Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała odpowiedź na apel Instytutu Ordo Iuris i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dotyczący walki z cenzurą w Internecie. Petycja i raport na ten temat zostały złożone w KPRM w styczniu tego roku. Rząd zapewnia, że podejmie działania mające na celu wprowadzenie odpowiednich regulacji mających ograniczyć cenzurowanie treści przez platformy społecznościowe.

- Swobodne wyrażanie swoich poglądów jest podstawową wartością demokratycznej Polski - podkreśla Kancelaria.

W odpowiedzi krytycznie odniesiono się także do praktyk cenzorskich w mediach społecznościowych. 

- Zjawisko ograniczania wolności w sieci przez międzynarodowe korporacje jest zasmucające i budzi nasz sprzeciw - zaznacza KPRM.

Kancelaria zapewnia również, że Rada Ministrów podejmie działania ukierunkowane na odpowiednie uregulowania funkcjonowania portali społecznościowych.

- W Polsce, wzorem np. Francji czy Niemiec, uregulujemy to odpowiednimi przepisami. Zaproponujemy także, aby podobne rozwiązania zaczęły obowiązywać w całej Unii Europejskiej - podkreślono.


mp/ordoiuris.pl