09.11.15, 11:32Karta perforowana (fot. wikipedia)

IBM straszy narodowcami. A sam był pozwany przez ofiary Holokaustu

Firma IBM napisała do swoich wrocławskich pracowników, by 11 listopada nie wychodzili na ulice. Powód? Marsz Patriotów. Tymczasem IBM sam był oskarżany o związki z hitlerowcami.

- Poinformowaliśmy pracowników, że część tych wydarzeń może mieć charakter rasistowski. Zwróciliśmy się z prośbą, by w tym czasie uważali na siebie i nie przebywali w miejscach, gdzie te manifestacje przechodzą – powiedziała rzeczniczka prasowa IBM Wrocław Agnieszka Koizumi „Gazecie Wyborczej”.

Marsz Patriotów, przed którym przestrzega IBM odbędzie się we Wrocławiu 11 listopada. Imprezę organizuje Narodowe Odrodzenie Polski. Tegoroczny pochód odbywa się pod hasłem sprzeciwu wobec islamskiej imigracji do Europy.

Marsz może wzbudzać kontrowersje, choćby dlatego, że plakat zapraszający na uroczystości jest dziwnie podobny do jednego z plakatów hitlerowców. Paradoksem jest jednak to, że przed „wydarzeniami o charakterze rasistowskim” przestrzega firma, która – według amerykańskiego dziennikarza Edwina Blacka – miała być współodpowiedzialna za zbrodnie dokonywane przez niemieckich nazistów. W wydanej w 2001 r. książce „IBM i Holokaust” Black napisał, że opracowana przez IBM technologia kart perforowanych była wykorzystywana do katalogowania ludności, co umożliwiło hitlerowcom zbrodnicze działania na wielką skalę. „Holokaust dokonałby się z firmą IBM albo bez niej, ale Holokaust, jaki znamy, zagłada ludzi na wielką skalę, to Holocaust technologii IBM – pisał Black. - To ona umożliwiła nazistom osiągnięcie wielkiego wymiaru, szybkości i skuteczności... Nie ulega wątpliwości, że do maja 1939 r. zarejestrowano, zbadano, ponumerowano i odpowiednio zaklasyfikowano niemal każdego praktykującego Żyda”. Maszyny sortujące oparte na technologii kart perforowanych były powszechnie używane w obozach koncentracyjnych. Szymon Wiesenthal, mieszkający w Wiedniu tropiciel hitlerowskich zbrodniarzy mówił, że zarzuty Blacka są „prawdopodobne”.
Po opublikowaniu książki Edwina Blacka, firma IBM została pozwana przez Żydów w Nowym Jorku i przez Romów w Szwajcarii. Szwajcarski sąd uznał sprawę za przedawnioną.

KJ/interia.pl/wyborcza.pl/ E. Black, „IBM i Holokaust”, Muza 2001/business-humanrights.org/rmf24.pl

