22.08.21, 16:30Fot. screenshot - YouTube (Tv KUL - telewizja dla Ciebie!)

Imigranci zmierzający do Polski. KEP zabrała głos

Humanitarna i ewangeliczna reakcja na problemy związane z migrantami i uchodźcami nie może być nigdy ograniczana czy zawieszana przez jakąkolwiek jurysdykcję. Gościnność względem obcego jest jednym ze wyznaczników naszej wiary – napisał przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji i Pielgrzymek bp Krzysztof Zadarko w komunikacie w sprawie uchodźców docierających do Polski.

W komunikacie zwrócono uwagę na niepokojącą sytuację na wschodniej granicy, gdzie osoby z różnych państw starają się przedostać przez Białoruś do Polski. „Zdajemy sobie sprawę ze złożoności uwarunkowań geopolitycznych, wywołujących aktualne procesy migracyjne. Żywimy przekonanie, że odpowiedzialni za przestrzeganie prawa będą w pełni respektować międzynarodowe zobowiązania wobec osób poszukujących ochrony, w tym również prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej” – czytamy w dokumencie.

„Oczywiście rządy mają prawo do podjęcia działań przeciwko nielegalnej emigracji, przy poszanowaniu praw człowieka. Należy jednocześnie pamiętać o podstawowej różnicy jaka zachodzi pomiędzy uchodźcami – którzy uciekają z kraju z przyczyn politycznych, religijnych, etnicznych lub innych form prześladowania czy wojen – a osobami, które po prostu szukają nielegalnego wejścia do kraju i tymi którzy wyjeżdżają tylko po to, aby polepszyć swoją sytuację materialną” – podkreśli autorzy.

W dokumencie podkreślono również nauczanie Kościoła oraz rolę chrześcijan, których zadaniem jest rozpoznać i przyjąć Chrystusa w przybyszu. „Obojętność nie jest postawą autentycznie chrześcijańską. Rozpalajmy w sobie wyobraźnię miłosierdzia, która pozwoli włączyć się w pomoc tym, którzy jej potrzebują, podejmując w ten sposób misję Dobrego Samarytanina” – napisano.

Zaapelowano do polityków i pracowników mediów, by szukając rozwiązań skomplikowanych problemów migracyjnych, kierowali się nade wszystko postawami gościnności, szacunku wobec przybyszów i dobra wspólnego Polaków. „Zrozumiała troska o własnych obywateli nie może być wystarczającą przesłanką uzasadniająca zamykanie granic przed poszukującymi schronienia. (…) Podsycanie niechęci i wrogości względem znajdujących się w dramatycznym położeniu przybyszów jest działaniem niegodziwym. (…) Żaden przekaz medialny, relacjonujący nawet najtrudniejsze sprawy, nie może prowadzić do pogardy dla migranta. (…) Rodzące się natomiast wątpliwości i obawy powinny być rozwiane przez prawdziwą informację, dialog i autentyczne świadectwo” – czytamy w dokumencie.

„Dramaty ludzkie nie mogą stać się instrumentem do budzenia ksenofobicznych nastrojów, zwłaszcza budzonych w imię fałszywie rozumianego patriotyzmu, który poniża ludzi przybywających z innego regionu świata, innej kultury lub religii. Wywoływanie strachu przed drugim człowiekiem jest nieludzkie i niechrześcijańskie. Nasi przodkowie byli emigrantami i uchodźcami podczas zaborów, w czasie II Wojny Światowej i w latach komunizmu. Doświadczali pomocy ludzi innych kultur i religii. Odmawianie przybyszom ich fundamentalnych praw jest odwracaniem się od własnej historii i zaprzeczeniem naszego chrześcijańskiego dziedzictwa” – podkreślono w komunikacie.

Na koniec wyrażono wdzięczność lokalnym społecznościom, parafiom i organizacjom pomocowym, które udzieliły pomocy migrantom i uchodźcom. Zwrócono się również z apelem o pomoc materialną i modlitwę o zlikwidowanie przyczyn migracji, wojen i niesprawiedliwości społecznej, prześladowań i głodu.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst komunikatu:

Komunikat Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
ws. 
uchodźców docierających do Polski

1. Migranci stali się częścią naszej codziennej rzeczywistości również w Polsce. W tej sytuacji mądrość wiary umacnia w nas przekonanie, że wszyscy należymy do „jednej rodziny – zarówno migranci, jak społeczności lokalne, które ich przyjmują i wszyscy mamy takie samo prawo do korzystania z dóbr ziemi, których przeznaczenie jest powszechne. Solidarność i dzielenie się są oparte właśnie na tej podstawie. Z tego rodzi się miłość, która każe nam odczuwać potrzeby innych jak swoje własne, dzielić się z innymi swoimi dobrami i starać się także o to, aby coraz bardziej rozszerzała się w świecie komunia wartości duchowych (por. Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju – 1.01.2013). Warto przypomnieć tu głos papieża Franciszka na 104. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy: Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki (por. Mt 25,35.43).

Obrońca praw uchodźców i imigrantów, św. Jan Paweł II pisał w jednym z Orędzi na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy: Nakaz zawarty w słowach Jezusa: „byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie” (Mt 25,35) pozostaje całkowicie w mocy w każdych okolicznościach i jest wyzwaniem dla sumienia wszystkich, którzy chcą iść Jego śladami (1997). Humanitarna i ewangeliczna reakcja na problemy związane z migrantami i uchodźcami nie może być nigdy ograniczana czy zawieszana przez jakąkolwiek jurysdykcję, nawet najbardziej złożona sytuacja, nie unieważnia tego nakazu. Gościnność względem obcego – przypominał św. Jan Paweł II – jest jednym ze wyznaczników naszej wiary: Wyrazem katolickości jest nie tylko braterska wspólnota ochrzczonych, ale także gościnność okazana cudzoziemcowi, niezależnie od wyznawanej przez niego religii, odrzucenie wszelkich barier i dyskryminacji rasowej oraz uznanie osobowej godności każdego człowieka, czemu winna towarzyszyć aktywna obrona jego niezbywalnych praw („Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy”, 1999).

2. Oczywiście rządy mają prawo do podjęcia działań przeciwko nielegalnej emigracji, przy poszanowaniu praw człowieka. Należy jednocześnie pamiętać o podstawowej różnicy jaka zachodzi pomiędzy uchodźcami – którzy uciekają z kraju z przyczyn politycznych, religijnych, etnicznych lub innych form prześladowania czy wojen – a osobami, które po prostu szukają nielegalnego wejścia do kraju i tymi którzy wyjeżdżają tylko po to, aby polepszyć swoją sytuację materialną (por. Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych. Wytyczne Duszpasterskie. Papieska Rada do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących – Papieska Rada Cor unum, 57).

3. W ostatnim czasie mamy do czynienia z niepokojącymi zjawiskiem na naszej wschodniej granicy, gdzie osoby z różnych państw starają się przedostać przez Białoruś do Polski. Są to – nierzadko politycznie stymulowane – następstwa wojen w Afganistanie, Iraku, Syrii i nie tylko, których konsekwencją jest exodus wielu osób obawiających się o własne bezpieczeństwo. Zdajemy sobie sprawę ze złożoności uwarunkowań geopolitycznych, wywołujących aktualne procesy migracyjne.

Żywimy przekonanie, że odpowiedzialni za przestrzeganie prawa będą w pełni respektować międzynarodowe zobowiązania wobec osób poszukujących ochrony, w tym również prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Funkcjonariuszom Straży Granicznej – stojącym wobec trudnego wyzwania ochrony granic państwa – należy zapewnić możliwość kierowania osób przekraczających granicę do ośrodków dla cudzoziemców. Wsparcia ze strony państwa domaga się też aktywność organizacji wspierających uchodźców, która w ostatnich latach została ograniczona.

W świadomości katolików musi wybrzmieć nauka, aktualna od początku Kościoła, że zadaniem chrześcijanina jest rozpoznać i przyjąć Chrystusa w przybyszu. Obojętność nie jest postawą autentycznie chrześcijańską. Rozpalajmy w sobie wyobraźnię miłosierdzia, która pozwoli włączyć się w pomoc tym, którzy jej potrzebują, podejmując w ten sposób misję Dobrego Samarytanina. Ludzi dobrej woli – niezależnie od wyznania – prosimy o solidarność z przybywającymi do nas uciekinierami wojennymi, osobami prześladowanymi czy cierpiącymi niedostatek. Apelujemy do wszystkich, powtarzając za papieżem Franciszkiem: Chodzi nie tylko o migrantów: chodzi o nasze człowieczeństwo („Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, 2019).

4. W sytuacji napięć szczególna odpowiedzialność spoczywa na politykach i mediach. Przedstawicieli wszystkich sił politycznych prosimy, aby wspólnie szukając rozwiązań skomplikowanych problemów migracyjnych, kierowali się nade wszystko postawami gościnności, szacunku wobec przybyszów i dobra wspólnego Polaków. Zrozumiała troska o własnych obywateli nie może być wystarczającą przesłanką uzasadniająca zamykanie granic przed poszukującymi schronienia.

