Ponadto rząd francuski przewiduje utworzenie specjalnego funduszu w wysokości 3 mln euro, który miałby być przeznaczony na tworzenie nowych ośrodków LGBT+.

Ja dowiadujemy się dalej, premie Francji przewiduje możliwość wypłaty odszkodowań dla osób, które w przeszłości były prześladowane z uwagi na swoją orientację seksualną. Chodzi o lata 1942 – 1982. Reżim Vichy w roku 1942 wprowadził prawo uznające za przestępstwo relacje homoseksualne z osobami poniżej 21. roku życia.

Utworzenie nowego stanowiska przewiduje się pod koniec roku.