25.11.21, 12:45Fot. gov39.ru

Ekspert: nie ma żadnych "kochających wolność Rosjan" pod "despotyczną władzą"!

W Polsce od stuleci panuje przekonanie, że Rosjanie to podobni do Polaków dobrzy ludzie, którzy w wyniku zbiegu okoliczności znajdują się pod despotyczną władzą. Z tymi dobrymi Rosjanami jest zaś możliwa współpraca i kompromis. Stereotyp ten dementuje dr Łukasz Adamski z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w swoim artykule opublikowanym w serwisie kresy24.

Adamski wskazuje, że przekonanie o dobrych Rosjanach znajdujących się pod złą władzą było obecne już w okresie rozbiorów. Autor przywołuje w tym miejscu stworzone przez Joachima Lelewela hasło "za wolność naszą i waszą". Wśród Polaków powszechne było myślenie, że Rosjanie mogą ramię w ramię z Polakami walczyć o wolność.

Również i w późniejszych okresach chętnie odwoływano się do myśli, że możliwe jest zbliżenie z rosyjską inteligencją, pisarzami, naukowcami oraz zwykłymi Rosjanami, którzy są niechętni terrorowi. Podkreślano, że błędne byłoby przenoszenie niechęci do stalinowskich i sowieckich przywódców na całe ogromne społeczeństwo rosyjskie.

Adamski wskazuje, że osoby, które Rosję znają, bardzo chętnie odwołują się do własnych osobistych doświadczeń dotyczących kontaktów z Rosjanami lub przedstawicielami rosyjskich elit. "Wraz z lepszym poznawaniem Rosji, traciłem zarazem coraz bardziej iluzje i przestawałem być optymistą, jeśli chodzi o perspektywy rychłej realizacji scenariusza demokratyzacji Rosji.  Dostrzegłem bowiem ogromny poziom utożsamiania się Rosjan ze swoim państwem i jego imperialną polityką w przeszłości, a także nieodróżnianie ziem rdzennej Rosji od terytoriów należących do państwa rosyjskiego" - pisze Adamski.

Autor podkreśla także, że w ocenie lwiej części rosyjskiego społeczeństwa Rosja po prostu jest imperium, niezależnie od stanu posiadania w zakresie terytoriów.

"Do tego dla wielu Rosjan istnieje iunctim między lojalnością wobec państwa, będącej oczywistą powinnością obywateli, a lojalnością wobec interesu tegoż państwa definiowanego przez despotyczne, totalitarne czy autorytarne władze" - podkreśla Adamski. Wskazuje przy tym na niechęć Rosjan do ukraińskiej Pomarańczowej Rewolucji z 2004 roku. Wywodzi, że w społeczeństwie rosyjskim głęboko zakorzeniony jest brak sprzeciwu wobec działań władzy łamiącej podstawowe prawa i wolności.

Autor odwołuje się następnie do badań socjologicznych przeprowadzonych na zlecenie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz badań rosyjskiego Centrum Lewady - renomowanego niezależnego ośrodka badania opinii społecznej. 

Wskazuje, że z badań tych wynika duża niewiedza Rosjan na temat Polski. Rosjanie mają głównie neutralne skojarzenia z Polską. "Aż 86% Rosjan nigdy nie było w Polsce, a 78% nie zna osobiście żadnego Polaka. Do tego 72% nie było w stanie wymienić jakiejkolwiek postaci  związanej  z Polską. W ten sposób najbardziej znanymi Polakami w Rosji okazali się śpiewaczka popularna w okresie PRL Anna German (4%   wskazań), Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa i Lech Kaczyński (po 3%) Po 2% respondentów wskazało na osoby z panteonu polskich bohaterów narodowych (Chopin, Kościuszko czy Kopernik)" - czytamy w artykule.