Media powinny budować kulturę spotkania, a nie rozsiewać uprzedzenia i tworzyć atmosferę zagrożenia, dlatego prosimy dziennikarzy i reporterów o rzetelne relacjonowanie sytuacji uchodźców i imigrantów. Podsycanie niechęci i wrogości względem znajdujących się w dramatycznym położeniu przybyszów jest działaniem niegodziwym. Antyuchodźcze czy antyimigracyjne narracje mają wpływ na życie konkretnych osób. Są one także rujnujące dla prób odpowiedzialnego, wspólnotowego namysłu nad możliwościami odpowiedzi na złożone problemy migracyjne. Żaden przekaz medialny, relacjonujący nawet najtrudniejsze sprawy, nie może prowadzić do pogardy dla migranta. Oni są naszymi braćmi i siostrami w człowieczeństwie i zasługują na pomoc w znalezieniu miejsca, w którym mogliby godnie żyć oraz wnieść wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Rodzące się natomiast wątpliwości i obawy powinny być rozwiane przez prawdziwą informację, dialog i autentyczne świadectwo. Dramaty ludzkie nie mogą stać się instrumentem do budzenia ksenofobicznych nastrojów, zwłaszcza budzonych w imię fałszywie rozumianego patriotyzmu, który poniża ludzi przybywających z innego regionu świata, innej kultury lub religii. Wywoływanie strachu przed drugim człowiekiem jest nieludzkie i niechrześcijańskie.

Nasi przodkowie byli emigrantami i uchodźcami podczas zaborów, w czasie II Wojny Światowej i w latach komunizmu. Doświadczali pomocy ludzi innych kultur i religii. Odmawianie przybyszom ich fundamentalnych praw jest odwracaniem się od własnej historii i zaprzeczeniem naszego chrześcijańskiego dziedzictwa.

Wszyscy jesteśmy przynagleni do tego, aby w swoich środowiskach promować pozytywny przekaz solidarności w stosunku do migrantów, osób ubiegających się o azyl oraz uchodźców („Odpowiedź uchodźcom i migrantom. Dwadzieścia punktów działalności duszpasterskiej”, 2017). Poszukującym schronienia w naszym kraju miejmy odwagę swoja postawą wyrazić nasze zapewnienie o solidarności i gotowości do udzielenia pomocy.

5. Chcemy wyrazić wdzięczność lokalnym społecznościom, parafiom i organizacjom pomocowym, które już pospieszyły z okazaniem życzliwości i wsparcia zmuszonym do opuszczenia swoich domostw.

Prosimy ludzi dobrej woli o włączenie się w akcję „Afganistan” Caritas Polska i wsparcie w zbieraniu środków, by jak najskuteczniej okazać pomoc ludziom zmuszonym do ucieczki i szukania schronienia.

Wszystkich wiernych prosimy o modlitwę za uchodźców i migrantów. Módlmy się nieustannie o zlikwidowanie przyczyn migracji, wojen i niesprawiedliwości społecznej, prześladowań i głodu. Módlmy się też za nas samych, abyśmy rozbudzali w sobie i w naszych środowiskach postawę roztropnej, odpowiedzialnej gościnności i braterstwa.

Warszawa, 22.08.2021 r.

