11.08.19, 13:00(fot. Pixabay/code404 )

5 znaków końca świata. Wstrząsające objawienia ks. Gobbiego!

O włoskim wizjonerze, Stefano Gobbim, nie mówi się zbyt wiele w oficjalnym nurcie. Bardzo dużo o jego objawieniach mówi przede wszystkim ks. Piotr Glas, a założony przez włoskiego duchownego Kapłański Ruch Maryjny w Polsce robi wszystko, by popularyzować jego przesłanie. Tymczasem Matka Boża, która objawiała się ks. Gobbiemu, konkretnie mówiła do niego o tym, jak rozpoznamy nadejście czasów ostatecznych.

Ks. Stefano Gobbi doświadczał objawień przez kilkadziesiąt lat. Jak czytamy w jego pierwszej polskiej biografii „Ksiądz Stefano Gobbi. Sekretarz Maryi”, pozostawał on w bliskiej relacji z Maryją. Objawienia te skrupulatnie spisywał. Wydano je w słynnej książce „Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”, która posiada imprimatur Kościoła.

Co takiego mówiła Maryja do ks. Gobbiego? Przede wszystkim wskazywała, na niebezpieczeństwa, jakie grożą światu. Mówiła o zamęcie i niebezpieczeństwie, w jakim znajdzie się Kościół. Zapowiadała, że koniec świata może nadjeść wkrótce i wzywała do pokuty oraz modlitwy.

Jednym z najbardziej porażającym wyznań Maryi jest objawienie 5 znaków końca czasów. Co to za znaki?

  1. Rozszerzanie się błędów, prowadzących do utraty wiary i odstępstwa.

„Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, lecz głoszą zgubne herezje – oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów gubi się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie wielkie odstępstwo. «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą.» «Dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo.» «Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą.»”.

  •  Wybuch wojen i walki bratobójcze. Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość – do powszechnego wystygnięcia. Będą się też mnożyć katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi.

«Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać… Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. …ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony»

  •  Trzeci znak to krwawe prześladowanie tych, którzy pozostaną wierni Jezusowi oraz Jego Ewangelii i będą niewzruszenie trwać w prawdziwej wierze. Ewangelia będzie jednak głoszona we wszystkich częściach świata.

„Pomyślcie, najmilsi synowie, o wielkich prześladowaniach, którym poddany jest Kościół, oraz o apostolskiej gorliwości ostatnich Papieży – przede wszystkim Mojego Papieża Jana Pawła II, głoszącego Ewangelię wszystkim narodom ziemi.

«Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić (…). A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.»”

  •  Czwarty znak to straszne świętokradztwo dokonane przez tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta. Wejdzie on do Świętej Świątyni Bożej i zasiądzie na swoim tronie, każąc siebie adorować jako Boga.

„«…objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć… Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości…»

«…ujrzycie ‘ohydę spustoszenia’, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie».

Najmilsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ohyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.»”

Msza Święta jest codzienną ofiarą – ofiarą czystą składaną Panu na wszystkich ołtarzach od wschodu aż do zachodu słońca. Ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii.

Przyjmując protestancką naukę, będzie się mówić, że Msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą – to znaczy tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie Swojej Ostatniej Wieczerzy. Zniesie się w ten sposób odprawianie Mszy Świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo dokonane przez Antychrysta. Trwać to będzie około trzy i pół roku, to znaczy tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.

  • Ostatni znak stanowią nadzwyczajne znaki, które pojawią się na niebie.

„«… słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.»

Cud słońca – dokonany w Fatimie w czasie Mojego ostatniego objawienia się – wskazuje, że weszliście obecnie w czasy, w których spełniają się wydarzenia przygotowujące was na powrót Jezusa w chwale.

«Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.»”.

Wiele z tych znaków możemy obserwować współcześnie. I choć niektórzy bagatelizują proroctwa ks. Gobbiego, to przekaz, jaki otrzymał, wiele rozjaśnia w trwającym współcześnie zamęcie. Wydaje się, że ks. Gobbi otrzymał dar proroctwa, wszak na spisanych przez niego objawieniach można dostrzec opis współczesnych czasów, pełnych niepokoju, także w Kościele. Przeczytaj pierwszą polską biografię ks. Gobbiego

Tekst powstał na podstawie książki „Ks. Stefano Gobbi. Sekretarz Matki Bożej”. Książkę znajdziesz tutaj:http://bit.ly/2YJWr3m