Adamski podkreśla następnie, że Rosjanie mają także bardzo niewielką świadomość historyczną. "43% spośród tych Rosjan, którzy w ogóle słyszeli o zbrodni katyńskiej – a takowych jest 54%  – uważa, że polskich oficerów pomordowały władze niemieckie. Jedynie 26%, czyli 14% ogółu ankietowanych (w 2010 r. – 19%), obarcza odpowiedzialnością stalinowskie władze ZSRR" - wylicza autor.

Ponadto o rozbiorach Polski słyszało 55% Rosjan, jednak tylko 30% wie, że w rozbiorach brała udział Rosja. Ci zaś, którzy tę wiedzę posiadają, w większości (65%) usprawiedliwiają zagarnięcie polskich ziem. Autor podkreśla także, że jeszcze większy poziom zrozumienia i usprawiedliwienia Rosjanie mają w stosunek do wydarzeń z września 1939 roku. Respondenci badań wskazywali, że Rosja miała tytuł do ziem anektowanych 17 września 1939 r. Wskazywano także na humanitaryzm - obronę Polaków i innych bratnich narodów, konieczność dziejową, a nawet argument, że Rosja po prostu nigdy nie była i nie będzie agresorem.

"O ile więc o najboleśniejszych dla Polaków ranach historycznych, za które odpowiada państwo rosyjskie, wie mniejszość Rosjan, to prawie  90% z nich słyszało o usuwaniu pomników żołnierzy Armii Czerwonej w Polsce, a więc o temacie, który jest regularnie podnoszony przez propagandę Kremla. Niestety, jedynie 12% Rosjan potrafi zrozumieć czy solidaryzować się z polską postawą, wynikającą z  tego, że  Armia Czerwona  zainstalowała w Polsce marionetkowy, prosowiecki  rząd" - czytamy w tekście.

Autor wskazuje jednak, że postawa młodszej części społeczeństwa rosyjskiego rodzi pewne nadzieje na porozumienie w przyszłości.

"Nadzieję budzi też to, wśród młodego pokolenia Rosjan – do 35 roku życia – postaw antyimperialnych czy poglądów odcinających się od haseł sowieckiej propagandy, kultywowanej przez Kreml, jest zauważalnie więcej. O ile bowiem „polskie” spojrzenie na historię czy na te zagadnienia międzynarodowe, które wywołują konflikt Rosji z Zachodem, jest podzielane przez jedynie kilkanaście procent Rosjan, to wśród ludzi młodych ten odsetek jest czasem dwa razy większy. Dla przykładu odsetek osób zgadzających się z tym, że Armia Czerwona nie wyzwoliła Polski wynosi 26% wśród osób do 24 roku życia i 22% – do 35 roku życia. Zarazem opinię tę podziela jedynie kilka procent osób, które ukończyły 60 lat" - wywodzi Adamski.

Ogólna konkluzja autora jest jednak znacznie bardziej pesymistyczna. Wskazuje on, że hasła kremlowskiej propagandy o wrogiej Polsce oraz usprawiedliwianie zbrodni sowieckich trafiają w Rosji na żyzny grunt. Społeczeństwo rosyjskie cechuje zaś nacjonalizm w odniesieniu do imperialnej rosyjskiej państwowości.

Odmienne przekonania panują zaś w społeczeństwie polskim. Spora część Polaków uważa, że za zły stan stosunków polsko-rosyjskich odpowiadają i Polska i Rosja. Wśród młodzieży odsetek ten wynosi aż 72%.

Polacy uważają także, że to nie Rosjan należy winić za awanturniczą i agresywną politykę międzynarodową Kremla. Polacy wskazują także na omawiane już wyżej rozróżnienie między rosyjską władzą i rosyjskim narodem. Potrzebę dokonania takiego rozróżnienia dostrzega pomiędzy 41% a 76% badanych Polaków.

