19.09.21, 07:31wikipedia - domena publiczna

Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich

I Czytanie (Mdr 2, 12. 17-20)

Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim

Czytanie z Księgi Mądrości

Bezbożni mówili:
«Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności.
Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników.
Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony».

Oto słowo Boże.
 
Psalm responsoryjny (Ps 54 (53), 3-4. 5. 6. i 8.)
 
Bóg podtrzymuje całe moje życie
 
Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, *
mocą swoją broń mojej sprawy.
Boże, słuchaj mojej modlitwy, *
nakłoń ucha na słowo ust moich.
 
Bo powstają przeciw mnie pyszni, *
gwałtownicy czyhają na moje życie.
Nie mają oni Boga *
przed swymi oczyma.
 
Oto mi Bóg dopomaga, *
Pan podtrzymuje me życie.
Będę Ci chętnie składać ofiarę *
i sławić Twe imię, bo jest dobre.
 
II Czytanie (Jk 3, 16 - 4,3)
 
Źródłem niepokojów jest nieład wewnętrzny

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Najmilsi:
Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej – skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój.
Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.

Oto słowo Boże.

Ewangelia (Mk 9, 30-37)

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».

Oto słowo Pańskie.
 
 Komentarze

A2021.09.19 13:00
Mam kilka przykładów takiej skromności: Głódź, Jędraszewski, Rydzyk, Dziwisz...
Benedykt XVI:2021.09.19 12:32
negowanie natury człowieka prowadzi do samozniszczenia. - - - - - - Również człowiek ma naturę, która została mu dana. Jej naruszanie bądź negowanie prowadzi do samozniszczenia – ostrzega Benedykt XVI w refleksji na temat konsekwencji przemian, jakie zachodzą w pojmowaniu małżeństwa i rodziny. Papież Senior napisał tę analizę w związku z publikacją wyboru jego tekstów, które ukazały się dzisiaj we Włoszech w zbiorze pod tytułem: „Prawdziwa Europa. Tożsamość i misja”. Książkę wstępem opatrzył Papież Franciszek. Jak zauważa papież – emeryt, po zalegalizowaniu tzw. „małżeństw homoseksualnych” w 16 krajach europejskich zupełnie nowego wymiary zaczął nabierać temat małżeństwa i rodziny, a na naszych oczach dochodzi do deformacji sumień, co dotyczy także katolików. Papież Senior apeluje o szczególnie poważne podjęcie tego problemu. Benedykt XVI przypomina, że choć małżeństwo i rodzina są rozumiane na różne sposoby w różnych kulturach, to jednak pojęcie małżeństwa homoseksualnego jest sprzeczne z wszystkimi kulturami, jakie do dziś istniały, co stanowi rewolucję kulturalną, która sprzeciwia się całej dotychczasowej tradycji ludzkości. Dotychczas całkowicie niepodważalnym był bowiem fakt, że człowiek istnieje jako mężczyzna i kobieta, ich natura jest ukierunkowana na przekazywanie życia, ponieważ istotą małżeństwa jest związek mężczyzny i kobiety oraz otwarcie na życie.
cd2021.09.19 12:33
