W swoim liście prezydent podkreślił istotną rolę orzecznictwa sądów administracyjnych w regulowaniu stosunków prawnych i społecznych w Polsce. Wyraził aprobatę dla stanowiska NSA dotyczącego skuteczności powołań sędziów przez prezydenta RP oraz podkreślił konieczność przestrzegania standardów niezależności i bezstronności sędziów.

Prezydent Duda zdecydowanie sprzeciwił się próbom kwestionowania ważności powołań sędziowskich, podkreślając, że tego typu działania mogą prowadzić do podważania powołań dokonanych przed zmianami demokratycznymi z 1989 roku. Prezydent zaakcentował konieczność przestrzegania ram konstytucyjnych podczas ewentualnych reform wymiaru sprawiedliwości.

W swoim liście prezydent skomentował także uchwałę NSA dotyczącą obrotu roszczeniami do gruntów warszawskich, wyrażając zadowolenie z niezależnego i stanowczego podejścia sądu w sprawach drażliwych. Podkreślił też, że Polska stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa, jednocześnie mając przed sobą historyczne szanse.

W obliczu tych wyzwań, prezydent zaapelował o świadome i odpowiedzialne podejmowanie decyzji przez sędziów, mających kluczowe znaczenie dla systemu władz publicznych. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że wspólnie uda się sprostać wyzwaniom i wykorzystać szanse, jakie stoją przed Polską.

W ten sposób prezydent Andrzej Duda stanowczo broni nieusuwalności sędziów, trójpodziału władzy oraz konstytucyjnych standardów, podkreślając wagę niezależności sądownictwa i jego roli w zapewnieniu sprawiedliwości i bezpieczeństwa obywateli.

"Sprawując urząd prezydenta RP, konsekwentnie bronię trójpodziału władzy, w tym w szczególności gwarancji związanych ze statusem i zasadą nieusuwalności sędziów. Obecnie obserwujemy próby, bezprecedensowe od czasów powojennych, kwestionowania ważności powołań sędziowskich. Nie było i nie będzie na to mojej zgody. Należy zauważyć, że tego typu działania mogą w konsekwencji prowadzić do podważania powołań dokonanych przed zmianami demokratycznymi z roku 1989, jak również powołań dokonanych na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa działającej na podstawie przepisów kilkakrotnie kwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny. Nie neguję konieczności reform wymiaru sprawiedliwości, zawsze jednak muszą się one odbywać z poszanowaniem ram konstytucyjnych, w tym w szczególności prawa obywateli do sądu"

– napisał prezydent Andrzej Duda.