15.09.21, 16:06fot. wikipedia.org, domena publiczna

Co Bóg powiedział św. Katarzynie o homoseksualizmie?

Grzech ten jest tak obrzydliwy dla Mnie, który jestem najwyższą i wieczną czystością, że przez ten jeden grzech zniszczyłem pięć miast z wyroku mej boskiej sprawiedliwości (por. Mdr 10,6; Rdz 19,24-25; Iz 13,19; Rz 9,29), która nie mogła go ścierpieć. Tak wstrętny był Mi ten grzech. I nie tylko Mnie, lecz i samym diabłom (których ci nieszczęśni obrali sobie za swych panów). Nie aby czuli odrazę do złego: nie lubią oni dobra, lecz z powodu swej natury, która była naturą anielską, odpycha ich widok tego potwornego grzechu, popełnianego obecnie. Wprawdzie rzucają oni zatrutą strzałę pożądliwości, lecz, gdy dochodzi do samego grzechu, uciekają z powodu, który ci podałem

CXXIV – Jak tymi kapłanami rządzi grzech przeciwny naturze; i o pięknym widzeniu, które w związku z tym przedmiotem miała dusza.

Oznajmiam ci, najdroższa córko, że żądam od was i od kapłanów moich, w przyjmowaniu tego Sakramentu, tak wielkiej czystości, do jakiej człowiek jest zdolny w tym życiu. Co do was winniście czynić wszelkie wysiłki, aby zdobywać ją bez przerwy. Winniście myśleć, że gdyby natura anielska mogła stać się jeszcze czystsza, sami aniołowie musieliby się oczyścić do tego misterium. Lecz nie jest to możliwe: aniołowie nie potrzebują się oczyszczać, gdyż jad grzechu nie może ich dotknąć. Chcę tylko, abyś przez to wiedziała, jakiej czystości żądam od was i od nich, a zwłaszcza od nich, w tym Sakramencie. Lecz oni czynią przeciwnie. Zbrukani przystępują do tego misterium i to nie tylko z powodu nieczystości, do której jesteście skłonni przez ułomność waszej natury (choć rozum, gdy wolna wola chce tego, może opanować ten bunt), jednak ci nieszczęśni nie tylko nie powściągają tej skłonności, lecz czynią jeszcze gorzej, popełniając przeklęty grzech przeciw naturze. Są jak ślepcy i szaleńcy! Światło ich intelektu gaśnie i nie widzą już zgnilizny i nędzy, w której są pogrążeni. Grzech ten jest tak obrzydliwy dla Mnie, który jestem najwyższą i wieczną czystością, że przez ten jeden grzech zniszczyłem pięć miast z wyroku mej boskiej sprawiedliwości (por. Mdr 10,6; Rdz 19,24-25; Iz 13,19; Rz 9,29), która nie mogła go ścierpieć. Tak wstrętny był Mi ten grzech. I nie tylko Mnie, lecz i samym diabłom (których ci nieszczęśni obrali sobie za swych panów). Nie aby czuli odrazę do złego: nie lubią oni dobra, lecz z powodu swej natury, która była naturą anielską, odpycha ich widok tego potwornego grzechu, popełnianego obecnie. Wprawdzie rzucają oni zatrutą strzałę pożądliwości, lecz, gdy dochodzi do samego grzechu, uciekają z powodu, który ci podałem.

Przed morem, jeśli pamiętasz, ukazałem ci, jak bardzo jest Mi wstrętny ten grzech i do jakiego stopnia świat jest nim zarażony. Wzniósłszy cię wtedy ponad ciebie, przez święte pragnienie i wzlot twego ducha, przesunąłem przed twymi oczami cały świat z wszystkimi narodami, które go tworzą, i mogłaś widzieć ten obrzydliwy grzech i diabłów, którzy uciekają na ten widok, jako ci rzekłem. Jak wiesz, tak wielka była twoja boleść i tak nieznośna zaraza, którą odczuwałaś w duchu, iż zdawało ci się, że konasz. Nie widziałaś miejsca, gdzie byś mogła się schronić z innymi sługami mymi, ażeby uniknąć tego trądu. Mali i wielcy, młodzi i starzy, zakonnicy i klerycy, przełożeni i poddani, panowie i słudzy, wszyscy byli zakażeni tą zarazą. Dałem ci ogólny obraz świata, nie ukazując ci poszczególnych wyjątków, których zaraza nie dotknęła. Bo wśród złych zachowałem kilku moich, dla których sprawiedliwości powściągam moją sprawiedliwość (por. Rdz 18,23-32), nie każąc kamieniom kamienować winnych ani ziemi pochłonąć ich, ani zwierzętom pożreć ich, ani diabłom porwać ich dusze i ciała. Znajduję nawet drogi i sposoby, aby uczynić im miłosierdzie, doprowadzając ich do odmiany życia i używam mych sług, którzy ustrzegli się od trądu i są zdrowi, aby modlili się za nich.