Jak zauważa Papież Senior fundamentalny wyłom w takim postrzeganiu człowieka nastąpił wraz z wprowadzeniom środków antykoncepcyjnych, dzięki którym płodność została odseparowana od pożycia seksualnego. Kolejną tego konsekwencją było zrównanie wszystkich form seksualności. W ten sposób od czasów wprowadzenia antykoncepcji, w sumieniu człowieka zaczęły się dokonywać stopniowe, a zarazem głębokie zmiany – czytamy na portalu Vaticannews. Papież zwraca także uwagę na to, że „jeśli pożycie płciowe zostało odseparowane od płodności, to równie dobrze płodność można odseparować od seksualności, aby poczęcie człowieka nie dokonywało się już w akcie miłości, leczy by był on zaplanowany i produkowany w sposób racjonalny. Dziś proces ten jest w pełni rozwoju” – czytamy. Benedykt XVI zastrzega przy tym, że człowiek w ten sposób „przestaje już być darem, a staje się produktem”, który można zniszczyć. Konsekwencją takiego podejścia – jak podkreśla papież-emeryt – jest także narastająca tendencja do planowania własnej śmierci poprzez samobójstwo. - Benedykt XVI ostrzega, że jeśli zgodzimy się na to, że człowiek jest produktem, to tym samym pozbawimy go jego godności. Zauważa, że w ruchu ekologicznym odkryliśmy znaczenie natury, której nie możemy bezkarnie naruszać. Nie została jeszcze wypracowana ekologia człowieka, która powinna nas przekonać, że i człowiek ma naturę, a jej naruszenie prowadzi do samozniszczenia – pisze dalej Vaticannews.
Tak2021.09.19 8:04
Chrześcijanie ogłupieni tym co powiedział szata nie mogą zrozumieć że moralność nie równa się uczciwości bo gdyby tak było to dobrą władzą byśmy nazywali taką która robi to co chcą ludzie a nie to co należy. A co robi złego taki król jak szata? Zmusza cię pod groźbą cierpienia do miłości do obcych ludzi o których nic nie wiesz, a twoją żonę która powinna być twoją własnością poucza przy pomocy swoich sług - kościoła - o wolnej woli i miłosierdziu kiedy ta jest na granicy puszczenia dla większego dobrobytu twoich dzieci. W ramach zadość uczynienia za twoje mężczyzno cierpienie umyje ci np. stopy. Mówi że właśnie to jest wzór władzy - która pracuje razem z bardziej zdemoralizowanymi poddanymi. A władza która żeruje na bardziej zdemoralizowanych poddanych nie chce im usługiwać bo woli planować różne idee trzymania wspólnoty za gardło i ochrony przed demoralizacją - jest władzą morderców i złodziei - I za taką władzę byłą uważana każda władza królewska czyli dyktatorska - przez vox populi vox dei i ich dzieci - chrześcijańską Europę od 19 wieku -współczesny feminizm.
Cierpliwy2021.09.19 10:57
Czy nie napisane jest:" Znowu bierze Go diabeł na wysoką górę i pokazuje Mu wszystkie królestwa świata z całym ich przepychem i mówi Mu: - To wszystko dam Tobie, jeżeli upadniesz na twarz i złożysz mi hołd." To do kogo należy Ziemia i jej królestwa? To po co modlisz się słowami" przyjdź Królestwo Twoje"? To po co przysłał nam Bóg, Syna swego Jezusa? Jaki ma cel Lucyfer w stosunku do ludzi. Czy wiesz że dziennie umiera z głodu na całym świecie 30 000 dzieci? Kto daje wszelkiej maści rebeliantom, partyzantom pieniądze na prowadzenie tzw "działalności"? Kto sprzedaje broń Rządom na prowadzenie ich zwalczania? Czy Hitler zostałby Kanclerzem Rzeszy i mógł zbroić Niemcy doprowadzając do II wojny światowej, nie mając pieniędzy? "Ktoś" mu je dał. Czy warte to było milionów ofiar i kalek? "Ich" to nie obchodzi. To ludzie bez sumienia na usługach władcy tego świata. To premierzy, ministrowie, prezydenci, bankierzy, posłowie i senatorowie, prezesi wszelkich korporacji , ludzie kina, telewizji i mody, a także hierarchowie różnych kościołów. To z kim chcesz walczyć.
tak.2021.09.19 19:51
