Radio Szczecin informuje, że kolejny wniosek ma związek z Fundacją Pomocy Transplantologii, której jednym z założycieli jest prof. Grodzki. Śledczy twierdzą, że była ona wykorzystywana do popełniania oszustw i korupcji kosztem pacjentów.

- „Mogę Państwa poinformować, że w piątek wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu przygotowany przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie do Prokuratury Krajowej. Jest on przedmiotem oceny. To dotyczy zupełnie nowej sprawy, która jest związana z procederem dotyczącym setek osób, gdzie wyłudzano pieniądze od tych pacjentów, wprowadzając ich w błąd, na okoliczność zapłacenia środków w zamian za leczenie czy przyspieszenie leczenia”

- powiedział rozgłośni Zbigniew Ziobro.

- „Wniosek wpłynął do Prokuratury Krajowej i jest przedmiotem oceny, w zależności od oceny Prokuratury Krajowej, która zostanie przedstawiona podejmę decyzje o jego skierowaniu lub nie, gdyby były jakieś uwagi, do Senatu”

- dodał.