 źródło: twojawalkaduchowa.pl

Komentarze

marta2019.08.13 13:24
TO JEST ŚWIĘTA PRAWDA,
Jan Radziszewski2019.08.12 22:02
dzielnicowy bezbożnik - nie dalej jak za 8 lat w piekle żydowski towarzyszu budiet Pan 25.05 2019 = Czas, który został dany dla ludzkości, przez modlitwę i ofiarę nielicznych został wydłużony, dodany do już zrealizowanego czasu przedłużenia, który trwał 15 lat, jeszcze o jego połowę, to jest o siedem i pół roku ze względu na tych ludzi, którzy się modlą i składają Bogu swoje ofiary. Część kary Bożej zapowiedzianej jest złagodzona, a dodany czas przedłużenia jest marnotrawiony, co jest wielkim bólem Mojego Świętego Serca. Nie ma już możliwości, aby czas wam dany mógł być więcej razy wydłużony. Koniec ulgi danej ludzkości przypada na czerwiec 2023roku. + 3,4 roku 1260 dni Po tej dacie wszystko gwałtownie przyspieszy, także czas wypełniania się stron Apokalipsy.
Jerzy Bugdal2019.08.12 18:22
Nie widzę tutaj nic nadzwyczajnego w tych znakach. Odstępstwa od wiary pojawiają się jako naturalne następstwo ze wzrostem inteligencji, zamożności i odważnej logicznej myśli ludzi i społeczeństwa. Wojny, przemoc i walki bratobójcze były, są i zawsze będą. Katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi były, są i będą - to nieodłączny element ewolucji słońca, skorupy ziemskiej i ingerencji człowieka w środowisko naturalne. To procesy naturalne, nieprzewidywalne i nie da się przewidzieć w teorii chaosu. Prześladowanie tych, którzy pozostaną wierni Jezusowi oraz Jego Ewangelii to naturalny proces trwających walk religijnych. Jeśli religia chrześcijańska nie będzie miała silnego materialnego punktu oparcia od innych religii, to naturalnie musi zginąć. Nie widzę tutaj nic ponad naturalnego i nie może to być przyczynkiem końca świata. Świętokradztwo dokonywane przez Antychrysta było, jest i będzie nawet na najwyższych szczytach władzy duchowej. Ostatnie znaki jak: "...... słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba" to już dziecinada. Nawet uczeń ze szkoły podstawowej rozumie, że to naturalne procesy. Uważam, że ten przeraźliwy pisk, to skutek nadchodzącego wielkiego pogrom wiary chrześcijańskiej. Niebiosa lamentują, bo nie widzą już możliwości ocalenia tej wiary. Niestety, jest już za późno. Islam nas połknie jak ziarnko grochu.
Diabel2019.08.12 17:02
Ta A Duch Święty to podobno cała wspólnota, w innej wersji Ma ryja. A Jezu nazywany w litanii stworzycielem krzyczy do ojca "czemuś mnie opuścił"
Diabel2019.08.12 16:56
A to dobre największe spustoszenie sieją ci co się nazywają wszechmocni, wszystko podobno wiedzą, chwalą się że mają aniołów od pogody pór roku, każdy ma swojego stróża. Gdzie są ci bohaterowie jak dzieci są gwałcone? Gdzie są gdy durna małolata idzie na dyskotekę stracić dziewictwo, przecież mogłaby po drodze stracić nogę, byłaby lepszą żoną niż gdyby ją rozpruli a później miała by 100 lat pokutować.
Mikołaj 2019.08.12 5:49
Tak to się dzieje , gdy do tłumaczenia proroctw zabierają się ludzie , których stan świadomości określa się mianem Nocy(człowiek nieobudzony) . Ofiara Eucharystyczna nie jest ofiarą codzienną lecz wieczystą !. Ofiarą codzienną jest celibat - bezżenność dla królestwa niebieskiego ! . Tam gdzie jest on należycie przestrzegany i z radością ofiarowany Bogu , świta Dzień !.Dlatego ta ofiara nazywa się " codzienna " . Dalej : " Ohyda spustoszenia zalegająca skrzydło świątyni o której pisze prorok Daniel " , to nie protestantyzm , bo oni nie są świątynią nie mając Ciała i Krwi Chrystusa(brak Eucharystii !) ." Skrzydłem świątyni " jest duchowieństwo kościoła katolickiego i tych kościołów gdzie sprawowana jest Eucharystia w powiązaniu z celibatem kapłanów .Świątynią jest cały lud Boży , a jej "skrzydło" tak jak u ptaka jego ciało , wznosi do Boga modlitwy i ofiary wiernych oraz uwzniośla lud (nauczanie) .Nie potrzeba po tym co napisałem uczonego , aby zobaczył ta "ohydę ziejącą pustką " - to zgorszenia z powodu osób duchownych , których miary miałoby dopełnić zniesienie celibatu ! . Co nam Jezus radzi w takim przypadku ? - Uciekać w góry !. Nie z kościoła jak czynią to niektórzy , ale na wyżynę Ducha - tzn. poddać osobistej cenzurze każde słowo nauki usłyszane w Kościele opierając się na pomocy Ducha Świętego i swoich możliwościach . Ja w ten sposób już dawno uciekłem w góry !
