W areszcie przebywa wciąż ks. Michał Olszewski SCJ i dwie urzędniczki, zatrzymani w ramach śledztwa dot. Funduszu Sprawiedliwości. Prowadzona przez ks. Olszewskiego fundacja otrzymała z tego funduszu dotację na budowę ośrodka dla ofiar przestępstw. W ocenie śledczych, przy przyznaniu dotacji doszło do nieprawidłowości. Od pewnego czasu napływają informacje na temat praktyk, którym poddawani byli aresztowani, a które w ocenie wielu komentatorów noszą znamiona tortur. Obrońcy aresztowanych wskazują, że mają one służyć nakłonieniu do złożenia wygodnych dla prokuratury zeznań. Tymczasem Jarosław Olechowski z Telewizji Republika opublikował list ojca jednej z zatrzymanych urzędniczek. Mężczyzna pisze o ikonie, którą kobieta przygotowała w areszcie i zadedykowała swojej mamie.

- „Ikona Matki Boskiej Więziennej, narysowana na dzień Matki, przez moją córkę Urszulę, aresztowaną podobnie jak ksiądz Olszewski i jej koleżanka Karolina, za rzekome nieprawidłowości przy przyznaniu dotacji dla fundacji „Profeto”, na budowę ośrodka pomocy dla ofiar przestępstw”

- napisał mężczyzna.

- „Tymczasem wszystko odbyło się zgodnie prawem, a ośrodek jest już prawie gotowy. Niestety ministerstwo niesprawiedliwości Bodnara wstrzymało budowę i ciągle próbuje znaleźć uzasadnienie na podjęte działania sprzeczne prawem, a zwłaszcza na zastosowany areszt. Obrońcy osób aresztowanych twierdzą, że tak absurdalnych zarzutów w swojej praktyce adwokackiej jeszcze nie spotkali”

- dodał.

Mężczyzna podkreśla, że jego córka stosowane wobec niej działania odbiera jako „znęcanie się psychiczne, jak również fizyczne”.

- „Dlatego domagamy się uwolnienia z aresztu zarówno księdza Olszewskiego, jak również pań - Urszuli i Karoliny”

- zakończył.