07.07.16, 10:38

Bóg wychodził do nas - zawsze Go zdradzamy

Bóg wychodził do nas - zawsze Go zdradzamy

zawsze też w trwodze szukamy Jego opieki: "Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie"

dzisiejsze czytania to historia zdrady, 
zdrady i powrotu, siłą Miłości zdradzonego

znów w mym ogrodzie sikorki kopciuszki - smukłe piękne delikatne ptaki: cilot citlot kmiecik kmiecik kmiecik

czas się wypełnił, Jezus: do nieba idę, teraz i wy opiekujcie się braćmi: "Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!"

odpowiedzialne zostawił nam Jezus zadanie: mamy najbliższym, bliskim i dalszym, zastępować Boga - bezinteresownie mamy dawać siebie: czas, uwagę, zainteresowanie, kasę, wsparcie, wszystko to, co darmo dostaliśmy

to tyle na temat dzisiejszych czytań, wszechSchemat jest taki:

Miłość Boga - zdrada człowieka - mimo to Boża opieka - Jezus uczynił wszystko nowe: teraz ja i ty mamy niezłą mowę: Bogiem jest Bóg, nie człowiekiem; pośrodku mnie jest On - Święty, a nie przyszedł, żeby zatracać
uzdrawiajcie, wskrzeszajcie, oczyszczajcie, zło wypędzajcie zatem
"Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!"

złota ani srebra do SWYCH trzosów nie mamy zdobywać, byśmy 
żebrakami w służbie bliźnim byli

wart jest bowiem robotnik swej zapłaty

możesz mieć miliony i nie być ich niewolnikiem

strzeżmy Pokoju i Radości, to znak wolności naszej

odnów nas Panie, usłysz, wzbudź w nas Swą potęgę, powróć, nawiedź i chroń nas Ojcze, Boże
Adonai, Elohim
Baranku Boży, Synu Ojca, Srebrny Panie

"Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie"

bądźmy więc jak Ojciec: 
miłuje, wzywa syna z niewoli grzechu, uczy nas chodzić, płynnym pokarmem nas najpierw karmi, uczy nas chodzić - na ramiona Swoje nas bierze, my, ślepi cierpieniem, nie widzimy tego

"Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości."
rozumiesz?

jesteśmy sobie dani

Adonai, Elohim: "Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę - schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go."
w końcu Syna za was dałem

"Im bardziej ich wzywałem, 
tym dalej odchodzili ode Mnie, 
a składali ofiary Baalom 
i bożkom palili kadzidła."

Baal na Bali
wszechmoc pięści, warsztaty wszechświata

co kochasz bardziej od Niego?
córkę? syna? swój obraz w oczach innych? brylowanie, chłopczyku?

Boże, wolę koronę z ciernia niż wieniec laurowy, 
wreszcie zbliżać się do Ciebie dzięki ościeniowi wolę!

Pax et Gaudium, Pax et Gaudium ludzie
strzeż pokoju serca, Radość dostaniesz
bądź w łasce, módl się, wszystko się rozwiąże; prostuj swe drogi, Jemu zaufaj
uwierz:
ożyje serce szukających Boga 
jakakolwiek przyjdzie trwoga - ona tylko serce twoje wzmocni do kochania ludzi, niech w nas Pan takie pragnienie wzbudza
każdego dnia

Robert Tekieli/Facebook