violencja2019.08.11 17:35
Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
demon drugiego rodzaju 0/8/152019.08.11 18:46
Usługa tymczasowo niedostępna. Prosimy spróbować później.
Ryszard T.2019.08.12 2:09
Oj, ty nie jesteś drugiego rodzaju ! Ty jesteś poza gatunkiem ! Ile razy to będziesz powtarzał ! Odgrzewasz kotlet! Tfu ! Zobaczysz jak się będziesz śmiał, jak cię dostąpią, te z rogami, "twoi kumple" ! Opamiętaj się , nie popisuj się ! Co robisz! Życie ci nie miłe ! Zapraszasz ich w ten sposób ! Nawet o tym nie wiesz !
Topek2019.08.11 13:56
Typowy przykład opętania religijnego obecnie choroby psychicznej urojenia o treści religijnej
Polska2019.08.11 13:38
Ile pałacu portalowi Keller za publikacje wymiotów, które powinny być niedopuszczane do publikacji? Admin tchórzem czy tez esbek?
szcze na PiS i rydzykowi w ryj2019.08.11 13:27
"Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, lecz głoszą zgubne herezje – oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu" mowa o ePiSkopacie, rydzyku i PiSkupach!
Krzysztof2019.08.11 16:41
Rozumiem, że walczysz z mową nienawiści. Więcej takich "wojowników", a zwycięstwo zapewnione.
Szendzielarz2019.08.11 13:25
ks Glas nie założył w Polsce Kapłańskiego Ruchu Maryjnego. Istnieje ten ruch zanim on został księdzem
Matka Boska Kaczyńska2019.08.11 13:20
Czemu teraz tak mało tych wszystkich objawień,cudów itp.podobnych katolskich głupot? No tak teraz każdy ma telef.z kamerą i wszystko można nagrać a Jezusowi i Maryi zdobycze techniki są chyba niemiłe albo się po prostu wstydzą! ha ha...
Adaś2019.08.11 13:23
Widzisz pustaku,nawet samodzielnie nie potrafisz myśleć tylko powielasz teksty innych.
Polska2019.08.11 13:51
Adaś, obciągnąłeś dziś księdzu po mszy czy wysłałeś swoje dzieci?
man woman albo gender2019.08.11 13:24
Dokładnie ten sam "problem" obecnie mają zwolennicy teorii o UFO. Jedyne co udaje im się ostatnio filmować to chińskie lampiony i drony. Bo już helowe baloniki ze srebrnego plastiku "dobrze" w roli UFO wychodzą tylko na zdjęciach, na nagraniu filmowym od razu widać z czym mamy do czynienia.
XXX2019.08.12 7:20
Błądź dalej i obrażaj - Twój wybór, jednak pamiętaj śmierć każdego spotka, a po śmierci tylko Bóg wie co się z Tobą stanie.
man woman albo gender2019.08.11 13:19
Płacić za coś takiego? Mało to w Internecie oszołomów, których pie....oły są dostępne za darmo? Wszystkie jego "argumenty" można obalić w dokładnie ten sam sposób jak "argumenty" świadków Jehowy odnośnie tego że "żyjemy w dniach ostatnich" - tak naprawdę dopasować można te wszystkie "spełniające się proroctwa" do dowolnego okresu czasu na przestrzeni ostatnich dwóch tysięcy lat.
edi2019.08.11 13:10
Następny chory psychicznie schizofrenik mający "wizję" i słyszący "głosy". Dla zwykłego człowieka to potocznie zwany- czubek, dla kościoła katolickiego "wizjoner" a jego omamy i halucynacje to "objawienia"!
Adaś2019.08.11 13:54
następny mądry wpis ameby,idź bądź idiotą na tych swoich tęczowych portalach.
Alter ego2019.08.11 13:57
Adamie, on już odpadł, nie ma co żuać pereł przed wierzę. To jego wybór!
NieczystośćJestOK2019.08.11 14:28
żuać! żuać! żuać! żuać!
Alter ego2019.08.11 14:44
Żucać pereł przed wieprze Jesteś wieprzem?
res2019.08.12 21:10
RZUCAĆ
XXX2019.08.12 7:17
Skoro nie wierzysz to milcz i nie obrażaj.
Jan Radziszewski2019.08.12 22:04
Czas, który został dany dla ludzkości, przez modlitwę i ofiarę nielicznych został wydłużony, dodany do już zrealizowanego czasu przedłużenia, który trwał 15 lat, jeszcze o jego połowę, to jest o siedem i pół roku ze względu na tych ludzi, którzy się modlą i składają Bogu swoje ofiary. Część kary Bożej zapowiedzianej jest złagodzona, a dodany czas przedłużenia jest marnotrawiony, co jest wielkim bólem Mojego Świętego Serca. Nie ma już możliwości, aby czas wam dany mógł być więcej razy wydłużony. Koniec ulgi danej ludzkości przypada na czerwiec 2023roku. Po tej dacie wszystko gwałtownie przyspieszy, także czas wypełniania się stron Apokalipsy.