Za mało rozumiesz - jesteś demokratą z natury - to wspólnota decyduje o twojej zakłamanej moralności - którą sprowadzasz tylko do rozdawania i nie zabijania jak wszyscy - i jak wszystkich też cię tak na prawdę to nie obchodzi bo twoje umartwienie wynika ze strachu przed bogiem i ludźmi - Każdy dyktator był człowiekiem który nie dał się ogłupić wspólnotowemu myśleniu - każdego dyktatora zawsze próbowali obalić feminiści bojący się przyznać że nienawidzą swoich niewiernych kobiet - i ze wstydu przed sobą próbowali w tych robotach rozwiązłości dostrzegać człowieczeństwo - zawsze zwalali winę na głód, zarobki i jednostkę u władzy byle nie zwalić na swoje kobiety i swoich przyjaciół co też twierdzili że przyjaźń robota z twoi kumplem z nie wpływa na rozwiązłość - wygodniej było szukać winy u króla który cię na oczy nie widział i tłumaczyć to podatkami - tak doprowadzono do każdej rewolucji - w tym francuskiej i bolszewickiej - tłumaczono to zawsze ideami. A wszystko bierze się zakłamania - wiesz że faszyzm i podejście arabskie to są jedyne drogi żeby kobieta wróciła na swoje miejsce ale wstydzisz się sam przed sobą to przyznać bo rządzi tobą wspólnotowość i myślisz że jesteś uczciwy bo "normalni ludzie" nie widzą w tobie psychopaty.
Cierpliwy.2021.09.20 7:48
tak 19:21 Zapętliłeś się w swoim antyfeminizmie. Mój komentarz wskazuje na pierwotną przyczynę "bałaganu" moralnego na świecie. Napisałem kto za ten stan upadku moralnego odpowiada, od samego początku zaistnienia człowieka i kto realizuje "zgorszenie" ludzi, nie tylko kobiet. Pieniądz rządzi światem. Każdy i każda z nas od początku swego zaistnienia aż do nieuchronnej śmierci jest poddany próbie. Chodzi o to za jakim systemem wartości się opowiemy i komu oddamy cześć i chwałę. Swemu Stwórcy, któremu zawdzięczamy powołanie do zaistnienia, czy jego przeciwnikowi Szatanowi. Nie jesteśmy tylko "kupą" mięsa i kości mającą rozum i wolna wolę, ale jest w nas "tchnienie żywota" zwane duszą. I o to idzie walka.Napisane jest:"kładę przed tobą życie lub śmierć, wybieraj". Ty też, czy chcesz czy nie chcesz wybierzesz swoim życiem w myślach i uczynkach. Oby Cie nie zaliczono do "synów zatracenia".
tak.2021.09.20 10:53
Właśnie do tego cały czas zmierzam - przyczyną zła na świecie jest pantoflarstwo Adama i do dnia dzisiejszego nic się nie zmienia - Nie ma żadnej próby bo wszyscy myślą tak samo -czy świeccy czy wierzący - że mężczyzna musi prędzej być pokorny i dać się zabić kobiecie czy to duchowo czy fizycznie niż nią władać. Po co szata wasz bóg uczył was o miłosierdziu? Żeby podtrzymywać taki stan - POSZERZANIA się wolnej woli kobiet - wspomaganej myśleniem wspólnotowym. Dla tego wszyscy orędownicy nieskończonego miłosierdzia - czy to świeccy uczestnicy zepsucia płciowego, czy ich tarcze - wszyscy święci macie uraz do Władców namaszczonych przez Boga - niszczących swoich przeciwników politycznych - nie pozwalający im na wprowadzanie POSZERZANIA zepsucia cielesnego tłumaczonego miłosierdziem. Właśnie miłosierdzie powinno być ale dla tych władców i ich policji politycznej- a nie dla was swołoczy imprezowej - rozpustnej czy dla tych CIERPLIWYCH co nic im nie przeszkadza - wszystkim chcą wybaczać - a zepsucie się szerzy.
rebeliant2021.09.19 8:00
Jezus Chrystus ofiar gwałtów zbawić nie może, gdyż sam tej krzywdy nie poniósł, ani w dzieciństwie, ani w więzieniu. Jego domniemana matka również była pod szczególną ochroną z tego względu - tacy udawacze ludzi są oszustami, a nie wyciągnięta dłonią do człowieka. Oto Słowo Moje, które gładzi Słowo Boże.