Rada Konferencji Episkopatu Polski
ds.
Migracji, Turystyki i Pielgrzymek

bp Krzysztof Zadarko
Przewodniczący

Komentarze

robaczek2021.08.24 9:26
JAK TAM ZAKLAMANE STARE KOMUCHY PISOWSKIE CO SOBIE TYKO BOGA NA USTA WRZUCILY??? ;] .............................................................................. no coś sie nie klei ten wasz chrzescijanizm ;] ...................................................... heheheh ............. i co tera ???? ;] ...................................................................... PROPONUJE STOWRZYC WLSANY KOSCIOL ;] ..... jak angole ;] ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, POSLKI KOSCIOL Z OJCEM DYREKTOREM NA CZELE ;]
Anonim2021.08.24 6:22
Sadzac po wpisach pod tym artykulem, to nadwislanscynie nadawali sie do komunizmu, nie nadaja se do demokraji, nawet chrzescijanami nie umieja byc. ta dzicz jest niereformowalna. Ale wodzie kochaja. Bo ich, bo polska.
Anonim2021.08.24 8:11
Właściwie nigdy do Polski chrześcijaństwo nie dotarło. Do XVII wieku dzielnie walczyliśmy z katolickim okupantem, a księża bali się chodzić po polskich ulicach. Potem Papież dogadał się z naszymi sąsiadami i przeprowadził nam rozbiory. Kiedy Polacy odzyskali niepodległość Kościół próbował nas podbić nowymi metodami - w dużej mierze się to udało dzięki komunistom z którymi polscy biskupi świetnie się dogadali. Jednak Kościół nigdy nie przyniósł do Polski religii a jedynie wpływy i podziały ułatwiające mu realizacje tych wpływów. I tak zamiast chrześcijaństwa mamy dziś w Polsce raczej plemienny totemizm. Obnoszenie totemu w postaci krzyża i wewnętrzną walkę opartą na przekonaniu o podziale Polaków na swoich i tych drugich.
Realista POLAK PRAWDZIWY2021.08.23 21:58
Nie o KEP. ale niech sobie POCZYTAJĄ ZE ZROZUMIENIEM. Zastanawiam się CZY Pan MARCIN BODNAR skończył GIMNAZJUM. Jak wiemy w GIMNAZJUM było takie wymaganie zwane "ZE ZROZUMIENIEM", "CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM", "PISANIE ZE ZROZUMIENIEM", "MÓWIENIE ZE ZROZUMIENIEM", "SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM", "PATRZENIE ZE ZROZUMIENIEM" itd.Jesteśmy w UNII, i musimy wypełniać polecenia UNII czy nam się chce czy nie chce. Jak nie będziemy wypełniać rozkazów UNII to nam ZABIORĄ DOTACJE,
Tylko PO2021.08.23 22:00
to nam ZABIORĄ DOTACJE, i co na to SAMORZĄDY z PO i ROLNICY z PSL-u?. CZY MARCIN BODNAR CHCE POZBAWIĆ POLAKÓW DOTACJI???. Nie możemy stosować ZŁODZIEJSKICH METOD. Skoro ŁUKASZENKA SPROWADZIŁ SOBIE najlepszych SPECJALISTÓW, INŻYNIERÓW, LEKARZY i INFORMATYKÓW, zaopiekował się nimi, ZAFUNDOWAŁ NAJLEPSZE HOTELE, mają OPIEKĘ 24 godziny na dobę, po prostu ZAINWESTOWAŁ w SPECJALISTÓW, to jakim PRAWEM My POLACY mamy PORYWAĆ , ZAWŁASZCZAĆ tych SPECJALISTÓW i zabierać ich ŁUKASZENCE i BIAŁORUSI. Gdybyśmy UKRADLI tych SPECJALISTÓW ŁUKASZENCE to co POWIEDZIAŁA by UNIA EUROPEJSKA, co POWIEDZIAŁ PRZEWODNICZĄCY UNII, przecież sam DONALD TUSK powiedział, ze nie możemy ZABRAĆ ŁUKASZENCE tych SOCJALISTÓW, niech zostaną tam gdzie UZYSKALI AZYL, na BIAŁORUSI nie ma WOJNY, jest BEZPIECZNIE, BOGATO i wspaniale, (ile można dostawać AZYLI???, co kraj to AZYL??) i ,że mamy OCHRANIAĆ GRANICE, GRANICE NIE TYLKO POLSKĄ, ale i GRANICE UNII EUROPEJSKIEJ i "SZENGEN". Brawo WOJSKO POLSKIE.
Rafał2021.08.23 21:12
Przecież to masoneria kościelna ten cały " kep" , kiedyś mówiło się " ale z ciebie kiep ".
Jakub2021.08.23 21:49
A wiesz co oznacza słowo kiep?
Myślnik2021.08.23 20:50
Brednie i majaczenia KEP pod hasłem chrześcijańskim. We Francji migranci w dowód wdzięczności mordują swoich miłośników parafialnych.
TERESA2021.08.23 19:50
TEN BISKUP MÓWI JAK CZŁONEK PARTII OPOZYCYJNEJ, DOŁĄCZYŁ DO TYCH , CO CHCĄ OBALIĆ RZĄD.
robaczek2021.08.24 9:25
BO KTO NIE Z PARTIA TEN WROG NARODU!!!! ; ] ............................................. oj stare komuszki pisowskie ;] .......................... wieś zawsze byla komusza ;] .............................. i tak jest do teraz ;] ..................................................... ten okropny inteligent z miasta i jego pomysly!! ;] ;];];]; .......................... prawda stare zaplute komuchy z pis????
lm2021.08.23 19:44
może tak biskupów dla treningu wysłać na misje na Madagaskar ?
klaus2021.08.23 18:29
to już zapewnić wikt i opierunek zabrać na biskupstwo i utrzymać na własny koszt bez uciekania się do pomocy już skubanych owieczek.
kiep2021.08.23 17:59
KEP może się puknąć w łeb - za to co zrobił z Kościołem Chrystusowym, a nie wtrąca się do tego o czym nie ma pojęcia; nagle mądrzy wszędzie tylko nie tam gdzie ich Pan postawił. Problem w tym, że to nie Pan ich postawił to pan Lucypher bo to komuchy w sutannach i czerwonych czapach - i tu jest ból
rezydent2021.08.23 17:50
Hej, hej, kościoły a także pałace biskupie nie są własnością biskupów i księży!!! Oni są tam chwilowymi rezydentami, nie właścicielami. Właścicielem jest CAŁY Kościół, a więc przede wszystkim WIERNI ŚWIECCY, bo oni łożą pieniądze na te obiekty. To ich się trzeba pytać czy pozwalają na użyczanie komuś świątyń i budynków kościelnych, a nie czasowych rezydentów!!
rebeliant2021.08.23 17:10
Ja to chyba zacznę wspierać taoistów i buddystów - oni są tolerancyjni i przyjmują rozmaite kultury pod swój dach. I oni to robią swoimi rękoma, a nie jak kościółek - czyimiś. Mniej kościoła więcej Buddy i filozofii wschodnich sztuk walk.
robaczek2021.08.23 16:35
PRZYKAZANIE MILOSCI ;] ......................................................... ma zastosowanie jedynie względem oso tej samej narodowasci i pogladów politycznych ;] ................................................................. no tak to rozumieją pisiureczki ;] ........... małe miękkie ..... charaktery ;]
Franek2021.08.23 17:06
Lewaku ty komuszku mowisz o przykazaniach jak to jest dla was komuchy wygodne.Zglos sie ,ze kochasz muslimow i chcesz dwoch przyjac do swojego domu .Powodzenia komuchu w twojej misji
robaczek2021.08.24 9:23
ZE JA SIE POWOLUJE KIEDY MI PASUJE??? ;] ..................... hehehehe ;] ... oj odwracanie kota ogonem macie opanowane do perfekcji ;] ...................... pewnie jarek uczyl z tym kotem ;]
o, Ja p...le!2021.08.23 17:43
koniec świata! lewackie robactwo powołuje się na Ewangelię!!!
robaczek2021.08.24 9:22
oj miśki ;] Ja tylko pokazuje waszą durnotę i zakłamanie ;]
KUBA2021.08.23 15:32
popieram w pelni slowa bp.Zadarko o goscinnosci i braterstwie .Otworzcie swoje bogate plebanie i wasze palace biskupie.Dajcie przyklad jako ksieza ,a pozniej pouczjcie innych.Czekamy bp Zadarko na wasz ruch
rezydent2021.08.23 17:49
Hej, hej, kościoły a także pałace biskupie nie są własnością biskupów i księży!!! Oni są tam chwilowymi rezydentami, nie właścicielami. Właścicielem jest CAŁY Kościół, a więc przede wszystkim WIERNI ŚWIECCY, bo oni łożą pieniądze na te obiekty. To ich się trzeba pytać czy pozwalają na użyczanie komuś świątyń i budynków kościelnych, a nie czasowych rezydentów!!
Anonim2021.08.24 8:16
Chwilowymi rezydentami tak? A konkretnie mieszkającymi w tych luksusach dożywotnio i ani dnia dłużej - czekaj to dokładnie tak samo jak królowie miliarderzy mieszkający w swoich rezydencjach - też tylko dożywotnio i ani dnia dłużej. Czyli jednak niczym się od właścicieli nie różnią. Jeśli jako wierny czujesz się właścicielem tego całego bogactwa należącego do obcego państwa Watykan to proszę bardzo - wprowadź się do pałacu na jakiś czas, pożycz limuzynę od swojego biskupa (chwilowego dożywotniego rezydenta) i powiedz mu że to Ty a nie on jesteś właścicielem heheh
Kto to powiedział ?2021.08.23 15:04
Oddajcie Cesarzowi co cesarskie ,a Bogu co boskie ...
ir_onia2021.08.23 14:57
Niech każdy biskup tak chętnie szermujący słowami o miłosierdziu dla nachodźców, zabierze kilku na swój dwór.Niech ich wyżywi, utrzyma w całości, dzieci wyśle do szkoły.Wtedy będzie bardziej wiarygodny
Anonim2021.08.23 15:52
Niech każdy kto jest za tym, aby dzieci z chorobami genetycznymi się rodziły takie zaadoptuje. Wtedy będzie bardziej wiarygodny.
KATON STARSZY2021.08.23 14:56
KEP-ruszył ogónem,jak krowa rozumem,tak głosi wiejske przysłowie.Mają tysiące ważniejszych problemów,a nie wtykać nos w nie swoje sprawy.
klon2021.08.23 13:43
Chciałbym zobaczyć oświadczenie Episkopatu nt. stref "no go" w krajach zachodnich, o gwałtach i zamieszkach powodowanych przez tzw. "uchodźców", o "podboju ziem niewiernych" przez braci muzułmanów, o traktowaniu chrześcijan przez miłujących pokój braci muzułmanów.
Anonim2021.08.23 13:35