Komentarze

anonim2015.11.9 12:23
Zachód "USA UE" wychowany podobnie jak i wcześniej Niemcy i Rosja /w których rządziła żydokomuna, w Niemczech narodowa/ na propagandzie Talmudystów wierzy ich banialukom A przecież nie kogo innego jak w tej nacji trwa do tej pory rasizm, gnoza stała się dla nich prawdą- - Zgodnie zapowiedzią podaną przez Proroka, tak się stało: „Pozostawiłem ich przeto twardości ich serca: niech postępują według swych zamysłów!” (Ps. 81,13) Niedoceniony demoniczny przeciwnik, Belzebub z powodu nieroztropności wyznawców Talmudu, wszedł do ich duszy. Zachęcony i przywołany nierozumnym, pragnieniem wielkości, pychą i arogancją i stał się ich absolutnym panem i władcą. Dlatego nowa Tora – wynik Normatyzmu Prawnego Rabbich Izraela na wygnaniu. Nowa Mądrość Izraela Gnoza - Talmud, wpłynął na ich wewnętrzne pragnienie zmiany norm prawa świata, aby było możliwe zdobycie, dla wybranych z ich nacji, pełni władzy nad światem. Chcą bowiem spełnić, zrealizować odwieczny plan Boży, bez Boga sami, ludzkimi siłami, co jest niewykonalne. Co za dziwny paradoks – przodkowie Abrahama praojca Żydów, nie chcieli, bo nie pragnęli i nie brali, nie przyczyniali się do budowy „Wieży Babel”. Natomiast współcześni potomkowie Abrahama chcą, pragną i realizują ówczesny projekt wzniesienia bezbożnej świątyni dla Ateizmu „Nowej Wieży Babel” tj. realizacji Globalizmu Ateistycznego. Bo często ludzka logika, usiłuje realizować siebie na drodze władzy, panowania nad innymi, poprzez środki bogate. Człowiek już w Raju, zapragnął być jak Bóg i dlatego w dalszym ciągu usiłuje budować własnymi siłami słynną wieżę Babel, aby osiągnąć wyżyny Boga, aby być jak Bóg. + Co w konsekwencji przyniesie ludzkości, nowe pomieszanie języków, pomimo, że ludzie wyznający wiarę Ateizm, będą mówili tym samym językiem wiary, w nieistnienie Boga Adonai, będą realizować takie samo pragnienie walki z Bogiem i Jego Prawem, nie będą mogli jednak wzajemnie zrozumieć się. + Dlatego właśnie w narodzie Żydowskim nie ma Miłości Społecznej, a jest tylko wzajemne popieranie się dla wspólnego „Interesu” tj. miłość do Interesu a nie miłość osobowa, dla dobra tej osoby. Czy nie jest wzajemnym popieraniem się, to słynne hasło wszelkich rewolucji, to wezwanie do konsolidacji sił, skierowane do robotników przez słynnych w świecie tzw. Obrońców proletariatu K. Marksa i F. Engelsa: „Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!”? + Miłość prawdziwa jest Bezinteresowna, a popieranie się wzajemne jest zawsze z powodu Interesu, jakiegoś wspólnego Interesu, dla jakieś korzyści, dla jakiś dóbr tego świata. Popieranie się wzajemne oznacza, pokazuje, że w Narodzie, Partii politycznej, itp. grupach, organizacjach, organizmach, brak jest Mądrości i Prawdy, Daru św. Ducha św. Tj. nie działa Bóg w tych społeczeństwach ludzkich, organizmach życia społecznego Np. Rządzie, Sejmie, Senacie, Radach, organizacjach Np. ONZ; Unii Europejskiej, a szatan-diabeł. Miłość jest wtedy Prawdziwa, jeżeli ja miłuje i czynię dobro z miłości do Boga lub osoby, osób, bezinteresownie, nie licząc na żadne tzw. korzyści, nie z powodu dobra, dóbr tego świata, które są tak naprawdę przemijające, nietrwałe. Tak było z Judaszem on wszedł do grona Apostołów dla Interesu, z powodu Interesu, z powodu korzyści jakie zamierzał czerpać. Popierał Jezusa z Nazaretu, a nie miłował, jak pozostali Apostołowie. Dlatego zdradził Jezusa z powodu Interesu, korzyści jakie otrzymał od Jego wrogów, nieprzyjaciół. Tak jest i z Narodami i także jest w Narodach, są takie które popierają się, dla jakiś korzyści, z powodu Interesu – zysków jakie mają osiągnąć działając razem, wspólnie. Także tak jest w Religiach „Gnozy” w Kłamstwach Kłamcy i ojca kłamstwa. (J. 8,44) Np. Islamu – oni popierają się wzajemnie a nie miłują. Nie inaczej jest wśród Iluminatów – Masonerii i