27.09.19, 14:45

Syn Człowieczy przyszedł, żeby dać swoje życie jako okup za wielu

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie jako okup za wielu (por. MK 10,45)


Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 9, 18-22)

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»

Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».

Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».

Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili.

I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».


Czytanie z Księgi proroka Aggeusza (Ag 1, 15b-2,9)

W drugim roku rządów króla Dariusza, dnia dwudziestego pierwszego, miesiąca siódmego, Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza: «Powiedz to Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judy, i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, a także Reszcie ludu: Czy jest między wami ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? Teraz jednak nabierz ducha, Zorobabelu – mówi Pan – nabierz ducha, arcykapłanie Jozue, synu Josadaka, nabierz też ducha, cały ludu ziemi! Pracujcie, bo Ja jestem z wami, mówi Pan Zastępów. Zgodnie z przymierzem, które zawarłem z wami, gdy wyszliście z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was; nie lękajcie się!

Bo tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz, będzie to jedna chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, tak że napłyną kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten dom. Do Mnie należy srebro i do Mnie złoto. Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej; na tym miejscu Ja udzielę pokoju» – mówi Pan Zastępów.

Komentarze

gniew. 2019.09.28 18:07
Syn człowieczy sam nie przyszedł.Sam z własnej woli nie oddal życia.Zmusili Go do tego żydzi Okup do dziś dnia pobierają ci co go wydali.
jamci 2019.09.28 11:19
UWAGA! Drodzy forumowicze, nie dyskutujcie z "TwojaStara", bo ona/on robi tu za Jachire, ma za zadanie sprowokować i podgrzać emocje, jest to stara sztuczka preferowana przez Sun Tzu w "sztuce prowadzenia wojny". Ten idiota/ka nawet sobie pewnie z tego sprawy nie zdaje, ale to pisze bo ma takie zlecenie - dzielić, jątrzyć, obrażać, drwić. a tak przy okazji, mam nadzieje że się kiedys tych płatnych trolli wyłapie, to bardzo proste nawet gdy mają bramke TOR, i odpowiednio im podziękuje
Bogus\305\202aw 2019.09.27 22:39
BLUŻNIERCY ! PRZESTAŃCIE BLUŻNIĆ I OBRAŻAĆ BOGA ! NIE NAM, ALE SOBIE SZKODZICIE ! Na koniec życia kazdemu przyjdzie za wszystko zapłacić! Będziesz rozliczony z każdego słowa i uczynku dobrego i złego! Każdemu, obojętnie czy się wierzy w Boga, czy nie !
Ja2019.09.27 18:51
Jest film Mrzonka, opowiadający jak Jezus zjawia się w Warszawie. Z Włodzimierzem Borunskim, którego bardzo lubiłam. Tam pada pytanie do Jezusa, "czy było warto".
andrzejhahn32019.09.27 18:42
kolejne idiotyzmy poganskiej sekty katolickiej
anonim2019.09.27 19:06
nudny jesteś
Torchwood2019.09.27 17:25
Komu ten okup płacił? - bo wygląda na to, że bóg płacił go samemu sobie. Plus okup płaci się przestępcy...
Gnostyk2019.09.27 17:46
Według doktryny Bóg samemu sobie zapłacił ten okup! Na dodatek (ponoć) nie było innego sposobu! Na tym przykładzie bardzo dobrze widać jak niedoskonałe jest chrześcijaństwo. Od absurdów i sprzeczności aż głowa boli.
Gnostyk2019.09.27 17:22
Zbawienie i odkupienie wcale nie było pewne! Chrześcijanie mieli zwyczajnie szczęscie, że ktoś zechciał zabić Jezusa. Istniało niezerowe prawdopodobieństwo, że nikt nie chciałby tego zrobić. Wtedy droga do zbawienia byłaby zamknięta.ufffffffffff ale macie szczęście...
Asmo2019.09.27 16:14
Bardziej prawdopodobne wydaje się to, że Jezus umarł za grzechy Boga Ojca (starotestamentowego). Natura ludzka nic się nie zmieniła, natomiast zmienił się Bóg.
Pielgrzym2019.09.27 16:27
Jezus Chrystus odkrył prawdziwe oblicze Boga Ojca, czego nie byli w stanie dokonać starotestamentalni Żydzi. Bóg zaś jest niezmienny, w przeciwieństwie do człowieka.
TwojaStara2019.09.27 15:29
Genetyka dobitnie pokazała, że Adam i Ewa istnieć nie mogli, czyli grzech pierworodny nie został popełniony. Jezus, jeśli istniał, umarł zatem na darmo. Dziękuję i pozdrawiam
anonim2019.09.27 15:43
Mylisz się Twoja Stara https://www.fronda.pl/a/genetyk-potwierdza-prawdziwosc-historii-biblijnej-o-adamie-i-ewie,109096.html Jesus Chrystus żył o czym świadczy chociażby ,że nasza era zaczyna się od narodzin Chrystusa . Jezus nie umarl na darmo,umarł aby nas odkupić i trzeciego dnia zmartwychwstał . Pozdrawiam .
Gnostyk2019.09.27 17:33
Pomijajac fakt, że tam są zwyczajnie (prawie) same kreacjonistyczne bzdury, to nawet oni nie twierdzą, że był czas kiedy na świecie byli wyłacznie Adam i Ewa, a innych ludzi nie było. Według ideologii kościelnej Bóg stworzył Adama i Ewę, a reszta ludzi jest ich bezpośrednimi zstępnymi. Nawet jeśli przyjąć ich wątpliwą tezę, że wszyscy ludzie pochodzą od "mitochondrialnej Ewy" to jest tak dlatego, że linie innych Ew wymarły i nigdy nie było takiego czasu kiedy istniała tylko ta jedna konkretna Ewa ( i jeden konkretny Adam)
Bogusław 2019.09.27 22:30
Stara ! Coś ci sie poplątało pod sufitem ! EWA I ADAM, TO BIBILIJNE OSOBY! pAN jEZUS JEST OSOBĄ HISTORYCZNĄ ! OJEJ, AŻ TAKA JESTEŚ CIEMNA?! PAN BÓG JEST PRZECIEŻ NIEOMYLNY ! Ateistką jesteś, czy w jakiejś innej sekcie !??? Współczuję wiadomości!
Judasz2019.09.28 8:03
Ktoś tu własnej religii nie ogarnia >.<