20.04.14, 05:05Jasna Góra

"Tobie, Maryjo" dziękczynienie za wielki pontyfikat

Z okazji kanonizacji Jana Pawła II powstała jasnogórska pieśń-wotum. To dziękczynienie za wielki pontyfikat Papieża Polaka – świętego pielgrzyma jasnogórskiego. Autorami pieśni są: o. Kamil Szustak, paulin z Jasnej Góry, i Marcin Lauzer, jasnogórski organista i dyrygent.

Utwór został zbudowany na słowach zawierzenia Jana Pawła II, wielokrotnie wypowiadanych przed Matką Bożą.
Nauczmy się tej jasnogórskiej pieśni, śpiewajmy ją w domach i w kościołach. Niech będzie wyrazem naszej wdzięczności Papieżowi Polakowi za jego „Totus Tuus”, za to, że swoim świadectwem wiary uczył nas być ludźmi zawierzenia „aż do najdalszych granic miłości”.

Przed Tobą, Matko,
W Jasnogórskim Domu,
Stajemy z sercem pełnym wdzięczności.
Za "Totus Tuus" Jana Pawła Drugiego,
Aż do najdalszych granic miłości

Ref.Tobie, Maryjo,
Dla Twojej chwały,
Dziś z Janem Pawłem
Oddaję się cały!

Matko motywów życia i nadziei
Umacniaj w sercach dar wiary żywej.
Chrystusa nam ukaż - wolności drogę,
Czyste źródło miłości prawdziwej

Niech światło z Twojej Góry
rozprasza mroki
Ciemności, która gubi nadzieję,
Pomóż nam rozpalić w sercach blask prawdy,
Która czynami dobra jaśnieje.

Dziś z Janem Pawłem gorąco błagamy
O zachowanie swej tożsamości
Pod obronę Twoją się uciekamy,
Serdeczna Matko ludzkiej godności.

Królowi Polski, przyjmij zawierzenie,
Które ponawia dziś Naród cały.
Niech przykład świętości Syna tej ziemi
Wiedzie Polaków do wiecznej chwały

Ab/Niedziela