coś cie krzsiek nikt tu nie lubi , pieprzysz ,jak nawiedzony ,może zapisz sie do czerwonych bedziesz z grela jonskim szczerbą jachirą rozwoził konserwy miesne wieprzowe dla arabów,a ochojska ci list gratulacyjny dla rodziców wyszle, ty baranku boży
Y2021.08.23 13:26
Coraz trudniej kochać i szanować tych krętaczy
fiona2021.08.23 13:11
To Księże Biskupie proszę przyjąć ich wszystkich pod swój dach i żywić ich, lecz nie za nasze pieniądze.
robaczek2021.08.23 15:20
a skąd FIONIU ksiądz ma pieniądze ??? ;] ..............eh zakłamane dziadki
ole2021.08.23 12:52
Jak zwykle grubasy pitolą długo, nudno i bez sensu.
YORK2021.08.23 12:19
Biskupie... namalowales duza ryse na swoim i KEP , zejdz chlopie na ziemie i nie mieszaj sie w sprawy ochrony naszego kraju przed bezboznymi i zagrywkom wschodnich barbarzyncow. Ta wypowiedzia stanales po stronie naszych lewackoliberalnych, polskojezycznych pozytecznych idiotow. UZYWAJCIE ROZUMU.
Obiektywny2021.08.23 12:43
Kościół Katolicki powinien pilnować religii i wiary a nie zabierać głosu w sprawach politycznej wagi. To wielki błąd kościoła , że zajmuje stanowisko wbrew władzy i rządu . Nie rozumiejąc polityki i spraw świeckich powinien zachować w tej kwestii pełne milczenie. Niech potem nie płaczą kościelni i księża że im muzułmanin nóż do gardła przystawił. Jak litościwi niech przyjmą na swoje plebanie i się nimi opiekują.
kolejny ZONK antychrystów2021.08.23 12:15
ta zdeprawowana purpurowa hierarchia nie skorzystała z okazji żeby MILCZEĆ!
obs.2021.08.23 12:09
KEP., żeby to przełożyć na język zrozumiały mówi tak: przyjmujmy muzułmanów, terrorystów z miłością chrześcijańską, a w zamian oni maczetami, będą nam ścinać głowy za miłość i miłosierdzie, dokonają kilku zamachów, zamordują kilku księży zagnieżdża się zakładając enklawy arabskie, będzie lęk, strach, anarchia i bezprawie, niewykluczone że doprowadzą do wojny domowej itd.itp.,...jeśli dobrze zrozumiałem?!.
neron2021.08.23 13:04
Bardzo dobrze zrozumiałeś. A jak już grunt zacznie się purpuratom palić pod nogami to dadzą dyla za granicę tam gdzie jeszcze nachodźcza zaraza nie dotarła
Anonim2021.08.23 11:01
milczenie jest złotem?
dfgh2021.08.23 10:33
Lanie wody żeby wszystkim dogodzić. Również białemu faszyście
Polska dla Polaków!2021.08.23 10:21
Już takimi "potrzebującymi" przybłędami uraczył nas Polaków Kazimierz Wielki(yebak), któremu zydzi podrzucili "piękną Eaterkę", a on w zamian za to, że dał upust swojej chuci, pozostawił po sobie Polskę żydowską, mimo, że po ojcu zastał Polskę POLSKĄ!!
Anonim2021.08.23 10:40
Wcześniej egipski faraon otumaniony przez żydowskiego czarownika Józefa wpuścił do swojego kraju jego ziomków i dał im najlepsze ziemie, za co później okrutne żydowskie bóstwo za pośrednictwem czarownika Mojżesza nękało Egipcjan wymyślnymi i okrutnymi plagami. A wieki później różne narody wpuszczały do siebie różnych Pawłów, Piotrów i innych "apostołów", albo ich duchowych potomków... Tak, trzeba sporej ostrożności z wpuszczaniem do kraju szerzycieli semickich ideologii. adeptusrpg.wordpress.com
szatańska purpura w KK2021.08.23 10:14
Prymas Wyszyński: NIE ZBAWIAJMY ŚWIATA kosztem Ojczyzny "Nie oglądajmy się na wszystkie strony. Nie chciejmy żywić całego świata, nie chciejmy ratować wszystkich. Chciejmy patrzeć w Ziemię Ojczystą - na której wspierając się, patrzymy ku niebu. Chciejmy pomagać naszym rodzimym  braciom żywić nasze polskie dzieci, służyć im i tutaj przede wszystkim wypełniać swoje zadanie – aby nie ulec pokusie „zbawiania świata” kosztem własnej Ojczyzny./.../ Niestety, u nas dzieje się  inaczej – „zbawia” się cały świat, kosztem Polski. To jest zakłócenie ładu społecznego, które musi być co tchu naprawione, jeżeli nasza Ojczyzna ma przetrwać w pokoju, w zgodnym współżyciu i współpracy, jeżeli ma osiągać upragniony ład gospodarczy. Nieszczęściem jest zajmowanie się całym światem kosztem własnej Ojczyzny." - /kard.Stefan Wyszyński 1976r/
Mirek2021.08.23 10:11
Jeżeli by tak iść tropem rozumowania KEP to do Polski powinniśmy sprowadzić pół Afryki i pół Azji a sami powinniśmy na nich pracować i dbać o ich wszelkie wygody . Ciekawe że KEP nie zabiera głosu o sprawach wewnętrznych ale za to gorliwie przyjmowałaby wszelkie szumowiny które to szumowiny szukają lekkiego życia na koszt innych .
Adeptus2021.08.23 10:08
Stop szerzeniu w Polsce ohydnych, sekciarskich bliskowschodnich kultów! Stop islamowi, stop judaizmowi, stop chrześcijaństwu! Ponad tysiąc lat temu Polacy wpuścili do siebie imigrantów szerzących bliskowschodnie abrahamiczne idee i ile złego z tego wynikło? Nie powtarzajmy tego błędu! adeptusrpg.wordpress.com
szatan nazywa nachodźców imigrantami2021.08.23 10:05
Moralizator, kaznodzieja siedzący w cieplutkim wypasionym apartamencie!!. A idź PURPURACIE w ulicę, do chorych, zaropiałych i upadłych, idź rozdawać chleb głodnym, dawać słowo Boże zrozpaczonym i skrzywdzonym. Idź pracować aby z zarobionych pieniędzy wesprzeć potrzebujących. Moralizatorze medialny. Hałas wokół siebie robisz a zamiast słów i gadaniny czyny świadczą o tobie. Czyny i świadectwo ludzi, którym dałeś pociechę i ratunek. Cały świat gada, i gada, wszędzie dobiega gadanina, a dobro siedzi gdzieś w kąciku małych i niepozornych, którzy w okół siebie tworzą przestrzenie nieba.
ks. Hipokryt Knebel2021.08.23 9:52
Na podstawie ostatnich badań najnowsza interpretacja katolickich uczynków miłosiernych brzmi tak: "Głodnych nakarmić. Spragnionych napoić. Nagich przyodziać. Podróżnych w dom przyjąć. Chyba, że to Żydy, Araby albo inne ciapate - to wtedy nie." 😁😁😁
mp2021.08.23 10:10
Jeśli "ciapaty" to może jednak warto sprawdzić, czy to czasem nie Jezus?
ks. Hipokryt Knebel2021.08.23 10:27
Jezus był Polakiem, wszak mówi PiSmo: "I przemówił Jezus z Łodzi..."
Anonim2021.08.23 10:52
Wtedy zwłaszcza nie przyjmować. W końcu Biblia zapowiada, że kiedy Jezus powróci, to żeby mordować na różne wymyślne sposoby niewiernych (w tym "nie dość dobrych" chrześcijan"), a potem wtrącić ich w otchłań wiecznego cierpienia. Przy nim zagrożenie islamskim terroryzmem to pikuś. https://adeptusrpg.wordpress.com/
robaczek2021.08.23 9:40
HAHAHAHAHHA ................... "chrzescijanie " ............................ HAhhahahahhahahhahahahhaaaa hhhahahahhahah aahhhhahah a............................. no to pokazaliście kim na prawde jesteście ;] ................................................................... BANDA ZAKLAMANYCH TCHORZY Z BOGIEM NA USTACH ;] ..........................ZERA MORALANE.
Kiki2021.08.23 10:07
chrzescijanin ma bronić swojej ojczyzny i swoje rodziny trzeba być idiota by nie widzieć ze ci turyści to wojsko po cywilnemu taki kon trojanski Chcesz ich utrzymywac weź do siebie na swój koszt
robaczek2021.08.23 13:02
NIE MIŚKU ;] .................. BÓG jest przed ojczyzną ;] ................................... PRZYZWOITOŚĆ I PRZYKAZANIE MILOSCI ;] ... słyszałeś ;] .................................. ZNOWU SONIE WYBIERACIE Z WIARY TYLKO CO WAM PASUJE!!!???? .............................. no typowi chrzescijanie ;] ............................... juz ja lepije znam ta waszą wiatre ;] ............................................ NIEUKI TĘPE I ZAKLAMANE ZGLIZLIZNY MORLANE ; ]......brawo wy!!!! ;]
west2021.08.23 9:06
Co innego pomoc humanitarna, a co innego przyjęcie tzw. imigrantów i kłopotów z nimi związanych. 14 Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? 15 Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? 16 Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg:6 Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 17 Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę 18 i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami. 2Kor 6,14-18
czekista2021.08.23 8:36
Kiedys bylismy bardzo goscinni, a teraz za te goscinnosc, zadaja od nas 300 miliardow dolarow. Dosc tej goscinnosci!!!
Anonim2021.08.23 7:36
Ci roszczeniowi PSEUDO EMIGRANCI są bardziej dotowani niż polski rolnik? Władza RP i nowa żydoelita bardziej interesuje się losem "emigranta" niż losem rolnika, który nie ma gdzie sprzedać swój towar? ASF-em, itd.
Anonim2021.08.23 7:25
Białorusini śmieją się z Polaków. Powód? Błaszczak chwali się, że osobiście nadzoruje “ciągnięcie druta” na granicy. .............................. https://twojenowinki.pl/lol/124822/bialorusini-smieja-sie-z-polakow-powod-blaszczak-chwali-sie-ze-osobiscie-nadzoruje-ciagniecie-druta-na-granicy.html
DoSaszy-velAninim2021.08.23 7:29
wy tez Saszka sie smiejecie a za kopiejki ostro rabotajesz po nocach i wpisujesz te gnioty
Anonim2021.08.23 7:38
twoje szekle wyżej stoją?
...2021.08.23 7:25
... dobry pomysł, niech episkopat ich przyjmie w pustych polskich seminariach...a nuż któryś dostanie...