"Badania więc dowodzą, że mamy do czynienia ze znaczącą asymetrią zainteresowania obu narodów sobą, a  także dużą solidarnością Rosjan, absolutnie dominującą wśród przedstawicieli starszego pokolenia, z prowadzoną w przeszłości polityką imperialną wobec naszego regionu oraz utrzymującą się w Polsce tendencją do zdejmowania odpowiedzialności ze społeczeństwa rosyjskiego za działania państwa rosyjskiego" - pisze autor.

Adamski podkreśla, że w polskim interesie leży poznanie Rosji i dialog z nią. Czy tego chcemy, czy nie, państwo to jest naszym sąsiadem i istotnym punktem odniesienia dla polskich stosunków międzynarodowych. W polskim interesie leży także posiadanie sojuszników w Rosji, co zaś, ze względu na dysproporcje we wzajemnym zainteresowaniu, wymaga intensywnych działań polskiej dyplomacji, a także działań na rzecz wymiany młodzieży, studentów.

"Polskie spojrzenie na Rosję winno jednak uwzględniać oczywiste wnioski płynące z analizy rzeczywistości społecznej Rosji AD 2021. (...) Tymczasem społeczeństwo rosyjskie, zdemoralizowane po zniszczeniu przez Sowiety podstaw tradycyjnej moralności i wymordowaniu milionów najbardziej wartościowych jednostek, cierpi obecnie na imperialne bóle fantomowe, usiłując zarazem zracjonalizować przyczyny zacofania cywilizacyjnego Rosji" - pisze autor.

"Dla Polski wniosek z tego płynie jednoznaczny – podtrzymywanie czy wręcz zwiększanie zainteresowania Rosją i językiem rosyjskim jest potrzebne, ale przede wszystkim z powodu  ryzyka, stwarzanego  przez Rosję. Na wyzwania płynące z naszego wschodniego sąsiedztwa należy bowiem właściwie  reagować, a to zaś  oznacza, iż państwo, które będzie w przewidywalnej przyszłości głównym źródłem zagrożenia dla Polski, należy rozumieć" - konkluduje Adamski.

"Na wschodzie Europy mamy naród, który – pomimo wcale licznej mniejszości wśród przedstawicieli młodszego pokolenia – jest Polsce raczej niechętny,  wcale  jej nie  zna, chętnie broni zbrodni rosyjskiego imperializmu wobec Polski lub nie odczuwa powinności z nimi się rozliczyć, a także akceptuje rzeczy, które są z punktu widzenia prawnomiędzynarodowego oraz moralnego nieakceptowalne" - dodaje.

jkg/kresy24

 

