Te drugie stanowią wśród ofiar zdecydowaną większość.

Oprawcy wykorzystują nakazy muzułmańskiej i azjatyckiej kultury dotyczące honoru, by ukryć swoje przestępstwa i zastraszyć ofiary.

Raprot, który został opublikowany przez Sieć Kobiet Muzułmańskich Wielkiej Brytanii (Muslim Women’s Network UK, MWNUK), dotyczy głównie młodych muzułmanek i Azjatek, ale istnieją też dowody wskazujące na to, że ofiarami gangów padają także białe dziewczęta.

Wykorzystane osoby pojone są alkoholem i otrzymują narkotyki, są zastraszane i obiecywane jest im małżeństwo, które ma ukryć wykorzystanie seksualne. Niezwykle rzadko ofiary decydują się mówić o swoich przypadkach, ze względu na kulturę „honoru i wstydu” . W dodatku, nawet gdy rodzina, do której ma wejść wykorzystywana seksualnie dziewczyna, dowie się o prawdziwej historii jej „pozyskania” na narzeczoną, zazwyczaj odmawia pomocy ofierze. Zanotowano przypadek, w którym rodzina zmusiła ofiarę do małżeństwa; innym razem wykorzystana dziewczyna musiała opuścić swój dom rodzinny; w innym jeszcze przypadku ofiara musiała najpierw poddać się operacji przywrócenia błony dziewiczej, a następnie została zmuszona do małżeństwa.

Dziewczęta są pozyskiwane przez oszustwo. Początkowo jakiś starszy mężczyzna daje jej prezenty, wozi ją drogim samochodem, obiecuje miłość i małżeństwo; gdy dziewczyna mu zawierzy, jest przejmowana przez gang. Podawane są jej alkohol i narkotyki, tak, by nie była świadoma tego, jak jest wykorzystywana seksualnie. Dziewczęta są także bite, przypalane papierosami, filmowane i pokazywane w Internecie. Ofiarami padają zarówno dzieci, jak i starsze dziewczęta w wieku od 16 do 18 lat.

PCh/dailymail.co.uk