Tym ustrzeżonym ukazuję niekiedy te obrzydliwe grzechy, aby żarliwiej pragnęli zbawienia grzeszników i wzywali Mnie z większym współczuciem, z żywszą boleścią z powodu błędów bliźniego i wyrządzonej Mi obrazy i modlili się za nich. Uczyniłem tak i z tobą, jak wiesz o tym. Jeśli pamiętasz, wówczas, kiedy dałem ci poczuć lekkie tchnienie tej zarazy, doznałaś takich mdłości, że nie mogłaś dłużej wytrzymać. „O Ojcze wieczny, rzekłaś, zlituj się nade mną i nad twoimi stworzeniami. Wyrwij duszę mą z ciała, bo zdaje mi się, że nie zniosę tego dłużej. Albo ześlij mi pociechę i wskaż mi miejsce, gdzie byśmy, ja i inni słudzy twoi, mogli się schronić, aby trąd ten nie mógł nas dotknąć, ani odebrać czystości duszom i ciałom naszym”.

Odrzekłem ci, zwracając ku tobie spojrzenie tkliwości: „Córko moja, schronieniem waszym niech będzie oddawanie chwały i sławy imieniu mojemu i wzbijanie ku Mnie kadzidła ciągłej modlitwy, za tych nieszczęśliwych, pogrążonych w tak wielkiej nędzy, gdyż zasłużyli przez grzechy swoje na surowy sąd boski. Ucieczką waszą niech będzie Chrystus ukrzyżowany, Jednorodzony Syn mój. Zamieszkajcie i schrońcie się w ranie boku Jego, gdzie przez miłość, w tej naturze ludzkiej zakosztujecie mej natury boskiej. W otwartym sercu tym znajdziecie miłość dla Mnie i dla bliźniego. Bo dla chwały mojej, Ojca wiecznego i z posłuszeństwa dla rozkazu, który Mu dałem dla waszego zbawienia, pospieszył na śmierć haniebną na najświętszym krzyżu. Patrząc na miłość tę, kosztując jej, pójdziecie za nauką Jego, będziecie żywić się u stołu krzyża, znosząc w miłości, z prawdziwą cierpliwością, bliźniego swego, jak i cierpienia, udręki, trudy, skądkolwiek przyjdą. W ten sposób zdobędziecie zasługi i unikniecie trądu”.

Taki jest sposób, który wskazałem i wskazuję tobie i innym. Jakże dusza twoja nie mogła zatracić pamięć tej zgnilizny, a oko intelektu tonęło w ciemnościach. Lecz opatrzność moja przyszła ci z pomocą. Gdyś przyjmowała Ciało i Krew Syna mojego, całego Boga i całego człowieka, w świętym Sakramencie ołtarza, na znak prawdy słów moich, odór zgnilizny wyparła woń, którą wchłonęłaś z tym Sakramentem i ciemności rozproszyło światło, które zeń spłynęło. Przez osobliwą łaskę dobroci mojej, zachowałaś w ustach, w sposób wyraźny i cielesny, woń i smak tej Krwi przez kilka dni.

Widzisz więc, najdroższa córko, jak wstrętny jest Mi ten grzech we wszelkim stworzeniu. Pomyśl, o ile bardziej odraża Mnie on w tych, których wezwałem do życia w powściągliwości. Wśród tych powściągliwych są tacy, których oderwałem od świata przez życie zakonne, innych przez włączenie ich w ciało mistyczne świętego Kościoła, a wśród nich są moi kapłani. Nie masz pojęcia, do jakiego stopnia brzydzę się tym grzechem w nich. Obraża Mnie on daleko bardziej, niż u ludzi świata oraz tych, którzy z innych względów ślubowali powściągliwość. Bo postawiłem ich, jak lampy na świeczniku (por. Mt 5,15-16), aby rozdawali Mnie, prawdziwe Słońce, w świetle swej cnoty, przez przykład uczciwego i świętego życia; a oni rozdają Mnie w ciemnościach.