Anonim2021.08.23 7:27
Chętnie by ich przyjęli! Warunek jeden, ten sam co od wieków - Polacy musieliby ich utrzymywać plus dola dla ich tłustości za zaaranżowanie hecy.
Anonim2021.08.23 7:22
Krzychu zapodaje zgodnie z linią Brukseli. Naciska na pisowców, bo zachłanne państwo trochę z koryta sutannowych che podebrać:) Oj biskupy wyście są udane. Na Polakach żerować jak pasożyty to owszem wtedy gębusie zadowolone, a jak państwo zaczyna traktować ich jak nas ojojojojoj wtenczas się szamani oburzają. Zabawne są te ich tłustości.
wygnaniec2021.08.23 7:12
Rownie dobrze mozna by apelowac zeby jednostronnie zniesc paszporty, punkty graniczne, kontrole, wizy, straz graniczna jako przezytek a pieniadze zaoszczedzone wydac na wszystkich chetnych przychodzcow a jak nie starczy to jednostronnie wziac pozyczke z krajow ktore kontroluja i drukuja powazane swiatowe walute (bo naszej okazuje sie drukowac nie mozemy-unia zabrania) i nie mierzyc sil na zamiary tylko zastaw sie z pomoca a poslaj sie. No chyba ze Kinga z tvn i jahira wezmie do siebie troche luda ubogacajacego kulturowo. Pomoc jak najbardziej w formie jedzenia, namiotow kocow przerzucac na granicy bialoruskiej. Jak tak dalej pojdzie to sam sie przebiore za muslima i wroce przez wschodnia granice a noz mi zapewnia wszystko.I kilka milionow Polakow ciezko dymajacych za granica tez.
Anonim2021.08.23 5:39
Święty Andrzeju Bobola, udziel nam swego męstwa w obronie wiary!
Krzysztof2021.08.23 4:45
Coś pan, p Przewodniczący wybiorczo cytujesz Pismo Sw. A to naprawdę dobre wytyczne i drogowskazy na mądre życie. Polecam przeczytać w całości. Boże błogosław mądrych PASTERZY.
ect2021.08.23 1:23
Ponoć przykład idzie z góry. A gdy prorok głosi a nie czyni tak jak głosi to jest z całą pewnością fałszywym prorokiem.
Kolejny samobój Episkopatu Polski2021.08.23 0:53
Episkopat chce się podlizać Bergoglio. Liczą, że on da im za to awanse i ordery a Naród Polski będzie miał z islamem takie same kłopoty jak Bałkany po inwazji Turków w XV wieku i skończyło się to Srebrenicą 500 lat później. Miłosierdzie nie polega na traktowaniu terytorium swojego państwa jak darmowej nocegowni i sklepu, który rozdaje towary za darmo. Nasi Przodkowie przelewali krew za istnienie niepodległej Polski a Episkopat "w imię miłosierdzia" chce wpuścić sektę Mahometa do Polski. Liczycie że oni się nawrócą? Nie ma szans!!! Będą praktykowali wielożeństwo jak we Francji i skolonizują nas jeżeli ich będziemy masowo wpuszczać. Chrześcijaństwo nie polega na byciu frajerem i na dobrowolnym dążeniu do samozagłady, którą proponuje Episkopat. To nie są biedni ludzie jeżeli przylecieli samolotami na Białoruś. Musieli kupić sobie bilety i mieć kasę żeby przekupić Białorusinów. Dlaczego Episkopat Polski nie bronił prawa do życia chorych nienarodzonych dzieci i uciekał przed nieletnimi lesbijkami z piorunami??? Jak trzeba to was nie było (jak zawsze)!!! Cytowanie Jezusa - "Byłem przybyszem - a przyjęliście mnie" - Jezus to Syn Boży a nie wyznawca sekty praktykującej wielożeństwo, małżeństwa 8-latek z dorosłymi facetami, czy zabójstwa honorowe kobiet które chcą odejść od swoich mężów!!! Używanie cytatów z Jezusem to manipulacja!!!
Anonim2021.08.23 1:19
Bzdury piszesz. Zapomniałeś dodać że chrześcijanie palili czarownice na stosach. Mówisz że nasi przodkowie przelewali krew, zapominasz, że Polska kiedyś była multikulturowa i krew za Polskę przelewali nie tylko chrześcijanie, ale też muzułmanie. Polską tradycją jest, że w naszych granicach jest wiele religii. Czym się rożni "sekta" Mahometa od "sekty" Jezusa? Niczym! Pedofilia w kościele, przyzwolenie na bicie żony, dalej wymieniać grzechy religii miłości, której tak bronisz. Mam wrażenie, że większość osób pisząca tak jak ty, posiada kołek w tyłku, a boi się wazeliny.
DoSaszy-velAnonim2021.08.23 7:26
ww.niezlomni.com/jak-homoseksualisci-i-liberalowie-zniszczyli-kosciol-katolicki-w-usa-zegnajcie-dobrzy-ludzie-michaela-s-rose-nasza-recenzja/ a moze Sasza sami wsadzaliscie tych zbokow do Kosciola?w naszym kraju rowniez? przeciez nie tylko metodami jak na Popieluszke sie niszczylo Kosciol.
STi NT2021.08.23 7:18
MadrosciSyracza 11:34 Przyjmij obcego do domu, a wtrąci cię w zamieszanie i oddali cię od twoich najbliższych. 11: 29 Nie wprowadzaj do domu swego każdego człowieka, różnorodne są bowiem podstępy oszusta. Apropos kontekstu sytatu z Jezusa "Byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego" Jezus pokojowo przychodzil ,nie glosil po innowierczych krajach jihadu, nie promowal burek, zamordyzmu wobec kobiet i nie chodzil do buddistow, shintoistow, ogolnie pogan -wyznawcow demonow i balwochwalcow bo przyszedl do dzieci Boga Ojca na ziemi przeznaczonej dla 12 plemion Izraela pomimo ze natknal sie rowniez na tej ziemi swietej na Samarytanke. Taki byl kontekst przypowiesci Jezusa, a przed wrogami mamy sie bronic , bo Jezus tez siebie i Boga Ojca -Jego Swietych Praw bronil . I to jak? Swoje zycie za to oddal. Niczego sie nie wyparl. ps. jedzenie, namoty, koce , wode, itp jak najbardziej podrzucic na bialoruska strone granicy.
Stary Testament2021.08.23 7:20
Madrosci Syracha 11:29 Roztropna ostrożność 29 Nie wprowadzaj do domu swego każdego człowieka, różnorodne są bowiem podstępy oszusta. Prosciej Kargulowym tonem -bylem niewierny i swiata ciekaw, nie mam dokumentow, paszportu i wizy a nie otworzyliscie mi i mojej licznej poganskiej rodzinie granic gdzie bysmy was kulturowo ubogacili a w zamian poprosiliscie o paszport, wize i zablokowaliscie granice Otworzcie po polnocy wrota twierdzy -no nie , na noc zamykano miasta sredniowieczne i nawet swojaki juz nie mogly wchodzic ze wzgledu na podstep i taktyki zdobycia zamkow , twierdz, i miast. ITD. ps. jedzenie jak najbardziej podrzucic im pare metrow na bialoruska strone , lekarstwa nawet namioty , koce i wode itp.
Mądrości Sracza2021.08.23 11:27
Nie pieprzyć głupot w internecie, wrzucając cytaty ze zbioru baśni i legend Bliskiego semickiego Wschodu.
nie ślepy2021.08.23 0:24
No super się udaje samarytanina czyimiś rękami! Nic nie wiem, żeby się samarytanin miał poświęcać dla leni nic nie chcących robić a żyć na jego koszt! No niestety biskupi stracili kontakt z rzeczywistością!
Kiki2021.08.22 23:54
co za pierdół wypisuje KEPCoznie znają historii Polski NMP broniła naszego kraju Wg Pisma św najpierw pomaga się w domu później sąsiadom Katolik nie może być ani glupi ani fałszywie milosierni
admin2021.08.22 23:17
Proszę dać przykład i przyjąć do pałaców tych ludzi i nie pleść dać przyklad, wtedy zobaczymy!
anna2021.08.22 23:12
jeżeli chcą mieszkać w Polsce to dlaczego nie przyjdą na przejście graniczne i nie poproszą o azyl a nie przechodzą przez granicę w miejscu niedozwolonym .Wielu ludziom Polska udzieliła azylu , Dlaczego twierdzą że pochodzą z Afganistanu ,
alusia2021.08.23 9:55
Bo to nie są ludzie o uczciwych zamiarach.Są oficjalne przejścia graniczne.
katolik2021.08.22 22:37
Obłuda i hipokryzja, emigranci to wrogowie kultury chrześcijańskiej i wrogowie JHS i kultury chrześcijańskiej i jej tradycji, KEP stracił głowę, faworyzuje terroryzm, i niszczenie wiary Narodu Polskiego dopuszczając się wpuszczenia i przyjęcia terrorystów i nie ma to nic wspólnego z umiłowaniem bliźniego jak siebie samego, ponieważ Bóg jest Bogiem zazdrosnym nie nie pozwala niszczyć wiary w Niego i Jego zbezczeszczania przez najeźdźców wierzących w boków innych kultur!. Czyżby KEP chciał zniszczyć wiarę Narodu Polskiego?!.
Katolik2021.08.22 21:36
Biskupie Zdarko proszę przyjmować tych 'uchodzców' do swojego pałacu biskupiego, a nie namawiać byśmy ich przyjmowali i utrzymywali z naszych ciężko zarobionych pieniędzy.
marek2021.08.22 21:27
Czy ten biskup jest rzecznikiem prasowym czy tez wypowiada sie w swoim imieniu?
edi2021.08.22 23:02
my Polaccy -chrześcijanie mamy bezwarunkowo przyjmować muzułmanów i zawsze im pomagać. tak uważaja niektórzy. owszem pomagaliśmy wiele razy.Niedawno w turcji przy gaszeniu pożarów była pomoc w latach 60-tych i 70- tych dla państwa muzułmańskiego- Bangladesz .pomagaliśmmy w 1963 r mieszkańcom muzułmanskim w Skopije w Macedoni .Rząd Polski pomagał Kurdom w 1991r zaatakowanym przez wojska saddama husajna.długo jeszcze mógłbym podawac przykłady pomocy której my Polacy udzieliliśmy muzułmanom . A czy oni-muzułmanie nam kiedykolwiek pomogli np. w czasie II wojny św. lub w czasie stanu wojennego?.Nigdy ale to nigdy nie przysłali ani kromki chleba ani kubka wody . My Polacy mamy ich przyjąć karmić i odziewać a oni w zamian nawrócą nas na islam i wprowadzą nam szariat jak to ma miejsce w Niemczech w Szwecji czy we Francji.Tak właśnie jest w Niemczech od roku 2017 -prawo szriatu na równi z prawem federalnym dotyczy spraw małżeńskich czy rodzinnych.Chcesz aby szariat był i u nas?
