19.11.21, 07:05Fot. Andrey Mironov 777 via WIkipedia, CC 4.0

Napisane jest: ,,Mój dom będzie domem modlitwy'', a wy uczyniliście go jaskinią zbójców

PIERWSZE CZYTANIE

Odbudowa i poświęcenie ołtarza

1 Mch 4, 36-37. 52-59

Czytanie z Pierwszej Księgi Machabejskiej

Juda i jego bracia powiedzieli: «Oto nasi wrogowie zostali starci na proch. Chodźmy oczyścić świątynię i na nowo poświęcić». Zebrało się więc całe wojsko i poszli na górę Syjon.

Dwudziestego piątego dnia dziewiątego miesiąca, to jest miesiąca Kislew, sto czterdziestego ósmego roku wstali wcześnie rano i zgodnie z Prawem złożyli ofiarę na nowym ołtarzu całopalenia, który wybudowali. Dokładnie w tym samym czasie i tego samego dnia, którego poganie go zbezcześcili, został on na nowo poświęcony przy śpiewie pieśni i grze na cytrach, harfach i cymbałach.

Cały lud upadł na twarz, oddał pokłon i aż pod niebo wysławiał Tego, który im poszczęścił. W osiem dni dokonali poświęcenia ołtarza, a przy tym z radością złożyli całopalenia, ofiarę biesiadną i ofiarę uwielbienia. Fasadę świątyni ozdobili wieńcami i małymi tarczami, odbudowali bramy i pomieszczenia dla kapłanów i pozakładali do nich drzwi, a wśród ludu nastała bardzo wielka radość z tego powodu, że skończyła się hańba, którą sprowadzili poganie. Juda zaś, jego bracia i całe zgromadzenie Izraela postanowili, że uroczystość poświęcenia ołtarza będą z weselem i radością obchodzili rokrocznie przez osiem dni, począwszy od dnia dwudziestego piątego miesiąca Kislew.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Jezus wypędza przekupniów ze świątyni

Łk 19, 45-48

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców».

I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

Oto słowo Pańskie.

Komentarze

rebeliant2021.11.20 12:20
Jaskinia dla zbójców - przypominam - stanowi schronienie dla tych co żyją z krzywdy innych. I faktycznie kościółek stał się schronieniem dla tych co uciekają przed należytą pomstą. Ale nie tylko kościółek, ale i policja - w gruncie rzeczy policja bardziej stanowi ochronę dla bandziorów, gdyż gdyby ludzie nie byli przetresowani "urzędniczą sprawiedliwością", to mieliby taką mentalność przy, której nawet "najmocniejsi" gangsterzy poczuliby się jak mięso wrzucone do wody z piraniami. I wracając do kościółka - ten stanowi podwójny skup: z jednej strony zapewnia za pieniądze dobre słowo, pochówek i "zbawienie" dla krzywdzicieli, zaś pokrzywdzonym daje łaskę knebla "że jak nie przebaczy to piekło"... i to też za kasę. I do tego potrzebny był bohater zwany zbawicielem - koleś, który jako Bóg dał się zbić. Tyko, że został przewrócony przez ofiary gwałtów - to dlatego przez wieki ci ludzie byli potępiani i piętnowani przez czystych wybrańców pańskich. Bo są oni świadectwem przeciwko trujce świętej i bożej pysznej upartości, że człowiek ma być niewszechmogący.
robaczek2021.11.19 12:37
o!! coś o Polskim Kosciele Katolicim ;] .............. fajny tytul