Sejm w burzliwej atmosferze uchwalił właśnie nowelizację ustaw sądowych. Poslowie PiS manifestowali swoje zadowolenie z wyniku głosowań, parlamentarzyści opozycji wykrzykiwali "skandal!".

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 233 posłów, 203 było przeciw, 10 osób wstrzymało się natomiast od głosu. Sejm wcześniej nie zgodził się na odrzucenie noweli w całości. Przyjęto cztery poprawki zgłoszone przez klub PiS i odrzucono ponad 80 wniosków mniejszości zgloszonych przez opozycję. 

"Jestem marszałkiem polskiego parlamentu, uchwalamy w polskim parlamencie prawo i proszę by przytaczane orzeczenia TK, mówiące o wyższości polskiej Konstytucji były szanowane"- podkreśliła przed głosowaniem marszałek Elżbieta Witek. 

Zaprezentowany w zeszłym tygodniu przez polityków Prawa i Sprawiedliwości projekt nowelizacji m.in. Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze trafił wczoraj do pierwszego czytania. Następnie, w czasie całonocnego posiedzenia sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła 22 poprawki proponowane przez PiS oraz odrzuciła 80 poprawek autorstwa opozycji. 

 

yenn/PAP, Fronda.pl