diabelską”, ze względu na naśladowanie pychy diabła, o którym mówi księga Hioba 41,25 (Wulgata): „on jest królem wszystkich synów pychy”.
cd2021.09.18 19:44
Według Augustyna, „mądrość jest poznaniem rzeczy boskich”. Lecz poznanie rzeczy boskich, które człowiek jest zdolny posiąść dzięki swoim siłom przyrodzonym należy do mądrości będącej cnotą umysłową, nadprzyrodzone zaś poznanie rzeczy boskich należy do wiary będącej cnotą teologalną. Mądrość, którą określa się jako dar różni się od mądrości będącej nabytą cnotą umysłową. Tę drugą bowiem nabywa człowiek własnym wysiłkiem, pierwsza zaś „z góry zstępuje”, jak mówi Apostoł Jakub, 3,15. Podobnie też różni się od wiary. Wiara bowiem przyjmuje prawdę Bożą taką jaką jest, ale już osąd, który dokonuje się dzięki światłu prawdy Bożej należy do daru mądrości. Dlatego dar mądrości zakłada wiarę, ponieważ, jak mowa jest w księdze I Etyki, ktoś może dobrze osądzać tylko te rzeczy, które zna. Jak do pobożności, która dokonuje się w ramach kultu Bożego, należy to, by widzialnie ukazywać wiarę, bowiem poprzez kult Boży dajemy świadectwo wierze – tak i do pobożności też należy widzialne ukazywanie mądrości. Dlatego to mówi się, że „pobożność jest mądrością”. Tak samo z bojaźnią. Po tym bowiem można poznać człowieka, który ma prawy sąd o sprawach Bożych, że boi się i czci Boga. Siódme błogosławieństwo właściwie przypisuje się darowi mądrości tak pod względem zasługi, jak i nagrody. Na zasługę wskazują słowa: błogosławieni ludzie pokoju (beati pacifici, por. Mt 5,9 /Wulgata/), przy czym ludźmi pokoju są ci, którzy czynią pokój bądź w sobie, bądź także w innych. W obydwu wpadkach dokonuje się to tak, że sprawy, w których ustanawiany jest pokój doprowadza się do należytego porządku. Gdyż, jak mówi Augustyn, pokój jest uspokojeniem wynikłym z porządku. Porządkowanie zaś należy do mądrości, jak tego dowodzi Arystoteles. A zatem to, iż ktoś jest człowiekiem pokoju słusznie przypisuje się mądrości. Na nagrodę zaś wskazują słowa: „albowiem synami Bożymi będą nazwani”. Miano synów Bożych odnosi się do ludzi, którzy uczestniczą w podobieństwie jednorodzonego i naturalnego Syna Bożego, zgodnie z Listem do Rzymian 8,29: których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Tego, który jest zrodzoną mądrością. A zatem zyskując dar mądrości, osiąga człowiek synostwo Boże.
Diabeł2021.09.19 4:22
„on jest królem wszystkich synów pychy”. - Czyli np wszystkich mężczyzn którzy są zazdrośni o swoje kobiety i tworzą wspólnoty nie pozwalające na szerzenie się rozwiązłości przy pomocy przemocy - Pan Jezus was cegły sodomy nie nauczył że małżeństwo z perspektywy mężczyzny zaprzecza miłości chrześcijańskiej od A do Z - i nikt w wieczność nie żałuje tej pychy. Próbując zaprzeczyć moją wypowiedź możesz tylko kłamać.
Vox populi vox dei.....2021.09.18 19:37
No a nic tak nie neguje zdrowej natury człowieka jak miłosierdzie wobec wynaturzonych. A bywa tak że wynaturzeni zaczynają być większością i ten trzymający zdrową naturę człowieka jest wynaturzony dla wynaturzonych bo nie chce uznać wynaturzenia jako normalności i braterstwa w wieczność - woli je okradać i zabijać.
