14.10.21, 17:13Błogosławiona Maria od Boskiego Serca Droste zu Vischering ze świętą Małgorzatą Marią Alacoque Fot. Corrado Mezzana via: Wikipedia CC BY-SA 3.0

Modlitwa za grzeszników św. Małgorzaty Marii Alacoque

O Boże, przez zasługi życia, śmierci i męki Twego Boskiego Syna nawróć wszystkie dusze, które tyle Go kosztowały. 

O Boże Serce, któreś na krzyżu okazało nam nieskończoną miłość Twoją i miłosierdzie, 
dozwalając włócznią bok Twój otworzyć, abyśmy mieli przystęp do Twego Serca, przyjmij dziś serca wszystkich grzeszników, pociągając ich więzami Twej gorącej miłości, aby zapłonęły żarliwością i statecznym do Ciebie przywiązaniem. 
O Sędzio, pełen łaskawości i miłosierdzia, przez zasługę niesprawiedliwego sądu, wydanego przeciwko Tobie, i surowości wyroku, jaki spadł na Ciebie, odwróć od nas i od wszystkich grzeszników straszne karanie, na które zasłużyliśmy przez grzechy nasze i niech miłosierdzie Twoje zbawi tych, których sprawiedliwość musiałaby potępić!
Żałuję, że Cię tak mało kochałam
św. Małgorzata Maria Alacoque

O Najświętsze Serce Jezusa, w najgłębszej pokorze i z sercem skruszonym rzucam się przed Tobą i żałuję, że Cię tak mało kochałam, że niewdzięcznością i niewiernością moją tak ciężko Cię obrażałam. 
Nie jestem już godna zmiłowania Twego, łask Twoich i miłości. 
Z lękiem więc i wstydem powtarzam: zgrzeszyłam przeciw Tobie – ulituj się nade mną, choć na Twe miłosierdzie nie zasługuję. 
O Boskie Serce, Serce miłości najpełniejsze, nie odpychaj mnie! 
Błagam Cię – przez niezmierzoną i nieogarnioną Twą miłość przebacz mi i zlej łaski swoje na mnie grzeszną, pogrążoną w przepaści nędzy swojej i nicości. 
O Serce najlitościwsze, ratuj mnie przez nieskończone miłosierdzie Twoje! 
Niech mnie nie zgubi mnóstwo grzechów moich!

Komentarze

Adeptus2021.10.14 19:07
Bóg, który skazuje kogokolwiek na wieczne męki, nie jest ani sprawiedliwy, ani miłosierny. Jest zaprzeczeniem tych dwóch cnót i zasługuje jedynie na pogardę. adeptusrpg.wordpress.com