Komentarze

kurnik2021.11.27 19:51
te pisowskie eksperty to się wykluwają z kaczego jaja na Nowogrodzkiej
Yabulo2021.11.25 20:23
Generał Patton o Rosji i Rosjanach: Dzisiaj powinniśmy powiedzieć Rosjanom, że mają iść w cholerę, zamiast ich słuchać, kiedy nam mówią, że mamy się cofnąć. To my powinniśmy im mówić, że jeśli im się nie podoba, niech idą w piz..u, i wydać im wojnę. Pokonaliśmy jednego wroga ludzkości, ale umocniliśmy drugiego, znaczenie gorszego, w którym jest więcej zła i zajadłości niż w pierwszym”. Na koniec stwierdził otwarcie: „Niestety, niektórzy z naszych przywódców są po prostu cholernymi durniami i nie mają pojęcia o historii Rosji. Cholera, mam wątpliwości, czy wiedzieli chociaż tyle, że Rosja jeszcze niecałe sto lat temu zajmowała Finlandię, wyssała krew z Polski i zrobiła z Syberii więzienie dla własnego narodu. Wyobrażam sobie, jak szydził Stalin, kiedy uzyskał od nich wszystko podczas tych nibykonferencji”. Source: https://jagiellonia.org/george-patton-rosja-wyssala-krew-polski-pozwolilismy-silom-czyngis-chana-wejsc-europy
Wilczura nakarm2021.11.25 21:04
‎‎‎‎‎‎‎
czzczc2021.11.25 21:19
Da, da , tawariszcz kacap .
kazach2021.11.27 19:56
typowe prymitywne słownictwo pisowca, ten napisał więcej niż jeden wyraz co stawia go na szczycie inteligencji pisowskiej
czczcz2021.11.25 21:23
Da, da , tawariszcz kacap .
zanim zacytujesz2021.11.27 19:52
Patton był psychopatą dlatego się go pozbyli dla dobra ludzkości
Co ty jkg możesz wiedzieć2021.11.25 20:10
o Rosji i o Rosjanach?
SLAWAN2021.11.25 16:30
Niestety tego się obawiałem, chociaż miałem nadzieję, że analizując problem w sposób naukowy uda się znaleźć jakieś dobre dla nas informacje. A zatem nie będzie hollywoodzkiego happy endu.
jula2021.11.25 16:18
Nic się nie zmieniło od czasów Piłsudskiego i jego ocen, ponadto doszły jeszcze wydarzenia historyczne po jego śmierci w 1935, które były rosyjskimi zbrodniami na Polsce i Polakach.
Böno2021.11.25 16:22
Ale Niemców i ich zbrodnie to już pani przemilcza?
Wy przemilczacie zbrodnie Polaków2021.11.25 21:05
Zatem innym wolno przemilczać zbrodnie Niemców.
Böno2021.11.25 16:05
Rosja bez silnej władzy nie byłaby imperium. Widzieliśmy co się działo za Jelcyna. A my też byśmy chcieli mieś Piłsudskich, Sobieskich, wielkich królów. prezydentów, żeby się z nami wszyscy liczyli i którzy potrafiliby zaprowadzić w państwie porządek. A na razie to żremy się miedzy sobą jak wilki, a inni się z nas śmieją.
­2021.11.25 16:14
Poloch Polochowi wilkiem, panie Boeno.
NWO2021.11.27 19:58
ale to robimy od 1989 roku zawsze pod żydowskim nadzorem, nazwa partii nie jest ważna
Mirek2021.11.25 15:55
Naród rosyjski jest narodem bez kultury którym rządzi zgraja bandytów . Tak było i jest do dzisiaj .
MaxFiend2021.11.27 1:16
"2% respondentów wskazało na osoby z panteonu polskich bohaterów narodowych (Chopin, Kościuszko czy Kopernik)" - co w tym dziwnego skoro własnych "bohaterów" mają z 20 razy więcej? Naród bez kultury? To może porównajmy osiągnięcia kulturalne Polski i Rosji w zakresie sztuki, literatury, muzyki ... ? Wtedy wyjdzie, który naród jest "bez kultury" :-D
czytelnik2021.11.25 15:24
To samo twierdzili ś.p . moi rodzice . Rosjanie mimo wszelkich niewygód utożsamiają się z imperialnym państwem mówiąc , że oni wprawdzie są biedni ale ich armii boi się świat . To w ich odczuwaniu świata jest ważne . Strach .
matis892021.11.25 15:23
Racja, nie ma też żadnego dobrego, katolickiego, patriotycznego PISu. PIS to partia ultra lewacka i szatanistyczna na rozkazy masonerii, lewactwa i obcych sił.