Tylko prawda2021.09.18 19:34
Stop kłamstwom kościoła katolickiego. Nie żyjemy tylko raz (poprzednie wcielenia i reinkarnacja to fakt)
Tylko prawda2021.09.18 19:35
Ale bezradność ludzi negujących istnienie reinkarnacji jest najlepiej widoczna nie wtedy, kiedy prezentujemy dziesiątki udokumentowanych historii będących dowodami na istnienie reinkarnacji, ale kiedy zaczynamy mówić o wielkim kasynie, w którym szefem jest Bóg i który kręci ruletką. Większość ma szczęście i rodzi się bez żadnych chorób, w szczęśliwych rodzinach, mają zamożnych tatusiów, a nawet tak im wypadło, że zyskali urodę… boska kasynowa ruletka wykręciła im, aż miło! szef kasyna był łaskawy... No tak, ale są też tacy, którzy niczym nie zawinili, nic szefowi kasyna nie zrobili, ale tak im ruletka zakręciła, że urodzili się na przykład z rakiem kości i umrą w cierpieniu w wieku, w którym ich rówieśnicy bawią się i pełnymi garściami czerpią z cudowności świata. Dlaczego szef kasyna ich tak okrutnie potraktował i dał „upiorny prezent” w postaci upiornego zestawu genów, które od razu w momencie urodzin wywołały nowotwór? Tu szef "życiowego kasyna" no tak... miał gorszy humor i już na starcie dał parszywy prezent. Zdarza się!
.2021.09.18 19:31
No a nic tak nie neguje zdrowej natury człowieka jak miłosierdzie wobec wynaturzonych. A bywa tak że wynaturzeni zaczynają być większością i ten trzymający zdrową naturę człowieka jest wynaturzony dla wynaturzonych bo nie chce uznać wynaturzenia jako normalności i braterstwa w wieczność - woli je okradać i zabijać.
Po 11 ... dziadwawelski o zmarłym2021.09.18 19:24
"Jeśli tak należy uczciwie powiedzieć, że kraj tracąc jednego idiotę nie zubożeje a nawet stanie się bogatszy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - To na wieść o ciężkiej chorobie Waszczykowskiego. - - - - - - - Hej żydku "prof. dr" Hertrich-Woleński, tak sobie myślę, jak by nasze polskie narodowo-etniczne IQ podskoczyło wraz z waszym towarzyszu "profesorze" zgonem. Plus oczywiście Urbana, Hartmana, Passenta... Już z ołóweczkiem i kajecikiem czekam na tą radosną nowinę!
Po 11 ...2021.09.18 19:20
To jest piękne, stary onanista odkrył, że seks nie równa się prokreacji, że seks to emanacja miłości dwojga ludzi, to ich chwile intymnej przyjemności. To go przeraziło. On naprawdę myślał, że ludzie uprawiają seks TYLKO w celu posiadania dzieci. A już seks bez możliwości prokreacji (np. homoseksualny), nooo to już go totalnie zaorało. Smutne musiało być jego życie pozbawione możliwości bycia człowiekiem.
Po 11 ...2021.09.18 19:11
"Człowiek istnieje jako mężczyzna i kobieta, ich natura jest ukierunkowana na przekazywanie życia" --- no szczególnie dotyczy to duchowieństwa, tego męskiego i sióstr zakonnych. Pasuje jak ulał :))
Po 11 ... danziger1000 pisze CYT.:2021.09.18 19:04
"Kaczy raj, mokry sen Czarnka ...." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hej żydku "prof. dr" Hertrich-Woleński, tak tęsknicie za Danzig? To i pewnie za Stutthofem. Przyznam się, że i ja tęsknię. Z oczywistych powodów.
katolicka deratyzacja Polski2021.09.18 19:01
Masoni chca zniszczyc podstawy moralnosci od strony natury czlowieka,wprowadzajac relatywizm i wzglednosc za podszeptem swojego Pana Lucyfera.
Styki2021.09.18 18:59
Dokladnie w punkt!!!