Są tak pogrążeni w ciemnościach, że nie rozumieją Pisma Świętego. Pismo jest pełne światła, gdyż wybrani moi otrzymali to Pismo ode Mnie, Światła wiecznego, przez nadprzyrodzone oświecenie ich ducha. Lecz oni nie rozumieją go. Nadęci pychą, skażeni rozpustą, widzą i rozumieją tylko korę, literę, nie znajdując w niej smaku. Ich smak, smak duszy, nie jest zdrowy, jest zepsuty przez miłość własną i pychę; żołądek pełen jest nieczystości, pożądliwości i skąpstwa. Wszystkie chucie łakną zadowolenia w wyuzdanych uciechach. Bez wstydu, jawnie, popełniają grzechy. Uprawiają lichwę, której zakazałem, lecz ciężką za to poniosą karę.


mp/źródło: http://sienenka.blogspot.com

Komentarze

Komentarz2021.09.17 20:38
Jesteście , najniższą formą ludzkiego życia jakie widziałem : ) powinni was zamknąć za to sianie nienawiści. To wy i wasze chore poglądy jesteście trądem o którym tak piszecie. Bądźcie przeklęci.
nil2021.09.17 17:33
Z objawienia w Parzymiechach Górnych, gdzie Maryja przemówiła do dzieciaczków oczekujących bezskutecznie na pekaes: "Zaprawdę powiadam wam, cuda się zdarzą przed końcem świata, a największy będzie, gdy ojciec Tadeusz odmówi wzięcia pieniędzy od biednej emerytki". Wygląda więc na to, że póki co możemy spać spokojnie.
pytajnik2021.09.17 16:24
A co powie Bóg o posłuszeństwie nauczaniu polskich biskupów: „Kościół nie zostawia ich samotnych w obliczu życiowych zmagań. Wśród osób, które skorzystały z terapii w katolickich ośrodkach „Odwagi” ponad 30% potrafiło zmienić swą orientację i podjąć życie w sakramentalnych związkach małżeńskich.” ( http://episkopat.pl/swiadkowie-ewangelii-zycia/ ) ?
defekacja lecz nie kopulacja2021.09.17 12:08
Anatomia i fizjologia wyraznie wskazują , że odbyt nie służy do odbywania stosunków płciowych lecz do defekacji .
Piotrek2021.09.17 17:03
Powiedz to kurom.
lucek2021.09.17 11:12
Bóg mówił skromnej kobiecie o takich świństwach? Bidulka mogła się niezdrowo podniecić.
Obserwator2021.09.17 16:14
I tylko tyle z tego orędzia wyniosłeś, "ptasi móżdżku - gawędziarzu seksualny" ??
Anonim2021.09.17 7:04
Wasz "bóg" to ludobójca!
tu-du2021.09.17 16:21
A twoi - Marks, Engels Lenin, Stalin - to uzdrowiciele !? Ha! ha!, ha!
opty2021.09.17 6:45
Gmeranie chłopu przez chłopa w obycie celem odbycia stosunku seksualnego jest przeżyciem iście wspaniałym!!!!!!!?
Obycie,2021.09.17 8:13
to coś czego ci brakuje.
opty2021.09.17 12:10
Anus nie POdda się "literówce". Mierzysz swoją POtrzebą seksualną? Błąd w założeniu......
tu-du2021.09.17 16:30
Oj ! W samej rzeczy, tego "obycia" tej zboczonej hołocie brakuję !?
tu-du2021.09.17 17:04
Oj, "nie(opty)malnie" ci rozumu brakuje !? ha! ha! ha!
xyz1232021.09.17 3:08
Ksiądz Krzysztof G. został oskarżony o kilkadziesiąt gwałtów na ministrancie z Chodzieży. Akt oskarżenia sformułowano mimo tego, że kuria w Poznaniu nie pomogła prokuratorze w wyjaśnieniu sprawy duchownego. Jak podaje Onet, księża zasłaniali się wówczas "tajemnicą zawodową".
Anonim2021.09.17 3:06
Oto przykład "tajemnicy wiary". - wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,27571879,pedofilia-w-kosciele-kuria-w-poznaniu-miala-zaslonic-sie-tajemnica.html#do_w=46&do_v=306&do_st=RS&do_sid=286&do_a=286&do_t=16&do_g=5&do_s=B&s=BoxNewsImg5 //-- Oto obraz KK.
xyz1232021.09.17 3:05
Oto przykład "tajemnicy wiary". - wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,27571879,pedofilia-w-kosciele-kuria-w-poznaniu-miala-zaslonic-sie-tajemnica.html#do_w=46&do_v=306&do_st=RS&do_sid=286&do_a=286&do_t=16&do_g=5&do_s=B&s=BoxNewsImg5 //-- Oto obraz KK.