Anonim2021.08.23 1:40
Imperium Osmańskie i Persja nigdy nie zaakceptowało rozbiorów Polski. Świat podczas II wojny ponad 100 tysięcy Polaków otrzymało pomoc w Iranie. Wymieniać dalej? Jak zwykle, źdźbło, belka.
Skrzypek na dachu2021.08.22 21:21
Brawo Pani Marzena Nykiel , Brawo Ordo Caritatis . Bardzo dobry film www.youtube.com/watch?v=ocVOwy EFMHM
Skrzypek na dachu2021.08.22 21:12
Polska ma juz dosc wlasnych umyslowo chorych nierobow darmozjadow , nie trzeba dodatkowych sprowadzac sniadych migrantow fanatykow nawiedzonych herezja izlamska .
Po 11 ... żydek cmok_wawelski2021.08.22 20:49
frilans korespondent z fejk USA udziela "moralnych nauk", CYT.: "Kochani Polacy, Los podsunal Polakom okazje zebyscie zdecydowali sie czy jestescie czescia Wschodu czy Zachodu.Z wielu wypowiedzi tutaj widac niestety dosyc klarowny obraz.A najbardziej przykry jest ten bezwstyd bycia kompletnymi chamami z zero humaniamu." - - - - - - - - - - - - - - Tak, tak to "prof. dr" Jan Hertrich-Woleński! Mówi językiem, hmm.... jakim? Ano yidysz. Przybysz nieproszony z żydolandii poucza GOSPODARZA!
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.08.22 20:37
hehe... skuriesyny z ePiSdopatu mają refleks! po 2 tyg. coś tam rzygnęli swoim kato miłosierdziem! ale na wieść o tym że "Nowy ukŁad" chce im podwyższyć podatki, na to zareagowali w ciągu 24 godz.! yebane obłudne koloratkowe pedofile!!!
Anonim2021.08.22 20:55
a podobno one jaki ich miszcz Jesus brzydzą sie materią i tylko ło niebie madytujom,a tu jaka niespodzinka
swój2021.08.22 23:42
zobaczymy czy będziesz taki odważny w wypowiedziach za kilkadziesia lat jak w Polsce będzie islam i obowiazywać będzie prawo szriatu .Za blużniercze wypowiedzi przeciw islamowi zapłacisz głowa.odnajdą twoje miejsce zamieszkania , rozwalą twój komputer i poderżną ci gardło.Zycze ci abyś dożył do tego czasu kiedy islam zapanuje w Polsce tak jak niemal już jest we francji niemczech szwecji czy holandi
Anonim2021.08.22 20:35
Arcybiskup Ryś po konsultacjach z Rabinem Skórką to napisał?
Mała162021.08.22 20:32
A może zająkną się na temat że jest to zorganizowany biznes mafijny nie mający nic wspólnego z prawdziwymi imigrantami....
Jakub2021.08.22 23:08
Nie tylko biznes władz białoruskich ale hybrydowy napad na Polskę i próba wymuszenia naruszenia polskiej i Państw Bałtyckich granicy. To może być też penetracja naszej granicy przez wywiady państw wrogich Polsce i NATO a szczególnie cywilizacji chrześcijańskiej. Dodam tylko, że w myśl przepisów międzynarodowych, powinny złożyć swe prośby o ochronę w pierwszym państwie im nie zagrażającym - w tym wypadku na Białorusi i w pierwszym rzędzie do jej władz powinien apelować nasza "litościwa" KEP.
Jakub2021.08.22 23:27
Dodam jeszcze, że prawdziwi uchodźcy czyli ludzie, których życie może być zagrożone w kraju ich obecnego zamieszkania czyli Afganistanie, być może dopiero zjawią się na granicy Polski i Krajów Bałtyckich gdy wbrew prawu międzynarodowemu Rosja i Białoruś zaczną ich "pompować" przez swoje terytorium. Dodam, że uważam iż naszym obowiązkiem jest na pewno przyjęcie ludzi, którzy wspomagali (pracowali) dla naszych wojsk, służb i sojuszników na terenie Afganistanu, przez długie lata a teraz ich życie oraz ich rodzin jest zagrożone przez zwycięzców, którym rządowa afgańska armia nie chciała czy nie mogła się przeciwstawić. Apel KEP-u byłby właściwy gdyby został skierowany do talibów, którzy mogą się wyrzec zemsty. __ Nadmieniam jeszcze raz, że obecni obywatele Iraku, Syrii i Afganistanu (bez dokumentów) znajdują się na terytorium nie Polski ale Białorusi i tam, wszelkie apele odnośnie ich losu, należy kierować. Ba Białorusi nic im nie grozi.
Anonim2021.08.22 20:30
kogo obchodzi co jakieś kiepy wypierdzą o poganach co chcą żyć na czyjś koszt,w sumie przypomina to trochu epidjaskopat ,też zyją nie za swoje
mniam2021.08.22 20:20
"Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) poinformowało w piątek, że podróżni z wysokim ryzykiem powikłań po COVID-19 powinni unikać statków wycieczkowych, nawet jeśli są w pełni zaszczepieni."
mniam2021.08.22 20:21
https://www-theepochtimes-com.translate.goog/cdc-urges-vaccinated-travelers-at-high-risk-of-covid-19-complications-to-avoid-cruise-ships_3958854.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,se,elem
Przechodniu, ucz się jak wygląda tresura2021.08.22 20:12
Tresura brudasa wznowiona ... żydka - skrzypka. . . . . . No żydku ... jump, jump ... run, run ... get the fresh diaper !
Judyta2021.08.22 20:12
In mors pagani gloria Christi.
Skrzypek na dachu2021.08.22 20:08
KEP nie powinien zmuszac nikogo do tego co jest jemu niemile . Wystarczy ze Mutti Merkel juz nie chce migrantow , a Makron tez mowi ze nie chce juz wiecej zadne podpalenia jakiejkolwiek katedry .
Żyd zboczeniec z Gdańska szuka "miłości"2021.08.22 20:01
Tu na Frondzie zboczeniec-pedofil pod pseudonimem "𝐫𝐞𝐛𝐞𝐥𝐢𝐚𝐧𝐭 " złożył memu synowi (13-latek) następująca "propozycje", cyt. "Daj mi proszę swój numer telefonu to z chęcią zadzwonię i zaproszę cię np. na lody?" - - - - - - - - - - - - - - - Sprawa będzie miała dla tego zboczeńca, tak czy siak, poważne reperkusje!
Zbok sprzedaje syna2021.08.23 11:31
Tu na frondzie jakiś bydlak chce sprzedawać pedofilom swojego 13-letniego syna. To już kolejne ogłoszenie. Namiary i cenę podaje na privie.
Skrzypek na dachu2021.08.22 20:00
Trzeba pomoc tym biednym ludziom aby zostali w Pakistanie . KEP do Izlamabadu natychmiast .
alzara_2021.08.22 19:52
Episkopat napisał znów jakiś komunikat ogólnik, czyli do nikogo. Jeśli ktoś chce przyjąć pod swój dach imigranta i go utrzymywać prze lata, to nikt mu tego nie zabrania. A przyjmować i wciskać innym pod dach, to jest niechrześcijańskie. Rządy różnych krajów ściągają osoby, które mogą stać się ofiarami Talibów i my wszyscy za to płacimy. Natomiast wpuszczać przez granice młodych, szukających przygód z kobietami w Europie to raczej nie należy. Kobiety są chętne na kolorowych, ponieważ im się wydaje, że kolorowy jest lepszy seksualnie, dopiero jak dostaną po łbie, to coś do nich dociera. Coś się biskupowi Zadarko w temacie imigracji nie klei na poważnie, mało to jest przekonujące co napisał.
alusia2021.08.22 20:17
Już ,,zachód'' okazał gościnność-to mi wystarczy .Ja np. mam prawo ich się bać.W Polsce jest dużo biedy i trzeba ją ogarnąć,a gdy coś zostanie to pomóc.
Niech ich sobie KEP przyjmie do kurii2021.08.22 19:51
biskupich, a potem niech nie ma pretensji, jak zażądają zamiany katedr i bazylik na meczety oraz dżaziji od każdego buskupa, czyli podatku od niewiernych.
rebeliant2021.08.22 19:54
A wówczas przekonaliby się że ministranci nie blefowali.
alusia2021.08.22 20:22
Jestem bardzo wierząca ,a le tak zapytam ,bo może mnie ogarnęła skleroza.Czy episkopat krzyczał,grzmiał lub sypał gromy gdy polskie rodziny wywalana z mieszkań przez czyścicieli kamienic.Czy ja coś przegapiłam?W jaki też sposób księża pomogli tym rodzinom.
A czy nasz Kaczor2021.08.22 19:49
stanie na wysokości zadania i dogodzi jadącym tu wprost z Mongolii niewyżytym Azjatkom: https://www.youtube.com/watch?v=7YNVc-eikeA - czy Kaczor postawi namiot, czy też ta w zielonej sukience będzie musiała mu pokazać jak się jeździ na koniu ?
Skrzypek na dachu2021.08.22 20:03
Kon to tylko w twojej glowie .
alusia2021.08.22 20:24
Co ty z tym koniem-erotoman chałupnik się odezwał.
Nie dało się ukryć,2021.08.22 20:45
że o erotykę chodzi ?
lucyfer2021.08.22 19:32
