Większość Polaków zgadza się z decyzją o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na terenach leżących przy granicy z Białorusią. W badaniu przeprowadzonym przez IBRiS krytycznie ocenili też działania opozycji.

Na pytanie dotyczące wprowadzenia stanu wyjątkowego prawie 54 proc. Polaków odpowiedziało, że dobrze ocenia tę decyzję. Przeciwnego zdania jest 33,4 proc. respondentów.

W badaniu przeprowadzonym dla „Wydarzeń” Polsatu, Polaków zapytano również o ich ocenę działań opozycji w związku z sytuacją na granicy. 55 proc. oceniło je negatywnie, przeciwnego zdania było tylko 20,4 proc. respondentów. Odpowiedzi nie potrafiło udzielić 24,6 proc. uczestników badania.

dam/polsatnews.pl