itp. zrzeszeniach, partiach, organizacjach, grupach przestępczych, bandach. Także takie same stosunki wzajemne, panują miedzy diabłami, wzajemnego popierania się dla wspólnego Interesu tj. zdobywania dusz. To jest popieranie się wzajemne w złym znaczeniu, z egoizmu i dla Interesu. Jak nie oszukam, nie zyskam czegoś, jakiegoś dobra oszukując, kłamiąc, kusząc do złego, to ja jestem niezadowolony, czuję się wprost nieszczęśliwy, chorym z zawiści, że nie udało mi okłamać się, oszukać, naśladując w czynach swego boga i pana, słynnego „Węża” (Rdz. 3,1 nn.) Który zatriumfował, cieszył się wobec innych złych duchów, swych piekielnych towarzyszy, że zaszkodził nie tylko Bogu, że obalił Jego Plan, oraz że zaszkodził nie tylko Bogu ale i ludziom, bo wydarł ich z Jego rąk, to znienawidzone stworzenie, które było przyczyną jego wiecznego upadku, tj. przebywania w otchłaniach piekła, w tej wieczności nieszczęśliwej. (Rdz. 3,1 -7) Należy jednak pamiętać, że to popieranie się w złym sensie trwa tylko do pewnego momentu, gdy osiągnie się zamierzony cel, a potem dzieje się tak, wszyscy którzy wzajemnie się popierali w złym sensie, rzucą się jak to się mówi do gardeł, by wydzierać swoim dawnym towarzyszom, te uzyskane dobra. Czy tak nie było dawniej i jest podobnie także obecnie. + Dlaczego tak dzieje się? - Bo egoista z drugim takim samym egoistą, myślącym tak samo, nie miłują się i nie zrozumieją się wzajemnie, bo źródłem podziału między nimi jest egoizm, miłość własna, która przeradza się w pychę. Tu jest źródło totalitaryzmu w narodzie Żydowskim, bo źródłem tego totalitaryzmu jest władca tego świata, który zatruwa im umysły i ich zniewala, od czasów przybycia praojców do Egiptu. Dlatego tak Bóg mówi: „Szatan ma wśród ludzi oddanych i świadomych wyznawców. - Ci tworzą jemu oddany kościół i wiedzą, komu służą, i co jest ostatecznym celem szatana. Tych jest znikoma ilość, bo znając cel szatana – całkowite zniszczenie globu, tak, aby ludzkość nie miała już swojej siedziby – trzeba być zupełnie przeżartym nienawiścią, by w tym planie służyć siłom niewidzialnym. Inni służą „złu” (niewidzialnym siłom) na wpół świadomie, a to znaczy – wiedzą komu służą, ale liczą wyłącznie na sowitą za tę służbę zapłatę. * I otrzymują ją – do czasu.”* 35./ Nie należy dziwić się, temu złemu pragnieniu: mordu, zabijania, torturowania, swoich przeciwników przez Talmudystów, dziedziczą, bowiem to demoniczne pragnienie. On jest dziedzictwem po przodkach, skazujących na śmierć, znęcających się nad Jezusem w trakcie procesu i po tym szatańskim wyroku, krzyczących: „winien jest śmierci” „na krzyż z nim” „krew Jego na nas i syny nasze” „nie mamy króla tylko cezara” A więc to demoniczne pragnienie trwa, skończy się bowiem, nie wcześniej jak poganie nawrócą się na wiarę Chrystusową i wejdą do Kościoła Katolickiego. Bo tym cezarem którego ustanowili władcą na sobą, nie jest Bóg Adonai którego odrzucili, lecz jest nim Chrystus z Piekła, bowiem cezar był jego przedstawicielem na ziemi, emanacją bóstw - bogiem i najwyższym kapłanem bogów pogańskich tj. duchów mordu i nienawiści. Więc i oni podobnie lubują się, cieszą się, jak te demony z mordu, tak i dla nich radością jest zabijanie, mordowanie niewinnych. Oczywiście jak uprawia się Handel, prowadzi Interes Biznes z tym cezarem, to potem władca ciemności zażąda od prowadzących z nim Handel Biznes Interes pozostania na zawsze, tam gdzie gromadzili swoje skarby, grzechy, mamonę, dobra tego świata, kapitały. + A przecież Mądrość ostrzega przewrotnych w słowach: „Albowiem Duch Pański wypełnia ziemię, Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy. Zatem się nie ukryje, kto mówi niegodziwie, i nie ominie go karząca sprawiedliwość. - Zamysły bezbożnego zostaną zbadane i dojdzie do Pana wieść o jego słowach, dla potępienia jego złych czynów. - Czujne bowiem ucho nasłuchuje wszystkiego i pomruk szemrania nie