Sąd Okręgowy w Warszawie w całości podzielił zarzuty prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zawarte w akcie oskarżenia i skazał Shaabana A. na karę łączną w wymiarze 6 lat pozbawienie wolności oraz grzywnę w wysokości 400 stawek dziennych po 40 złotych.

W toku śledztwa prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie ustalił, że w 2015 roku członkowie grupa przestępcza która kierował Shaabana A zorganizowała dla nielegalnych imigrantów kanał przerzutowy z Grecji do Polski i dalej do krajów Europy Zachodniej z wykorzystaniem regularnych połączeń lotniczych i kolejowych z którego korzystali cudzoziemcy, a w tym całe ich rodziny. Grupa przestępcza działała na terenie Grecji i Polski, w jej skład wchodzili obywatele polscy, którzy zostali skazani w odrębnym postępowaniu.

W trakcie postępowania prokurator ustalił, że kierujący grupą werbował w Atenach nielegalnych imigrantów, którzy mieli za sobą przeprawę morską z Turcji do Grecji i chcieli finalnie wyjechać z Grecji do Europy Zachodniej. Imigranci, którzy byli w stanie opłacić wysokie koszty podróży, otrzymywali podrobione najczęściej dokumenty tożsamości oraz bilety lotnicze, a następnie z polskimi przewodnikami samolotami podróżowali do Polski. W Polsce w zależności od sytuacji, imigranci byli kierowani do „bezpiecznych” miejsc pobytu, gdzie oczekiwali na kolejny etap podróży albo bezpośrednio byli kierowani do pociągów udających się do Niemiec. Nielegalni imigranci pochodzili z krajów objętych toczącymi się konfliktami zbrojnymi.