22.06.21, 22:02Fot. via: Pixabay

Pomódl się o ochronę przed burzą!

Ulewy i gwałtowane burze nie tylko wywołują w nas strach, ale powodują też konkretne, często ogromne straty materialne i niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia. Dlatego warto poznać piękne modlitwy, po które możemy sięgać w czasie burz.

Litania podczas burzy i grzmotów:

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson…

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, – módl się za nami.

Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie – módlcie się za nami.
Wszyscy święci Cherubinowie i Serafinowie
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści
Wszyscy święci męczennicy i wyznawcy
Wszyscy święci biskupi i doktorowie
Wszyscy święci kapłani i lewici
Wszyscy święci pielgrzymi i pustelnicy
Wszyscy święci panny i męczennice
Wszyscy święci wdowy i małżonkowie
Wszyscy święci niewinni młodziankowie i wybrańcy Boscy – módlcie się za nami.

Bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie!
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie!
Od wszelkiego złego – wybaw nas, Panie!
Od grzechu każdego
Od każdej szkody
Od gniewu Twego
Od teraźniejszej burzy
Od szkodzącej ulewy
Od szkodliwego gradu
Od groźnych wichrów
Od licznych błyskawic
Od ogłuszającego grzmotu
Od uderzenia pioruna
Od pożaru
Od porażenia piorunem
Od nagłej i niespodziewanej śmierci – wybaw nas, Panie!
Przez Twoja nieskończona miłość – wybaw nas!
Przez miłosierdzie Twoje
Przez łagodność Twoją
Przez litość Twoją
Przez wszechmoc Twoją
Przez sprawiedliwość Twoją
Przez władzę, którą masz nad wszelkim stworzeniem
Przez potęgę, którą rozkazywałeś burzy i wichrom
Przez Twoje zwycięstwo nad szatanem
Przez chwałę, w która wstąpiłeś na obłokach do nieba
Przez majestat , w którym w Dniu Sądu przyjdziesz z nieba w obłokach – wybaw nas!

Przez przyczynę Twojej Matki – wysłuchaj nas, Panie!
Przez moc Twoich Apostołów
Przez potęgę twoich Ewangelistów
Przez cierpienia Twoich męczenników
Przez życie Twoich wyznawców
Prze zasługi wszystkich Twoich świętych
W Dzień Twego Sądu – my, grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nam grzechy odpuścił – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas!
Abyś karanie od nas oddalić raczył
Abyś się nam miłosiernym okazał
Abyś nam łaskę Twoją wyświadczyć raczył
Abyś nas zachować raczył
Abyś nas strzec raczył
Abyś nas ocalić raczył
Abyś od wszelkiego niebezpieczeństwa obronić raczył
Abyś te chmury rozpędzić raczył
Abyś te potężne wichry uśmierzyć raczył
Abyś podróżującym raczył stać się opiekunem
Abyś nasze pola, łąki i całą majętność naszą w całości zachować raczył
Abyś nas od nagłej śmierci zachować raczył
Abyś sprawiedliwy gniew Twój powstrzymać raczył
Abyś nas wysłuchać raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami!

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, wszystkie siły przyrody są Tobie posłuszne, pokornie Cię błagamy, uśmierz gwałtowne nawałnice i spraw, aby nasza trwoga zmieniła się w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen!

Błogosławieństwo Św. Antoniego z Padwy przeciwko burzom:

Przy każdym krzyżyku należy uczynić ręką znak Krzyża Świętego)

Jezus Chrystus Król Chwały przyszedł w Pokoju. + Bóg stał się człowiekiem + i Słowo stało się ciałem. + Chrystus narodził się z Dziewicy. + Chrystus cierpiał. + Chrystus został ukrzyżowany. + Chrystus umarł. + Chrystus powstał z martwych. + Chrystus wstąpił do Nieba. + Chrystus zwycięża. + Chrystus króluje. + Chrystus rządzi. + Niechaj Chrystus ochroni nas przed wszelkimi burzami i błyskawicami. + Chrystus przeszedł przez ich środek w Pokoju, + i Słowo stało się Ciałem. + Chrystus jest z nami razem z Maryją. + Uciekajcie wy, wrogie duchy, ponieważ Lew z pokolenia Judy, z rodu Dawida zwyciężył. + Święty Boże! + Święty mocny! + Święty i Nieśmiertelny! + Zmiłuj się nad nami. Amen!

Modlitwa do Boga Ojca o ochronę przed złem:

Ojcze Przedwieczny przez Bolesne Niepokalane Serce Maryi razem z Jej Łzami ofiaruję Ci Najdroższą Krew oraz Rany Pana Jezusa, aby Matka zniszczyła moc szatana, ze świętymi aniołami przepędziła złe duchy, oraz zniszczyła ich czyny i plany, szczególnie teraz i w tej godzinie w moim domu i w naszej Ojczyźnie. Amen!

Komentarze

Böno2021.06.23 7:18
Zdemontuj piorunochron i pomódl się o ochronę przed burzą.
Oddany Sprawie2021.06.23 2:16
A o św. Agacie zapomnieliście!? Pamiętam mama zawsze wystawiała w oknie obraz św. Agaty podczas burz i jakoś bokiem przechodziły. A mieszkaliśmy wtedy dosłownie pod strzechą. Lata 60-te, 70-te ubiegłego wieku. Pamiętam: ulwene noce rozrywane błyskawicami i grzmotem, mama rozpaczliwie mamrotająca dziesiątki różańcy, ja i siostra ze starchu rozpłakani, a ojciec ze stoickim spokojem siedzący przy stole i popijający herbatę. Do dziś pamiętam profil jego twarzy na tle błyskawic. Poetyka nawałnic z obrazem św. Agaty w tle.
Anonim2021.06.23 1:40
Co za bzdura. Burze to dzieło Boże i to BÓG decyduje gdzie uderzy.
Po 11 ...2021.06.22 22:57
Dobra modlitwa. Tylko nie na burzę, bo tym akurat kieruje Bóg, ale warto wypróbować na czymś ziemskim, np na PiSie. Modlitwa powinna działać na ten pomiot szatana. Jak nie modlitwa to co?
waclaw2021.06.23 17:24
Ty już wiesz najlepiej, pomiocie UBecki !!