katolcka deratyzacja Polski2021.11.25 17:28
Lotry Putina z Konfederacji daza do likwidacji niepodleglosci Polski,zeby bylo tak jak na Krymie !
antoni.s2021.11.25 14:13
We frondzie drapią się po głowach co począć z mejzą, skłamać?, przemilczeć?, zmanipulować?
antek2021.11.25 14:19
Jak kończysz zdanie wykrzyknikiem lub znakiem zapytania, stawianie przecinka po, jest mejzą.
katolik2021.11.25 14:13
eksperci są dziś na usługach nazisto- masonów, celowy zabieg podburzania słabej, głupiej, bezrozumnej opinii publicznej. łatwiej wtedy sterować masa, jak coś na początek juz włożono do głowy !
nic nowego2021.11.25 15:25
Nikt nie nabiera się na twe sztuczki, prawosławny moskalu .
katolicka deratyzacja Polski2021.11.25 17:30
Konfederaja~to talmudyczny chasydzki wrog moralnosci katolickiej i Kosciola Swietego !
katolik2021.11.25 14:11
cytat 2021.11.24 21:12 ------Od 31 lipca 2021 r. w Słowenii krąży wideo z oświadczeniem Very Kanalec, która przez wiele lat pracowała w Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Lublanie (Univerzitetni Klinični Center Ljubljana) na stanowisku naczelnej pielęgniarki. Przydzielono jej obowiązki dotyczące realizacji szczepień przeciwko COVID-19. Obecnie nie sprawuje już tej posady. Według jej profilu na „Facebooku” wynika, że nie aprobuje „szczepień” przeciw COVID-19 i lockdownów. Pod koniec lipca wygłosiła przed kamerą oświadczenie wyjaśniające przyczyny jej rezygnacji z posady oraz poinformowała opinię publiczną o --------istnieniu trzech wersji preparatów na COVID-19, które różnią się składnikami. Można je odróżnić po oznaczeniach numerycznych na opakowaniach szczepionek w ich kodach – liczbach 1, 2 i 3. Liczba 1 – placebo zarezerwowane dla „wybranych” członków elit (sól fizjologiczna), które otrzymuje też ok. 30% populacji. Liczba 2 – preparat mRNA (czyli terapia genowa mRNA). Liczba 3 – preparat mRNA wzbogacony o patogeny wywołujące choroby onkologiczne (np. raka tkanek miękkich). Vera Kanalec powiedziała, że osobiście była świadkiem szczepień wszystkich polityków i potentatów – wszyscy otrzymali preparat z placebo.
katolicka deratyzacja Polski2021.11.25 17:32
Konfederacja prowadzi dywersje walki z epidemia,poniewaz dazy do eksterminacji fizycznej Narodu Polskiego.
katolik2021.11.25 14:10
Rosjanin to taki sam człowiek jak Polak ale Polacy wyszczepieni przez masonów chemia i potraktowani jak najgorsze bydło sorosa, gatesa, szwaba będzie na kolanach identyfikować sie z masonami i swoimi mordercami. To taki żart szatana, aby Polak złapał sie w pułapkę
katolik2021.11.25 14:08
Polacy specjalizują się w nienawisci do Rosjan, co masoni z łatwoscią właśnie wykorzystują. wystarczy hasło i Polak sam sie zniszczy, masoni tylko na to czekają, SSPIS PO PSL SLD tp mordercy Narodu> Polacy obudzą się z ręka w nocniku i9 z0obaczą, ze zdrajcy doprowadzili do wybicia chemią genetyczną i pobicia
katolik2021.11.25 14:04
cytat 2021.11.24 21:12 ------Od 31 lipca 2021 r. w Słowenii krąży wideo z oświadczeniem Very Kanalec, która przez wiele lat pracowała w Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Lublanie (Univerzitetni Klinični Center Ljubljana) na stanowisku naczelnej pielęgniarki. Przydzielono jej obowiązki dotyczące realizacji szczepień przeciwko COVID-19. Obecnie nie sprawuje już tej posady. Według jej profilu na „Facebooku” wynika, że nie aprobuje „szczepień” przeciw COVID-19 i lockdownów. Pod koniec lipca wygłosiła przed kamerą oświadczenie wyjaśniające przyczyny