Potrzebujesz pieniędzy lub/i medialnego rozgłosu? Jesteś sfrustrowany/a wiekiem, marnym zdrowiem, problemami małżeńskimi itp.? Nie bardzo już Ci się chce pracować? Więc mam dla Ciebie atrakcyjną propozycję. Otóż upatrz sobie jakiegoś znanego duchownego, najlepiej biskupa lub kardynała. Koniecznie powinien być starszy. Idealny będzie taki, który już nie bardzo kontaktuje z otoczeniem, z uwagi na wiek i choroby. Taki nie będzie mógł się bronić. Teraz najlepsze. „Przypomnij sobie”, że jakieś 20–30 lat temu duchowny ten brutalnie molestował Cię. To nic trudnego, po prostu puść wodze fantazji: były prezenty, zaproszenia do pustego mieszkania, obmacywanie, schadzki, wielokrotne sprawy łóżkowe. To, że nigdy go nie spotkałeś/aś nie ma żadnego znaczenia. Do czorta z prawdą; ważny jest tylko piorunujący efekt. Kolejny krok. Najpierw idziesz z tym do kurii. (Nie na policję; policja zbada sprawę i umorzy z braku dowodów.) Zaraz potem idziesz z tymi rewelacjami do redakcji Gazety Wyborczej. Tam powitają Cię z otwartymi rękami. Marcin Wójcik lub inny grafoman wysmaży poruszający tekst w Dużym Formacie. Ubarwi co trzeba, doda pikantnych szczegółów. Powieje grozą. On już umie konfabulować i stopniować napięcie. A na drugi dzień – trzęsienie ziemi! TVN i Onet oszaleją z radości, Sekielscy w euforii, lewaccy politycy pijani ze szczęścia. Anonim i Spółka zaczną grzmieć, wyleją obłudnie krokodyle łzy nad Twoim losem. Kilku młodych wściekłych zrobi kocią muzykę pod kurią i dokona apostazji. Wyjące maciory i obleśne pedały LGBT wylezą z nor z tęczowymi szmatami. Jakiś wariat zbezcześci kaplicę, poturbuje proboszcza. Metropolita, na wszelki wypadek, usunie tego duchownego wrobionego w pedofilię, bo nie będzie chciał pogarszać sprawy. Watykan rozpocznie dochodzenie, które potrwa rok z hakiem. Potem pewnie przyjdzie uniewinnienie, ale nikt już w to nie uwierzy. Fajnie to obmyśliłem, co? Aha, Goebbels mi tu mówi, żeby pozdrowić Anonima i Spółkę, szczególnie JPIII i Po 11…; czeka na nich wszystkich niecierpliwie. Ja też zapraszam do siebie! (Na dłużej…)
rebeliant2021.08.22 19:32
Dopłynęliście do wysp zamieszkanych przez plemiona Arawaków, oni przywitali was wyśmienitym jedzeniem i oni do dziś pamiętają śwfięłtych przybyszów - jak widać nie sprawdza się yebanie o przyjmowaniu przybyszów, gdyż nawet najsifięłtsi pomazańcy uczynili innym piekło na ziemi... i lepiej by faktycznie gdyby ci Indianie doyebali "przybyszom" już na starcie - byłoby mniej ofiar i mniej zabijanych w tak nieludzki sposób. Podpieranie się Polakami w potrzebie, że byli uchodźcami i mieszkali u innych można sobie wsadzić w buty... księżulu !!! a ile polskich dzielnic no go zone Polacy utworzyli pośród narodów do których dotarli ?
Anonim2021.08.22 19:26
"Wołyń" nie przerobiony, widać!
rebeliant2021.08.22 19:25
Pomoc wymaga pracy, która daje owoce potrzebne do życia (no ale wy z racji, że zaciemniacie Jezusem realia nie raz wciskacie kit i złym materializmie i że nie samym chlebem żyje człowiek i inne pierdy) a praca powoduje zmęczenie. Skoro uważacie siebie ludzi z sumieniem, to weźcie w tym sumieniu rozgraniczcie dwa zbiory ludzi - tych, którzy pracują i są przemęczeni i tych co udają, że pracują i sieją destrukcję (właśnie z tego "nie samym chlebem żyje człowiek" śfięłtego nieróbstwa). Na świecie dla każdego byłoby miejsce... tylko właśnie trzeba na realia spoglądać... materialnie właśnie i logicznie. Np. tu - po obu stronach stoją ludzie bezczynnie (i w środku jeszcze przybysze), a w tym czasie mogliby np. użyźniać glebę. Chwasty to kapłani, armie, gangi i biurokratyczne małpy - ogryzają tylko tych co dają coś z siebie i jeszcze stwarzają problemy będące kłodami w dostępie do zasobów świata, które ludzie mogliby śmiało zagospodarować.
Anonim2021.08.22 19:14
Amerykanie czmychnęli do domu. Jak wygląda sytuacja w Afganistanie? Rzeczowo i kompetentnie przedstawia fakty dr Wojciech Szewko w godzinnym wywiadzie, link: https://www.youtube.com/watch?v=PuiFCzYbrJE
Anonim2021.08.22 19:11
"CDC* proponuje obozy koncentracyjne jako środki prewencji – ostrzega Paul Craig Roberts."
Anonim2021.08.22 19:10
Tyrania wkracza do Ameryki ..................................... https://memron.neon24.pl/post/163226,tyrania-wkracza-do-ameryki
Anonim2021.08.22 19:12
CDC* proponuje obozy koncentracyjne jako środki prewencji – ostrzega Paul Craig Roberts.
Anonim2021.08.22 19:13
Kapłani powinni przygotować się do posługi w obozach koncentracyjnych?
Ix Ypsilon2021.08.22 19:10
Niech się KEP nie wypowiada o sprawach, które nie są w zasięgu jego kompetencji.Ten powyższy tekst, próbuje zmiękczyć nas, wycisnąć z nas soki - a ja mam inny "podgląd" na te sprawy" - jak mówił Kobuszewski.
rebeliant2021.08.22 19:02
Jedynie co może "zrobić" kościółek, to podjudzać i patrzeć, czy manekiny z urobioną świadomością same będą robić konkrety, aby oni później mogli "rozdawać" swoje śfięłte obrazki. "Głodnego nakarmić, spragnionego napoić" - ale wy kołtuny świątobliwe jeszcze śfięłtsi jesteście, gdyż niewolników-robotników swych chcecie dać... takie z was zuchy. Żryjcie mniej, i dajcie prostym ludziom więcej "waszych" kleszych majątków ziemskich pod uprawę (już teraz), aby było gdzie orać i skąd zbierać i oczywiście sami dajcie przykład i bierzcie się do pracy.
Anonim2021.08.22 19:02
"Monumentalna porażka" ........................................ https://talbot-nowyekran-pl.neon24.pl/post/163234,monumentalna-porazka
ala2021.08.22 19:01
Tak, pomagać im w ich kraju Episkopacie!!!
Anonim2021.08.22 19:03
Afganistan to wolny kraj? Trzeba rąk do odbudowy tego, co szatan z Ameryki zniszczył?
Anonim2021.08.22 19:04
odsyłać do Afganistanu?
rebeliant2021.08.22 18:57
Tam gdzie jest lepiej, to przybysze powinni przyjmować warunki gospodarza. Niestety, ale KK niejednokrotnie podburza "swoich" napromieniowanych, aby byli łagodni w trzymaniu porządku i w rezultacie my również mamy spore problemy już z naszymi bandziorami (na których ołtarzu w obłudnej i kłamliwej bezradności składani są ludzie na ich pożywkę). Warunek jest jeden - przybysze mają być wpychani w asymilację również rozrodczą, czyli parę ich kobiet wychodzi za tutejszych mężczyzn zaś parę ich chłopów za tutejsze ochotniczki... i do konkretnej roboty !!! To jest właściwe rozwiązanie dające bezpieczeństwo życiu oraz tworzenie społeczeństwa (zróżnicowanego również genetycznie - co jest na plus). Odnośnie tych obłudnych kościelnych bzdur, które naturze i realiom nie wychodzi na przeciw - nie ma czegoś takiego jak głodnego nakarmić i napoić, jest: wygłodniałego, w kryzysie nakarmić i napoić, a dalej dać pracę w pakiecie z obowiązkami. Jeżeli kościółek nie umie tego dopilnować, to niech lepiej przymknie jałopę. Jak już wspomniałem kościółek posługuje się tylko frazesami z PŚ (bo w nim są tylko zaklęcia frazesy, aby wsadzać swój tyj do czyjegoś biznesu), ale nie podejmuje realnego czynu przyczyniającego się do produkcji żywności, dachu nad głową, linii kolejowych, dróg, mostów, melioracji. Obłudnik, który sam nie pracuje niech zamknie ryj odnośnie tego co i komu ma dawać - i tak już za dużo jest tych co biorą od tych co pracują, a za mało jest pracujących (a później się okazuje, że właśnie oni dostają taki c...j, a z podatków które płacą niebiańskie instytucje się nie wywiązują).
Anonim2021.08.22 18:51
A kiedy KEP zabierze głos w sprawie eksperymentów medycznych firmy Pfajcer dokonywanych na polskich zdrowych dzieciach? Na niemowlakach? Kiedy oceni tych z rządy RP, co uczestniczyli w procesie decyzyjnym, i wydali w tej sprawie decyzję administracyjną?
TERESA2021.08.22 18:42
CZEKAM, AŻ KSIĄDZ BISKUP MIGRANTOM EKONOMICZNYM - MUZUŁMANOM ODDA SWOJE MIESZKANIE. PROSZĘ O PRZYKŁAD A NIE WYKŁAD. WTEDY KSIĄDZ BISKUP BĘDZIE WIARYGODNY
Maciej Piwowar2021.08.22 18:40
Ps: Na całej Granicy Polska powinna położyć" MINY ,i gniazda Karabinów Maszynowych .Przy próbie przekroczenia Nielegalnie Granicy LIK-----------------------
Anonim2021.08.22 18:39
Agnieszka Piwar zadała A. Łukaszence pytanie ..................... https://ewinia-nowyekran-pl.neon24.pl/post/163221,agnieszka-piwar-zadala-a-lukaszence-pytanie
obserwator2021.08.22 18:38
Mówi jak przedstawiciel lewicy.
Dziennikarz TVN2021.08.22 18:38
a my kłamiemy każdego dnia hahahahaha
ala2021.08.23 14:27
Dziennikarz TVN- dlatego musi być regulator prawny, a nie to co dotychczas. Nie ma kraju na zachodzie, który by oddał media obcemu kapitałowi, oprócz Polski, którą oddali za przysłowiowa złotówkę. Większość kapitału medialnego rodzimego zmniejszy nieporozumienia społeczne.
Maciej Piwowar2021.08.22 18:38
Biskupie Krzysztofie jeżeli MIŁOSIERDZIE ma polegać na TYM ,że WIERNI K.K. z DATKÓW na Kościół mają utrzymywać tzw. Migrantów.To KONIEC Z KASĄ NA TACE. Biskupie przeznaczyć część KLASZTORÓW na ,,hotele" i utrzymywać z Kościelnej ( watykańskiej KASY).To są CWANIACY którzy chcą żyć ZASIŁKÓW.
Anonim2021.08.22 18:37
Ciekawy krok Uzbekistanu. Wierzą talibom i odesłali migrantów z powrotem do Afganistanu ........................................ https://nczas.com/2021/08/21/ciekawy-krok-uzbekistanu-wierza-talibom-i-odeslali-migrantow-z-powrotem-do-afganistanu/
Anonim2021.08.22 18:37
„Podjeżdżają po nich samochodami na niemieckich numerach”. Relacje mieszkańców z Usnarza Górnego ............................................................... https://nczas.com/2021/08/22/podjezdzaja-po-nich-samochodami-na-niemieckich-numerach-relacje-mieszkancow-z-usnarza-gornego/