pozostanie w ukryciu. - Strzeżcie się więc próżnego szemrania, powściągajcie język od złej mowy: bo i skryte słowo nie jest bez następstwa, a usta kłamliwe zabijają duszę. - Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie, nie gotujcie sobie zguby własnymi rękami!” (Mdr. 1,7-12) Podkreślając dalej: „Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci. - Bezbożni zaś ściągają ją na siebie słowem i czynem, usychają, uważając ją za przyjaciółkę, i zawierają z nią przymierze, zasługują bowiem na to, aby być jej działem.” (Mdr. 1,15-16) * Ta zatruta kłamstwem „Węża” (Rdz. 3,1) Ideologia życia społecznego, Totalitaryzm, następnie został zaszczepiony jako idea życia państwowego, nie tylko w Prawosławnej Moskwie, ale i w Protestantyzmie i Anglikanizmie a szczególnie w Protestanckich państwach Niemieckich i wszędzie tam gdzie rugowano z życia narodów Religię Katolicką. Egoizm, bowiem rodzi u wyznawcy Gnozy -Talmudu, bowiem ambicje bycia najlepszym, bycia kimś bardzo ważnym w świecie. Uważa się on wtedy za wybrańca losu, szczęśliwca, za jedynie sprawiedliwego, świętego, wyniesionego, nad ogół, co z kolei rodzi w następstwie tego Pychę Narodową. Która powoduje, że Talmudyści nią opanowani, uważają się za nadludzi, Kastę wybraną, za rasę Panów, jedyną Nację przeznaczoną do rządzenia, panowania, na władców świata. Ten fakt istnienia pierwotnego rasizmu w Izraelu potwierdza, Żyd Karl Stern naukowiec i psychiatra, pisząc o swoim nagłym uświadomieniu sobie, dwóch niezbitych faktów. Pierwszym był fakt podtrzymywania muru segregacji rasowej, budowanej zarówno przez nazistów niemieckich, jak i samych Żydów. „Niech nikt się nie łudzi – pisał – religia żydowska aż do dnia dzisiejszego, opiera się na założeniu, że Objawienie Boże jest sprawą narodową i że Mesjasz, który ma przyjść, jeszcze nie nadszedł (…). Objawienie nadal przechowuje się w drogocennym naczyniu Narodu. Wystarczy bowiem popatrzeć na naszą liturgię, aby przekonać się że tak jest w istocie. Religia Żydowska była zawsze segregacją rasową. Nie można przy tym zapominać, że była to segregacja rasowa najszlachetniejsza, najwyższej próby – przyjmująca niemal formę metafizyczną. Był to rasizm całkowicie przeciwstawny do tego który reprezentowali niemieccy naziści, ale przez to nie przestawał być rasizmem. Był to rasizm w najwyższym boskim stopniu uzasadniony – pod warunkiem, że jego podstawowe założenie było właściwe, to mianowicie, iż nadal należy oczekiwać Mesjasza tj. Namaszczonego.” (The Pillar of Fire) Należy tu dodać: że Rasizm - niemieckiego nazizmu jest dziedzictwem, po Żydach Niemieckich, wyrósł z rejudaizacji chrześcijaństwa, dokonanej przez tzw. Męża Bożego, ojca Protestantyzmu prof. dr Marcina Lutra. Protestanci pod wpływem Herezji Lutra, stali się współwyznawcami Żydów, prozelitami, można powiedzieć wprost, że Żydami ochrzczonymi tj. tymi na których nie ciąży Grzech Pierworodny. Ponieważ Niemcom została udzielona Łaska św. Łaska życia wiecznego, spożyli owoc z drzewa Rajskiego Życia, a potem go zmarnowali, utracili, bo odrzucili Łaskę św. grzesząc, bo stali się ateistami, wyznawcami religii Pangermanizmu, stało się z nimi tak jak pisze książę Apostołów św. Piotr: „Jeżeli bowiem uciekają od zgnilizny świata przez poznanie Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, a potem oddając się jej ponownie zostają pokonani, to koniec ich jest gorszy od początków. - Lepiej bowiem byłoby im nie znać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją odwrócić się od podanego im świętego przykazania. Spełniło się na nich to, o czym słusznie mówi przysłowie: Pies powrócił do tego, co sam zwymiotował, a świnia umyta - do kałuży błota.” (2 P. 2,20-22)
anonim2015.11.9 19:36
Szczyt hipokryzji IBM, który wspierał nazistów. Oczywiście Wybiórczej to nie przeszkadza, bo są dla nich gorsze rzeczy niż od mordowanie Żydów i Polaków.