jej rezygnacji z posady oraz poinformowała opinię publiczną o --------istnieniu trzech wersji preparatów na COVID-19, które różnią się składnikami. Można je odróżnić po oznaczeniach numerycznych na opakowaniach szczepionek w ich kodach – liczbach 1, 2 i 3. Liczba 1 – placebo zarezerwowane dla „wybranych” członków elit (sól fizjologiczna), które otrzymuje też ok. 30% populacji. Liczba 2 – preparat mRNA (czyli terapia genowa mRNA). Liczba 3 – preparat mRNA wzbogacony o patogeny wywołujące choroby onkologiczne (np. raka tkanek miękkich). Vera Kanalec powiedziała, że osobiście była świadkiem szczepień wszystkich polityków i potentatów – wszyscy otrzymali preparat z placebo.
ks. Bartołt2021.11.25 13:53
Rosjanin na Polaka mówi Pszek, od tej grupy spółgłoskowej prz- występującej w polszczyźnie.
Nie ma Rosjan, są tylko KACAPY!2021.11.25 13:39
Sołżenicyn o tym pisał, ale nie o Rosjanach, ale o KACAPACH. Rosjan jako takich nie ma. Zagarnęli Rusom nie tylko ziemie, ale i przywłaszczyli ich historyczne imie.
RNA wirus2021.11.25 13:31
Jak młodzi Rosjanie mają czuć do nas sympatię skoro w ostatnich latach jest u nas urzędowa narracja starająca się nam obrzydzić wszystko co kojarzy się nam z Rosją .To są stereotypy podobne do tych które kazały by wszystkich polskich księży uważać za pedofilów a sami wiemy że tak nie jest .
katolicka deratyzacja Polski2021.11.25 17:34
Konfederacja,jak widac, morduje Polakow,bo WOLI Rosjan !
Dam2021.11.25 13:28
"Ekspert: nie ma żadnych "kochających wolność Polaków" pod "despotyczną władzą"!" Nie wstyd wam takie głupoty publikować? Zwłaszcza, że "despotyczna władza" w Rosji używa tych samych argumentów (walka z LGBT, zgniłym zachodem itp.) oraz podobnych metod (a przynajmniej PIS do niektórych z nich dąży, np. monopol na media informacyjne). Ogłupiony Rosjanin jest tak samo winien przewinień Putina, co ogłupiony Polak Kaczyńskiego.
kekus2021.11.25 13:52
no i znaleźliśmy ruskiego trola w komentarzach, rozwścieczonego że Polak coś złego ośmielił się powiedzieć na jego rosyjkę Kaczyński nie był agentem KGB, nie najechał na Krym, Gruzję, nie wysadzał bloków mieszkalnych w Czeczenii ani nie mordował i truł swoich przeciwników politycznych. Więc to porównanie trochę nie bardzo.
Dam2021.11.25 14:12
Homo sovieticusie, masz tutaj kolejny dowód na kierunek, w którym zmierza PIS "Przepisy ustawy o jawności majątków rodzin polityków są niezgodne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Julię Przyłębską. Wniosek o zbadanie tej ustawy skierował do TK prezydent." Nic nie trzeba robić, dowody same się produkują.
kekus2021.11.25 13:56
no i mamy ruskiego trola, rozwścieczonego że Polak ośmielił się powiedzieć coś złego o jego rosyjce Kaczyński nie był agentem KGB, ni najechał na Krym, na Gruzję, nie wysadzał bloków mieszkalnych w Czeczenii ani nie truł i mordował swoich przeciwników politycznych, więc to porównanie jest do niczego. Jest absolutnie bez sensu.
katolicka deratyzacja Polski2021.11.25 17:36
PIS jest jedyna partia polska w Polsce.
katolicka deratyzacja Polski2021.11.25 17:34
PO to partia faszystowska
oto Kaczyński2021.11.25 13:23
https://www.youtube.com/watch?v=rjfUm6mbBv4
Skrzypek na dachu2021.11.25 13:15
Smutne moskale dalej pija denaturat do nieprzytomnosci i czasem mrucza se " Nas eto mnogo . "
Leszek potrafił2021.11.25 13:49
Tevje mleczarzu, nie pleć głupstw.
katolicka deratyzacja Polski2021.11.25 17:37
PO i Konfederacja to bratnie partie faszystowskie,ktore WOLA Rosje i Niemcy,byle kogo,byle nie Polske !