Grizzly2021.09.16 21:21
Przecież bóg jest transwestytą a jego syn boży homoseksualistą
Sostra Herma2021.09.16 21:22
A matka Jezusa puszczalską
tu-du2021.09.17 16:48
Jak widać, nie wiele można żądać od "niedźwiedzia" posługującego się li tylko instynktem, a nie rozumem ? No ale lewacy tak mają !
Ale luja i do przodu2021.09.16 21:18
To znaczy że Bóg czuje obrzydzenie do kościoła katolickiego
Ali-baba2021.09.17 16:57
Nie do "kościoła katolickiego," TYLKO DO TAKICH JAK TY - W KOŚCIELE KATOLICKIM ! A to wielka różnica !(?)
Pierdolenie dzieci przez księży2021.09.16 20:23
jest też dla boga obrzydliwe , czy to tylko pokusa ? ? ?
tu-du2021.09.26 12:20
"P******enie dzieci" w ogóle przez pedałów, ale i przez ciebie na tym forum, jest wielce obrzydliwe, bo upodobałeś sobie tylko księży? Apeluję o więcej rozsądku w ocenie KRZYWDZENIA NIEWINNYCH DZIECI, PRZEZ WSZYSTKICH!!!
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.09.16 20:08
noszenie długich włosów przez mężczyznę czy jedzenie owoców morza też jest opisane w biblii jak obrzydliwe dla boga ale jakoś klechy z tego powodu rabanu nie podnoszą!
Po 11 ...2021.09.16 18:54
Polski KK za 15 lat: https://www.onet.pl/turystyka/onetpodroze/holandia-obyczaje-wierzenia-tradycje-ksiazka-pocztowka-z-mokum-21-opowiesci-o/d9hmtb8,07640b54
Art2021.09.16 18:47
Że też dorośli ludzie wierzą w takie głupoty. Pusty śmiech człowieka ogarnia. Gdyby jakikolwiek bóg istniał miałby w głębokim poważaniu kto z kim idzie do łóżka. Miałby ciekawsze rzeczy do roboty.
rebeliant2021.09.16 17:25
Ale Kaśka prawdę mówi o "stwórcy Jahwe" - jest taki sam jak jego pasterze, czyli zatłuc ślady po prawdzie o nim, zatłuc ofiary gwałtów, bo są świadectwem przeciwko bogu Jahwe.
Anonim2021.09.16 17:06
Skoro taki straszny grzech to czemu Pan Bóg stworzył homoseksualistów? Oni tacy się rodzą i to nie ich wybór. Po co nauki o "miłowaniu bliźniego"?
Ukasz2021.09.16 17:24
Ale to chyba ich wybór czy uprawiają rozpustę.
A patelenka2021.09.17 8:15
to też rozpusta?
rebeliant2021.09.16 16:58
Jak już wspominałem Bóg jest odpowiedzialny poprzez nie nadanie wszechmocy człowiekowi za to, że wielu ludzi zostało wpędzonych w homoseksualizm. A teraz ta k u r w a Jahwe chciałby zadeptać prawdę o tym. Przykładem są ofiary gwałtów z katolickiego sierocińca w Zabrzu... a oto i kolejny przykład: https://www.youtube.com/watch?v=nVwbjUn1Bws Przypomnę jeszcze przy okazji, że Jezus nie jest żadnym bratem współcierpiącym, gdyż nie poniósł krzywdy gwałtu. Jezus to mityczna postać, która stała się kluczem do tłumaczenia "dźwigającym" dlaczego oni maja dźwigać i innym wybaczać. Jezus to knebel obiecujący, że gdy go zagryziesz, to będzie mniej boleć.
Anonim2021.09.16 16:40
straśnie bezpośredni ten pam bucek sie srobił,normalnie godo z tom swintom jak świnia z pastuchem
Poszła Kaśka do piekarni,2021.09.16 15:28
a Bóg do niej: Puść, przygarnij, kochana! Bo śnieg pada i wiatr wieje, gdzież ja się, biedny, podzieję. Do rana!
Anonim2021.09.16 13:49
Powiedział: JBĆ PIS i KLR!😁😁😁
Rumcajs2021.09.16 16:03
Powiedziała: JBĆ PO i EU i Anonima po łbie!😁😁😁
Izydor2021.09.16 12:07
Nic nie powiedział bo żadna z tych postaci nie istniała.
Piotrek2021.09.16 11:39
Najlepsze w tym odlocie są te homofobiczne diabły. To już wiadomo, jaki jest skuteczny sposób na egzorcyzmy wg Kasi.
Portofino2021.09.16 10:55
Jezeli Pan Bóg tak powiedział o pedalskich zboczeniach, to nie można nie kochać takiego Boga.