30.07.18, 08:20screenshot Youtube

Gigantyczne oszczędności dla polskich przedsiębiorców

Premier Morawiecki-zmiany w przepisach pozwolą przedsiębiorcom zaoszczędzić 5 mld zł rocznie

1. W poprzednim tygodniu na spotkaniu z przedstawicielami rzemiosła i właścicielami małych przedsiębiorstw, premier Morawiecki poinformował, że zmiany w prawie dotyczące tego środowiska, pozwolą mu zaoszczędzić około 5 mld zł rocznie.

Chodzi o zmiany wprowadzone przez Konstytucję dla biznesu, w tym w szczególności o zwolnienie z płacenia ZUS początkujących przedsiębiorców przez pierwsze 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej - tzw. ulga na start, obniżce podatku CIT najpierw z 19 na 15% a, od nowego roku do 9%, wreszcie ustawę przyjętą ostatnio przez Parlament, określaną jako „mała firma-mały ZUS”.

2. Przypomnijmy, że tzw. Konstytucja dla biznesu już w tym roku wprowadziła tzw. ulgę na start, czyli zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (dokładnie, chodzi o pierwsze 6 miesięcy, po wystawieniu pierwszej faktury przez przedsiębiorcę) co powinno być zachętą do podejmowania pierwszej działalności gospodarczej.

Zachowana została także wcześniej wprowadzona zasada tzw. małego ZUS, czyli 50% składka na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 2 lata od rozpoczęcia działalności gospodarczej, będzie ona obowiązywała po upływie pierwszych 6 miesięcy od wystawienia pierwszej faktury.

3. Z kolei zapowiadana obniżka stawki CIT z 15 do 9% będzie dotyczyła od 1 stycznia 2019 roku (podobnie jak poprzednia obniżająca stawkę tego podatku z 19 na 15%) tzw. małych i średnich firm mających osobowość prawną, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług), nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro (przeliczenia tej kwoty na złote ma być stosowanych średni kurs euro ogłaszany przez NBP w pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego).

Obniżoną stawkę podatku CIT będą mogły stosować także firmy rozpoczynające swoją działalność, przy czym tego rodzaju nowe podmioty będą musiały spełnić określone warunki wymienione w ustawie.

Ustawa zawiera także przepisy uniemożliwiające korzystania z obniżonej stawki podatku CIT tym przedsiębiorcom, którzy na przykład dokonali podziału istniejącego przedsiębiorstwa, aby skorzystać z tej preferencji.

4. Kolejne obniżenie stawki podatku dochodowego dla małych i średnich firm tym razem z 15% do 9% będzie dotyczyło jak łatwo się domyślić głównie firm polskich i jest realizacją kolejnego zobowiązania wyborczego Prawa i Sprawiedliwości zaadresowanego tym razem do polskich przedsiębiorców.

Kolejne postulaty środowiska przedsiębiorców będą przedstawiane i realizowane w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego przygotowanej już na początku działania rządu Zjednoczonej Prawicy.

Ponieważ w mediach ukazało się wiele informacji bagatelizujących znaczenie tej zapowiedzianej obniżki stawki CIT do 9% dla polskiej gospodarki, podanie przez premiera Morawieckiego informacji, że będzie to dotyczyło ponad 90% wszystkich firm mających osobowość prawną, pokazuje, że będzie ona miała jednak charakter powszechny.

Jak się można spodziewać będzie także formą zachęty do przechodzenia przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w ramach podatku PIT do przekształceń i przechodzenie na działalność z osobowością prawną.

5.W poprzednim tygodniu Parlament uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (tzw. ustawę mała firma - mały ZUS).

Według szacunków tego resortu z tzw. ustawy „mała firma-mały ZUS” skorzysta zdaniem resortu około 200 tysięcy istniejących firm (około 10% prowadzących działalność gospodarczą).

Ale według uzasadnienia tej ustawy z tego rozwiązania skorzystają także setki tysięcy przedsiębiorców, którzy do tej pory funkcjonują w szarej strefie, tylko dlatego, że nie stać ich na zapłacenie pełnej składki ZUS.

6. Przypomnijmy, że z tzw. ustawy „mała firma-mały ZUS”, będą mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, których średnie miesięczne obroty w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 2,5-krotności najniższego wynagrodzenia w gospodarce (w roku 2018 jest to kwota 5250 zł).

Wysokość obciążenia składką ZUS nie będzie jednakowa dla wszystkich małych przedsiębiorców, np. najniższe obciążenie składką będzie dotyczyło tych, których przychody nie średnio miesięcznie wyniosą ok. 2100 zł i będzie ono wynosiło około 660 zł, (czyli niewiele ponad 50% wysokości dotychczasowej składki, która w 2018 wynosi 1236 zł).

Później to obciążenie będzie rosło wraz ze wzrostem obrotów, ale mimo tego wzrostu będzie wyraźnie niższe niż pełna składka ZUS-owska, przy czym rozwiązanie to będzie dotyczyć każdego przedsiębiorcy przez 36 miesięcy, przy czym cały okres, podczas którego przedsiębiorca, będzie mógł korzystać z obniżonej składki, będzie mógł trwać przez okres 6 lat.

Sumarycznie jak policzono w Kancelarii Premiera wszystkie te opisane udogodnienia, a także te zawarte w Konstytucji dla biznesu pozwolą zaoszczędzić małym i średnim przedsiębiorcom w Polsce około 5 mld zł rocznie, co pozwoli tej kategorii przedsiębiorców szybciej się rozwijać.

Zbigniew Kuźmiuk