Papież przypomniał nam, że kapłani nie mogą żyć sami – mówi kard. Marc Ouellet, organizator watykańskiego sympozjum o kapłaństwie. Podkreślił on, że Franciszek, odwołując do swego ponad 50-letniego doświadczania życia kapłańskiego, zwrócił uwagę przede wszystkim na potrzebę zachowania żywej relacji z samym Bogiem.

Jednakże kapłan potrzebuje też żywej relacji z ludem Bożym, jego solidarności – mówi kard. Ouellet.

Kapłani potrzebują uwagi ze strony ludzi, konkretnych wyrazów solidarności. Sam Papież, kiedy mówi: nie zapominajcie się za mnie pomodlić, prosi tym samym o życzliwość, o miłość ze strony ludu Bożego. A zatem kapłani potrzebują ludzkiej życzliwości. Czasy są trudne. Trzeba im dodawać otuchy, a czasami również napominać, oczywiście. Ale ważne jest byśmy oczekiwali od kapłanów tego, do czego zostali powołani. Posługi duchowej, Słowa Bożego, sakramentów, dobrej rady, współczucia, czułości. Papież mówił o tym bardzo konkretnie.

 

mp/vatican news