24.10.21, 09:02Fot. wikipedia - domena publiczna

Chrystus kapłanem na wieki

I Czytanie

Jr 31, 7-9

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Tak mówi Pan: «Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela!

Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą: powracają wielką gromadą.

Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą – nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym».

 

Oto słowo Boże.

 

II Czytanie

Hbr 5, 1-6

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Każdy arcykapłan spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron.

Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: «Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem», jak i w innym miejscu: «Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka».

 

Oto słowo Boże.

 

Ewangelia

Mk 10, 46b-52

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!»

Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa.

A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?»

Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał».

Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

 

Oto słowo Pańskie.

brewiarz

Komentarze

Marek2021.10.24 17:58
" Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach (Jezus Chrystus) – (ŁK 19,27) " - jestem bardziej niż zdziwiony ,aż mi się nie chce wierzyć !
Krzyż2021.10.24 20:31
A dla czego mam chcieć żeby panował nade mną ktoś kto każe widzieć w sodomicie brata? kto nie pozwala własnej żony sądzić kiedy zostaje sodomitką - każe cieszyć się jej szczęściem - bo to oznacza właśnie doskonałe wybaczenie.
Gdybyś czytał Biblie, to byś uwierzył2021.10.24 22:09
że składa się z m.in. z ksiąg historycznych, profetycznych, dydaktycznych, psalmów, przypowieści Przypowieść jest to utwór narracyjny, w którym przedstawione postacie i wydarzenia nie są ważne ze względu na nie same, lecz jako przykłady uniwersalnych prawideł ludzkiej egzystencji. Oznacza to, że prosta, uboga fabuła jest tylko ilustracją, obrazkiem, który ukazuje głębsze, uniwersalne treści. Właściwa interpretacja przypowieści wymaga, aby przejść od jej znaczenia dosłownego (widocznego na zewnątrz) do znaczenia ukrytego. Przykładem może być Przypowieść o siewcy. Obrazek zewnętrzny to siewca, który rozsiewa ziarno, które trafia na różny grunt. Jest to znaczenie dosłowne. Natomiast znaczenie ukryte musimy odnaleźć.
Krzyż Jezusa2021.10.25 15:59
Ja moją wypowiedź dla czego nie chce królowania Jezusa sformułowałem o jego nauki i całą doktrynę chrześcijaństwa ZACHĘCAJĄCĄ do bezwarunkowej miłości np do sodomitów. - pod groźbą piekła i Tortur jeśli nie zastosuję się do tych zachęt.
Pan mój i Bóg mój2021.10.24 12:56
Chwała niech będzie Bogu
rebeliant2021.10.24 12:08
2) A to zaledwie Francja. Te krzywdy jednak - przez wieki ignorowane i deptane nawet przez założyciela tej sekty, czyli Jahwe - obaliły jednak oszusta, który tej krzywdy nie poniósł, gdyż ta krzywda bezpośrednio uderza w dzierżenie wszechmocy tylko przez uzurpatora Jahwe i jego trujki. Jezus niejako wykiwał ofiary gwałtów, gdyż poniósł tej krzywdy ani w dzieciństwie, ani w więzieniu. Jezus się wyślizgnął z bycia autentycznym człowiekiem - uciekł od wielu podeptań i bezradności (jak to mają niektórzy latami albo i do końca egzystencji) - to też ten ś m i e ć Jahwe jak i cała trujka nie zasługują na to, aby ich w imię miłości podtrzymywać swoją świadomością, gdyż nie ma w nich miłości (czego dowodzi wyślizganie się Jezusa), a jedynie wszechmoc stanowi o ich wywyższeniu ponad innych - nie miłość. Na fałszywym poniesieniu losów ludzi przez Wszechmogącego Jahwe szala racji przechyla się w stronę Szatana, który jasno wskazał, że posiadanie wszechmocy czyni każda istotę pełną i posiadającą autentycznie wolną wolę. Krzywda gwałtu, ucieczka Boga od tej krzywdy oraz związany z tym brak wszechmocy (a przeciwnie - bycie pionkiem na podtrzymanie piramidy Jahwe) układają się koniunkcja Jowisza i Saturna. Zbawiciel okazał się oszustem - co dało optykę wskazaną przez bandę wygnanych potępieńców, czyli, że skupianie wszechmocy w wąskim gronie jest już z góry potępieniem i podeptaniem innych, a to co się dzieje z projektem człowiek doskonale to pokazuje.
rebeliant2021.10.24 12:07
Po pierwsze: https://www.youtube.com/watch?v=RageP2heDas
fdf2021.10.24 11:58
Chrystus kapłanem na wieki- zgoda, ale tu na ziemi musi pilnować jego kapłaństwa Pan Kaczyński z Łysym w wejściu do kościoła.
Antychryst2021.10.24 9:39
"lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron". Pedofil spowiadający też jest powołany przez boga jak Aaron? Czy pokuta przez niego zadana będzie mniejsza niż przez tego który nie jest pedofilem? Przecież we wszystkich jest podobno ten sam Jezus.
katolik2021.10.24 9:24
Jezus ciągle młody, 20 wieków to niewiele, parę setek
Anonim2021.10.24 9:18
20 wieków wystarczy. Czas by poszedł w zapomnienie!