By osłabić wrogie państwo, nie trzeba na nie napadać militarnie, co wiąże się z własnymi kosztami broni i śmiercią własnych żołnierzy (losem żołnierzy i cywilów kraju napadniętego agresor się nie interesuje). Wystarczy konsekwentnie wspierać destrukcje życia społecznego i wszelkie patologie w kraju znanym za wrogi. Rosja taką taktykę stosowała w zaborze rosyjskim, a sowieci w USA i Europie Zachodniej wspierając narkomanie, swobodę obyczajową, a nawet new age.


Dziś w Polsce, rosyjski aparat propagandowy taki jak portal „Sputnik” wspiera postulaty i działania pro homoseksualne. Nailia Efendieva w artykule „Małżeństwa jednopłciowe: polska Konstytucja nie zabrania” nie ukrywa swojej radości z tego, że „para homoseksualistów - Jakub i Dawid - może stać pierwszą zalegalizowaną parą homoseksualną na terenie Polski. W poniedziałek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie, że Konstytucja RP nie zabrania małżeństw jednopłciowych”.


Jak można dowiedzieć się z artykułu, adwokata homoseksualistów stwierdził, że „sąd powiedział, że trzeba zmienić ustawę (definicję małżeństwa, która jest w ustawie), żeby móc „zalegalizować" ich małżeństwo. Sąd powiedział, że Konstytucja nie zabrania takiej zmiany. To jest ważne, bo dotychczas przeciwnicy małżeństw jednopłciowych mówili, że Konstytucja zakazuje takich małżeństw”.


Rosyjska propaganda kreuje wśród konserwatystów na zachodzie fałszywe przekonanie o tym, że rosyjskie władze w celu ochrony rodziny i społeczeństwa są homofobiczne. W rzeczywistości tak nie jest. W Rosji relacje homoseksualne są legalne od 1993 roku, legalnie dorośli mogą podejmować relacje seksualne z nieletnimi od 16 roku ich życia. Geje cieszą się w Rosji przywilejem zwolenianina od służby wojskowej. Postulaty homofobiczne są w Rosji nie popularne, za projektami ograniczającymi prawo homoseksualnej kopulacji głosowało w rosyjskim parlamencie tylko 94 spośród 450 deputowanych.


Warto też dodać, że ramach wspierania islamizmu Moskwa akceptuje by w Czeczenii będącej częścią Federacji Rosyjskiej funkcjonowanie szariatu. Według nieformalnie obowiązującego czeczeńskiego kodeksu karnego za homoseksualizm grozi chłosta lub kara śmierci. Co ciekawe w Czeczenii nie zanotowano, żadnego przypadku wymierzania takich kar, co świadczy, że i islamiści tolerują homoseksualizm (w kulturze islamu negatywnie postrzega się relacje dwu dorosłych mężczyzn, a relacje dorosłego mężczyzny i chłopca nie są negatywnie postrzegane).


Według rosyjskich sądów (jak można dowiedzieć się z Wikipedii) „homoseksualizm nie jest chorobą, więc nie można odmawiać osobie podjęcia pracy z powodu orientacji seksualnej”. Większość lokali dla gejów (pubów, barów, saun, hoteli i restauracji) mieści się w Moskwie i Petersburgu.


Gejów w Rosji krytykują prawosławni i nacjonaliści. Policja rosyjska nie dopuszcza do organizacji parad gejowskich. Te niegodności służą propagandzie rosyjskiej do kreowania swojego pozytywnego wizerunku wśród konserwatystów na zachodzie.


Jan Bodakowski