07.05.18, 12:45fot. youtube tv trwam

Szydzili z Jezusa, pluli na o. Tadeusza Rydzyka. Pójdą siedzieć?

Poseł Anna Sobecka złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwego popełnienia przestępstwa. Chodzi o lżenie o. Tadeusza Rydzyka oraz Radia Maryja, a także szydzenie ze świętej wiary katolickiej. Poniżej przytaczamy treść zawiadomienia, które do prokuratury wpłynęło dzisiaj, tj. 7 V 2018.


Pan Artur Krause Prokurator Okręgowy w Toruniu

Zawiadamiam o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na tym, iż w dniu 3 maja 2018 roku w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 80, przed siedzibą Radia Maryja, około godziny 13 doszło do zdarzenia, które w moim odczuciu wyczerpało znamiona kilku przestępstw, niezależnie od tego czy czyny te pozostawały w tzw. kumulacji, czy też każdy z nich stanowił odrębne przestępstwo.

Tego dnia we wskazanym wyżej miejscu i czasie doszło do manifestacji podczas której:

1. Wielokrotnie znieważono dyrektora toruńskiej rozgłośni Radio Maryja Ojca Tadeusza Rydzyka poprzez wykrzykiwane znieważające treści np.” „Pazerna kanalio”, „o kaprawych łapskach” „ Ojciec człowiek Bestia”. - tj. czynu z art. 216 § 2 kk

2. Wielokrotnie zniesławiono dyrektora toruńskiej rozgłośni Radia Maryja, rozpowszechniając publicznie przy użyciu środków masowego komunikowania treści mogące pozbawić Go zaufania niezbędnego do prowadzenia pracy duszpasterskiej, jak i pełnienia funkcji Dyrektora Rozgłośni Radio Maryja m.in. takie jak „Ojcze nie nasz z Ciebie to największy łgarz”, „Ojciec Tadeusz to faryzeusz” „ Ojciec wyłudzi każdy grosz od ludzi”, „Bez godności bez sumienia i bez szacunku” tj. czynu z art. 212 § 2 kk

3. Wielokrotnie znieważono Ojca Tadeusza Rydzyka z powodu jego przynależności wyznaniowej wynikającej z kapłaństwa poprzez wykrzykiwanie np. „ Dla Ciebie mamona jest błogosławiona”, „Koledzy z czarnej mafii”, „Pazerna kanalio”, „ Ojciec człowiek bestia”, „Prawo Episkopatu gorsze od szariatu”. Zarzucano kapłanowi, iż ma „kaprawe łapska” itp. -tj. czynu z art.257 kk

4. Wielokrotnie nawoływano do nienawiści na tle wyznaniowym poprzez wykrzykiwanie treści np. „ Radio Maryja szczuje jak żmija”, jedna z prowadzących kpiła z tego, iż właśnie w rozgłośni trwają modlitwy za członków tego „wydarzenia” oraz nakłaniano do dokonywania aktu zbiorowej apostazji, a więc całkowitego porzucenia wiary chrześcijańskiej rozdając przygotowane w tym celu druki i zachęcano do ich wypełnienia - tj. czynu z art. 256 § 2 k

5. Wielokrotnie obrażono uczucia religijne zawiadamiającej i jej rodziny oraz zapewne szeregu innych osób poprzez wykpiwanie i parodiowanie liturgii procesji Bożego Ciała czy też liturgii Drogi Krzyżowej, której poszczególne stacje spisane z pogardą dla męki Chrystusa rozwieszono na płocie ogrodzenia rozgłośni radiowej, podczas parodiowanej procesji wymachiwano krzyżem w rytm śpiewanych piosenek nie mających charakteru religijnego, poprzez umieszczenie w sercu w koronie które dla wszystkich ludzi wierzących jest symbolem serca Pana Jezusa, żeńskich organów płciowych, przebieranie się przez uczestniczki tego „wydarzenia” w sutanny i komże, które w parze ze spódniczkami mini miały zapewne w założeniu wykazać pogardę dla stanu kapłańskiego - tj. czynu z art. 196 kk

Uzasadnienie

Wskazane w zawiadomieniu wydarzenia z racji swojej skali i agresji nie mają precedensu w historii powojennej naszego państwa. Pogarda dla ludzi wierzących, dla kapłanów, episkopatu, liturgii i symboli religii chrześcijańskiej poraża. Przerażenie budzi też zaprezentowana pogarda dla zagwarantowanych wolności konstytucyjnych - szczególnie wolności wyznania. Opisane wydarzenia budzą moją najwyższą odrazę, ale z racji tego, iż w Sejmie reprezentuję również środowisko katolickie, zmuszona jestem do złożenia tego zawiadomienia, choć jak ufam podległa Panu Prokuratorowi jednostka przy sprawie tak jaskrawego wyczerpania znamion wskazanych przestępstw niewątpliwie podjęłaby działania z urzędu. Uznałam jednak, że w zaistniałej sytuacji norma art. 304 § 2 kpk wręcz obliguje mnie do złożenia powyższego zawiadomienia. Dla pełnego udokumentowania treści zawartych w moim piśmie dołączam zapis audio-video opisanego „wydarzenia” publikowany w portalu internetowym „ Radio Maryja ”. Dodatkowy smutek u każdego człowieka wierzącego musi budzić fakt, że do opisanych zachowań doszło (zapewne również rozmyślnie) w dniu 3 maja tj. dniu święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Z poważaniem

Anna Sobecka

Poseł na Sejm RP