Anonim2021.08.22 18:45
EMIGRANCI - porzucają w lasach i przy drogach lepszą odzież markową i plecaki niż noszą tubylcy polscy rolnicy?
Anonim2021.08.22 18:46
Dotacje do "emigranta" są większe, jak do polskiego rolnika?
mateuszjegliński2021.08.22 18:36
Kiedy to posoborowie zacznie się stosować do nauki Pana, że wasza mowa ma być tak, tak, nie, nie, a wszystko inne od złego pochodzi. Mt 5,37. Po co ten rozciągliwy bełkot?
Ix Ypsilon2021.08.22 18:35
KEP zabrał głos. A powinien w tym temacie jak najgłębiej milczeć.
prosty2021.08.22 18:29
Czy KEP wydał jakiś komunikat po skazaniu przez niemiecki sąd, bez przesłuchania, ks. Dariusza Oko za wypowiedź w sprawie homolobby w kościele? Nie czytałem, może przegapiłem, kojarzę tylko wsparcie ze strony kościoła ukraińskiego...
ZAPRAWDĘ POWIADAM WAM:2021.08.22 18:28
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".
mateuszjegliński2021.08.22 18:48
Muzułmanin nie jest twoim bratem, tylko zajadłym wrogiem. Muzułmanie maja kasę i co pomagają chrześcijanom? Muzułmanom też nie pomagają, za to korzystają z usług użytecznych idiotów.
Żyd to też człowiek!2021.08.22 21:06
Pan Jezus też był Żydem
Anonim2021.08.22 18:28
A zwieńczenie Trzeciej Tajemnicy, śmierć "gościnnego" Biskupa Rzymu, z rąk tych których ugościł, zawsze może się dopełnić, nie tylko w Rzymie!
Abdul2021.08.22 17:59
Obowiązkiem kafirskiego niewolnika jest pracować na swojego pana - tak powiedział Allach Prorokowi. Jeśli tego nie zrozumiecie będą musiały polecieć kafirskie łby.
Anonim2021.08.22 18:06
zaponiales polku, ze to ty zawsze byles i jestes niewolnikiem bogatych i silnych narodow Czasami tylko silnych, jak ZSRR. Do roboty w zachodnich fabrykach, polski niewolniku!
Anonim2021.08.22 18:18
jestem bekartem powstałym z dwóch SBckich pederastów , dlatego gow...o miesza mi sie z resztkami móżdżku
Kościół to gówno w złotym papierku2021.08.22 17:56
To głos na niedzielne kazanie, ma ocieplić wizerunek gnijącego tworu. Mogą sobie gadać bo i tak wiedzą, że Morawiecki z Sasinem i innymi "przykładnymi katolikami" mają inny plan- przecież ci uzbrojeni na granicy wykonują rozkazy.
Szcze na boga a na maryję sram2021.08.22 17:55
Otwórzcie pałace, plebanie, klasztory i kościoły dla potrzebujących. Jezus będzie z was dumny, no chyba że jesteście ateistami i nie boicie sie piekła.
zydowska kretynizacja polski2021.08.22 18:37
.Wy icek otworzcie wasze hotele dla bliznich muzulmanow.
𝐁𝐞𝐳 𝐋𝐆𝐁𝐓 𝐧𝐢𝐞 𝐦𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢2021.08.22 17:52
Przecież ci nędzni polscy katolicy są dziełem wychowawczym polskiego kościoła, zrobiliście z polskich głupków tchórzy, rasistów, antysemitów i złodziei. Teraz to sobie możecie 'apelować' do tego obrzydliwego ścieku. 35 uchodźców i husaria zesr ana ze strachu tak że trzeba było drut kolczasty przy granicy rozłożyć.
POdejrzliwy2021.08.22 17:49
Ilu muzułmańskich imigrantów wziął na swoje utrzymanie i przyjął POd swój dach Episkopat ?
zydowska kretynizacja polski2021.08.22 18:41
Wy icek otworzcie wasze synagogi i galerie dla bliznich muzulmanow.
Prawda2021.08.22 17:41
Emigrantom dać jedzenie i spowrotem do Białorusi ===
Ooo....2021.08.22 17:33
Biskupi niech się zajmą prowadzeniem ludzi do Boga. Tym co się dzieje w Kościele aby państwo się nie wtrącało jak mamy przyjmować komunię. A szczepionki, uchodźcy to sprawa dla polityków. Będą biedni będziemy pomagać. Pamiętajmy że uchodźcy to gra polityczna państw wrogich nam.
rebeliant2021.08.22 17:23
No to skoro jest to waszym wyznacznikiem, to musicie coś zrobić na własną rękę (i nie mówię tu o robieniu sobie na rękę) i własnymi rękoma. Jako przygotowani na męczeńską śmierć drodzy pasterze i naśladowcy Chrystusa jedźcie do Łukaszenki i proście go o to, abyście tam mogli zbudować (własnymi rękoma, a nie z datków) domki i się opiekować "przybyszami". Wy byście chcieli zastosować żywą tarczę z ludzi, których świadomość sobie przywłaszczyliście na etapie dziecięcym i teraz chcielibyście kogoś posyłać, kogoś narażać. Nie lękajcie się drodzy duszpasterze kielni, młotków, pił i betoniarek oraz oczywiście biednych uciekinierów.
Detonator2021.08.22 17:15
"Wyszczepienie" wojskowych sprawi, że niebawem nie będzie miał kto bronić granic. Zaszła zdrada stanu na niespotykaną skalę - Kaczyński odpowie za to jeśli nie na tym świecie to na tamtym. Jego junta służy bowiem synagodze szatana i realizuje masoński plan depopulacji świata.
zez2021.08.22 17:13
przy profanowaniu kosciołów, mszxy swiętej MB Częstochowskiej sakramentów, biskupi zachowali sie jak tchórze uciekli zamilki, to ludzie świeccy staneli w obronie kościoła, a teraz zamilczcie i zostawcie sprawe imigrantów rządowi bo to jego kompetencje.
abcd2021.08.22 17:11
Nigdy nie pozwalajcie, aby nazywano was rasistami lub ksenofobami! 15% społeczeństwa, 50% morderstw - CHCECIE TAK MIEĆ? To nie jest rasizm - to zwykłe myślenie z troską o przyszłości własnych dzieci. CHCECIE ZOSTAWIĆ IM TAKĄ POLSKĘ? - Nie pozwólcie sobie wmówić, że to jest ksenofobia lub rasizm - macie prawo sami kształtować przyszłość własnego kraju. Po prostu: NIE CHCEMY TAK MIEĆ, taki jest NASZ wybór. Przeczytaj: "Murzyni. Czy czarne jest piękne?" https://henryk-dabrowski.pl/index.php?title=Murzyni._Czy_czarne_jest_pi%C4%99kne%3F
Anonim2021.08.22 17:24
Jesteś rasistą i ksenofobem!
abcd2021.08.22 17:29
To tylko złudzenie. Szybko przemija przy bliższym kontakcie z nielegalnymi imigrantami.
Anonim2021.08.22 17:47
Złudzie, że Polskie jest dobre, też szybko mija przy bliższym kontakcie z prawdziwymi Polakami. Myślisz, że jak nauczyłeś się jeść za pomocą widelca to jesteś drugi po bogu, ale prawda jest taka, że niektórzy patrzą na ciebie jak na psa jedzącego z miski.
Anonim2021.08.22 17:07
A sprzątanie ma sens, głębszy niż przypuszczamy.
Anonim2021.08.22 17:04
Tutaj, "mędrcy" niekoniecznie Syjonu, chcą wykorzystać naszą pobożność, i przynajmniej doprowadzić do rozłamu w polskim Kościele. Gdy oddzielą biskupów od ludu, eliminacja tych pierwszych pójdzie gładko.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.08.22 17:00
no to czekam jak takie klesze obłudne i miłosierne k u r w y jak jędraszewski, głódź czy rydzyk przyjmują uchodźców do swoich pałaców!
Anonim2021.08.22 17:00
Uczmy się pokory, zachęcam, niezależnie od długich rąk i mocnych argumentów globalisty Franciszka!
Anonim2021.08.22 16:56
Jak patrze na współczesny kościuł w Polsce, to mam wrażanie, że antychryst to na każdej plebani urzęduje.
Anonim2021.08.22 16:53
Na tereny i pod kuratelę biskupów, którzy przyjmą całą odpowiedzialność, do końca, za skutki gościnności, mamy rozumieć?!
Roman2021.08.22 16:50
Dziwne doprawdy stanowisko KEP. Zamiast troszczyć się o funkcjonariuszy SG i Wojska, którzy w większości są katolikami troszczą się o wrogów katolicyzmu mahometan. Ten Episkopat chyba już całkowicie stracił kontakt z polskim społeczeństwem.
Anonim2021.08.22 16:53
na religia trzy razy w tygodniu, do kościoła w każdą niedziele, a nauki wiary w las......
Anonim2021.08.22 16:48
Strach się bać . Ale nie ma popłochu . Kaczyński nas niedługo uzbroi .
Po 11 ...2021.08.22 16:48
Podobno KEP nie lubi NEP (Новая экономическая политика PiSu)
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.08.22 16:45
JEEEEEBAĆ PiiiiiiiiSS J E B A Ć PiS! JEEEEEBAĆ PiiiiiiiiSS J E B A Ć PiS! CAŁA POLSKA KRZYCZY DZIŚ - J E B A Ć PIS J E B A Ć PIS! W NAS JEST SIŁA W NAS JEST WIARA, A piSSowcy W Y P I E R D A L A Ć! CAŁA POLSKA KRZYCZY DZIŚ - J E B A Ć PiS J E B A Ć PiS. NIGDY UST NAM NIE ZAMKNIECIE, WYPAD FASZYSTOWSKIE ŚMIECIE! JEEEEEBAĆ PiiiiiiiiSS J E B A Ć PiS! JEEEEEBAĆ PiiiiiiiiSS J E B A Ć PiS! MIŁO TO JUŻ BYŁO, ALE TERAZ TO JEST WOJNA, ŁAPY PRECZ OD NASZYCH KOBIET, BANDO BOGOBOJNA! WYJDŹMY WSZYSCY NA ULICE KRZYCZĄC BARDZO GŁOŚNO DZIŚ - W Y P I E R D A L A Ć Z TEGO KRAJU! JEEEEEBAĆ PiiiiiiiiSS J E B A Ć PiS! JEEEEEBAĆ PiiiiiiiiSS J E B A Ć PiS!
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.08.22 16:45
śpiewamy do refrenu https://twitter.com/MalaSycylia/status/1429088691658625027
Tylko PO POLSKIE PRAWDZIWE2021.08.22 16:58
Co ten PEDAŁ BAŁAKA????
Anonim2021.08.22 16:43
Czyli ja ateista, antyPiSowiec, bardziej przestrzegam nauk płynących z biblii, z słów Jana Pawła II i papieża Franciszka niż Fronda, nasz katolicki rząd i znaczna cześć wspólnoty kościoła w Polsce
poPO=kurw...i złodzieje i mordercy2021.08.22 16:34
po co te wypierdziny STARYCH DINOZAURÓW!!! nikt tego nie słucha i nie czyta!!! lepiej złodzieje i pedały oddajcie sowje chaty, i pałacyki imigrantom a po co to pierd....nie co maja robic inni!!! te czasy juz minęły!!!