- „Mimo pogarszającej się sytuacji kapitałowej Banku oraz wielomiesięcznego utrzymywania się współczynników kapitałowych poniżej minimalnych poziomów regulacyjnych, do dnia wydania decyzji, tj. 28 września 2022 r., Leszek Czarnecki nie podjął działań zapewniających poprawę sytuacji finansowej i kapitałowej Getin Noble Bank SA”

- wyjaśnia swoją decyzję KNF.

W komunikacie zaznaczono, że Leszczek Czarnecki jest zobligowany do udzielenia bankowi niezbędnego do przywrócenia stabilności i adekwatności kapitałowej wsparcia. Wskazano, że biznesmen, choć zna sytuację banku, nie wykonał zobowiązania inwestorskiego i nie podjął żadnych działań umożliwiających bankowi wypełnienie kapitałowych wymogów regulacyjnych.

- „Podanie do publicznej wiadomości informacji o rodzaju i charakterze naruszenia prawa przez Leszka Czarneckiego ma uświadomić innym podmiotom, w szczególności funkcjonującym w tak istotnym obszarze rynku finansowego, jakim jest rynek bankowy, nieuchronność kary administracyjnej, a tym samym nieopłacalność dopuszczania się naruszeń prawa”

- podkreślono.